ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Son Anları

Allah Rasûlü, Peygamberlik görevini çileli bir hayat içinde tamamlamıştı, veda etmesi gerekiyordu. Veda Hutbesinde :”Ey İnsanlar ! Beni dinleyin, belki bu yıldan sonra burada sizinle...

Yayın Basın Organları

Bu bölümde her şeyi istediği gibi yönlendiren medyadan bahsedeceğiz. Eğiticilik görevini nasıl yapıyor, milli çıkarlarımızı nasıl koruyor, milletin inancına kültürüne nasıl katkıda bulunuyor, bunu...

Hıristiyanlıkta papaz ve yetkileri hakkında neler biliyoruz,neler bilmiyoruz?

Papaz,tanrı adına iş görür.İsa’nın gölgesi olduğunu iddia eder.Vaftiz eder.Günahları bağışlar aforoz eder.(dinden çıkarır.)Günah itirafında bulunanı bağışlar.Onsuz ibadet olmaz.Nikahı o kıyar.Birçok rezalet işler yapar…Bu rezaletler,papaza...

Peygamberlerini Yalanlayanlar – İlk İnsan, İlk Kan, İlk Ceza

İlk günah, ilk insan ve ilk peygamber Adem (as) ile o’nun çocukları ile başlar. Adem (as) ve Havva anamız ilk hatayı cennettle şeytanın kandırmasıyla işlediler....

BİZE NE OLDU? BİZ BÖYLE DEĞİLDİK (15 Temmuz’un Ardından)

Geçmişi şan, şeref ve zaferlerle dolu olan bu aziz millete son zamanlarda bir şeyler oldu. Yalan bilmez, ihanet bilmez, insanlığın, adaletin, sevginin, merhametin temsilcisi olan...

Helak Olan Kavimler – Günahları Yüzünden Helak Olanlar

Kur’an-ı Kerim de günahları yüzünden helak olan kavimlerin haberleri şöyle geçiyor: Firavun ve taraftarları suda boğulmuştur. (Bakara : 50) ***** Doğru yoldan sapan Allah’ın lanetlediği ve gazap ettiği,...

KUR’AN ALLAH KELAMIDIR DOKUNULAMAZ

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, İslam ve Müslüman düşmanları can damarımız olan Kur’an ve sünnete saldırıyorlar. Düşmanlığın her çeşidini denediler. Gördüler ki Müslüman Türkler Kur’an’a...

Mahlukata Lanet

Peygamberlerimizin (sav), cenab-ı Allah’ın yarattıklarına sövmeyi, lanetlemeyi yasaklamıştır. Cenab-ı Allah da yarattıklarına, zamana ,horoza, hayvana, rüzgara sövüp Lânet edilmesini yasaklamıştır. Bu konuda cenab-ı Allah şöyle buyurur: -“Ey...

Ahlak değişir mi değişmez mi ne dersiniz?

Her ne kadar “can çıkmadan huy çıkmaz” diyerek ahlakın değişmeyeceğini söyleyenler olmuşsa da doğru değildir. Hiçbir insan, kötü ve günahkar olarak yaratılmamıştır. Ahlak sonradan kazanılır:...