Yılbaşı Kutlamaları

            Yılbaşı kutlamaları için haftalar öncesi milli, dini kimliğimizle bağdaşmayan şekilde hazırlıklar yapılıyor. Hristiyanların bayramı olan yılbaşı kutlanıyor.   Her şeyden önce Kur’an’daki ve sünnetteki uyarılara kulak asmayarak Hristiyanlar gibi kutlamalar yapmak, Hristiyanlaşmaya razı olmak tır. Yılbaşı kutlamalarının bizimle uzaktan yakından ilgisi yoktur.   Yılbaşı öncesi misyonerler faaliyetlerini arttırmaktadır. Kiliselere kandırılan gençleri götürmekte, Efes’e geziler düzenlemekte, ücretsiz İnciller dağıtılmakta, Noel […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Hızır İlyas (Hıdırellez)

A. HIZIR-İLYAS (HIDIRELLEZ)   Hızır – İlyas’ın halk dilinde söylenişi Hıdırellez olarak ifade edilir.   Efsaneye göre Ab-ı Hayattan içip ölümsüzleştiklerine inanılan iki kardeş olan Hızır ve İlyas mayısın 6’sında buluşmaktadırlar. O gün baharın gelişini müjdeler.   İnanışa göre Hızır (as) Velîdir. Sıkıntıda olana yardıma koşar, darda olanların imdadına yetişir, yardım eder.   Hızır insanlardan isteklerde bulunur, verenlere verir, vermeyenlerden […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

İslam’ın Bid’at ve Hurafelere Bakışı

Bid’at, Hz. Peygamber zamanında olmayan ve meşru görülmeyen bir iştir. Bid’at, sünnetin zıddıdır.   İslâm Dini, Peygamberimiz zamanında kemale ermiştir. Cenab-ı Allah: “Bugün size dininizi tamamladım.” (Mâida:3) buyurmuştur.   Bid’at dini konularda, ibadet esaslarında hoş görülmez. İslâm Dini sosyal hayattaki gelişmelere, yeniliklere karşı değildir, ona bid’at gözü ile bakmaz.   Peygamber (as) şöyle buyuruyor: “Kim bir sünnetimi ihya ederse, onunla […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Fala Bakmak, Baktırmak

Halkımız arasında yaygın olan hurafelerden biri de fala baktırmak, fal açmaktır. Çoğu, işi şakaya vurup hurafenin yaşanmasına neden oluyor.   Fal ve falcılık gelecekten, gayb (bilinmeyen alemden), haber vermektir. Falcılık bize cahiliye devri mirasıdır. Cahiliye devrinde “ezlam” denilen fal okları vardı. Araplar ok çeker, onların üzerindeki yazılara göre iş yaparlardı. Fala bakmadan iş yapmazlardı.   Bilinmeyene, gizliliğe karşı bilme, öğrenme […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Büyü Yapmak, Yaptırmak

Sihir (büyü), üstü kapalı şey demektir. Bir şeyi olduğundan başka bir şeye çevirmek, bir şeye tesir etmek ve göz boyamak demektir.   Büyü ile bazı güçlerden yardım alarak canlı cansız varlıklara etki yapılır.   Sihirbaz, büyücü, batılı hak gören kimsedir.   Çok eski devirlerde ortaya çıkan büyücülük, günümüzde de canlılığından bir şey kaybetmemiştir. Geçmişte ve günümüzde en yaygın hurafedir. Büyük […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Ruhlarla İlgili İnanç ve Düşünceler

İlkel insanlarda olduğu gibi günümüzde de görülmeyen şeylere karşı merak fazla. Ruhla ilgili olan merak, tarih boyunca ölümsüzlük arzusu taşıyan insanı daha  da etkiliyor. İlkel insanlar, kötü ruhların kötülüğünden korunmak için çok şey yapmışlardır. Mısır’da Firavunlar öldükten sonra ruhun tekrar gelmesini beklemek için bedenlerini mumyalatmışlar ve hazineleri ile gömülmüşlerdir.   Eski çağlarda dolaşan kötü ruhların zararından korunmak için davul çalınır, […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Hurafelerin Yaşatılması

               Din dışı olan hurafeler, dinden sayılıyor. Dinin emriymiş gibi yaşatılıyor.   Bazı hurafeler var ki imanı zedeleyecek durumdadır. İman bir Kelime-i Tevhid ile kazanıldığı gibi bir sözle, bir hareketle de kaybedilebiliyor. Bakıyorsun tevbe istiğfar edip, iman tazelemeyi gerektiren hatalar yapılıyor.   Bunun sebebi de geçmişten gelen hurafelerdir. 1930’lu, 1940’lı yıllarda din öğrenmek, Kur’an öğrenmek ve ibadet etmek yasak. Ezanın […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Muska Yazmak – Muska Taşımak

Muskanın kaynağı çok eskilere dayanır. Muska ve tılsımların kaynağı putperestliğin en eski şekli olan “FETİŞ”tir.   Eski Mısır ve ilkel kavimlerde muska ve tılsımlar hayatın bir parçasıdır.   Meselâ; Romalılar kötü ruhlardan, kötülüklerden, hastalıklardan korunmak için tılsımlarla muska yaparlar ve onları taşırlardı.   Geçmişin bu hurafeleri ne yazık ki, günümüzde de istismarcılar tarafından yaşatılmaktadır.   Bakıyorsunuz evlenemeyen, hasta olan, korkuları […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (1)

Nazar ve Nazarlık

Tam olarak ilmi açıklaması yapılmamış olan nazar bazı insanların dikkatli bakışlarının bir şey, bir hayvan ya da bir insan üzerinde yoğunlaşması sonucu meydana gelen olumsuz etkiye denir.   Beden ve ruh yapısı zayıf çocuk ve kadınlara etkisi daha fazla olur. Ayrıca her insanın nazarı değmez.   Sıradan şeylere göz değmez. Bir farklılığı, bir ayrıcalığı bir güzelliği olan her şeye, gözü […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Uğur ve Uğursuzluk Hurafeleri

Birçok insan bazı şeylerin uğruna koşarken, bazı şeylerinde uğursuzluğundan kaçıyor. Akla gelmeyecek şeylerde uğur-uğursuzluk arıyor.   Cenab-ı Allah’ın yarattığı şeylerde uğur-uğursuzluk olmaz. Uğursuzluk insanın kendisindendir. (Yasin:18) İnsanın tedbir alıp almamasına, doğru karar verip vermemesine, çaba sarf edip etmemesine bağlıdır.   Her sabah bazı esnafımız birilerinden uğur parası almaktadır. İlk alışverişinde aldığı parayı yere atıp sonra kasasına koymaktadır.   Uğur getirsin […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Yukarı Git