Din İle İlgili Küfre Götüren Haller

Din, Cenab-ı Allah tarafından peygamber vasıtası ile insanları dünya ve ahiret saadetine ulaştırmak için gönderilen emir ve yasaklarına denir.

Dini kabul etmeyen, beğenmeyip inkâr eden kâfir olur.

1-İslam’ın emir ve yasaklarından birini veya bir kaçını kabullenmeyen küfre girer.

   

2-Dinle, dinin emir ve yasakları ile alay eden, hafife alan küfre girer.

   

3-“Gözlerini harama bakmaktan sakındır.” Emrine karşı “güzele bakmak sevaptır” demek.

   

4-Bir günahı işlemek, “ne var bunda” demek, haram için “bu da haram mı olurmuş?” demek.

   

5-Haramdan hayır yapmak ve sevap beklemek.

   

6-Haç takmak, Hristiyanlık güzeldir demek, Hristiyanların bayramını kutlamak, adetlerini benimsemek, onlar gibi giyinmek, onlar gibi yaşamak.

   

7-Başka dinden olanların ayinlerine, bayramlarına iştirak etmek.

   

8-Dini ilimlerle alay etmek.

   

9-“Müslümanları İslam geri bıraktı” demek.

   

10-Müslümanlarla alay etmek, Müslümanları küçük görmek.

   

11-Şakada olsa, “ben kâfirim”, “kâfir olayım” demek.

   

12-Kâfirleri sevmek, onları övmek, kâfire hürmet etmek, papazın elini öpmek.

   

13-İsa’ya da, Musa’ya da, İncil, Tevrat’a da uyulur demek.

   

14-Dinsizi, dinsizliği övmek, güzel görmek.

   

15-Dini kitaplara; Kur’an’a, fıkıh, hadis, akaid ve tefsir kitaplarına hakaret etmek.

   

16-“Yahudi ve Hristiyan cennete girecektir.” Demek. (Onlar, şirk koşarak inanırlar. Dinlerinin de hükmü kaldırılmıştır.)

   

17-“Görmüyorum” diye dinin bildirdiği bazı şeylere inanmamak.

   

18-Nazara inanmamak. (Nazar haktır)

   

19-Falcıya, büyücüye inanmak.

   

20-Bid’at icat etmek, Bid’at işlemekte sakınca görmemek.

   

21-Sünnetin, dinin saflığını bozmak.

   

22-“Kahrolsun şeriat!” demek. “Şeriat meriat tanımam” demek. (Şeriat dindir, dinin emri ve yasaklarıdır.)

   

23-Baş örtüsünü, din emrettiği için çiğnemek, hakaret etmek.

   

24-Allah’ın evi kabul edilen cami düşmanlığı yapmak camiye zarar vermek.

   

25-Ezanla alay etmek, dinin sembollerini küçük düşürmek.

   

26-Hocalarla alay etmek, onları aşağılamak.

   

27-Haramı helalleştirmek, helali de haramlaştırmak.

   

28-Dinin bir emrini beğenmemek.

   

29-“Dinin emirlerini hayat boyu yapmaya güç mü yeter” demek.

   

30-Dinde olan bir şeyi yok saymak, dinde olmayan bir şeyi dindenmiş gibi göstermek.

   

31-Din alimine buğzedip, düşmanlık yapmak.

   

32-Dindara, din adamına ve dine sövmek, dil uzatmak, alay etmek.

   

33-Din, beni tatmin etmiyor demek.

34-“Evlilik konusunda talak ve hülle de ne imiş, ben kabul etmiyorum” demek.

   

35-Dindara, din alimine “ben seni domuz gibi görüyorum” demek.

   

36-“Hocaların okuduğu, söylediği boş şeylerdir.” Demek.

   

37-“Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlardan daha iyidir”. Demek.

   

38-Sen Müslüman değil misin? Diyene “değilim” demek.

   

39-Allah’ın bir yarattığına sövmek.

   

40-Haram daha tatlı oluyor demek.

   

41-Ahirette görüşürüz, hakkımı alırım diyene “orada sen beni nereden bulacaksın” demek.

   

42-“Ahirete kim gitmiş, kim görmüş” demek.

   

43-Genç ölen için “vaktinden önce Allah onun canını aldı” demek.

   

44-Bana “gâvur ol” deseler “olurum” demek.

   

45-İslam’a saldıran küfür ehli ile beraber hareket etmek.

   

46-“Keşke bizde Hristiyan olsaydık, Hristiyan olalım” demek.

   

47-Dinsizliği, inançsızlığı ve küfü aşılamak, insanı küfre götüren hallerdendir.


Bu yazıyı 155 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here