ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Müslüman Rİyadan Uzak Duran Kimsedir

Riya, gösteriştir, imrenmedir, övünmedir, başkasının övmesini istemektir, gururlanmaktır. Üstünlük iddiasında bulunmaktır. Yani kalbin hastalıklarındandır. Riya, bir şeyi olduğundan ters göstermektir. Bunun için riyada yalan vardır....

DUA

Maddi manevi sıkıntıların ilacı,manevi güç,manevi destek arama çabası,yalnızlıktan,acizlikten,kurtulma yolu,sığınmanın,kurtulmanın yolu.Bela ateşini söndüren,belayı önleyen,Cenab-ı Allah ile arada köprü kuran yalvarış…   a)Duaya nasıl başlayalım? -Önce helal lokma, -Bir miktar...

Peygamberlerini Yalanlayanlar – Semud Kavminin Helak Oluş Sebebi

Semud kavmi, Arabistan bölgesinde Hıcır şehrinde yaşamıştır.                 Başta Allah’ın bol nimetlerine kavuşmuş, yüksek yüksek tepelerde kayaları oyarak taştan evler yapmışlardır. İnkârları ve azgınlıkları yüzünden Nuh’un...

Tatlı Dil Güler Yüz

Dilin hastalıklarından kendimizi alamıyoruz. Dil, kötü konuşur, söver, kırar, gıybet eder, iftira eder, yalan söyler, lanet okur, beddua eder, alay eder, boş konuşur, yani söyler...

Hastalık ve Bulaşma

     A – HASTALIKLAR ve SEBEPLERİ Herhangi bir nedenle mizacı, maddi veya manevi yapısı bozulan kimseye hasta denir. Gıdasızlık, manevi açlık, aşırı tokluk, sinirlilik, üzüntü, sıkıntı, aşırı...

İnsanın Yaratılışı İle İlgili Sorular ve Cevaplar

İnsan nasıl var olmuştur? C: Her şey gibi insanda Allah’ın yaratması ile olmuştur. Kur-an’da: ’’Her şeyi yoktan yaratıp nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah’tır’’ (Furkan:2)...

Bilerek bilmeyerek “ Tanrı” dediğinin oluyor mu?

-Tanrı çokluk ifade eder. Hiçbir zaman Allahın yerini tutmaz. - Allahın 99 ismi arasında Tanrı yoktur. -Süleyman Çelebi: “birdir Allah O’ndan artik tanrı yok” der. - Tanrı...

İslamda kadın erkek ayrımı var mı?

İslam’da kadın, hiçbir zaman ikinci sınıf insan olmamıştır. Görev ve sorumluluk’larda, saygıda,hürmette kadın erkekten farklı tutulmamıştır.Kız çocuğu erkekten ayrı tutulmamıştır. Evde ve sosyal hayatta ikiside...

İSLAM YAYILIYOR-2 NEDEN MÜSLÜMAN OLUYORLAR

Din değiştirmek aslında kolay bir iş değildir. Çevresini, inancını, alışkanlıklarını, yıllarca kazandığı bilgi ve kültürünü bırakarak insanın başka bir dine geçmesi kolay değildir. Buna rağmen...