//

Devlet Adamı Yönetim Sanatı

Devlet Adamı İmtiyazlı Kimse Değildir

a)Sanki Yaşamadılar: Devlet adamı, yönettiği toplumun içinde doğmuş, büyümüş sonra da şartlar onu başa geçirmiştir. Önü böyledir. Sonu da daha öncekiler gibi ecele teslim olup, insanların üzerinde gezindiği toprağın altında girmek olacaktır. Bir zamanlar kendisini imtiyazlı sayan Nemrut, kendini tanrı ilan etmişti. Herkesin kendisine tapınmasını emrederdi. Allah ona öyle bir dert verdi ki, köşe başına oturur tokmak ile başına vurdururdu. […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Devlet Adamı Emanete Ehil Olmalıdır

a)İş Ehline Verilmediği Zaman: İnsanların yönetimine talip olanlar bilgili, tecrübeli ve iyi niyetli olmalı, görev de layık olanlara verilmelidir. Çünkü bütün şikâyetlerin nedeni, yönetici eksikliğidir. Ülke yönetiminde layık olmayanların çeşitli yollarla yönetime gelme yolunun açık oluşudur. İşte başlıca problem budur. Eskiden insana göre elbise dikilirdi, şimdi elbiseye göre insan. İşe göre adam değil, adama göre iş. El kaldıracak, evet efendimci […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Devlet Adamı Örnek İnsan Olmalıdır

a)Halkı Düzelten Olmak: Milletin huzur içinde yaşaması, milli ideallerin gerçekleşmesi için devlet kademelerinde sevilen, sayılan, kendini kabul ettirmiş örnek kişilere, seçkin kadrolara ihtiyaç vardır. İnsanları yönetenlerin başarılı olabilmeleri için, yönettiği insanlardan kopmamış; onlar gibi duyan, düşünen ve onlar gibi yaşayan kimseler olmaları gerekir. Başarılı olmak isteyen devlet adamı disiplinli, düzenli, halktan biri gibi sade hayat yaşamalı; örf adetlerle, milli ahlaka […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Devlet Adamı Nasıl Olmalıdır?

En basit bir iş için bile ustalık, bilgi, beceri ararken, devleti idare edecek, milleti yönetecek kimselerde üstün vasıflar aramazsak hata etmiş oluruz. Aslında milleti yönetecek kimsede çok şey aranması lazımdır. Çünkü insanları idare etme sanatı öyle bir sanattır ki, sanatların en zoru ve hüner isteyen bir sanattır. Yetki kullanacak, emirler verecek, millet hakkında önemli kararlar alacak insan, her şeyden önce […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Rüşvet Kapılarını Kapatmak

a)Rüşvet Nedir? Rüşvet, bir iş gördürmek için yetkili bir kimseye maddi, manevi çıkar sağlamaktır. Rüşvet genellikle kanuna, adalete uymayan işin yapılmasında verilen para veya hediyedir. Hak-hukuk ve adalete de aykırı bir iştir. Bulaşıcı ve öldürücü hastalık gibidir. Yaygın olduğu toplumlarda her şeyi altüst eder. Bunun için peygamberimiz: “Rüşvet alana da verene de Allah lanet etsin.” diyerek beddua etmiştir. Bir milletin […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Devletin Malını İtibarını, Milletin Hakkını Korumak

Devlet adamı bilgili, becerikli ve şahsiyet sahibi bir kimse, devletin maddi ve manevi varlığını, milletin içerde ve dışarıda itibarını korumakta acze düşmeyecektir. Devletin her kademesinde görevli, milleti temsil eden herkesin devlete, millete ait her şeyi korumak, ölçülü ve yerinde kullanmak, milletin hakkını hukukunu korumak en başta gelen görevidir. Hayatın her safhasında israfı önlemek, tasarrufu yerleştirmek konusunda devleti, milleti yönetenlerin örnek […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Vatanı Milleti Sevmek, Kültürü Korumak

a)Toplumları Yaşatan Değerler: İnsanlar gibi milletlerin de yaşayacakları bir ömürleri vardır. Bu ömrün uzun veya kısa oluşu, o milleti yönetenlerin ideallerinin güçlü ve sağlam olup olmamasına bağlıdır. Bugüne kadar milli ve manevi değerlerine bağlı, milli kültürünü koruyan milletler varlığını sürdürmüş, milli değerlerine önem vermeyen, yabancı kültürlerin etkisinde kalan milletler de yok olmuşlardır. Bugün insanları yaşatan, ayakta tutan ve mutlu kılan […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Bozulmayı Durdurmak

a)Halimiz: Son iki asırdan beri yanlışlıkların, aksaklıkların ve insanı insan yapan değerlerin birer birer yok oluşunun ızdırabını çekiyoruz. Zaman geçtikçe, teknolojik alanda ilerleme kaydettikçe insanlık, ahlaki ve insani alanda gerilemektedir. Bu gün her alanda bozulma, yozlaşma hissedilir bir şekilde artmıştır. Utanç verici, dehşet verici örnekler, günlük olaylar haline gelmiştir. Kötülüklerin yayılıp çoğaldığı toplumlarda o toplumu meydana getirenlerin büyük sorumlulukları vardır. […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

İyiliği Emretmek, Kötülükten Sakındırmak

a)İyi bir ortam gerek: Bugün hızlı bir bozulma ve yozlaşma ile karşı karşıyayız. Her şey iyiliğin ve iyilerin aleyhine. İyi olmak için ortam hazır değil. İyiler, kötülüğün cazibesi karşısında adeta suçluymuş gibi kınanıyor. Şüphesiz ki bu hale, görevlilerin sorumsuzluğu ve vurdumduymazlığı sonunda gelinmiştir. Millet olarak geçmişten devraldığımızı mirasımızın ve şuanda sahip olduğumuz dini, ahlaki, insanî değerlerin korunmasına ihtiyacımız vardır. Varlığımızı […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

İnsanı ve İnsana Ait Değerleri Korumak

Devletin ve devlet adamının görevi, toplumun maddi ve manevi varlığını, hak ve menfaatlerini korumak ve her türlü güvenliği sağlamaktır. Eğer devlet zayıfsa, bunların hiçbirini yapamayacağı gibi, aksine toplumda sosyal, ahlaki kargaşalıklar doğar. Yıkıcı ve bozguncu güçler faaliyet gösterecek ortam bulur. Bu durumda o toplumun geleceği açısından büyük tehlike arz eder. Güçlü devlet, toplumun geleceği için garantidir. İnsanı, aile yuvalarını ve […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Devlet Adamının Görevleri

Her insanın taşıdığı sorumluluklar ve yapacağı görevleri vardır. Devlet adamının taşıdığı sorumluluk ve yapacağı görevler, diğer insanlarınkinden çok farklıdır. Birçokları kendi yükünü taşıma durumunda iken, devlet adamı kendi yükü yanında başkalarının yükünü de taşımak durumundadır. Bir devlet adamının başarılı olabilmesi için önce görevlerinin ne olduğunu ve bunları nasıl yapması gerektiğini bilmesi gerekir. Devler adamlığı ve milleti yönetme işi, çok ciddi […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Devlet ve Millet

“Ey Muhammed deki: “Mülkün sahibi olan Allah’ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın; dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; iyilik elindedir. Doğrusu sen, her şeye kadirsin.” (1) Devlet Nedir? Devlet, saadet, mutluluk, servet, zenginlik ve bağımsızlık gibi anlamlara gelir. Başka bir deyişle: “Devlet, bir toplumda var olabilen ve idaresini maddi kuvvet kullanma yoluyla gerçekleştirebilen sosyal organizmadır.” (2) diye tarif edilmiştir. Devlet, […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Devletin Görevleri

Devlet ve devletin görevleri denince, vergi toplayan tahsildar, suçluları yakalayan jandarma, ithalat ve ihracat yapan tüccar, satış yerleri, üretim yerleri ve hastaneler açarak kâr amacı güden şirket akla gelmemelidir. Devlet, milletin babasıdır, millet için vardır. Her bakımdan milletin sigortasıdır. Yani devlet, her konuda, her yaşta vatandaşların garantisi ve güvencesidir. Siyasi bir teşekkül olarak da milletin iç ve dış düşmanlarına karşı […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Devlet Adamına İtaat

Devletin varlığı ve bekası için, milletin devletine sahip çıkması ve yöneticilere itaat etmesi şarttır. Devlet adamına itaatle beraber, devleti zayıflatma ve milleti devletten koparıp, düşman etmek oyunlarını milletin iyi bilmesi ve ona göre hareket etmesi gerekir. Ayrıca bu düşman oyunlarını bozmaya çalışmak her akıl ve izan sahibinin milli bir görevidir. Devleti, milleti yönetenlere de büyük görevler düşmektedir. Her şeyden önce […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Yönetimde Kadın

Kadın ile erkek birçok yönden farklı iki ayrı cinstir. Yaratılırken yapacakları iş ve görecekleri görevlere göre yaratılmışlardır. İki cinsin fiziki yapısı ve ruhsal yönü bunun için farklıdır. Aslında kadının ve erkeğin bazı yönleri birbirine benzemediği herkesçe bilinen bir gerçektir. Kadın, fiziki yapı olarak erkek kadar güçlü değildir. Ruhi bakımdan da erkeğe göre daha ince yapılı, ince ruhlu ve daha nazik […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Yukarı Git