ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Mülk Allah’ın, Hüküm Allah’ın, Hakimiyet Allah’ındır

- Her şeyi yaratan Allah’tır, yaşatan Allah’tır. - Güç sahibi Allah’tır. Tayin, takdir eden Allah’tır. - Hakimiyet; kayıtsız, şartsız Allah’ındır. Hep O’nun dediği olur. - Allah; birdir, tektir,...

Küfre Götüren Haller

Ömer Nesefi, İslam İnançlarının Temelleri AKAİD adlı eserinde insanı küfre götüren haller başlığı altında şınları sıralamıştır: 1. Ayet  ve hadislerin açık manalarını bırakıp gizli manalar...

İyiliği Emretmek, Kötülükten Sakındırmak

a)İyi bir ortam gerek: Bugün hızlı bir bozulma ve yozlaşma ile karşı karşıyayız. Her şey iyiliğin ve iyilerin aleyhine. İyi olmak için ortam hazır değil....

Lanet Ne Demektir?

Kelime olarak Lânet, kovmak, hayırdan, iyilikten mahrum etmek demektir. Dinde Lânet, Cenab-ı Allah’ın rahmetini, yardımını kesmesi ve ahrette cezalandırmasını istemek demektir. Lânet olsun demek, “ İyilikten,...

GENÇLERİN ÖNÜNDEKİ TUZAKLAR

Yeni bir öğretim yılına başlıyoruz. Bizim yaşımızdakiler, “uyu uyu yat. Yat, yat uyu” yazan uyuyan, bir çocuk resmi bulunan bir alfabe ile okula başladık. Yıllarca...

Helak Olan Kavimler – Musibetler İlahi Uyarıdır

Her şeyi yaratan Cenab-ı Allah’tır. Allah’ın izni olmadan hiçbir şey olmaz. Kur’an’da  ‘’Allah’ın izni olmadan ağaçtan bir yaprak bile düşmez.’’ Buyrulur. Cenab-ı Allah’ın yaratması devamlıdır....

NAMAZDAKİ EDEP VE ADAP NASIL OLMALIDIR?

a) Ezanda Edep ve Adap Nasıl Olmalıdır? Ezan, namaz vakitlerinde mü’minleri namaza çağırır. Ezanın şartları şunlardır: Namaz vaktinin girmiş olması, Arapça olarak okunması, Sırasının bozulmaması, Erkeğin...

Dünya ve Ahiret Hastalıklarımız ve Çareleri

- A - Sanki ahiret yokmuş, ölüm yokmuş ve hesap yokmuş gibi düşünüyoruz. Hiç ahiret kaygısı çekmeden yaşıyoruz. Ölçümüz dünya, her şeyimizle dünyaya meylediyoruz. Böyle...

Akrabaya ve Yakınlara İyilik

İnancımıza göre; hısım akraba gözetilecektir. Nisa,36: “Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, sonra anaya babaya iyilik edin, akrabaya, öksüzlere, yoksullara, yakın komşuya...