ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Camiler Müslüman Türk varlığının teminatıdır

İlk namazgah Kabe’dir. Daha sonra Mescidi aksadır. Peygamberimizin yaptığı ilk cami Küba mescididir. İlk hutbenin okunduğu ve cuma namazının kılındığı yer Ranuna vadisidir. Camiler yeryüzünün...

Günlük Hayatımızda Sıkça Kullandığımız Bazı Kelimelerin Ne Manaya Geldiğini Biliyor muyuz?

-İnşallah: Allah dilerse, izin verirse demektir. -Maşallah: Allah’ın dilemesi olur demektir. -Allah rahmet etsin: Müslümanlar için kullanılır. Allah günahlarını, kusurlarını bağışlasın demektir. -Maazallah: Allah saklasın, Allah korusun...

Tıbbın temellerini ilk atan kim biliyor musunuz?

19. yüzyılda batıda hastalar lanetli kimseler olarak kabul edilmişti. Şeytanla iş birliği yaptıklarına inanılırdı Onun için öldürülür veya zincire vurulurdu. Avrupa da 19. Yüzyılda mendil...

Bütün dünyada neden Müslüman oluyor biliyor musunuz?

-İslam, cihansumal bir dindir.Bütün insanlara hitab eder.Bütün insanların haklarını korur. -Müslüman, eliyle diliyle kimseye zarar vermez, faydacı bir insandır.Yoksulun, düşkünün elinden tutar, insanlar arasında ayrım...

MUHAMMED ALEYHİSSELAMIN SÜNNETİ

A) SÜNNET NEDİR? Sünnet, sözlükte iyi huy, iyi ahlâk ve yol demektir. Dinde sünnet Hz. Peygamber (as) dan nakledilen , Peygamber  (as) ın sözü, işi...

Din Lüzumsuz Addediliyor

Bugün genç nesil, ruh ve beden dengesini kuramadığı için, dengesizdir, ruh sağlığı bozuktur. Bunun için her türlü tahribata da açıktır. Genci, yıllardan beri manevî gıdadan...

HARAM HELAL

Haram, helal ve ikisi arasındaki şüpheli şeyler konumuz. Haramın, helalin harman olduğu bir dönemdeyiz. Kazancımızın yediğimizin içtiğimizin helalden mi haramdan mı olduğunu bilmiyoruz. Pek umursayan...

Okumanın önünde en büyük engel neler olduğunu biliyor muyuz?

Medyamız sorumsuz davranıyor. Tahrik eden, tahrip eden yozlaştıran yayınlar yapıyor. Medya doğru mesajlar vermiyor maneviyatımıza saldırıyor, maneviyatsızlığı pompalıyor. Bugün bütün caniliklerin sapıklıkların ardında maneviyatsızlık...

İslamda kadın erkek ayrımı var mı?

İslam’da kadın, hiçbir zaman ikinci sınıf insan olmamıştır. Görev ve sorumluluk’larda, saygıda,hürmette kadın erkekten farklı tutulmamıştır.Kız çocuğu erkekten ayrı tutulmamıştır. Evde ve sosyal hayatta ikiside...