ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Müslüman Aile

A-EVLİLİK Evlenmek Allah Resulünün sünnetlerindendir. Şöyle buyurur: -“Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir. Evleniniz zira ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar...

Hicret – 1 Muharrem – Hicri Yılbaşı

Hicret, Peygamberimiz (SAV)’ın müşriklerin zulmü karşısında Mekke’den Medine’ye göç etmesine denir. Göç olayı 1. muharrem 622 tarihinde gerçekleş-miştir. Ehli küfür, İslâm’ın yayılması ve müslümanların sayısının artması...

Helak Olan Kavimler – Cenab-ı Allah Zulmetmez

Allah asla zulmetmez. Kulun çektiği kendi cezasıdır. Allah insanı yaratmış hür iradesiyle baş başa bırakmış. Birde uyarıcılar göndermiş, kitaplar göndermiş, emir ve yasaklar koymuştur....

Onbir Ayın Sultanı Ramazan Ayı

B- RAMAZAN AYI a)      Ramazan Ayının Önemi: “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delili olarak Kur’an’ın indirildiği aydır..” (Bakara:185) Ramazan ayının Türk...

Kabir Hayatı

Şu sahip olduğumuz hayat  bize emanet olarak verilmiştir. Ne yapıp, yapmayacağımız konusunda imtihana çekiliriz. Cenab-ı Allah; “Dünya hayatı oyundan eğlenceden ibarettir” Hadid: 20) buyuruyor. Çocuğumuzun ideali...

72 Büyük Günah

A) İmanın Şartlarıyla İlgili Büyük Günahlar: İmanın şartlarıyla ilgili büyük günahlar, iman esaslarının uzantısı durumundaki yanlış ve bozuk inançlardır: 1.     Allah'a şirk koşmak, 2.     Falcılara, kahinlere, sihirbazlara,...

Besmelenin Sırrı

Eûzubillâhimineşşeytanirracim. Bismillâhîrrahmânirrahim.   - ‘‘Lanetlenmiş, kovulmuş şeytanın şerrinden âlemlerin Rabbine sığınırım.’’ - ‘‘Rahman ve rahim olan Allah’ın adı ile başlarım.’’ Müslüman, her işinin başında, böyle der şeytanın ve evanelerinin...

Abdest ve Gusül İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Temizlik nasıl sağlanır?       Maddi, manevi temizlik olmadan ibadet olmaz. Temizlik için yenilip içilenin temiz olması, bedenin ve ortamın temiz olması, organların günah kirlerinden temiz...

Bedendeki Hastalıklarımız ve Çareleri

- A - Temizliği, temiz olmayı ve temiz yaşamayı pek sevmiyoruz; Elimizin, ayağımızın, bedenimi-zin ve çevremizin temizliğine yeterince dikkat etmiyoruz. İhmal ediyoruz. Derli toplu temiz...