ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Batıl Dinlerin Özellikleri ve Doğuş Sebepleri

BATIL DİNLERİN ÖZELLİKLERİ 1-     İnsanlar tarafından ortaya konmuştur. 2-     Çok tanrılı dinlerdir. 3-     Mensuplarının başka bir din seçme hakkı yoktur. 4-     İlme akla yer vermez. 5-     Ruhlara, gök cisimlerine,...

Zekat Vermenin Fazileti

Zekât, dinin beş temel şartındandır. Büyük imtihanlardan biridir. Zekât, malın ve verenin sigortasıdır. Allah peygamberimize: “Onların mallarından temizleyici zekâtı al. Zira bu malları temizler.” diye emretmiştir....

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Ümmetine Düşkünlüğü

Ümmeti, Muhammed (as) a düşkündü de O, ümmetine düşkün değil miydi? Çok şefkatli ve çok merhametli idi. Yeryüzünde böyle bir can dostu görülmemiştir. Muhammed (as)...

Sünnet Ayrı, Kur’an Ayrı mıdır?

Hz.Peygamber (SAV) :” Bana itaat eden muhakkak cennete girer.Bana isyan eden ise muhakkak baş kaldırmış,serkeşlik etmiş olur.” buyurmuştur. (Buhari İ’tisam :2) - “Ümmetimin fesadı zamanında...

KİM NE ZAMAN NEREDE VE NİÇİN ’’KEŞKE’’ DİYECEK RABBİMİZ BİZE HABER...

-Kabre hazırlıksız giren, ömrünü boşa geçiren’’ Eyvah! Keşke’’ diyecek. Kabir ne getirdin? deyince Eyvah diyecek. -Amel defteri soldan verilen:’’Keşke bu kitap bana verilmeseydi’’diyecek (Hakka:25) -Azab da...

Günahların Cezaları

Her günahın mutlaka zerre kadar da olsa cezası vardır. Tövbe edilip terk edilmeyen günahı Allah cezalandıracaktır. Bir adam: Ya Resülellah! Zerre kadar hayır işleyen hayrını muhakkak...

Yaratılışta Tesadüfe Yer Var mıdır?

İnanan kimseler için her şeyin yaratıcısı Cenab-ı Allah’tır. İnanmayanlar için de her şey kör tesadüfün eseridir, kendi kendine olmuştur. Tesadüf, şu muazzam düzen karşısında mantıksızlıktır....

Çok evlilik, İslâm’ın icadı mı? Bu konuyu ne kadar biliyoruz?

Çok evlilik, İslâm’dan önce mevcuttur. Meselâ; -Mısırlılarda erkek çocukları öldürüldüğü için denge bozulmuş, çok evlilik müsaade edilmiştir. (Bakara: 49+ Kasas: 4) -Babil hukukunda çok evliliğe izin...

Bozulmaya Razı Olmak

Kötü yol, kötü meşguliyet, zararlı düşünce ve işe yaramaz dost edinmek, bozulmaya razı olmak demektir. Kötü iş yapanlarla, meşru yaşamayanlarla beraberlik, kötü sonuçların habercisidir. Peygamber...