ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

İslam ahlakı neden üstündür biliyor musunuz?

İslam ahlakının kaynağı Kur’an ve sünnettir.Bu ahlakın iman, Allah korkusu ve ibadetlerle yakın ilişkisi vardır. İslam ahlakı, evrensel bir ahlaktır.Herkesi ve hayatın her safhasını ilgilendirir...

Hak yemek ne kadar kötüdür?

Cenab-ı Allah iki hakla huzuruma gelmeyin, diye bildirmişrir Peygamber(a.s) şöyle buyuruyor: -“Müslüman’ın diğer Müslüman’a malı, ırzı ve kanı haramdır.”(Seçme Hadisler:sh.88) -“Kıyamet günü gasp ettiğiniz hakları sahiplerine  mutlaka...

En iyi, en kötü şey nedir biliyor musunuz?

Dil insanı rezilde eder, vezirde kılıç yarası iyi olur ama dil yarasına ilaç yoktur. Allah Rasülü: “Karını fercini ve dilini koruyan her şeyini korunmuş olur.”der.müslüanı tarif...

Devlet Adamına İtaat

Devletin varlığı ve bekası için, milletin devletine sahip çıkması ve yöneticilere itaat etmesi şarttır. Devlet adamına itaatle beraber, devleti zayıflatma ve milleti devletten koparıp, düşman...

Dilimizin Hastalıkları ve Çareleri

- A - Dilimize sahip olamıyoruz. “Ağzı olan konuşur” deyip dile geleni söylüyoruz. Dilimizi boş, manasız ve kötü sözden alıkoyamıyoruz. Düşünmeden konuşuyoruz. Ardından “Neden böyle...

Büyük Günahlar

Bu bölümde günahları, günahların cezasını ve günahları yüzünden helak olanları göreceğiz. Şeytanın insanı nasıl günaha düşürdüğünü, günahın yansımalarını ve günahından dolayı lanetlenenleri okuyacağız. Bunlardan sonra...

Hatadan, Günahtan Nasıl Geri Dönülür?

Kul hatasız olmaz. İnsan melek değildir. Günaha da, sevaba da meyyal olarak yaratılmıştır. Günah işlemek, kulun aczinin ifadesidir. İlk insan, ilk Peygamber bile hata...

Şeytan Nasıl Bir Varlıktır?

1. ŞEYTAN Şeytan; muhalefet etmek, bağlamak, uzak olmak manalarına gelir. Ayrıca şeytan, rahmetten, ilâhî feyzden nasibsiz demektir. Şeytanın telkinden başka bir gücü olmamasına rağmen halk arasında güçlü,...

ALLAH’IN AF ETMEDİĞİ ZULÜM

Merhametin, şefkatin ve adaletin zıddı zulümdür. Haddi aşmak kötü, kırıcı davranmak, insanları üzmek, sıkıntı vermek acı çektirmek zulümdür. Sebep olmak da zulümdür. Zulüm, dinin haram...