ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Peygamberlerini Yalanlayanlar – Lut Kavminin Helak Oluşu

                Lut(as), Irak ve Suriye bölgesinde yaşadı. Buraya "Sedum" deniyordu. Sedum halkı isyan ve inkara yöneldi. Normal ilişkiyi bırakıp iğrenç ilişkilere yöneldiler. Aile hayatı...

Niyet İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Namazda niyet nasıl olmalıdır?       Niyetsiz namaz olmaz. Niyet açık ve kesin olarak yapılmalıdır. Her namazın niyeti ayrı ve farklıdır. Çünkü her namaz başlı başına...

TIBB-I NEBEVİ

Peygamber (as)’ın sağlık hastalık ve tedavi konusunda yaptığı ve tavsiye ettiği uygulamalara Tıbb-ı Nebevi denir. Peygamber (as) bu uygulamaları yaparken ve tavsiye ederken; kendiliğinden yapmamıştır....

ALLAH’IN EVİ CAMİLERİMİZ

Bazı şeyler önemini yitirdikçe; gün, hafta, ay ayrılıyor ve öğünlerde anmakla yetiniliyor. Bunun kötü tarafı, işin sadece o gün ve günlerde anılıp geçiştirilmesidir. İyi tarafı...

Yiyeceklerde Haram Helal

Cenab-ı Allah yarattığı yiyeceklerden bazısını helâl, bazısını da haram kılmıştır. Kur’an’da: 1-      “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin...” (Bakara: 172 + Bakara:...

MİSYONERLİK

Misyonerlik: Dünyayı Hıristiyanlaştırma faaliyetidir. Misyoner: Hıristiyanlığı yeryüzüne yaymak için özel eğitim görmüş kimsedir. Misyoner, Hıristiyanlık için kendini adayan kimsedir. Misyoner, haçlı ordularının görevini üstlenmiştir. Misyoner, her türlü...

Müslüman İslam Dinini İyi Anlamalıdır

Bir Müslüman için önce İslam’ı öğrenme ihtiyacı vardır. İslam’ı yaşayabilmek için bu zarurettir. Burada en önemli şey doğru kaynaktan doğru bir şekilde öğrenilmelidir. Bunu...

Büyük Günahlar Nelerdir?

Büyük günah, tahrip gücü yüksek, cezası çok ağır olan günahlardır. Kul tövbe edip pişman olmadıkça affa uğramaz. Küçük günahlarda ısrar edilecek olursa, küçük kalmaz o...

Güzel Huylar

Cenab-ı Allah canlıları yaratırken ne kadar kötü huy varsa; ısırmak, sokmak, tepmek, parçalamak, acımasızlık, korkutmak gibi hepsini hayvanlara vermiş, insanlara güzel huylar kalmıştır. Ama bazı...