ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Giyim Kuşamı

Allah Rasûlü, çok temiz ve çok güzel giyinirdi. Kendisi:”Yiyin ,için, giyinin,Allah yolunda sarf edin, ancak israfa veya kibire ,gurura kaçmayınız.” derdi. (Peygamberimizin Şemali-Ali Yardım: s.117) -“Allah...

Allah Birdir Tektir

“Allah” teklik ifade eder, çoğulu yoktur. Allah tek otoritedir. İslâm’ın temeli tevhide (tek Allah inancına) dayanır. Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid te “Allah’tan başka ilah olmadığına”...

Bozulmuş Dinler – Yahudilik

Yahudilere geldiği için bu adla anılır. Musa Peygambere vahiy olunan dindir. Yahudilik Allah’tan Musa Peygambere geldiği haliyle korunamamış, büyük değişikliklere uğramıştır. Böylece ilahi olma özelliğini...

MUHAMMED ALEYHİSSELAMIN SÜNNETİ

A) SÜNNET NEDİR? Sünnet, sözlükte iyi huy, iyi ahlâk ve yol demektir. Dinde sünnet Hz. Peygamber (as) dan nakledilen , Peygamber  (as) ın sözü, işi...

Mezheplere Göre İslam Dininde Müzik

Bu konudaki görüşler şöyledir: - İnsanı Hakka yaklaştıran güzel nağmeler ruha neşe verir, kalbe ferahlık meydana getirir, ruh tedavisinde neşe kaynağıdır. İnsanı  geç ihtiyarlatır, bazı...

Ailedeki Hastalıklar ve Çareleri

- A - Evlilikteki hatalar ve hastalıklar yaygın ve salgın hastalık haline gelmiştir. Önce insanlar evlenirken iyi düşünülmüyor. İyi bir seçim yapılmıyor. Ömür boyu diye...

Güzel Davranışlar

Davranışlar iki türlüdür. Ya faydalıdır, ya faydasız. Faydasız olmakla beraber zararlıdır. Bazı insanlar kötü davranmayı alışkanlık haline getirmiştir. Faydalı olmaktan, iyilik yapmaktan zevk almazlar. Atalarımız: “At...

Hac İbadetinin Fazileti

İslam’ın beş temel şartından biri de hacdır. Hac, Allah’ın kulları üzerinde bir hakkıdır. (Al-i İmran: 97) Hac ile ilgili peygamberimiz (s.a.v) buyurur: -“Kabul olmuş haccın mükâfatı...

Kur’an-ı Kerim’de Şirkten Bahseden Ayetler

-“Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayın.” (Nisa: 36) -“Allah, ortak koşanı bağışlamaz. Ortak koşan, büyük günah işlemiş ve Allah’a iftira etmiş olur.” (Nisa: 48) -“Allah’tan başka ilah...