ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

İslam’ı Öğrenmek İle İlgili Neleri Yanlış Yapıyoruz?

Diğer konularda olduğu gibi bu konu da pek ciddiye alınmıyor. Bir problem odlumu, soruveririm diye düşünülüyor. Tabi din bilinmeden doğru yaşanmıyor. Televizyon programlarında bazı yanlış,...

Kur’an kime inmiştir bize ne der hiç düşündünüz mü ?

Peygamber(as), son peygamberdir, bütün insanlığa inmiştir. Kıyamet peygamberidir. Kur’an’da bütün insanlığa inmiştir, bütün insanlığa hitap eder yer yer “ Ey insanlar!” diye hitap eder....

Haramdan Kaçınmak

Haramdan kaçmak, helâl olanı talep etmek ve helâl olanı aramak her müslümanın üzerine farzdır. (Bak:Ramuz el-ehadis : 312/15) Bir hadistede : “Öyle bir zaman gelecek...

Kur’an nasıl okunmalı ?

Önce Kur’an öğrenen, öğreten ve okuyan olmalıyız. Burada ücret söz konusu olmaz. (Bakara: 41-174) Kur’an’ı okurken ilk hedef öğüt almak olmalı, ayetlerin bize verdiği mesajları...

Müslüman Türklerde İlim

Bugün Avrupa’yı ölçü alarak yerimizi, durumuzu tayin eden ve Avrupa ülkelerinden “şu kadar bin sene gerideyiz” diyerek kehanette bulunanlar, Müslüman Türk’ün geçmişini ve geleceğini...

Ayete’l Kürsi Duası

  Dinle:   Okunuşu: “Allâhü lâilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm. Lâ-te’huzuhû sinetün velâ nevm.Lehû mâ fi’ssemâvâti vemâ fi’l-ard. Men-zellezî yeşfe’u indehû illâ bi-iznih. Ya’lemu mâ-beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yuhîtûne...

MÜSTEHCENLİK

Müstehcenlik, insanın, ailenin ve toplumun düşmanıdır. Daha çok mevsimlik günahtır. “Hava sıcak “ mazeret oluyor. Birde kendine güveni olmayan, hayadan nasibini alamamış insanların teşhirciliğidir. Sözlükte...

GERÇEK MÜ’MİNİN VASIFLARI

Kime Mü’min denir? İman yö­nün­den in­san­lar üçe ay­rı­lır: İmanın şart­la­rı­na tam ola­rak şüphe et­me­den ina­nan mü’min­dir.

ÖLÜMÜN ADRESİ SİGARA

Si­ga­ra öl­dür­dü­ğü için ona ölü­mün ad­re­si tabut çi­vi­si, bir bü­yü­ğü­mü­zün ifa­de­siy­le de sağ­lı­ğı­nı düşün­me­yen­ler iç­ti­ği için “ahmak otu” de­ni­li­yor.  Si­ga­ra...