Depremler Uyardır, Kendimize Gelme Fırsatıdır

                Deprem, sadece yerkabuğunda ki meydana gelen hareket, fay kırılması diye açıklanırsa, eksik olur. Bu işin görünen maddi yönüdür. Peki bu hareketi, kırılmayı yapan kimdir? Newton kanununu şöyle okumadık mı? Hiçbir cisim kendiliğinden hareket etmez. Hareket halinde ki cisim de dışarıdan bir kuvvet dokunmadıkça durmaz. Yani kabul edilen bu temel kanuna göre ‘’Hiçbir şey kendi kendine olmaz.’’ Tesadüf diye bir […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Deprem Bize Neler Söyler?

Kur’an’da: ‘’ Biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz maldan, candan ve mahsulden eksiltmekle imtihan edeceğiz… ‘’(Bakara: 155 ) deniliyor. Şimdi, korkuyu, açlığı, malın, canın telefini beraberinde getiren deprem ilahı imtihanın bir parçasıdır. Umumi bir afete maruz kalışımız, bize derlenip toplanmamızı, kendimize gelmemizi, görünümümüze, işimize, aşımıza, eşimize çeki düzen vermemiz konusunda ikaz ediyor. Allah’ın bol ikram ve ihsanı karşısında şükretmeyip […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Deprem İle İlgili Ayetler

Kur’an-ı Kerim’de deprem ile ilgili ayetler ve sure vardır. Rabbimiz, bu ayetlerle bizim uyanmamızı istemektedir: ***** 1) ‘’ Onları müthiş deprem yakalayınca, Musa dedi ki : ‘’Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdin içimizden birtakım beyinsizlerin işlediği günah yüzünden helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini sapıtırsın, bizi bağışla ve […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cezayı Hak Eden Kişiler – Pompei Halkı ve İbret Dağı

Pompe halkı da önceki isyan eden, azan ve sapkınlığı yüzünden helak olan topluluklar gibi, ilahi uyarılara uymadığı için Allah’ın gazabına uğramıştır. Pompe halkı, Hz. İsa zamanında yaşamış bir topluluktu Hz. İsa’nın havarilerinden biri buraya gelmiş yoldan çıkmış bu insanları uyarmış, yaptıkları kötülüklerden vazgeçmelerini, değilse cezayı hak etmiş olacaklarını uyarmıştı. Halk bu uyarıları dikkate almadı. Pompe’ye bazı papazlar “uğursuz, lanetli şehir […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cezayı Hak Eden Kişiler – Titanik’i Kim Batırdı?

Titanik adlı gemi öyle yapılmıştı ki adeta yüzen bir şehirdi. Yüksekliği ile dev bir gökdelendi. Çalışanlar sabah görev yerlerine bisikletle gidiyorlardı. Gemi yapılırken her şey düşünülmüş, bütün tedbirler alınmış ve çok sağlam yapılmıştı. Korkulacak hiç bir şey yoktu. Her tedbir alınmıştı. Masraftan kaçılmamıştı. Limandan merasimle ayrılmış bütün şehir halkı onu selamlayıp el sallamıştı. Gemi için “Tanrı bile batıramaz!” dendi. Kaptan […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cezayı Hak Eden Kişiler – Ashab-ı Kehf’e Ne Oldu?

  Ashab-Kehf (mağara arkadaşları)’nın yaşadığı devir hakkında çeşitli görüşler vardır. İnançsız, zalim, inananları öldüren, Allah’ı tanımayan kraldan kaçıp mağaraya sığınan gençlere Ashab-ı Keyf denmiştir. Onlar her ne kadar mağaraya girdilerse de zalim kralın zulmünden Allah’a sığınmışlardır. Koruması için Allah’a yalvarmışlardır.                                      (Kehfi 10) Cenab-ı Allah onları uzun süre uyutmuştur. Zaman gelince de onları uyandırmıştır. İnançları yüzünden Allah onları böyle korumuştur. Onlar […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cezayı Hak Eden Kişiler – Mescid Kuşu Salebe Neden Helak Oldu?

Medineli Salebe mescidten çıkmaz, beş vakit namazı hep camide kılardı. Herkes ona “Mescid kuşu Salebe” derlerdi. Bir gün Peygamber(as)’a gelerek: -Ya Resulullah, ben zengin olmak, ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmek istiyorum, beni için dua eder misin?” dedi. Peygamber(sav) ana dedi ki: -“Ey Salebe, haline şükret. Şükrünü eda ettiğin az mal, şükrünü eda edemediğin çok maldan hayırlıdır.” dedi. Salebe isteğinde ısrar etti. […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cezayı Hak Eden Kişiler – Peygamber (as)’a Uymayan Ebu Talib’e Yazık Oldu

  Ebu Talip, Peygamber (as)’ın amcasıydı. Dedesi Abdulmuttalib’in vefatından sonra O’nu korumuş, kollamış ve onu yetiştirmişti. Peygamber olduktan sonra yeğeni Muhammed(as)’a inanmamış ve onun davetine uymamıştı. Ebu Talip kötü bir insan değildi ama Müslüman olmayı gururuna yediremedi. “Kureyşliler ne derler” diyordu. Ebu Talip, yeğenine bir zarar gelsin istemiyordu. Müşriklerin teklifini O’na götürdü. “Davandan vazgeç, sana bir zarar gelmesini istemem” dedi. […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cezayı Hak Eden Kişiler – Ebu Leheb’in Elleri Kurudu

Peygamber (as)’a ve Müslümanlara eziyet edenlerden biriydi Ebu Lehep. Peygamber (as)’ın acı çekmesi için yoluna dikenler koymuş. Karısı da ona yardım etmişti. Peygamber(as) İslam’a davete yakınlarından başlamıştı. Ebu Lehep, Ebu Cehil davete uymayıp şiddetle karşı çıktılar. Her türlü engellemeyi ve düşmanlığı elden bırakmadılar. Ebu Cehil öldüğü zaman pis kokusundan kimse yanına yanaşamamıştır. Oğlu İkrime evi üzerine yıkıvermiştir. Sonra o yere […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cezayı Hak Eden Kişiler – Alatenli ve Kel Neden Helak Oldu?

Ebu Hureyre (ra) naklediyor: “Peygamber(as) şöyle anlattı: “Cenab-ı Allah kel, kör ve deri hastalığı olan üç kişiyi imtihan için melek gönderdi. Melek alatenliye geldi: -Ne istersin en çok neyi seversin? diye sordu. Adam: -“Güzel bir cildim ve develerim olsun isterim” dedi. Ondan ayrılıp kelin yanına geldi: -“Ne istersin ne gibi bir malın olsun istersin?” dedi. O da: -Kelliğim gitsin güzel […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Yukarı Git