//

Büyük Günahlar ve Şirk

Müşriklere Benzenmemelidir

Dinimiz sapıklıktan ve sapıklardan uzaklaşmayı ve onlara hiçbir şekilde benzememeyi emreder. Müşrikler Hz.Peygambere geldiler ve dediler ki: “ anlaşalım; bir yıl sen bizim putlarımıza ibadet et, bir yıl da biz senin Allah’ına ibadet edelim.” Bunun üzerine Kafirun  suresi nail oldu. “Rasulüm dedi ki: ey kafirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Sizde benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Şirkin Cezası Nedir?

Şirkin cezası ağırdır. Şirke düşenin: 1-Ogüne kadar işlediği güzel ameller boşa gider, günahları kalır. 2-İman gittiği için nikahta gider. 3-İman ve güzel ameller gittiği için ebedi cehennemlik olur. 4-Cenaze namazı kılınmaz, onun için dua istenmez, edilmez. 5-Mirascı olamaz. 6-Kestiği hayvanın eti yenmez.   Kur’an’da :”Yeryüzünde gezip dolaşında daha önce müşriklerin akıbetlerinin ne olduğunu görün” (rum:42) “Allah kendisine ortak koşulmasını asla […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Şirk Çeşitleri

1-         Heva ve hevese uymak : Kur’an’da : “ Heva ve hevesini tanrı edinen Allah’ın bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını, kalbini mühürlediği, gözünün üstene de perde çektiği kimseyi gördün mü ? Şimdi onu Allah’tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala ibret almayacak mısınız ?” (Casiye : 23 ) buyrulmuştur. Allah’a uyulmayıp, nefse, nefsin arzularına uymak, şirk sayılmıştır.   2-          Allahtan […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Ölüler İle İlgili Şirke Düşmek

Günümüzde en çok ölülerle ilgili yanlışlıklar yapılıyor. Yapılan uyarılara aldırış edilmiyor. Din bilinmediği için yanlışlıklar dinin önüne geçiyor. Dinin emirleri yerine bid’atlere göre yaşanır. Küfre giriliyor, dinden çıkılıyor aldıran yok. Allah Resulünün vefatı üzerine taşkınlıklar yapanlara Ebu Bekir(RA):”kim Muhammed’e tapıyorsa, bilsin ki o ölmüştür. Kimde Allah’a tapıyorsa, bilsin ki o bakidir” diyerek taşkınlıklar için uyarmıştır. En büyük hata ölümü, öleceğimizi […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Kişiler İle İlgili Şirke Düşmek

Şirk konusundan bahsedince bazılarının işine gelmiyor. Tepki gösteriyor, karalıyor, iftira bile atmaktan korkmuyor. Allah’la kul arasına kimse sokulmamalıdır. Cenab-ı Allah kullarını yaratmış, onları başıboş bırakmayıp peygamberler göndermiş, emir ve yasaklarını tebliğ görevi vermiş, kendisine kulluk görevlerini yapsınlar diye. Peygamber (AS)dün sonra da kulların Allah’ı sevmesi ve kulluk görevlerini yapmaları için din büyüklerimiz bu görevi sürdürmüşlerdir. Hz. Peygambere vahiy getiren Cebrail […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Peygamber (A.S.) İle İlgili Şirke Düşme

Yüce peygamberimiz hayatı boyunca şirkle mücadele etmiştir. Peygamberlik görevi süresince insanları Allah’ın varlığına ve birliğine davet etmiştir. Davetinin özü “Allah’a iman et kurtul” olmuştur.   a)          Peygambere uymak şirk midir ? Peygambere inanmak ve ona uymak Allah’ın emridir. Kur’an’da şöyle buyrulur : -“Peygamber size ne getirdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının”(Hasr:7) -“Kim Allah’a ve peygambere itaat ederse, Allah […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

İbadette Şirke Düşmek

İbadeti  Cenab-ı Allah emretmiştir. İbadet alemlerin yaratıcısı olan Allah’a kulluk borcudur. Bunun için Allah’tan başkasına ibadet edilmediği gibi ibadete ortak da edilmez. Ebu Said (ra) şöyle anlatmıştır: –              Peygamber (as) bir gün yanımıza geldi. Biz, Mesih Deccalini konuşuyorduk. Bize şöyle buyurdu : –              Size ondan daha ürkütücü bir şey haber vereyim mi? Biz : –              Evet dedik. Allah Resullerine : […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse o da yok olur. Bu duruma düşmemek için bunları yazmak mecburiyetini hissetmekteyim, Allah büyük ve küçük günahlardan mukafara buyursun, duasından sonra küfre götüren söz ve davranışları şöyle sıralamıştır: 1.      Dini hafife almak, dinle alay etmek, […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Allah’dan Başkasına Yemin

Allah’tan başkasına yemin olmaz. “Yalanım varsa kafir olayım, şöyle ise imansız öleyim” diyen küfre girmiştir. (Kafir olmayı, imansız ölmeyi tehlike görmemiştir. ) Araplar yemin ederken putların üzerine yemin ederlerdi. “Lat veya Uzza üzerine yemin olsun” derlerdi. Allah’tan başkası adına yapılan yeminler, cahilce yeminlerdir. Böyle yemin eden şirk koşmuş olur, küfre girer. Peygamberimiz (A.S.) bir hadislerinde şöyle buyurur : –              “Kim […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Şirke Nasıl Düşülür?

Peygamberimizden önceki ve sonraki müşriklerde Allah’a inanıyordu. Ama aracı kabul ediyorlardı. Nemrut da Allah’a inanıyordu., O na “gökte” diyordu ve ona ok atıyordu. Günümüzde de Allah’a yaklaşayım ve kurtulayım diyen insanımız da farkında olmadan veya istemeden şirke düşebiliyor. Mesela bazı ifadeleri şöyle zikredebiliriz: –              Koca Allah, Allah baba, Allah dede, tanrım, kahpe felek, zalim felek” diyebiliyor. –              Bazı şeyleri Allah’tan […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Küfre Götüren Haller

Ömer Nesefi, İslam İnançlarının Temelleri AKAİD adlı eserinde insanı küfre götüren haller başlığı altında şınları sıralamıştır: 1. Ayet  ve hadislerin açık manalarını bırakıp gizli manalar çıkarmak, “ Kur’an ın ve Sünnetin manaları gizlidir. O gizli manayı ancak üstad bilir” demek. 2. Kur’an ve sünneti reddetmek, yalanlamak. 3. Büyük veya küçük haramı, günahı helal saymak. 4. Dinle, dinin hükümleri ile alay […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Günah İşleyene Kafir Denir mi?

Günahlar insan üzerinde tahribat yapar. Kalbi karartır. İnsan vicdanını incitir. Manevi hayatına zarara verir. Bir insan bir günahı işlerse, günahkar sayılır. Ama günahı kabul etmezse kafir olur. İslam’da kafir olmayana “ kafir” demek tehlikeli bir sözdür. Peygamber(AS) şöyle buyurur: –         “ Kendisine kafir denilen eğer kafirse, söz yerini bulmuştur. Eğer kafir değilse söz geri döner.” ( R. Salihin: 3/1591) mezhebimize […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Allah’a İman Konusunda Şirkler

Peygamber (as) bir hadislerinde şöyle buyurur : –              “Büyük günahların en büyüğü, Allah’a ortak koşmaktır” ( B. Hadis Külliyatı : 4 / 287 )   ALLAH’A  İNANCIMIZ  NASIL  OLMALIDIR ? Kur’an’da şöyle bildirilir. “Allah’tan başka tanrı yoktur. O, hayatı ezeli ve ebedi olandır. Bütün mevcudat O’nun yaratmasıyla var olmuştur. O’nu ne bir uyuklama, ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Tevhid Nedir?

Müslüman ise : “La  ilahe illallah”, “Eşhedü enla ilahe illallah” demekle başlar. “Allah birdir. Onun eşi ve benzeri yoktur. Kimseye muhtaç değildir. O, doğrulmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur” der. Tevhidin manası şudur : –              Allah vardır, birdir, ondan başka tanrı yoktur. –              Herşeyi yaratan yaşatan, yok edecek sonrada diriltecek olan Allah’tır. –              Her şeyin idaresi Allah’a aittir. –              […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Bid’at İşlemek

            Bid’at ve hurafe sanki İslam dininin bir emri, bir parçasıymış gibi görülmesi yanlıştır. Hurafe nedir? Uydurma, aslı esası olmayan, dinde yeri olmayan demektir. Bid’at nedir? Sonradan uydurulan, Hz. Peygamber (AS) ın sünnetine zıt şey demektir. İslam’da  hurafelere de, bid’ata da yer yoktur. Kur’anda: “ Şüphesiz ki bu dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yola uymayın. Zira o yollar sizi Allah’ın […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Yukarı Git