//

Lanet ve Lanetliler

Beddua Okumak

Bed kötü anlamına gelir. Beddua etmek, karşı taraf için bela istemek, kötü olmasını, ceza görmesini, acı çekmesini istemektir.Yani karşındaki kimseye bela istemektir. Beddua, karşı tarafa zarar verir.kötülük isteyeni de rahatlatmaz.Daha çok öfkesini artırır.Atalarımız : (Keskin sirkenin küpüne zararı olur” demişlerdir. Dua kötülük istemek için yapılmaz.Dua, iyiliğin gelmesi, kötülüğün gitmesi için yapılır. “Kör olayım, Allah belanı versin, Allah canımı alsın kafir […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Lanet ve Lanetliden Uzak Durmak

Başta Kur’an’da Cenab-ı Allah’ın Lânetlediği kimselerden, Lânetli işlerden uzak durulmalıdır.Bundan sonra peygamber (as) ın Lânetlediğinden, Lânetlediği kötülükten uzak durulmalıdır.Yoksa insanın dünyası da ahreti de kararır. Mazlumun, ana babasının Lânetinden bedduasından kaçınılmalıdır.Yoksa duaların kabul olduğu zamana rastlar da rezillik ve pişmanlık gelir. Başkalarını kızıp Lânetlemekten, beddua edip, kötülüğünü istemekten kaçınılmalıdır. Peygamberimizin ifadesiyle : Mü’min Lânetleyici, beddua eden kişi olamaz.” Dili bedduaya […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Büyüklerin Dilinden Lanet

Zaman zaman Lânetlik iş yapan ve Lânete layık olanlara Lânet okunmuştur.Bu şahsi kinden dolayı değil, o Lânetli işin yayılmasının önlenmesinden dolayı olmuştur. İmamı Gazali şöyle der : -“Bir yerde bir kötülük bulunsa , onu ortadan kaldırmak mümkün olmadığı takdir de oraya gitmek haramdır.Orada hazır bulunana Allah’ın Lâneti nazil olur.” (Halil Günene GMF :2-263) Hz Ömer (ra) bir tavuğu hedef yapıp […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Peygamber (as) Neyi ve Kimi Lanetlemiştir?

Peygamber (as) Lânet kelimesini kullanırken şu manalarda kullanmıştır: Beddua, buğuz . Buda helak olmasını mahvolmasını temenni anlamında değil, kötülüğünü belirtip, vazgeçmesini sağlamak maksadıyla olmuştur. Peygamber (as) Kur’an’dabildirildiğine göre âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.O rahmet peygamberidir. Peygamber (as) , kendisini taşlayan, kanlar içinde bırakanlar, üzerine işkembe boşaltanlar, Mekke’den sürüp çıkaranlar ve çeşitli zamanlarda kendisine hakaret edenler için Lânet okuyup beddua etmemiştir. Beddua […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Cenab-ı Allah Kimi ve Hangi Suçu Lanetlemiştir?

Aslında Alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah kullarına karşı çok merhametlidir.İnanana da inamayana da yaşaması içinher imkânı sağlar.Kullarını ayırt etmez on a da rızık verir , diğerine de rızık verir . Kur’an’da ifade edildiği gibi :” İnsanlar dünyadaki dereceleri ve nimet farklılıkları ile imtihan edilirler.” (En’am :165) Allah’ın Lânetlediği kötü ve kötülüklerdir.Genellikle inanmayan, fitneci, bozguncu, yalancı, iftiracı insanların ve topşumun huzurunu […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Hatalarından Dolayı Cezalandırılan Kişiler

Allah dostlarından biri şöyle der: -“Kişi namaza kılarken kendisine Lânet okurda hiç haberi olmaz. -Bu nasıl olur ? diyenlere şöyle der : -Eliyle veya diliyle ona buna zulmeden , insanları çekiştiren, haksız yere mallarını yiyen biri, namaz kılarken “Allah’ın Lâneti zalimlerin üzerine olsun” (Hud suresi :18) ayetini okur.Halbuki kendisiyaptıkları ile zalimlerdendir.” Peygamber (as) a inanmayıp, kendine zulmeden amcası için Peygamberimiz […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Anaya, Babaya, Evlada Lanet

Ana baba, evladına, evlat, ana babasına Lânet okumamalı , onların aleyhine beddua etmemelidir. “Lânet olsun” demek , kahrolsun , Allah’ın gazabı üzerine olsun demektir. Kim evladının veya akrabasının kötü olmasını , Allah’ın onu cezalandırmasını ister? Kızgınlıkla ana babaya Lânet okumak beddua etmek her şeyden önce kendisini dünyaya getirip , nice sıkıntılarla büyüten ana babaya saygısızlık olur, isyan olur. Cenab-ı Allah […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Mahlukata Lanet

Peygamberlerimizin (sav), cenab-ı Allah’ın yarattıklarına sövmeyi, lanetlemeyi yasaklamıştır. Cenab-ı Allah da yarattıklarına, zamana ,horoza, hayvana, rüzgara sövüp Lânet edilmesini yasaklamıştır. Bu konuda cenab-ı Allah şöyle buyurur: -“Ey Adem oğlu ! mahlukatımı (yarattıklarımı) Lânetleme yoksa Lânet sana geri döner.” (H.Hüsnü erdem, 40 kutsi hadis :9) X X X -“Ademoğlu zamana söverek beni üzüyor. Çünkü gece gündüzü ben çeviririm.” (1.Canan . Hadis: […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Eşler Arası Lanetleşme

Eşler arasında Lânetleşme şöyle olur: Erkek hanımını zina suç’u ile suçlarda şahit gösteremez ve isbatlayamazsa, hakim önünde yemin ederler. Buna Liân (lânetleşme) denir. Ashaptan birinin hanımı için zina isnadında bulunup isbatlayamaması üzerine Nur suresinin 6-9 uncu ayetleri nâzıl oldu. Bu ayetlere göre: -“Eşlerinize zina isnadında bulunup da şahit gösteremeyenlere gelince, onların her birinin şahitliği, kendilerinin doğru olduğunu söyleyenlerden olduğuna dair. […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Lanete Sebep?

Lânete sebebi, yorumsuz Allah Rasulünün birkaç hadisiyle anlatmak istiyorum, herkes nasibi kadar alır: Cenab-ı Allah Kur’an’da bazı kötülüğü ve bazı kötüleri Lânetlemiştir. Peygamber (sa) da insanın huzuru için insanların kötülüklere bulşaşmaması ve kötülerin dönüşü kötü için ve kötüleri Lânetlemiştir. Mesela ;Cenab-ı Allah:”Müslümanlar arasında fuhşun yayılmasını arzu edenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir azap vardır” buyurmuştur.(Nur :19) İnsanların uyanıp kendilerine […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Mü’mine Lanet Okumak

Mü’mine iftira etmek, Lânet okumak günah olduğu bildirilmiştir. Kur’an’da hiçbir ayette mü’mine Lânet okunmamıştır.Peygamber (as) da hiçbir mü’mine Lânet etmemiş, kötü söz söylememiştir.Müslümanın da müslümana Lânet okuması caiz değildir.Peygamber (as) müslüman olduğu bilinen kimselere Lânet okuyanlara müdahele etmiş “Kabenin Rabbi’ne yemin olsun ki, böyle olmaz” demiştir. Peygamber (as) :”Sıddıka Lânet yakışmaz” buyurarak, Lânet okuyannın sıddık derecesine ulaşamayacağını bildirmiştir.(Tirmizi Birr :72) […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Lanet Geri Döner

Ona buna Lânet eden, kendine Lânet etmiş olur.Beddua eden kendi aleyhine kötülük istemiş olur. Bir de Lânet vebeddua kişiyi küçültür.Atalarımız :”Kem (kötü) söz sahibine aittir”demiştir. Cenab-ı AllahKur’an’da sözü güzel söylememizi, kaba, kırıcı konuşmamamızı emreder. Peygamber (as) da:”Ya hayır söyle yada sus” buyurarak, kötüsözden kaçınmamızı istemiştir. Bir kutsi hadiste biz kullarını şöyle uyarmıştır: -“Ey Ademoğlu !Mahlukatımı Lânetleme!Yoksa sana geri döner.”(H.H.Erdem 40 […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Lanet Okumak

Bir şeye kızan istemediği bir şeyle karşılaşan, hemen basıyor “Lânet olsun” Dil alışmış.İki kelimeden biri Lânet olsun oluyor.Filmler, diziler bol Lânetli. Böyle olmamalı.Bu gibi sözler insanda hayır bırakmıyor.Büyüklerimiz “Allah belânı versin” demez “Allah hayrını versin” derlerdi.Şer yerine hayır dilerlerdi. Lânet okumanın , kötü konuşmanın inancımızda ve ahlakımızda yeri yoktur.Sinsi yollarla bize alıştırılan kelimelerden biride “Lânet” kelimesidir.Dil bozulursa ahlâk bozulur.Ahlak bozulursa […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Lanet Ne Demektir?

Kelime olarak Lânet, kovmak, hayırdan, iyilikten mahrum etmek demektir. Dinde Lânet, Cenab-ı Allah’ın rahmetini, yardımını kesmesi ve ahrette cezalandırmasını istemek demektir. Lânet olsun demek, “ İyilikten, Allah’ın rahmetinden mahrum ol !Ahirette de Cenab-ı Allah’ın gazabına uğra! Demek , kötülük istemektir. Lânetlenmiş , Lânetli iş işlemiş ve Lânete uğramış , Allah’ın rahmetinden mahrum olmuş kimseye denir. Lânet aynı zaman da beddua […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Yukarı Git