ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Irkçılık İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Irkçılık neden dinen yasaktır?       Irkçılık ayrımcılıktır. Kardeşliğe engeldir. Irkçılık fitneye sebep olur. Irkçılıkta dayanışma, yardımlaşma ve merhamet duygularına yer olmaz. Irkçılık ilkel bir düşüncedir. Dinde...

Kur’an-ı Kerim’de Şirk

Kutsal kitabımız Kur’anda şirkten bahseden ayetler şunlardır: 1.      “ Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın”. ( Nisa:36) 2.      “ Allah kendisine ortak koşulmasını...

Zina

FUHUŞ Bu bölümde sosya felaketlere, ilâhi uyarılara ve ilâhi cezalara neden olan fuhuş belâsından bahsedeceğim. Son zamanlarda bekâretle alay edilen, bazı çevrelerde iffetli olmanın kusur sayıldığı...

Korunma ve Tedavi

     A – KORUNMA Hastalıklar, genellikle ihmalden, tedbir almamaktan ve korunmamaktan kaynaklanır. Kur’an’ın emrine göre, insan kendini tehlikeye atmayacaktır. (Bakara:195) Farz olan orucu bile sağlık söz konusu...

FİTNE VE MUSİBET

Fitne, karışıklık, bela ve sıkıntıya düşmek demektir. Bir hadiste şöyle buyrulur: ‘Bir zaman gelecek ki, zaman daralacak, ameller azalacak, aç gözlülük yayılacak, fitneler çoğalacak...

RAMAZAN BAYRAMI

Kavuşturana  şükür.  Cenab-ı  Allah tekrarını  nasip etsin. Bayramlar biraz anlamını yitirdi. Yozlaşmadan oda nasibini aldı, adı bile değişti şeker bayramı oldu. Biz mi değiştik bayramlar...

ÇAĞIN HASTALIĞI STRES

İnsan güya me­de­ni­leş­tik­çe tek­no­lo­jik alan­da iler­le­dik­çe ra­ha­ta er­mi­yor, mutlu ol­mu­yor daha çok mut­suz, daha çok hu­zur­suz olu­yor, çıl­dır­ma nok­ta­sı­na ge­li­yor.  Gün­lük...

Cenab-ı Allah’ı Görebilir miyiz?

Bazıları Allah yok diyebilmek, kafaları karıştırabilmek için: “Allah olsaydı görürdük” diyor. Karşı çıkan olursa “Göster!” diyor. “Elle tutup gözle görmediğime inanmam” diyor. “Görmediğime inanmam” demek,...

Mutlu ailenin yolu flörtten mi geçer?

Bazıları evlilik öncesi flörtü gerekli görüyor. Bu doğrumudur? Flört, nikahsız evliliktir. Flört edenler birbirlerine güvenemez. Flört, metres hayatıdır. Akla iyi şeyler getirmez. Cinselliği ön plana...