ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in İbadet Hayatı

Allah Rasûlü, ibadetten önce fıkhın bilinmesini istemiştir. Onun için şöyle buyurur: - “İbadetin hayırlısı fıkıh bilmektir.”   (Ramuz el-Ehadis: 281/8) - “Fıkıh öğrenmek vaciptir.”   (Age: 312/14) - “İman...

Çocuk

a). Kız çocuğu istemeyen aileleri Cenab-ı Allah nasıl kınıyor biliyor musunuz? Cahiliye devri âdeti olan bu durum. Kur’an’da şöyle kınanıyor: 1.”Onlar, kızların Allaha ait olduğunu iddia...

Kabir Hayatı

Şu sahip olduğumuz hayat  bize emanet olarak verilmiştir. Ne yapıp, yapmayacağımız konusunda imtihana çekiliriz. Cenab-ı Allah; “Dünya hayatı oyundan eğlenceden ibarettir” Hadid: 20) buyuruyor. Çocuğumuzun ideali...

Semavi – İlahi Dinler

Allah tarafından gönderilen dinlerdir. Allah insanları kitapsız, peygambersiz, başıboş bırakmamıştır. Din, daha çok bozulan, yol göstericiye muhtaç olan bölgelere ve topluluklara gönderilmiştir. Semavi dinler de ikiye...

MİSYONERLİK

Misyonerlik: Dünyayı Hıristiyanlaştırma faaliyetidir. Misyoner: Hıristiyanlığı yeryüzüne yaymak için özel eğitim görmüş kimsedir. Misyoner, Hıristiyanlık için kendini adayan kimsedir. Misyoner, haçlı ordularının görevini üstlenmiştir. Misyoner, her türlü...

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Dua ve Tövbe Etme Konusunda Sünnetleri

Peygamber (as) her zaman Allah’ a yalvarmış, Allah’ ın gazabından rahmetine sığınmıştır. - “Hamd etmeden salavat getirmeden ve istiğfar etmeden dua edene peygamber (as) şöyle...

İnsanı Allah’a Yaklaştıran Kurban Bayramı

A- KURBAN BAYRAMI Bayram günleri sevinç günleridir. İslam’dan sonra Cenab-ı Allah eski bayramlara karşılık Müslümanlara Ramazan ve kurban bayramını vermiştir. Sevgili peygamberimiz: “Kurban gününü bayram olarak...

Müslüman Haset Etmez

İnsanı ve toplumu huzursuz eden, toplum hayatında maddi ve manevi zararlara neden olan hastalıklarından biri de hased belasıdır. Kısaca hased, bir insanın başkalarının sahip olduğu...

İbadetlerle Tedavi

     A – İNANCIN ÖNEMİ Olaylar insan üzerinde hep olumlu etki yapmaz. Hastalıklar, üzüntüler, sıkıntılarla ağzının tadı kaçar, sıkıntıya düşer. Ümitsiz olur, karamsar olur. İşte böyle...