ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

ZEKÂT MALI ARTTIRIR

Zekât, İslam’ın şartlarından malla yapılan bir ibadettir. Kur’an’da 27 yerde namazla beraber zikredilir. Çokca namazla beraber zikredildiği için peygamber (as): ‘Namaz kıldığı halde zekât...

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Tıbbı

     A – TIBB-I NEBEVÎ      Peygamber (as) ın hayatı boyunca sağlık ve hastalıklar konusunda yaptığı tavsiyelere ve tedavide yaptığı, yapın dediği uygulamalara Tıbb-ı Nebevî...

Kozmetik ürünler nasıl elde ediliyor biliyor muyuz?

22 Haziran 1988 de Aile Planlaması Sempozyum’una konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ümit MERİÇ şöyle demiştir:”Kürtaj sonucunda ana rahminde öldürülen ceninler kamyonlarla gelişmiş ülkelere...

Müslüman Gururdan Kibirden Arınmış Olmalıdır

Büyüklük duygusu, iman zayıflığındandır. Müslümanın kalbinde gururdan kibirden en ufak bir eser olmaz. Çünkü büyüklük Allah'a mahsustur. En büyük Allah’tır. Şeytan, gururunun kurbanı oldu. Çünkü...

ANA BABA HAKKI

İnsan neslinin devamı, insanlığın eğitimi, şeref ve haysiyetinin korunması için Allah, nikâh ve evliliği farz kılmıştır. Kadın-erkek tarih boyunca Allah'ın bu emri doğrultusunda bir...

İslam’ın Bid’at ve Hurafelere Bakışı

Bid’at, Hz. Peygamber zamanında olmayan ve meşru görülmeyen bir iştir. Bid’at, sünnetin zıddıdır.   İslâm Dini, Peygamberimiz zamanında kemale ermiştir. Cenab-ı Allah: “Bugün size dininizi tamamladım.”...

TEVEKKÜL İNANCI

Te­vek­kül ne de­mek­tir? Te­vek­kül, da­yan­mak, gü­ven­mek ve vekil tayin etmek an­lam­la­rı­na gelir.  Dinde te­vek­kül, iş­le­rin­de ve her...

HASTALIKLI SÖZLER

“Müslüman, fırında çalışmaz” unlu elbiselerle tuvalete gitmek günah” sözü ile fırınların gayr-i Müslimlerin eline geçmesine neden olmuştur. ** Altın erkeğe haram. Sarraflık size göre değil” diyerek...

Şirk Nedir ve Şirke Nasıl Düşülür?

Tarihte insanlar, kendilerine tanrı arayışı içine girmişler. Aya, güneşe, yıldızlara, ateşe ve güç ve üstünlük gördüklerini tanrı ilan edip ona tapınmışlardır. Nemrutlar, firavunlar tanrılığını...