ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Mahlukata Lanet

Peygamberlerimizin (sav), cenab-ı Allah’ın yarattıklarına sövmeyi, lanetlemeyi yasaklamıştır. Cenab-ı Allah da yarattıklarına, zamana ,horoza, hayvana, rüzgara sövüp Lânet edilmesini yasaklamıştır. Bu konuda cenab-ı Allah şöyle buyurur: -“Ey...

Yayın Basın Organları

Bu bölümde her şeyi istediği gibi yönlendiren medyadan bahsedeceğiz. Eğiticilik görevini nasıl yapıyor, milli çıkarlarımızı nasıl koruyor, milletin inancına kültürüne nasıl katkıda bulunuyor, bunu...

İmanın Esasları – Kitaplara İman

Cenab-ı Allah, insanı yaratmış, başıboş bırakmayıp peygamberler göndermiş, o peygamberlere de yol gösterici kitaplar indirmiştir. Onunla yollarını bulsunlar, hem dünya hem de ahiret hayatını düzene...

Melek ve Şeytan İle İlgili Neleri Yanlış Yapıyoruz?

Günümüz insan topluluklarına baktığımız zaman, şeytanın tuzağına düşmüş, şeytanın adımlarını takip eden ve şeytanın güdüp, yönlendirdiği birçok insan görüyoruz. Kızgınlık anlarında “şeytan diyor ki…”, “şeytan...

Melekler ne gibi vazifeler görürler biliyor musunuz?

Cenab-ı Allah, meleklerin her birine ayrı ayrı vazifeler vermiştir.Mesela: Cebrail (as), vahiy meleğidir. Azrail (as), can alıcı melektir. İsrafil (as), kıyametin kopması ve diriliş için Sur’a üfleyecekdir. Mikail...

Oruç Tutmak

Oruç tutmak üzerimize farzdır. Kur’an-da şöyle buyrulur: - “Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (Bakara: 183) - “Kim ramazan...

Evlat Hakları

Evladın sorumluluğu kadar, ana babada sorumludur. Ana babanın görevi, evladı dünyaya getirmekle, yedirip, içirip, büyütmekle bitivermez. -          Çocuklar dünyaya gelir gelmez, sağ kulağına ezan, sol...

TAKLİT BİZE NE KAZANDIRDI

Geçmişimize baktığımız zaman bugün olmamız gereken yerde olmadığımızı görüyoruz. Avrupa, mendil kullanmaz, tuvalet kullanmazken, Fransa'da sümük atma yarışmaları yapılırken, biz üç kıtaya hükmediyor, dünyaya...

Devlet Adamı Gurur Kibir Gibi Duygularla Kendisini Küçültmemelidir

a)Yeryüzünde böbürlenme: Makam, mevki sorumluluk demektir. Makam sahibi demek sorumlu kişi demektir. Sorumlu olan bir insanın, işlerini görmek durumunda olduğu kimselere çalım satması, gururlanıp büyüklük...