//

Günahları Yüzünden Helak Olanlar (Alınacak Dersler)

Depremler Uyarıdır, Kendimize Gelme Fırsatıdır

                Deprem, sadece yerkabuğunda ki meydana gelen hareket, fay kırılması diye açıklanırsa, eksik olur. Bu işin görünen maddi yönüdür. Peki bu hareketi, kırılmayı yapan kimdir? Newton kanununu şöyle okumadık mı? Hiçbir cisim kendiliğinden hareket etmez. Hareket halinde ki cisim de dışarıdan bir kuvvet dokunmadıkça durmaz. Yani kabul edilen bu temel kanuna göre ‘’Hiçbir şey kendi kendine olmaz.’’ Tesadüf diye bir […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Deprem Bize Neler Söyler?

Kur’an’da: ‘’ Biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz maldan, candan ve mahsulden eksiltmekle imtihan edeceğiz… ‘’(Bakara: 155 ) deniliyor. Şimdi, korkuyu, açlığı, malın, canın telefini beraberinde getiren deprem ilahı imtihanın bir parçasıdır. Umumi bir afete maruz kalışımız, bize derlenip toplanmamızı, kendimize gelmemizi, görünümümüze, işimize, aşımıza, eşimize çeki düzen vermemiz konusunda ikaz ediyor. Allah’ın bol ikram ve ihsanı karşısında şükretmeyip […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Deprem İle İlgili Ayetler

Kur’an-ı Kerim’de deprem ile ilgili ayetler ve sure vardır. Rabbimiz, bu ayetlerle bizim uyanmamızı istemektedir: ***** 1) ‘’ Onları müthiş deprem yakalayınca, Musa dedi ki : ‘’Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdin içimizden birtakım beyinsizlerin işlediği günah yüzünden helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini sapıtırsın, bizi bağışla ve […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cezayı Hak Eden Kişiler – Pompei Halkı ve İbret Dağı

Pompe halkı da önceki isyan eden, azan ve sapkınlığı yüzünden helak olan topluluklar gibi, ilahi uyarılara uymadığı için Allah’ın gazabına uğramıştır. Pompe halkı, Hz. İsa zamanında yaşamış bir topluluktu Hz. İsa’nın havarilerinden biri buraya gelmiş yoldan çıkmış bu insanları uyarmış, yaptıkları kötülüklerden vazgeçmelerini, değilse cezayı hak etmiş olacaklarını uyarmıştı. Halk bu uyarıları dikkate almadı. Pompe’ye bazı papazlar “uğursuz, lanetli şehir […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cezayı Hak Eden Kişiler – Titanik’i Kim Batırdı?

Titanik adlı gemi öyle yapılmıştı ki adeta yüzen bir şehirdi. Yüksekliği ile dev bir gökdelendi. Çalışanlar sabah görev yerlerine bisikletle gidiyorlardı. Gemi yapılırken her şey düşünülmüş, bütün tedbirler alınmış ve çok sağlam yapılmıştı. Korkulacak hiç bir şey yoktu. Her tedbir alınmıştı. Masraftan kaçılmamıştı. Limandan merasimle ayrılmış bütün şehir halkı onu selamlayıp el sallamıştı. Gemi için “Tanrı bile batıramaz!” dendi. Kaptan […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cezayı Hak Eden Kişiler – Ashab-ı Kehf’e Ne Oldu?

  Ashab-Kehf (mağara arkadaşları)’nın yaşadığı devir hakkında çeşitli görüşler vardır. İnançsız, zalim, inananları öldüren, Allah’ı tanımayan kraldan kaçıp mağaraya sığınan gençlere Ashab-ı Keyf denmiştir. Onlar her ne kadar mağaraya girdilerse de zalim kralın zulmünden Allah’a sığınmışlardır. Koruması için Allah’a yalvarmışlardır.                                      (Kehfi 10) Cenab-ı Allah onları uzun süre uyutmuştur. Zaman gelince de onları uyandırmıştır. İnançları yüzünden Allah onları böyle korumuştur. Onlar […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cezayı Hak Eden Kişiler – Mescid Kuşu Salebe Neden Helak Oldu?

Medineli Salebe mescidten çıkmaz, beş vakit namazı hep camide kılardı. Herkes ona “Mescid kuşu Salebe” derlerdi. Bir gün Peygamber(as)’a gelerek: -Ya Resulullah, ben zengin olmak, ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmek istiyorum, beni için dua eder misin?” dedi. Peygamber(sav) ana dedi ki: -“Ey Salebe, haline şükret. Şükrünü eda ettiğin az mal, şükrünü eda edemediğin çok maldan hayırlıdır.” dedi. Salebe isteğinde ısrar etti. […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cezayı Hak Eden Kişiler – Peygamber (as)’a Uymayan Ebu Talib’e Yazık Oldu

  Ebu Talip, Peygamber (as)’ın amcasıydı. Dedesi Abdulmuttalib’in vefatından sonra O’nu korumuş, kollamış ve onu yetiştirmişti. Peygamber olduktan sonra yeğeni Muhammed(as)’a inanmamış ve onun davetine uymamıştı. Ebu Talip kötü bir insan değildi ama Müslüman olmayı gururuna yediremedi. “Kureyşliler ne derler” diyordu. Ebu Talip, yeğenine bir zarar gelsin istemiyordu. Müşriklerin teklifini O’na götürdü. “Davandan vazgeç, sana bir zarar gelmesini istemem” dedi. […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cezayı Hak Eden Kişiler – Ebu Leheb’in Elleri Kurudu

Peygamber (as)’a ve Müslümanlara eziyet edenlerden biriydi Ebu Lehep. Peygamber (as)’ın acı çekmesi için yoluna dikenler koymuş. Karısı da ona yardım etmişti. Peygamber(as) İslam’a davete yakınlarından başlamıştı. Ebu Lehep, Ebu Cehil davete uymayıp şiddetle karşı çıktılar. Her türlü engellemeyi ve düşmanlığı elden bırakmadılar. Ebu Cehil öldüğü zaman pis kokusundan kimse yanına yanaşamamıştır. Oğlu İkrime evi üzerine yıkıvermiştir. Sonra o yere […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cezayı Hak Eden Kişiler – Ala tenli ve Kel Neden Helak Oldu?

Ebu Hureyre (ra) naklediyor: “Peygamber(as) şöyle anlattı: “Cenab-ı Allah kel, kör ve deri hastalığı olan üç kişiyi imtihan için melek gönderdi. Melek alatenliye geldi: -Ne istersin en çok neyi seversin? diye sordu. Adam: -“Güzel bir cildim ve develerim olsun isterim” dedi. Ondan ayrılıp kelin yanına geldi: -“Ne istersin ne gibi bir malın olsun istersin?” dedi. O da: -Kelliğim gitsin güzel […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cezayı Hak Eden Kişiler – Kifl Helak Olmaktan Nasıl Kurtuldu?

Hz. Ömer(ra) şöyle anlatmıştır: -Rasulullah(sav) buyurdu ki: Sizden önce yaşayanlar arasında Kifl adında bir zengin vardı. İhtiyaç içinde olan bir kadına 60 dinar verdi ve ona çirkin tekliflerde bulundu. Bunun üzerine kadın titremeye ve ağlamaya başladı. Kadına: -“Niye ağlıyorsun?” diye sorunca kadın: -“Ben namuslu bir kadınım, fakirim ama Allah’tan korkuyorum” dedi. Zenginliğini haram yolda kullanmak isteyen Kifl: -Yani sen Allah […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cezayı Hak Eden Kişiler – Üç Mağara Arkadaşını Kurtaran Neydi?

Allah Resulü (sav) Ashabına şöyle anlatmıştır: -“Sizden önce yaşayanlardan üç kişi yola çıktılar. Akşam olunca bir mağaranın içine sığındılar. Dağdan bir kaya mağaranın ağzını kapadı, dışarıya çıkamadılar. Dediler ki her birimiz sâlih bir amelimizi vesile kılarak dua edelim, Allah bize yardım etsin Biri şöyle dedi: -“Benim yaşlı anam babam var. Ben onlar üzerine titredim. Onları ihtiyacını karşılamadan hiçbir işe başlamazdım. […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cezayı Hak Eden Kişiler – Kabe Düşmanı Ebrehe Nasıl Helak Oldu?

Ebrehe, Habeş Valisi idi. Kendisi koyu Hristiyandı. Yemen taraflarını yakmış, yıkmış ve istila etmişti. Güçlü orduları vardı. Kâbe’ye gösterilen ilgi ve rağbete son vermek, kendisinin Sana da yaptırdığı kiliseye gelinmesini sağlamak için Kabe’ye yürüdü. Kâbe’yi yıkacaktı, çünkü kendi kilisesine halkı davet etmiş, kilisesi rağbet görmemişti. O yıl Peygamber (as)’ın doğum yılı idi. Ebrehe, Abdulmuttalib’in develerini de gasp etmişti. Abdulmuttalib gitti. […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cezayı Hak Eden Kişiler – Bahçeleri Yanıp Kül Olanlar

Kur’an’da anlatıldığına göre; Adam bahçenin mahsulünü toplayacağı zaman fakir fukaraya haber verir, onların hakkını böylece verirmiş. Her sene bolca mahsul elde eder, ihtiyaç sahiplerini de sevindirirmiş. Adam öldükten sonra çocukları babaları gibi yapmamışlar. İhtiyaç sahiplerinin hakkını vermemişler. Allah’ın hakkı olan öşürü de vermedikleri için Cenab-ı Allah onları cezalandırmış, mahsül de telef olmuştur. Bu ibretli olay Kur’an-ı Kerimde şöyle anlatılıyor: -“Vaktiyle […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Peygamberlerini Yalanlayanlar – Muhammed (AS) ve Cahiliye Toplumu

Son peygamber Hz. Muhammed Arabistan’ın Mekke şehrinde doğdu. O zaman Araplar kabile hayatı yaşıyorlardı. Kabileler sürekli birbirleriyle savaşıyorlardı. Sadece haram aylarda silahlar bırakılır, kan dökülmezdi. Mekke’de yahudi, putperest ve hıristiyanlar birlikteydi. Pek birbirleriyle dolaşmazlardı. Bunlar arasında içki, zina, kumar, faiz, kölelik, kız çocuklarını diri diri toprağa gömme gibi hastalılar yaygındı. İnsanlar, kendi elleriyle yaptıkları putlara tapma ahmaklığındaydı. Hz. Ömer Müslüman […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Yukarı Git