ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

İbadetlerde Gözyaşı

İnsan, hem gülen hem de ağlayan bir varlıktır. Bunun ölçüsünü kaçırmamak gerekir. Yani ne somurtacaksın, olur olmaz şeylere göz yaşı dökeceksin nede her şeyi...

Abdesti Olmayan, Cünüp Olan, Hayızlı ve Nifaslı Olan Kişilere Haram Olan...

Normal abdest yoksa, eşi ile iliştiden doğan ve ihtilamdan dolayı cünüplük varsa, bayanlarda aylık rahatsızlık varsa, bir de doğumdan dolayı nifas hali varsa, o...

Sigara İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Sigara için dinin hükmü nedir?       Sigaranın zararları tam olarak bilinmediği zamanlarda sigara için tenzihen mekruh (helale yakın mekruh) veya tahminen mekruh (harama yakın mekruh)...

Nas Suresi

  Dinle:   Okunuşu : Bismillâhhirrahmânirrahîm. Kul eûzü bi-Rabbi’n-nâs. Meleki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hannâs. Ellezî yüvesvisü fi sudûri’n-nâs. Minel-cinneti ve’n-nâs.”   Anlamı: 1,2,3,4,5,6. De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (İnsan Allah’ı andığında)...

Peygamberlere İman

Peygamber elçi anlamına gelir. Dini terim  olarak  Allah’ın   kulları arasından seçtiği,  vahiy  yolu ile  insanlara  emir  ve  yasaklar   gönderdiği elçiye peygamber denir. Peygamberlere  iman,  imanın  şartlarından-dır....

Diğer dinlerde örtünme emri var mı?

Başlangıçta Yahudilerde de Hıristiyanlarda da örtünme emri vardı. Şu anda rahibeler örtülüdür. Yahudilikte başı açık bir kadın ibadet yerine gidemez. Havarilerden Aziz Talu:” Kadının başında...

Devlet Adamının Kötü Alışkanlıkları Olmamalıdır

Devlet adamının diğer insanlardan farklı durumu, farklı görevleri vardır. Bunun için oturduğu makama yakışır hareket etmelidir. Devlet adamının istediğini yapma, dilediği şekilde hareket etme...

Namaz Nasıl Kılınmalıdır?

A – NAMAZ ÖNCESİ HAZIRLIK          Ezan, namaza davettir. Vaktin geldiğini hatırlatmadır. Namaza çağırmadır. İşi gücü bırakıp namaza yönelme zamanının geldiğini bildirmedir. Kur’an’da: “Ey iman edenler!...

MÜSLÜMAN MÜSLÜMANIN KARDEŞİDİR

Yüce dinimiz sevgi, saygı ve kardeşlik dinidir. Müslümanların birbirlerini sevmelerini, saygılı davranmalarını, her konuda birbirlerine yardımcı olmalarını ister. Müslümanı müslümanın kardeşi olarak ilan etmiştir....