//

Helal ve Haramlar

İnsanı Küfre Götüren Haller

İslam’ı bilmek, İslam’ı yaşamak için zorunludur. Her müslüman dinini bilecektir. Din bilinmediği için din yaşanmıyor, yaşayan zevk alamıyor. Bir çokları da imanını koruyamıyor. Nikahı da koruyamıyor. Dinin yasakladığı konularda ön sıralardayız. Kumarda dünya birincisi, alkolde dünya üçüncüsü, mafyada ve sigara tüketiminde dünya ikincisiyiz. Müslüman, günah ve haram denilen işleri yapmaktan çekinmiyor. İman yönünden insanlar; mü’min, münafık ve kafir diye üçe […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (1)

Büyük Günahlar

Bu bölümde günahları, günahların cezasını ve günahları yüzünden helak olanları göreceğiz. Şeytanın insanı nasıl günaha düşürdüğünü, günahın yansımalarını ve günahından dolayı lanetlenenleri okuyacağız. Bunlardan sonra günahlardan korunmayı ve günahlardan kurtulmayı ele alacağız. Bizi günahlara götüren zaaflarımız var. Önce onlara bir göz atıp sıralayalım: – Çoğumuz dinimizi bilmiyoruz. – Allah’a ve ahirete imanımız zayıf. – Günahı tanımıyoruz, günahın yansımasını düşünmüyoruz. – […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Haram Olan Kazanç Yolları

İnsana gelen kazanç iki yoldan gelir; ya helâldir, ya da da haram. – İslam’da gücü olanın çalışmaması ihtiyacını meşru olmayan yollardan temin etmesi haramdır. – İnsanın ihtiyaç sahibi değilse, dilenmesi haramdır. Kur’an’da: “İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur” (Necm: 39) buyrulurken Hz. Peygamber de: – “Zengin ve kuvvetliye sadaka helâl değildir.” – Dilenci yüzünde et ve deri olmadığı […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (1)

Sosyal Hayatta Helal ve Haramlar

İslam dini, insanlarla iyi geçinmeyi emreder. Dargınlığı, düşmanlığı, kavgayı hoş görmez. –         İnsanlarla alay etmeyi, gıybet etmeyi laf getirip götürerek fitne ve fesada sebep olmayı men etmiştir. –         Başkalarının ırzına, namusuna dil uzatmayı, iftira etmeyi, kötü zanda bulunmayı, lakâp takmayı, şakayı, taklidi günah saymıştır. –         Ömür, enerji ve para boşa harcanmamalıdır. Peygamber: “Altı şey haramdır: –         Emirin rüşvet alması, –         […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Aile Hayatında Haram ve Helaller

İnsan, hayatını çevresini ve dünyayı tanzim etmekle görevlidir. – Evlenmek Allah’ın emri, peygamberin sünnetidir. Evliliği meşru yoldan kurmak meşru bir şekilde devam ettirmek her müslümanın görevidir. Bunun için: 1-      Zinaya ne şekilde olursa olsun yaklaşılmayacaktır. 2-      Kadın veya erkek yalnız bir başkası ile kalmayacaktır. Hz. Peygamber: “Allah’a ve ahiret gününe inanan; mahremi olmayan yabancı biri ile kalmasın. Zira üçüncü kişi […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (1)

Kumar Haram mıdır?

İnsanın ve insanlığın düşmanlarından biri de kumardır. Kumar çalışma hayatını öldürdüğü gibi yuva da yıkar. Kur’an’da: “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardın uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz” buyrulmuştur. (Maida: 90) İslâm’da emek sarf etmeden, alınteri dökmeden kazanç helâl değildir. Kur’an’da: “ Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret müstesna, mallarınızı […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Eğlencede Haram Olan Şeyler

İslam da eğlence yasak değildir. Ancak nefse hitabeden zamanı israf eden, kötülüğe götüren, kötülüğü akla getiren kötü görünüm sergileyen, kötü sözler içeren müzik ve o müzik eşliğinde eğlence meşru değildir. İçkili, danslı, çalgılı,şarkılı,türkülü eğlenceler dört mezhebe göre helâl değildir. Kuran’da “Boş lafa müşteri çıkmak” olarak kabul edilmiştir. (Lokman:6) Hz. peygamberinde şöyle bir uyarısı vardır: “şarkıcı kadının parası haramdır. Onu dinlemek […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Evin İçinde Haram Olan Şeyler

Haramlar müslümanın bütün hayatını kapsar. Müslüman için haramın helâl olduğu yer ve zaman yoktur. –    İnsanın evi isyan yeri günah yeri olmamalıdır. –    Ev israf evi olmamalıdır. (Su, elektrik, yemek, ekmek, giyim israf edilmemelidir.) –    Evde içki içilmemeli, –    Evde kumar oynanmamalı, kumara götüren oyun da oynanmamalıdır, –    Evde zina edilmemeli, –    Altın gümüş kaplar kullanılmamalı, –    Evde anlamsız resimler […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Abdesti Olmayan, Cünüp Olan, Hayızlı ve Nifaslı Olan Kişilere Haram Olan İşler

Normal abdest yoksa, eşi ile iliştiden doğan ve ihtilamdan dolayı cünüplük varsa, bayanlarda aylık rahatsızlık varsa, bir de doğumdan dolayı nifas hali varsa, o kişiye haram olan işler vardır: 1-      Namaz kılamaz (Ancak dua eder, zikreder) 2-      Kur’an’a el süremez ve okuyamaz. (Vakıa Sûresi: 79) 3-      Mescide giremez. 4-      Secde yapamaz. 5-      Kâbeyi tavaf edemez. 6-      Hayız ve nifaslı olan, […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Güzellik İle İlgili Haram ve Helaller

Kadını ticari mal olarak gören istismarcılar, kadının sesinden, cinsiyetinden ve nazik vücudundan para kazanmaktadırlar. Kadın metâ değildir. Bunun için bu yolla elde edilen para helâl bir para değildir. Zaman zaman yapılan güzellik yarışmaları, kadını alçaltan bir rezalettir. Onun için güzellik yarışması, güzelliğin değil, çirkinliğin teşhiridir. Çirkinliğin yarışıdır. Onun için bütün yarışmalar kadına hakaretten başka bir şey değildir. Birine, “Sen güzelsin” […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Giyimde Helal ve Haramlar

Giyimde iki maksat vardır. Birincisi avret yerlerinin örtülmesi, ikincisi de güzel görünümün sağlanmasıdır. Cenab-ı Allah Kur’an’da: “Ey insanlar! Size avret yerlerinizi örtecek ve sizi süsleyecek elbiseler yarattık” buyurur. (A’raf: 26) – “Ey Ademoğulları! Şeytan, ayıp yerlerini göstermek için elbiselerini soyarak Âdemle Havva’yı cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın”(Â’raf: 27) Cenab-ı Allah nikah ümidi olmayan, çocuktan kesilmiş yaşlı kadınların bile elbiselerini […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

İnsan Bedeninde Haram ve Helaller

Bedende yapılması yasak olan şeyler şunlardır: – Bıyıkları kazımak, – Kaşları yolmak, – Dişleri seyreltmek, – Dövme yaptırmak, – Güzellik için peruk takmak, – Mazeret yoksa estetik ameliyat yaptırmak, – Kadının başkası için süslenmesi, – Kadının koku sürünüp sokağa çıkması, – Kadının saçlarını iyice kısaltması – Yüzün kızaracağı işler yapması(Prof. Dr. F. Beşer Fıkhın pen. 1/167) – Bedenin teşhiri, – […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Yiyeceklerde Haram Helal

Cenab-ı Allah yarattığı yiyeceklerden bazısını helâl, bazısını da haram kılmıştır. Kur’an’da: 1-      “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yeyin…” (Bakara: 172 + Bakara: 168) 2-      “Allah’ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine O’nun adı anılarak kesilenlerden yeyin.” (En’am: 118) 3-      “Üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar, dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

İnançta Haram Olanlar

İslam’da itikad düzgünlüğü esastır. İnancın düzgün olmaması, insanın amellerinin boşa gitmesine neden olur. İslam’da bazı yasaklar vardır. O yasaklara dikkat edilmezse insan, küfre girer, imanla beraber nikâh da gider. İnançta haram olan şeylerden bazıları şunlardır: 1-      Bid’at işlemek; dinde olmayan bir şeyi yapmak. 2-      Ruh göçüne inanmak. 3-      Gaibten haber vermek: İslam’da: – “Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez.” (Neml: 65) […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Helal Lokma

İnsanın işinin düzgün, itikadının doğru ve amelinin makbul olabilmesi için helâl lokma esastır. Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin… (Bakara sûresi: 172) “Ey Peygamber! Temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın.” (Mü’minûn Sûresi: 51) Haram insanın işine yansır. Güzel şeyler yapmak, helâl yiyip içmeye bağlıdır. Temiz yiyip içebilmek için ithal yiyeceklere, domuz […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Yukarı Git