ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Dinin bir ihtiyaç olduğunu biliyor musunuz?

İnsan, etten kemikten oluşan, sadece biyolojik varlık değildir. İnsan, çok yönlü bir varlıktır. Yemesi, içmesiyle ihtiyaçları bitivermez. İnsan diğer canlılardan çok farklı, hayvan üstü...

Veda Hutbesi

            EY İNSANLAR ! Sözümü iyi dinleyin ! Biliyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğim.             İNSANLAR ! Bu arife...

Peygamberimiz Muhammed(as) ı tanıyor muyuz?

Hz İbrahim(as) şöyle dua etmişti: -“Ey Rabbimiz! Onlara kendi içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir elçi gönder …”...

KURBAN İBADETİ

Kur­ban Nedir? Kur­ban bay­ra­mı gün­le­rin­de be­lir­li va­sıf­la­rı ta­şı-yan hay­va­nın sırf Allah rı­za­sı için kanın akı­tıl­ma­sı olayı­na kur­ban denir. 

ÇAĞIN HASTALIĞI STRES

İnsan güya me­de­ni­leş­tik­çe tek­no­lo­jik alan­da iler­le­dik­çe ra­ha­ta er­mi­yor, mutlu ol­mu­yor daha çok mut­suz, daha çok hu­zur­suz olu­yor, çıl­dır­ma nok­ta­sı­na ge­li­yor.  Gün­lük...

YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA

İnfak (yardım) Kur’an’da 200 ayette geçer. İnfak, malın ve canın Allah’a adanmasındır. Yüce dinimiz vaad etmemiş, sadece tavsiye etmemiş, emretmiştir. Hiç bir dinde hiçbir ideolojide...

Büyük Günahlar

Günahlar; büyük ve küçük günahlar diye ikiye ayrılır.büyük günah Kur’anda ve hadislerde günah olduğu bildirilen büyük günahlar vardır. Büyük günahlar nelerdir? Allah Resulü büyük günahları bize...

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’e Salavat Getirmek

Peygamber (as) üzerine salevat getirmemizi Cenab-ı Allah emretmiştir. Şöyle buyurur: - “Allah ve melekleri peygambere çok salevat getirirler. Ey müslümanlar! Siz de O’ na salevat...

HAKLAR BOYNA DOLANACAK

Müslüman doğru insan demektir. İslam, dürüstlüğü emreder. Kendi aleyhine de olsa zarar göreceğini de bilse, müslüman doğruluktan ayrılmayacaktır. Özü sözü doğru olacaktır. Önce yapmadığını söylemeyecektir....