ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Şeytan Nasıl Bir Varlıktır?

1. ŞEYTAN Şeytan; muhalefet etmek, bağlamak, uzak olmak manalarına gelir. Ayrıca şeytan, rahmetten, ilâhî feyzden nasibsiz demektir. Şeytanın telkinden başka bir gücü olmamasına rağmen halk arasında güçlü,...

Titiz misiniz? Takıntılı mısınız?

Strese bağlı temizlik hastalığı, kişilik bozukluğu hem insanın kendisini hem de etrafını rahatsız ediyor. Temizlik hastası etrafındaki her şeyi pis kirli görür. Ellerini yıkar...

RAMAZAN SONRASI HAYATIMIZ

Çıkmışsa ilahi emir bahane bol Toprakla başlar toprakla biter bu yol. NE İÇİN YARATILDIK? Cenab-ı Allah meleklere: - Yer yüzünde halife yaratacağım” dedi. Melekler: - Biz seni hamd ederken,...

TÜRK DÜŞMANLIĞI

     a)Türk milleti nasıl bir millettir? Türk milleti, İslam’a büyük hizmetlerde bulunmuş, yüce bir millettir. İslam için, adalet için ve insanlık için rahat yataklarında yatmamışlar,...

İSLAM PEYGAMBERİ NEDEN ÇOK EVLENDİ

Bilindiği gibi İslâm Peygamberi bazı nedenlerle birden fazla evlenmiştir. Bu konu, İslâm düşmanları tarafından üzerinde kasıtlı olarak durulan zaman zaman istismar edilen konuların başında...

Şirkin Cezası Nedir?

Şirkin cezası ağırdır. Şirke düşenin: 1-Ogüne kadar işlediği güzel ameller boşa gider, günahları kalır. 2-İman gittiği için nikahta gider. 3-İman ve güzel ameller gittiği için ebedi cehennemlik...

Kur’an-ı Kerim’de Bazen “Ben”, Bazen de “Biz” Geçmesinin Sebebi Nedir?

Kur’an’da bazı ayetlerde Cenab-ı Allah “Ben” bazı ayetlerinde de “Biz” ifadesini kullanmıştır. Bu, duruma göre değişir. Mesela Kur’an’da; -   “Size ihsan ettiğim nimetleri hatırlayın.” (Bakara:40) -...

Helak Olan Kavimler – Helak Sebebi Neydi?

Cenab-ı Allah: ‘’Bir millet kendi durumunu değiştirmedikçe, onun durumunu değiştirmez.’’ (Rad:1) Kavimlerin helak sebebini Kur’an şöyle anlatır: ‘’İnkar eden ve başkalarını da Allah yolundan alıkoyanlar; şüphesiz...

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Şükür ve Hamd Etme Konusunda Sünnetleri

Peygamber (as) Cenab-ı Allah’ a verdiği nimetlerden dolayı daima şükretmiş ve hamd etmiştir. Bizim de Allah’ a şükretmemizi istemiştir. Şöyle buyurur: - “Sizden biri malda,...