Cenab-ı Allah Bize Kur’an’da nediyor, ne mesaj veriyor biliyor muyuz?

– Bilebile hakkı, batıl ile karıştırma hakkı gizleme! (Bakara:42)
– Namazı tamkıl, zekatı doğruver, rüku edenlerle rükû et! (Bakara:43)
– Sabır ve namaz ile Allahtan yardım iste! (Bakara:45)
– Kimsenin kimse adına bir şey ödiyemeyeceği günden sakın! (Bakara:123)
– Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından ye! (Bakara:168)
– Verdiğimiz rızkın temiz olanlarından ye! (Bakara:172)
– Kendi elinle kendini tehlikeye atma! (Bakara 195)
– Borçlandığın zaman onu yaz. İkide şahit bulundur.(Bakara:282)
– Mü’minleri bırakıp kafirleri dost edinme! ( Al-İlmran:28)
– Allahtan O’na yaraşır şekilde kork ve ancak mü’min olarak can ver! (Al-i İmran:102)
– İslâma sımsıkı sarıl! (Al-i İmran:103)
– Malların ve canın konusunda imtihandasın! (Al-i İmran:186)
– İnkâr edenlerin refah içinde olması sakın seni aldatmasın! ( Al-i İmran: 196)
– Allah’a ve Resulüne itaat eden, lütuflarda bulunulan, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve Salihlerle hoşrolunacaktır.! (Nisa:69)
– Size selam verilince daha güzeli ile selamla! (Nisa :86)
– Adaleti titizlikle ayakta tut! En yakınların bilen olsa doğrulıktan ayrılma ! ( Nisa 135)
– Helal kılınan şeylerden ye! (Maida:87)
– Dünya hayatı oyun ve eğlencedir, aldanma! ( En’am:32)
– Vah yoluna uy,müşriklerden yüz çevir! (En’am:106)
– Şeytan Ademle eşini aldattığı gibi sakın senide soyup aldatmasın! ( A’raf:27),
– Af yolunu tut. Cahillerden yüz çevir.! (A’raf:199)
– Kur’an okununca onu dinle! (A’raf:204)
– Sabah –aksam Rabbini’an, gafillerden olma! (A’raf:205)
– Allah tan kork! Doğrularla beraber ol! (Tevbe:119)
– Emrolunduğu gibi dosdoğru ol ,aşırı gitme! (Hud:112)
– Rabbine hamd et,zikret ve secde edenlerden ol !(Hıcır:98)
– Ölüm gelinceye kadar Rabbine itaat et! (Hıcır:99)
– İpini sağlamca büküp bırakı veren kadın gibi olma! (Nahl:92)
– İmandan sonra Rabbine teslim olana şeytanın hakimiyeti yoktur onun hakimiyeti ortak koşanlaradır. Bunu bil ! (Nahl:100)
– Ölçtüğün zaman doğru ölç, doğru terazi ile tart!(İsra:35)
– Sabah- Akşam Rabbine dua et! Dünyanın süsüne aldanma. İşi aşırılık olan gafillere boyun eğme! (Kehf:28)
– Ailene namazı emret, kendinde sabırla devamet! (Taha:132)
– Kötülüğü güzellikle sav! (mü’minun:96)
– Ellerini ısırıpda “ Keşke peygamberle birlikte olsaydım “ diyen zalimlerden olma! (Furkan:27)
– “Yazık bana keşke falan sapığı dost edinmeseydim” diyenlerden olma! (Furkan:28)
– Ölçüyü tam yap, eksik veren olma! (Şuara:181)
– Doğru terazi ile tart insanların hakkını kısma, karışıklık çıkaran bozguncu olma!(Şuara:182-183)
– Allahın sana verdikleri ile ahireti kazan. Ama dünyada nasibini unutma , insanlara iyilik et!(Kasas:77)
– Sana Vahyolunun kitabı oku, namaz kıl. Bilki namaz kötülükten alıkor.! (Ankebut:45)
– Sende peygamber(as) a Salevat getir!( Ahzab:56)
– Kızlarına hanımına dışarıda örtünmelerini söyle. Onların tanınıp incitilmemesi için bunu yap .(Azhab:59)
– Yapmadığı şeyden dolayı kimseye iftira atmaz.(Ahzab:58)
– Yalnız Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol! (Zümer:66)
– Allah’a peygambere itaat et, amellerin boşa gitmesin! (Muhammed:33)
– Bir Fitneci haber getirirse doğruluğunu araştır, yoksa pişman olursun ! (Hücürat:6)
– Mü’minler kardeştir, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. ( Hücurat:10)
– Kimseyle alay etme, kimseyi ayıplama, kötü lakâpla çağırma. (Hücurat:11)
– Zannın çoğundan kaçın, kusur araştırma arkadan çekiştirme(Hücurat:12)
– Sakın dengeyi bozma, öçlüğü adaletle tut ve eksik tartma ! (Rahman:8-9)
– Her şeyinin tesbit edildiğini unutma! (Kaf:17-18)
– Gizli konuşma. Şeytan Allahın izni olmadıkça mü’mine zarar veremez.(Mücadele:10)
– Allahtan kork yarın için ne hazırladığına bak! (Haşr:18)
– Allahı unutan ve unutturulanlardan olma (Haşr:19)
– Yapmadığını söyleme ! (Saff:2)
– Kendini, aileni, yakacağı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koru. (Tahrim:6)
– Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği başakakma ve sabret! (Müddesir:4-7)
– Namazı ciddiye al! (Mâun:4-5)
– Rabbine kulluk et! (Kevser :2)
– Sakın şeytanın peşinden gitme! (Bakara:208)
– Allahtan kork, gercekten inanıyorsan faizi terk et . (Bakara:278)
– Yahudi ve Hıristiyanlara uyma! (Al-i İmran:100)
– Kimseyi öldürme! (Nisa:92)
– Kafirleri dost edinerek onların yanında güç ve şeref arama! (Nisa:139)
– İçki, kumar,putlar, fal, şans oyunları şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzakdur! (Miada:90)
– İçki, kumar yolu ile şeytan sizin aranıza düşmanlık sokar. Sizi Allahı anmaktan, namazdan alıkor, bunlardan vazgeç (Maida:91)
– Allah’a ortak koşma, ana babana iyilik et, çocukları öldürme, kimseyi öldürme! (En’am:151)
– Dinlerini parça parça edenlerden olma, gurup gurup olanlardan olma! (En’am:159)
– Allah’a ve peygambere hainlik etme! (Enfal:27)
– Allah’a ve Rasülü ve itaat et. Birileri ile çekişme !( En’fal:46)
– Küfrü imana tercih ediyorsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin !(Tevbe:23)
– İnkâr edenler için af dileme! (Tevbe:80) Onlardan ölen için asla namaz kılma ; kabri başında durma! (Tevbe:84) Onlar için af dilemek inanana yakışmaz ! (Tebve:113)
– Akrabaya yoksula yolcuya hakkını ver. Gereksiz yerede saçıp savurma !(İsra:26)
– Eli sıkıda olma; büsbütün eli açık da olma ! (İsra:29)
– Zinaya yaklaşma ! (İsra :32)
– Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme ! (İsra:36)
– Yeryüzünde böbürlenerek yürüme !(İsra:37)
– Sözün en güzelini söyle ! (İsra:53)
– Grupçuluk yaparak,kendinde olanla böbürlenme !(Mü’minun:53)
– Namuslu kadına Zina iftirasında bulunma !(Nur:23-24)
– İzin almadan başka bir eve girme; selâm vermeden girme ! (Nur:27)
– Harama bakma, ırzını koru! (Nur:30)
– Anan babanda olsa, bana ortak koşmanı isterlerse, onlara itaat etme ! (Ankebut:8)
– Bana karşı gelmekten sakın, namaz kıl,Müşriklerden olma! (Rum:31)
– Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan olma ! (Rum:32)
– İnsanları saptırmak için boş lafa müsteri çıkma!(Lokman:6)
Son iki sürede de söyle dua etmenizi istiyor. Cenab –ı Allah :
-Yaratdığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp,büyü yapan üfürükçü lerin şerrinden, kıskandığı zaman kıskanç kişinin şerrinden. “Sabahın rabbine sığınırım “ de! (Felâk süresi)
– İnsanların kalblerine vesvese sokan insan” Allah’ı anınca pusuya çekilen cin ve insan şeytanın şerrinden, insanların Rabbine , insanların mutlak sahibi ve hakimine, insanların Rabbine sığınırım !”de.(Nas Suresi)


Bu yazıyı 650 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here