ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Okumanın ve Öğrenmenin Fazileti

1-Okumanın fazileti: Okumak, öğrenmek Allah’ın Müslümanlara ilk emridir. Cenab-ı Allah “oku” diye emrediyor. -“Yaradan Rabbinin adı ile oku! O: İnsanı, bir aşılanmış yumurtadan yarattı.” (Alak suresi:1/2) -“Oku! İnsana...

İnancından dolayı örtünen kadınlarımız ne gibi engellerle karşı karşıya kalıyor biliyor...

Başörtüsü siyasi çevrelerle istismar edildi. Seçimden önce başörtüsünü biz çözeriz diyenler başörtüsünü yırttılar, ayaklar altına alıp kahrolsun şeriat diye bağırdılar. Başörtülü okumak isteyene okuyacaksan açıver...

Oruç Tutmak

Oruç tutmak üzerimize farzdır. Kur’an-da şöyle buyrulur: - “Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (Bakara: 183) - “Kim ramazan...

Çocuğumuza Sevgi ve Şefkat İle Muamele Edilmelidir

Peygamberimiz çocukları çok sevmiştir. Çocuklara da hep sevdiğini söylemiştir. Şöyle buyuruyor: - “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” (Buhari Edep: 18) - “Küçüklere merhamet etmeyen, büyüklere saygı gösteremeyen...

Dini Doğru Anlamak ve Doğru Yaşamak

İslam’ı doğru öğrenmenin fazileti: Müslüman’ın İslam’ı doğru öğrenmeye ihtiyacı vardır. Bu İslam’ı doğru yaşaması için şarttır. İslam’ı doğru öğrenmek için doğru kaynak ve doğru kişiden öğrenmesi...

Peygamberimiz(sav) Ne gibi mücizeler göstermiştir biliyor musunuz?

Mucize ile kerameti birbirine karıştırmamak gerekir. Keramet tabiat kanunlarının  dışında olan üstün bir haldir. Allah’ın Veli kurallarının  gösterdiği fevkalede bir haldir. Mucizeyi peygamberler gösterir. Hz.Ömer(ra)...

Haram Olan Kazanç Yolları

İnsana gelen kazanç iki yoldan gelir; ya helâldir, ya da da haram. - İslam’da gücü olanın çalışmaması ihtiyacını meşru olmayan yollardan temin etmesi haramdır. - İnsanın...

Günahı Küçük Görmek

Günah küçük görülür, önemsenmezse büyür. Peygamberimiz bir hadislerinde bizi şöyle uyarıyor: “Günahı küçük görmekten sakının. Küçük görülen günahlar sahibini helak eder.” (Ramuzu’L – Ehadis: 173/9) Günahlar...

Şirke Nasıl Düşülür?

Peygamberimizden önceki ve sonraki müşriklerde Allah’a inanıyordu. Ama aracı kabul ediyorlardı. Nemrut da Allah’a inanıyordu., O na “gökte” diyordu ve ona ok atıyordu. Günümüzde...