ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

İbadetlerle Tedavi

     A – İNANCIN ÖNEMİ Olaylar insan üzerinde hep olumlu etki yapmaz. Hastalıklar, üzüntüler, sıkıntılarla ağzının tadı kaçar, sıkıntıya düşer. Ümitsiz olur, karamsar olur. İşte böyle...

Cenab-ı Allah (C.C.) Bizden Neler İstiyor? Neler İstemiyor?

Her Müslüman’ın Cenab-ı Allah’ın kendisinden ne istediğini ve ne istemediğini tam olarak bilmesi zorunludur. Müslüman,  bilmesi gerekeni bilirse, İslam’ı doğru anlar ve yanlış yapıp hataya...

Müslüman Nefsine Hakim Olur

Dünya kurulalıdan buyana insanoğlu, düşmanını hep kendi dışında bilmiş ve kendi dışında aramıştır. Halbuki insanoğlunun en büyük ve en tehlikeli düşmanı kendi içinde olmuştur. Bu...

İslam’dan Önce Türk Medeniyeti

Tarihi gelişimi içinde insanlık medeniyetin nimetlerinden istifade ederek bugünkü medeniyet seviyesine ulaşıncaya kadar çok sıkıntılı anlar yaşamış, gün geçtikçe hayatında, kullandığı eşyalarda tekamül göstererek...

Tıbbın temellerini ilk atan kim biliyor musunuz?

19. yüzyılda batıda hastalar lanetli kimseler olarak kabul edilmişti. Şeytanla iş birliği yaptıklarına inanılırdı Onun için öldürülür veya zincire vurulurdu. Avrupa da 19. Yüzyılda mendil...

Ölünceye kadar vaadi ile başlayan yuvalar niçin yıkılıyor biliyor muyuz?

Eskiden: “nikâhta keramet vardır” denirdi. Şimdi nikâhın ardından boşanma geliyor. %60’lara varan illerimiz var ve giderek de artıyor. Peygamberimizin ifadesine göre:”Allah’ın hiç sevmediği helâl, boşanmaktır.”...

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Şemal-i Şerifi

Şemâl, peygamber (as) ın dış görünüşü, güzelliği, huyu, hareketleri, hareket şekli ve tavrı demektir. Rasûlullah (sav), ne uzun ne de kısa boylu idi. Vücut yapısı...

KOMŞU VE KOMŞULUK

Komşu; Bir arada, bir birine yakın çevrede yaşa-yan kimselerdir. Komşuluk ise; komşuların komşuluktan doğan hak ve sorumluluklarını yerine getirmesidir. İnsanın insana karşı en önemli haklarından bir...

Küfre Götüren Haller

Ömer Nesefi, İslam inancının Temelleri AKAİD adlı eserinde insanı küfre götüren haller başlığı altında şunları sıralamıştır: 1- Ayet ve hadislerin açık manalarını bırakıp gizli manalar...