//

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın rahmetinden ancak kâfirlerin ümit keseceği bildirilmiştir. Allah’ın rahmetine güvenerek de günah işlenmez. Onun tövbesi kabul olunmaz. Tövbe edip günahtan dönülmediği takdirde Allah’ın affetmeyeceği günahlar vardır. Şöyle veya böyle kasten veya şaka ile veya hata ile […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Kafir Cennete Girebilir mi?

Allah’ın Resulünün bildirdiğine göre cennet mü’minlerin yeri, cehennem de kâfirlerin yeridir. Kâfir mükâfatını dünyada alır; Para kazanır, şöhret olur, bazı menfaatler temin eder. Onun ahirette alacağı bir şey yoktur. Peygamberimiz: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz” buyurmuştur.(Müslim, İman: 93) Kur’an’da şöyle buyrulur: -“Rablerini inkâr edenlerin işleri fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Yaptıklarından hiçbir şey elde edemezler.” (İbrahim: 18) -Kâfirlerin […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Küfre Girenin Durumu

Eğer küfreden kişi, bilerek ve isteyerek küfür sözü söylemiş, kâfir işi işlemiş ise, dinden çıkar. Kâfir olur. Buna “mürtedde” denir. Bu durumda iman gider imana bağlı olan nikâh gider. O güne kadar yaptığı her güzel amelinin sevabı gider. İşledikleri günahlar kalır. Haç yaptıysa Haç ’da gider. Eşi ile beraberliği zina olur. Ayrıca Müslüman ana babasına mirasçı olamaz. Dinde irtidat eden […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Kader Değiştirilebilir mi?

Kul isterse, kaderini değiştirebilir. Mesela, ilaç kullanan hasta iyileşir. (Şifa Allah’tan, ilaç sebep, vasıtadır.) Kur’an’da: -“Allah ne dilerse onu yapar; dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır.” (Rad: 39) buyurur. Hayatta çalışan, gayret eden, hesap ve ölçüyü elden bırakmayan bir yerlere gelir. Günah işleyen tövbe eder, iyi bir insan olur. Dua edenin Allah duasını kabul eder bir şeyler sahibi olur, umduğuna nail […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cenab-ı Allah Kulunu İşlerinde Zorlar mı?

Her Müslüman kadere, hayır ve şer her şeyin Allah’tan olduğuna inanmakla mükelleftir. Bu iman esaslarındandır. Yapacağı bir işi kul, ister ve seçer. Cenab-ı Allah’ta o işi yaratır. Yani yaratan Allah, isteyen ve işleyen kuldur. Allah’ın işleri yaratmış olması, kulun iradesine mani değildir. Allah önceden bildiği için öyle takdir etmiştir. Allah’ın takdiri kulu zorlamaz. Mesela; hava raporunu dinliyoruz. Spiker yağmur yağacak […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Genel Olarak Küfre Götüren Hallerden Bazıları da Şöyledir

1-“Falan şunu buldu, şunu icat etti cennetliktir” demek.   2-Kızdığı biri için “kanı helaldir” demek.   3-Allahtan kork diyene “korkmuyorum” demek.   4-Kâfir diye çağırana “efendim” demek.   5-Büyük olduğu bildirilen günahların helal olmasını temenni etmek. “Keşke şu helal olsaydı” demek.   6-Haram paranın sadaka olarak verilmesi ve sevap beklenmesi.   7-Allah’ın nimetine sövmek.   8-Allah izin verirse diyene “izin […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son Peygamber olduğuna inanmamak.   4-Peygambere bir günahla iftira atmak.   5-“Falan Peygamber olsa inanmazdım” demek.   6-“Eğer Peygamberin dedikleri doğru ise ve hak ise kurtulduk” demek.   7-Peygamberlik, nebilik, Rasüllük, […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Kur’an ve İbadetlerle İlgili Küfre götüren Söz ve Davranışlar

“Kur’an’ın, sünnetin manası gizlidir. Onu biz anlamayız” demek. Ömer Nesefi, İslam İnancının Temelleri Akaid Kitabında şunları zikreder:   1-Kur’an’dan bir tek ayeti inkâr etmek.   2-Kur’an’ın bir hükmünü ayıplamak veya yanlış olduğunu söylemek, alay etmek.   3-Kur’an’ı def, dümbelek çalarak okumak.   4-Kur’an’ı pis yerlere atmak, yere çarpmak.   5-Kur’an’ın ispat ettiği bir şeyi reddetmek veya reddettiğini kabul etmek.   […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Din İle İlgili Küfre Götüren Haller

Din, Cenab-ı Allah tarafından peygamber vasıtası ile insanları dünya ve ahiret saadetine ulaştırmak için gönderilen emir ve yasaklarına denir. Dini kabul etmeyen, beğenmeyip inkâr eden kâfir olur. 1-İslam’ın emir ve yasaklarından birini veya bir kaçını kabullenmeyen küfre girer.     2-Dinle, dinin emir ve yasakları ile alay eden, hafife alan küfre girer.     3-“Gözlerini harama bakmaktan sakındır.” Emrine karşı […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

İnsanı Küfre Götüren Söz ve Davranışlar

Dikkat edilmezse bazı söz ve davranışlar insanı küfre götürür. Dinde bilmemek mazeret değildir. “Ben onu şaka olsun diye söyledim veya yaptım” demek insanı kurtarmaz. Diyelim ki: Kâfir olayım şöyle böyle demek kendisine “kâfir” dense kabullenmek, kâfir olayım diye yemin etmek (ister doğru ister yalan olsun) küfre yani kâfir olmaya razı olmak demektir. Kendi çocuğuna kâfirin çocuğu diyen de kâfir olmaya […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Allah’tan Başka Tanrı Edinmek

Allah tektir. Tanrı ise çoktur. Tarihte insanlar çeşitli tanrılara tapınmıştır. Her şeyin bir tanrısı vardır. Araplar Kâbe’yi putlarla doldurmuşlardı. Her günün bir tanrısı vardı. İslam dini tanrı inancını yıkmış, insanları elleriyle yaptıkları, fayda ve zarar vermeyen şekillere tapma ahmaklığından kurtarmıştır. Kur’an’da: “Allah’tan başka tanrı yoktur.” Buyrulur. (Neml: 26) -“Allah’tan başkasına tapmayın.” (Hud: 26) İlk İslam’a giren “Allah’tan başka ilah yoktur. […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Allah İnancı Nasıl Olmalıdır?

Allah’a iman, iman esaslarının birincisidir. İman, eksiklik, noksanlık, fazlalık kabul etmez. İnanan, bilinçli bir şekilde Allah’ın varlığına birliğine delilleriyle inanmadan iman etmiş olmaz. Allah’ın varlığını tartışmaya gerek yoktur. Onu inkârcılar ve cahiller yapar, ahmaklar yapar. Allah’ı orada burada aramaya gerek yoktur. Delil olarak insanın kendisi yeter. İnsanın aklı, ruhu, vücut yapısı, parmak izi, DNA’sı, sesi ve karakteristik özellikleri “Allah var!” […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Küfürle İtham Etmek

İşlediği günaha, harama helal demedikçe, inkâr etmedikçe kimseye küfürle itham etmek, “kâfir” demek caiz de değildir, uygunda değildir. Fakat her günah insanın kalbini karartır. Her günahta küfre açılan bir kapı vardır. Bu unutulmamalıdır. Onun için her günahtan sonra hemen tövbe etmek lazımdır. Âdem (as) ile Havva validemiz cennette günah işledikleri zaman Allah “kâfir oldunuz” dememiştir. “Tövbe edin” demiştir. Günah işleyen, […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Küfür Çeşitleri Nelerdir?

İman yönünden insanlar: -Mü’min: İnanan. -Münafık: İnanmayıp, inanmış görünen. -Kâfir: İnkâr eden, inanmayan. -Mürted: İnandıktan sonra dini reddeden. -Fasık: Günah işlemekte ısrar eden ve Allah’ın emirlerine ters davranan. -Asi: Allah’a isyan eden, günahkâr. Birde şöyle üçe ayrılır: 1-Cehli Küfür: Bir insanın cahilliği yüzünden Allah’ın varlığını ve sıfatlarını bilmemesidir. Önem vermemesi, öğrenmemesidir. Bu yüzden kâfir olmuştur. 2-İnadi Küfür: Bir kimsenin Allah’ın […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Küfür Nedir?

Kelime olarak küfür, örtmek, nimeti inkâr etmek manasına gelir. Dinde ise inanılması gerekenlere inanmamak demektir. Küfür, insanı helak eden en büyük günahtır. Kâfir ebedi cehennemliktir. Devamlı azap içinde olacaktır. İman esaslarına inanmamak, inkâr etmek, Kur’an’da bildirileni ve peygamberin haber verdiğini reddetmek, haramı, günahı helal saymak, dinle ve dinden olan bir şeyle alay etmek, dil uzatmak küfürdür. Dine inanmayana kâfir denir. […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Yukarı Git