ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Kur’an kime inmiştir bize ne der hiç düşündünüz mü ?

Peygamber(as), son peygamberdir, bütün insanlığa inmiştir. Kıyamet peygamberidir. Kur’an’da bütün insanlığa inmiştir, bütün insanlığa hitap eder yer yer “ Ey insanlar!” diye hitap eder....

YARDIM VE DAYANIŞMANIN ÖNEMİ

Toplumların geleceği ve varlıklarını devam ettirebilmeleri için birbirini seven, sayan ve dayanışma içinde olması gerekir. Her zaman yardımlaşma ve...

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Yemesi İçmesi

Allah Rasûlünün ,yeme içmelerinde de alınacak çok önemli mesajlar vardır. Allah Rasûlü ; -Asla yemek seçmezdi.Önüne konan yemeği yer, “Neden şunu yapmadınız ?” demezdi. Bir...

RIZIK ALLAH’TANDIR

Ce­nab-ı Allah her can­lı­yı ya­ra­tır­ken rızkı ile yara­tır. Rız­kı­nın neler ol­du­ğu­nu, ne kadar ol­du­ğu­nu, ne­re­ler­den nasıl temin edi­le­ce­ği­ni Ce­nab-ı Allah geniş ilmi ile bilir...

Hızır İlyas (Hıdırellez)

A. HIZIR-İLYAS (HIDIRELLEZ)   Hızır – İlyas’ın halk dilinde söylenişi Hıdırellez olarak ifade edilir.   Efsaneye göre Ab-ı Hayattan içip ölümsüzleştiklerine inanılan iki kardeş olan Hızır ve İlyas...

Cezayı Hak Eden Kişiler – Mescid Kuşu Salebe Neden Helak Oldu?

Medineli Salebe mescidten çıkmaz, beş vakit namazı hep camide kılardı. Herkes ona "Mescid kuşu Salebe" derlerdi. Bir gün Peygamber(as)'a gelerek: -Ya Resulullah, ben zengin olmak, ihtiyaç sahiplerini...

Günah İşleyen Kafir Olur mu?

Bugün nice nice toplumların helakına sebep olan günahlar, toplumlara benimsettirilmiştir. Helak edici günahlar, normalmiş gibi günden güne yayılmaktadır. Ahlak, iman, fazilet, meziyet, utanma unutulmuştur. Bediuz zaman...

Cinlerle uğraşmak doğrumudur?

Cinle, şeytanla uğraşmak doğru değildir.Çümkü insan madden, manen bundan zarar görür. İmanen de zarar görür. Peygamber (sav): ‘’Şeytan insanoğlunun damarlarında kan gibi dolaşır, peşini bırakmaz.’’...

CİHAD RUHU OLMAYAN MÜSLÜMAN

CİHAD HAREKETİ OLMAYAN İSLAM İSTENİYOR İstenen ılımlı İslâm ve tepkisiz, tebliğsiz iyiliği önemseyen emretmeyen, kötülükten sakındırmayan, uyuşuk müslüman tipi, istenen bu. Cihadsız islam ve müslüman için...