ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Devlet Adamı Cesur ve Kararlı Olmalıdır

a)Cesur olmak: Devleti, milleti yönetmede cesaret ve karalılık şarttır. Korkak, kararsız ve vehimli kişi yönetici olamaz. Tarih boyunca beceriksiz ve korkak kimseler, ülkelerini felakete sürüklemişlerdir....

Şirk Nedir ve Şirke Nasıl Düşülür?

Tarihte insanlar, kendilerine tanrı arayışı içine girmişler. Aya, güneşe, yıldızlara, ateşe ve güç ve üstünlük gördüklerini tanrı ilan edip ona tapınmışlardır. Nemrutlar, firavunlar tanrılığını...

Davranışlar İle İlgili Neleri Yanlış Yapıyoruz?

Davranışlar iki türlüdür. Ya faydalıdır, ya faydasız. Faydasız olmakla beraber zararlıdır. Bazı insanlar kötü davranmayı alışkanlık haline getirmiştir. Faydalı olmaktan, iyilik yapmaktan zevk almazlar. Atalarımız: “At...

Basın Yayın İle ilgili Sorular ve Cevaplar

Yayın hürriyeti sınırsız olabilir mi?       Bugünkü bazı yayın-basın organları yalan haberle iftira ile yanlış yönlendirme ile veya müstehcenlikle kötü alışkanlıları yerleştirmekle yıkım yapmaktadır. Basını hür,...

Allah Birdir Tektir

“Allah” teklik ifade eder, çoğulu yoktur. Allah tek otoritedir. İslâm’ın temeli tevhide (tek Allah inancına) dayanır. Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid te “Allah’tan başka ilah olmadığına”...

Cezayı Hak Eden Kişiler – Ashab-ı Kehf’e Ne Oldu?

  Ashab-Kehf (mağara arkadaşları)'nın yaşadığı devir hakkında çeşitli görüşler vardır. İnançsız, zalim, inananları öldüren, Allah'ı tanımayan kraldan kaçıp mağaraya sığınan gençlere Ashab-ı Keyf denmiştir. Onlar her ne...

DUA VE TÖVBE’DE EDEP ADAP NASIL OLMALIDIR?

a) Duada Edep ve Adap Nasıl Olmalıdır? Dua, sığınmak, istek ve yalvarışta bulunmak demektir. Dua, Allah’a ilticadır. Dua ibadettir ibadetin özüdür. Dua, belâ ateşini söndürür insanı Allah’a...

Müslüman İsraf Etmez, Tasarruf Eder

a. İsraf Nedir? İsraf, lüzumsuz ve ölçüsüz harcamanın adıdır. Cimrilik gibi bu da bir hastalıktır. İsraf, tatmin olmayan arzuların ihtirasından doğar. İsraf, çılgınlıktır, boşa harcamadır. İsraf, sefaletin kapısıdır,...

Boş Vakti, Boş İşi ve Vakit Öldürmeyi Sevmek

Ciddi işler yapmak çoğumuzu sıkıyor. Boşuna konuşmak, faydasız işler yapmak, lüzumsuz şeylerle uğraşmak daha kolay geliyor. “Nasılsın?” diyorsun, “Eh işte!” diyor. “Ne yapıyorsun?” diyorsun, “Vakit...