ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Kahpe Felek, Zalim Felek Denir mi?

     Felek nedir? Felek, talih, baht ve kader demektir. Bazı konuşmalarda, şarkılarda, türkülerde kahpe felek, zalim felek, kahrolası felek denilerek, üzüntü ifade edilerek diş gıcırdatılır, lanet...

Ticaret İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Fahiş fiyat nedir?       Fahiş fiyat fazla fiyat söyleyip aldatmak demektir. Bunun için de yalan, yalan yere yemin, kusuru gizleme, övme, alıcının bilgisizliğinden yararlanma vardır. İslam...

Nikah Öncesi

Çocuk eğitimi, evlenme kararı ile başlar. Evlilik düşünülünce önce hayırlı eş akla gelmelidir. İyi eşten ancak iyi anne, iyi baba olur. Günah işleyen, iyi bir...

Namaz İbadeti İle İlgili Neleri Yanlış Yapıyoruz?

Namaz öyle bir ibadettir ki, onsuz olmaz. O dinin direğidir. O olmadan kurtuluş olmaz.  Çünkü sıratta namaz durağını geçmeden diğer işlere bakılmaz. Böyle bir ibadet...

ÜÇ AYLARI NASIL GEÇİRELİM

Recep, Şaban, Ramazan aylarına üç aylar denir. Recep çok anmak demektir. Kurtuluşun habercisi, uyanıp ibadetlere sarılmanın başlangıcıdır. Recep ayı Regaip, miraç gecelerini barındırır. Kıble bu ayda...

İmanın Esasları – Ementü

Àmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve’l yevmi’l-âhiri ve bi’l kaderi hayrihî ve şerrihî mine’llâhi teâlâ ve’l-ba’sü ba’de’lmevti hakkun eşhedü en lâ...

Kur’an-ı Kerim

Kur’an, Yüce Allah  tarafından Cebrail aracılığı ile Muhammet (s.a.) ‘a Arapça olarak indirilen son kutsal kitaptır. Cenab-ı Allah, kullarının hem dünyada hem de ahirette iki...

GÜNAH

Günah, dinde yasaklanan, hoş görülmeyen şeydir.Emri yerine getirmemektir.İnsanın vicdanını  rahatsız eden kötü ve  zararlı olan şeydir. İlk günah, Hz.Adem ile Havva’nın Cenabı Allah’ın men ettiği;...

GÜZEL NAMAZ NASIL KILINIR?

Namaz İslam’ın şartlarından en önemlisidir. Yani dinin direğidir. Namazda da en önemli şey, namazı güzel kılmaktır. Yani şartlarına dikkat etmektir. Peygamber (as) : “En kötü hırsız...