ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Peygamberlerini Yalanlayanlar – Lut Kavminin Helak Oluşu

                Lut(as), Irak ve Suriye bölgesinde yaşadı. Buraya "Sedum" deniyordu. Sedum halkı isyan ve inkara yöneldi. Normal ilişkiyi bırakıp iğrenç ilişkilere yöneldiler. Aile hayatı...

Peygamberlerini Yalanlayanlar – Nuh Kavminin Helak Oluşu

Adem (as) ın oğulları çoğaldı, dört bir yana dağıldı. İnsanlar puta tapmaya başladı ve ahlaki yönden sapıtınca onlara Nuh(as) peygamber olarak gönderildi. Yer Dicle ve Fırat...

İmanın Esasları – Meleklere İman

MELEKLERE İMAN İslam’da imanın 6 esası vardır. Bunlardan birincisi alemlerin Rabbi olan Allah’ın varlığına, birliğine iman, ikincisi de meleklere imandır. Melek, haberci, elçi, güç kuvvet demektir.   a)...

KÜFÜR VE KÜFRE GÖTÜREN HALLER

            Küfür Ne demektir?             Küfür, bir şeyi örtmek, gizlemek ve nimete nankörlük etmek demektir. Dinde küfür, iman esaslarını veya birini bir kaçını kabul etmemek, inkâr...

Nasr Suresi

  Dinle:   Okunuşu:Bismillâhhirrahmânirrahîm. “ İzâ câe nasru’llahi ve’l-feth. Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bi-hamdi Rabbike ve’stağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.”   Anlamı: 1,2,3. Allah’ın yardımı zaferi gelip de insanların...

Vesvese İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Vesvese ne demektir?       Vesvese, kuşkulanmak, şüphelenmek demektir. Acaba şöylemi, acaba böylemi diye tereddüt etmektir. Vesvese şeytandandır. Şeytan en çok hangi konularda vesvese verir?       Şeytan en çok...

Hurafelerin Yaşatılması

               Din dışı olan hurafeler, dinden sayılıyor. Dinin emriymiş gibi yaşatılıyor.   Bazı hurafeler var ki imanı zedeleyecek durumdadır. İman bir Kelime-i Tevhid ile kazanıldığı gibi...

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Ümmetine Düşkünlüğü

Ümmeti, Muhammed (as) a düşkündü de O, ümmetine düşkün değil miydi? Çok şefkatli ve çok merhametli idi. Yeryüzünde böyle bir can dostu görülmemiştir. Muhammed (as)...

MALAZGİRT ZAFERİ

1071. Bir tarafta İmparator Romanos Diogenes. 200 bin asker, 3000 altı asker. Diğer tarafta 54 bin askeri ile Alparslan. Alparslan’ın barış teklifine Diogenes: “Size...