//

Kul Azmayınca Allah Yazmaz

Felaketler

Son zamanlarda felâketlerle, felâketlerin verdiği acı ve ızdıraplarla dolu günler geçiriyoruz. Her gün çeşit çeşit âfet, felâket ve musibetler eksik olmuyor. Sıkıntılar, üzüntüler sürüp gidiyor. Her an yangın, sel deprem, rüzgâr, çığ, hortum, hastalık ve trafik kazaları ile sarsılıyoruz. Bütün bunların olumsuz etkileri de, insanımızı çileden çıkarıyor, sterse sokuyor, bunalıma itiyor. Arkasından da intiharlar geliyor, cinayetler takip ediyor. İnsanoğlu, cahiliye […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (1)

Lanet ve Lanetliler

Lanet: – Kötüleme demek. –         Kötülüğü istemek demek. –         Birinin Allah’ın af ve merhametinden uzak olması demektir. Mel’un: – Lanete uğramış, lanetlenmiş, –         Cezaya çarptırılmış, çarptırılacak, –         Allah’ın rahmetinden uzak kalmış demektir. Bugün ne yazık ki; dizilerde, filmlerde çokça kullanılan bir kelime var; “Lanet” vasıtalarda, sokaklarda, işyerlerinde ve evlerde çokça duyulan bir kelime var; “Lanet”. Terbiye ve inancı zayıf olanların […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (3)

Günümüzün Unutulan İbadeti Cihad

A-CİHAD NEDİR: Cihad, güç, takad, meşakkat, uğraşmak anlamlarına gelen cehd kelimesinden gelir. Cihad, din için, millet için, Allah için, maddi ve manevi varlığımızı korumak için yapılan mücadelenin adıdır. Cihad, toplumu dinamik tutmanın ve toplumun değerlerini korumanın yegane yoludur. Cihadı terk eden toplumlar, kendilerini çöküşten, sonra da yok oluştan da kurtaramazlar. Bu yüzden, cihad da hayat vardır. Toplumda ilk uyarılması gereken […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Tebliğ Hareketi

Tebliğ, insanlık tarihi boyunca var olan bir harekettir. İnsan yaratılırken hayvanlara ilâhi sevk insana verilmemiştir. İnsan, her şeyi öğrenme durumundadır. İnsanın bir şeyi doğru ve güzel yapabilmesi için eğitime ve öğrenmeye ihtiyacı vardır. Tebliğ için ilk önce peygamberler seçilmiştir. Peygamberlerle beraber inananlar da bu görevden sorumlu tutulmuşlardır. Geçmişte peygamberlerin davetine uymayanlar ve tebliğ görevini yerine getirmeyenler değişik şekillerde cezalandırılmışlardır. İnsan […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Tepki Toplumu Olmak

İnsanlık tarihi, asr-ı saadetin dışında huzurlu ve mutlu anlar yaşamamıştır. İnsanlığı kurtarmak için ortaya çıkan kişiler ve öne sürülen sistemler de, insanın iki yakasını bir araya getirmemiş, esaretine aldığı insanları da kan kusturmuştur. İnsanlık her halde kabirde rahat yatacak, tabii yatırılırsa, ahirette rahat bulacak, tabii ki bırakılırsa. Bugünkü insanlık da iyi bir dönemden geçmiyor. Birçok sosyal felâketle her an burun […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Fitne

Bu bölümde mahveden fitneler konumuz olacak. Dün, her alanda sistemli bir şekilde plânlanan fitnelerle bizi sıkıştırdılar. Önce zayıfladık, sonra küçüldük. Üç kıtaya hükmeden, denize at süren, yer yüzü kendileri dar gelen insanlar, Anadolu topraklarına sıkıştırdılar. Şu anda Anadolu’yu bize çok görüyorlar. Her gün, her konuda yeni yeni fitneler icat edilerek, aklımızı başımızdan alıyorlar. İnsanımız korkutuyorlar. Sindiriyorlar. Bizi her konuda şüpheye […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

İslam Dininde Yardımlaşmak

İnsan, kendinden sorumlu, yakınlarından sorumlu ve diğer insanlardan sorumludur. İnsanın insana hizmetini, fedakârlığını ibadet saymıştır dinimiz. Peygamberimiz, insanın en hayırlısı tarif ederken “insanlara en çok faydalı olan” diye tarif etmiştir. Cenab-ı Allah, kullarına hizmeti, kendisine hizmet olduğunu bildirmiştir. İnancımızda insanı incitmemek vaciptir. Kefaretlerde, sadakada, zekâtta hep yoksul ve ihtiyaç  sahipleri düşünülmüştür. Komşusu aç iken tok yatan, onunla ilgilenmeyeni olgun Müslüman […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (2)

Kötülüğe Tepki Göstermek, Kötülükten Men Etmek

Yozlaşmanın önüne geçmenin en güzel yolu, kötülüğe karşı çıkmak ve kötülüğe tepki göstermektir. Tepkinin anlamı, Ben kötülüğü tasvip etmiyorum. Zulme râzı değilim. Günahına da ortak değilim, demektir. Tepki, aynı zamanda savunma şeklidir. Tepki ile kötülüğün önüne geçilmiş olur. Olan biteni seyretmek olmaz. Her tepki mutlaka bir ses verecektir. Vücut mikroplara karşı savunma yapmasa, sağlığını koruyamaz. Veya hasta ilâç almasa iyileşmez. […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

İyiliği Emretmek, Kötülükten Sakındırmak

Üzerimize farz olan işlerden biri de iyiliği emretmektir. İyiliği emrettikten sonra kötülükten sakındırmak ve kötülükten alıkoymaktır. Bu görevi yapmadığımız takdirde sorumluluk doğar, mesul oluruz. Geçmişe baktığımız zaman görürüz ki, tarihin her anı her sayfası iyilerle kötülerin, imanla küfrün mücadelesi ile doludur. İyiliğin ve imanın galip geldiği dönemlerde insanlık, hep mutlu olmuş, kötülükle küfrün arttığı dönemlerde de kötülüğe karşı çıkmayanlarla birlikte […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (4)

Hayvan Hakkı

Hayvan hakkı da uyulması, gözetilmesi gereken önemli bir haktır. Hayvan hakkı da af edilmiyor. Çünkü onlarda canlıdır. Onlarda acı çeker. Yavrusu ölen hayvanın ağladığı, hatta üzüntüsünden ölenler bile olduğu tesbit edilmiştir. Zaman zaman gözlerinden yaş gelir ağlarlar. Yavrularını ağızlarında taşırken incitmezler. Anasız, babasız kalan yavru kuşların, komşu yuvadaki kuşların kendi yavrularıyla beraber, onları da besleyip büyüttüğü gözlenmiştir. Sahiplerine yardım eden, […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

İnsanın İnsan Üzerindeki Hakları

İnsanın önce kendine karşı vazifeleri vardır. Kendine karşı vazifelerini yapmadan diğer görev ve vazifelerini yerine getiremez. Önce bedenine karşı görevlerini yerine getirmesi lâzımdır: –          Bedenini temiz tutmalıdır. –          Haram lokmadan korumalıdır. Günahlardan korunmalıdır. –          Yüzünün kızaracağı iş yapmamalıdır. –          Bedenini aç susuz bırakmamalı, eziyet etmemelidir. –          Hastalıklardan korumalıdır. Kabir, cehennem azabından korumalı der. –          Alkol, sigara, uyuşturucu kullanmalıdır. –          İffetini […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

İşçi ve İşveren Hakları

İşveren, Allah’ın malını emaneten bir müddet yöneten kimse demektir. İşveren, bu emaneti en iyi şekilde kullanmak ve o maldan insanlar yararlandırmakla görevlidir. İş verenin, hakkı hukuku gözetmesi, insanlar faydalı olması, her şeyden önce vazgeçilmez görevidir. İşverenin, çalıştırdığı insanlar üzerinde hakları vardır. Bunların en başında işçinin aldığı parayı hak etmesidir. Kendisine verilen görevi noksansız yapmasıdır. Yoksa kazandığı helal olmaz. Diğer taraftan […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Komşu Hakkı

Önemli haklardan biri de komşu hakkıdır. Allah şöyle buyurur: “Allah ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere yolculara yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendisini beğenenleri ve böbürlenip duranları sevmez.” (Nisa:36) Peygamberin ifadesiyle : “Kafir olan komşunun bir hakkı, Müslüman olan komşunun iki katı, akraba olan komşunun üç hakkı vardır.” Atalarımız : […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (3)

Evlat Hakları

Evladın sorumluluğu kadar, ana babada sorumludur. Ana babanın görevi, evladı dünyaya getirmekle, yedirip, içirip, büyütmekle bitivermez. –          Çocuklar dünyaya gelir gelmez, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuyup güzel bir isim verilmelidir. Çocuğa kötü, kötülük manasına gelen isim verilmez, Allah’ın 99 isminden biri veya Muhammed adı verilmez. Çünkü o kişi kötülük yapabilir veya ona kötülük yapılabilir; sövülüp lânetlenebilir. Ayrıca kötü […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Evlilikte Eşlerin Birbirleri Üzerindeki Hakları

–          İki taraflı birbirlerin hukukunu gözetmek, ırz, namus ve şerefini korumak, –          Karşılıklı saygı ve itaat, –          İstişare etmek, izin alınacak konularda izin almak, –          Evin rızkını helalden kazanmak, sofraya haram lokma sokmamak, –          Birbirine eziyet ve zulmetmemek, kaba, kırıcı olmamak, –          Birbirlerini küçük düşürecek davranışlardan kaçınmak, –          Birbirlerine işlerinde yardımcı olmak, –          Çocukları beraberce büyütmek, –          Başkalarının yanında eşini […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Yukarı Git