//

Hastalıklarımız ve Çareleri

Günah Hastalıklarımız ve Çareleri

– A – Düzgün, prensipli ve dengeli bir günlük hayatımız yok. Planlı yaşamayı değil düzensiz yaşıyoruz. Bir hedef, gaye gütmüyoruz. Haram-mış, günahmış çokların umrunda değil. *                      *                      * *                      * *             Peygamber (as) bugünlere işaretle şöyle bu-yurmuştur: –  “Öyle bir zaman gelecek ki, kişi kazandığının ve yediğinin helalden mi, haramdan mı olduğuna dikkat etmeyecek.” (Buhari, Büyü: 7) –         “Öyle […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Gaflet Hastalıkları ve Çareleri

– A – Gaflete dalmak, nefsin isteklerini yerine getirmek, aldanmak, amelleri boşa çıkaracak iş-ler yapmak, kalbin ölmesine neden olacak hayat sürmek çoklarının alışkanlık haline getirdiği alış-kanlıklardır, hayat anlayışıdır. *                      *                      * *                      * * Gaflet, kalbin uyuması, nefsin uyanık olmasıdır. Genellikle nefis iyi şeyler istemez. İnsanın başını belaya sokacak, insanı sıkıntıya düşürecek şeyler peşinde koşar. Nefsin istekleri yapılınca kalp kararır; […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Dünya ve Ahiret Hastalıklarımız ve Çareleri

– A – Sanki ahiret yokmuş, ölüm yokmuş ve hesap yokmuş gibi düşünüyoruz. Hiç ahiret kaygısı çekmeden yaşıyoruz. Ölçümüz dünya, her şeyimizle dünyaya meylediyoruz. Böyle bir yanlışımız var. *                      *                      * *                      * * Bir İslam büyüğü mezarlığın yanından geçerken durur ve yanındakilere: –         “Buradakilerin çoğu yalancıydı” der. –         “Niçin?” dediler, o şöyle cevap verir: –         “Onlar ölmeyeceğini düşünmez miydi? […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Bid’at ve Hurafe Hastalıklarımız ve Çareleri

– A – Cahiliye adetleri gibi bid’atler çoğaldı. Gerçek bilinmediği için bid’atlere sarılınıyor. Bid’at işleniyor, bid’at kapısı açılıyor. Bid’atlar seviliyor ve yayılıyor. Yanlışın, sapıklığın yayıl-ması daha çabuk oluyor. Cahillikten doğan saptırma ve kendimize gö-re uydurma hastalığımız var. Bid’atci kolay müş-teri buluyor. *                      *                      * *                      * * Cenab-ı Allah, her yönü ile dini tamamlamıştır. “Dininizi tamamladım” buyurmuştur. Bundan sonra dine […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

İsraf Hatalığımız ve Çareleri

– A – Son zamanlarda okumuyoruz, çalışmıyoruz. Yatmayı, dinlenmeyi tatili çok seviyoruz. Veren el değil alan el olmak istiyoruz. Topluma bir şeyler kazandırmak değil hep toplumdan bir şeyler koparmak istiyoruz. Elimizdekini harbu-lup harcıyoruz. Senenin yarısını tatilde geçiriyo-ruz. Ondan sonra fakiriz, geriyiz diyoruz. Suçu İslam’ a ve müslüman olmamıza bağlıyoruz. *                      *                      * *                      * * Cihana ün salmış, kıtalara hükmetmiş, […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Yararlı İş Yapmama Hastalığımız ve Çareleri

– A – Hep faydalanalım istiyoruz. Hizmet eden değil hizmet edilen olalım, rahat edelim is-tiyoruz. Zorda, darda kalanları görmek iste-miyoruz. Bizden biri bir şey isteyiverir diye oralı olmuyoruz. Bencillik hastalığımız var. *                      *                      * *                      * * İnsanlara faydalı olmak, faydalı işler yapmak inancımız ve İslam ahlakının gereğidir. Çünkü peygamber (as): “En hayırlınız en çok faydalı olanı-nızdır” buyurmuştur. İnsan faydalı […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Ahlaki Hastalıklarımız ve Çareleri

– A – Ahlaklı olma derdimiz hemen hemen yok. Dün için pişman değiliz. Yarın için endişelenmi-yoruz. Bugünü yaşamaya çalışıyoruz. Geçer akçe ahlak değil, ahlaksızlık gibi. Ele geleni yiyoruz, dile geleni söylüyoruz, ahlaksızlık ola-rak vasıflandırılan birçok şeyi yapıyoruz, ahlak-sızlıklardan ve ahlaksızlardan uzak durmuyoruz. Ama bize ahlaksız dense kızıyoruz. Utanması gerekenler utanmıyor. Ne kendi-sinden ne halktan ne de Hakk’ tan haya ediyor. […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Ailedeki Hastalıklar ve Çareleri

– A – Evlilikteki hatalar ve hastalıklar yaygın ve salgın hastalık haline gelmiştir. Önce insanlar evlenirken iyi düşünülmüyor. İyi bir seçim yapılmıyor. Ömür boyu diye “evet” denilmiyor; anlaşabilirsek diye düşünülüyor. Daha çok evliliğe flörtten gidildiği için cinsellik ön planda oluyor. Çocuk olmasın, köpekle idare ederiz deniliyor. İyi insan yetiştirelim, evlilikte korunalım ideali taşınmıyor. Evlilik saygı sevgi temeline oturmadığı için iffet, […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Yeme İçme Hastalıklarımız ve Çareleri

– A – Çok yiyoruz. Acıksakta acıkmasakta önü-müze geleni, elimize geçeni yiyoruz. Ne ikram edilirse yiyoruz. Yemediğimizi de çöpe atıyoruz. Yeme içmemizde bir ölçü yok. Yeme içme hastasıyız. Fiziğimiz kimyamız bozuldu gitti hala yiyoruz ve içiyoruz. Şişman vücutlar, koca göbekler doymak bilmiyor, yeter demiyor yemeye devam ediyor. Tedavi edilemez duruma gelince aklımız başımıza geliyor. *                      *                      * *                      * * […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Davranışlarımızdaki Hastalıklarımız ve Çareleri

– A – Çoğumuz stresliyiz. Dengemiz bozuk; hare-ketlerimiz, davranışlarımız anormal. Söylenme-mesi gereken söz söylüyoruz. Yapılmaması gereken hareketler yapıyoruz. Beklenmedik anda parlıyoruz. Kavga edilmeyecek yerde kavga ediyoruz. Her an gerilimliyiz. Korku, endişe, heyecan ve üzüntü içindeyiz. Çocuk-larımıza, ailemize ve diğer insanlara karşı çok acımasız ve kaba olabiliyoruz. Göstermemiz gereken ilgiyi, nezaketi göstermiyoruz. Çünkü hastayız. *                      *                      * *                      * * Stres, […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Kalbimizin Hastalıkları ve Çareleri

– A – Şefkatten, merhametten, sevgiden ve saygı-dan yoksun, sorumsuz, acımasız, menfaatçi, neme lazımcı, şuursuz ve şükürsüz,kalbinde iyi duygulara yer olmayan, nefsine boyun eğmiş, şehvetperest, stresli, bunalımlı, çılgın bir nesil kartopu gibi gün geçtikçe büyümekte. Kalpler kararmış, katılaşmış, vicdanlar kaybolmuş. Allah korkusu yerine kul korkusu, ilahi adalet yerine kanun korkusu yer almış. Verilen sözlerin, senet ve çeklerin hiç kıymeti yok. […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Dilimizin Hastalıkları ve Çareleri

– A – Dilimize sahip olamıyoruz. “Ağzı olan konuşur” deyip dile geleni söylüyoruz. Dilimizi boş, manasız ve kötü sözden alıkoyamıyoruz. Düşünmeden konuşuyoruz. Ardından “Neden böyle dedim, keşke demeseydim” diye pişman oluyoruz. Çok tekrar etme, sır saklamama, delilsiz konuşma, atıp tutma, gizliliği yüze vurma, iftira etme, gıybet etme hastalığımız var. *                      *                      * *                      * * İnsan eline, beline ve diline […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Bedendeki Hastalıklarımız ve Çareleri

– A – Temizliği, temiz olmayı ve temiz yaşamayı pek sevmiyoruz; Elimizin, ayağımızın, bedenimi-zin ve çevremizin temizliğine yeterince dikkat etmiyoruz. İhmal ediyoruz. Derli toplu temiz ve düzenli yaşamaya önem vermiyoruz. *                      *                      * *                      * * Halbuki temizlik, insan sağlığı ve insanın mutluluğu için birinci şarttır. Aslında temiz olmak ve temiz yaşamak, günlük hayatımızda basit ve kolay davranışlarla sağlanır. Gayet […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Yukarı Git