DOMUZ MU YİYORUZ?

İki hayvana merhametle bakmıyorum. Biri hayvan azmanlarının ‘Atamız’ dediği maymun. Diğeri de Allah’ın kesin olarak yasakladığı domuz.

Son yıllarda ne yediğimizin ne içtiğimizin farkında değiliz. Yediğimizin, içtiğimizin mahiyetini bilmediğimiz gibi araştırmıyoruz da.

Yediklerimiz ne kadar helal biliyor musunuz? At eti mi? eşek eti mi? domuz eti mi? yoksa sığır, koyun, keçi etimi yiyorsunuz biliyor musunuz?

Ülkemizde domuz çiftlikleri var, sığır eti damgasıyla domuz, at ve eşek ithal ediliyor. Domuz vuran avcılardan öldürülen domuzlar satın alınıyor.

Aldığımız etin, kıymanın, sucuğun, pastırmanın, salamın, sosisin helal olup olmadığından emin olamıyoruz.

Helal lokma yemek eskiden kolaydı. Kasabımız, lokantacımız, marketçimiz çok titizdi. Haram yedirmekten çekinir, Allah’tan korkardı. Yedirende de yiyende de eski hassasiyet kalmadı.

Bir kısmımız helal, haram fark etmiyor yiyor. Bir kısmımız helal yedirmek ve yemek için gayret göstermiyor. Bir kısmımız da öyle hassas ki, emin olmadığı, güvenmediği yerden alış veriş etmiyor, haram yememek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Yani inandığı gibi yaşıyor, yaşadığı gibi inanmıyor.

Bu konuda ‘bilmiyordum’ demek mazeret olmaz. Araştırmak gerekir. Araştırmamak insanı harama götürür. Hz. Ömer (ra): ‘Harama düşeriz diye helallerin onda dokuzunu terk ederdik.’ Demiştir.

Son zamanlarda yenilene, içilene dikkat etmediğimizden olacak ki, insanımızın mayası bozuldu. Huyu, karakteri değişti. Vahşet ortaya çıktı.

Allah Rasulü (sav): ‘İnsan yediğinden ibarettir’ buyurarak bir gerçeği ifade etmiştir…

XXX

Domuz zararlı olduğu için haram kılınmıştır.

Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle buyuruyor:

-‘Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiklerimizin temiz ve helal olanlarını yiyin. Şüphesiz ki size ölü hayvan eti, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası için kesilen hayvanın eti haram kılınmıştır’ (Bakara:172-173)

-‘Leş, kan ve domuz eti, Allah’tan başkası için kesilenler size haram kılınmıştır’ (Maide:3-4)

-‘Domuz şüphesiz murdardır’ (Enam:145)

Peygamber (as) şöyle buyuruyor:

-‘Şarabın, ölü hayvanın, domuzun, putların alım satımı haramdır. Bunlar Âdem (as)’a da konulan yasaklardı.’ (Buhari Tecrid-i Sarih 1021 nolu hadis)

TEVRAT’ta da domuz yasaktır.

-‘Domuz, geviş getirmez. O size murdardır.’ (Levililer:11/7)

Yahudilere göre domuz necistir. Yahudi domuz yemez. Topraklarında domuz çiftliğine izin vermez. Ancak domuzların altına serilen toprağın başka ülkeden getirilmesi şartı ile izin verir.

Yahudilerde bir söz vardır. ‘Gökten hastalık on parça indi, dokuzunu domuz aldı’ diye.

Yahudi Sibuta adlı balığın eti, domuz etine benzediği için onu da yemezler.

Geçmişte Yahudilere sinsice domuz yedirmek isteyen Romalılara Yahudiler karşı çıkmış, Romalıları hep lanetle anmışlardır.

İncil’de kötü ruhların domuzlara girdiğinden söz edilmiş ve domuz kötülenmiştir. (Markos: 5/13)

İsa peygamber domuzu yememiş, yenmesini de yasaklamıştır.

Hristiyanlar buna rağmen domuzu vazgeçilmez besin kaynağı olarak görür. Hristiyan ülkelerde alkolsüz ve domuzsuz gıda maddesi bulmak hemen hemen mümkün değildir. Avrupa’dan gelen gıdalara dikkat edilmelidir.

Domuz, semavi dinlerde haram kılınmıştır. İslam’a göre de; kitap, sünnet, icma ve kıyas’a göre haramdır. Haramlığını kabul etmeyen dinden çıkar.

Milletimiz Müslüman olmadan da domuz eti yememiştir. Günümüze kadar yememe mücadelesi vermiştir. Ne yazık ki son zamanlarda İslam düşmanlğından kaynaklanan domuz yedirme oyunları oynanmaktadır. Misyonerlere: ‘Domuza alıştırın’ talimatı verilmiştir. Dağlara domuz bırakılmıştır.

 

Domuz zararlıdır.

Domuzdan insanlara birçok hastalıkların geçtiği tesbit edilmiştir.

Bugünkü pişirme usülleri bile domuz etinde var olan tirişinleri öldüremediği açıklanmıştır.

Domuz zararlı olmasaydı, başta dinimiz onu haram kılmazdı.

Kuzey Afrika harekâtında domuz eti yiyen Alman askerlerinde görülen hastalıklar yerli halkta görülmemiştir. Sebebi araştırıldığında domuz etinden geçtiği tesbit edilmiştir. Böylece domuz eti yemek listesinden çıkarılmıştır.

-Domuz eti yiyenler üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Mesela; keçi eti yiyenlerde inatçılık, deve eti yiyenlerde kindarlık, domuz eti yiyenlerde ise domuz karakteri oluştuğu tesbit edilmiştir. Domuz kıskanmayan, yavrularını terk eden ve eşcinsel olan tek hayvandır.

-Domuz eti yedirilen hayvanlar üzerinde bile olumsuz etkiler gözlenmiştir.

-Domuz etinde büyüme hormonu yüksektir.

-Domuzda fazlasıyla mevcut olan kolesterin ve yağın damar sertliği ve yüksek tansiyona sebep olduğu bildirilmiştir.

-Ağır kas ağrıları, ani ölümler, felç, bunama, domuz vebası, saç dökülmesi, kanlı ishal, kısırlık, cinnet ve körlük gibi hastalıklara sebep olduğu anlaşılmıştır. (Tıbb-ı Nebevi Ans:1/223)

-Domuz yiyenlerde cinsi duygular azalır. (İşte aile hayatının bittiği nüfus artışının azaldığı Batı)

-Domuz eti, insanın mayasını bozar, pisliğe aldırmama, maneviyata duyarsızlık gibi haller görülür.

-Domuz eti vitaminleri öldürür, domuzdan tirişin geçer, cilt hastalıklarına yol açar.

-Domuz eti, akciğer ve kan kanserine sebep olur.

-Domuzun insana faydası yoktur. Yiyebilmek ve yedirebilmek için sinsice yalanlar uyduruluyor. İslamdaki yasağın anlamsız olduğu söyleniyor. Bu yalanlardan biri de domuzun gıdalı bir hayvan olduğudur. Hâlbuki domuz eti E vitaminini azaltır. A vitaminini öldürür. Domuz eti vitamin düşmanıdır.

 

Yapılan araştırmalara göre etlerin protein değeri şöyledir.

Sığır                  =18.11

Dana                 =18.86

Koyun, Keçi     =18.27

Tavşan               =22.05

Tavuk                =18.46

Ördek                =21.53

Kaz                   =15.25

Domuz              =14.43

En düşük domuzdur. Ayrıca 150 kg’lık domuzun 75 kg’ı yağdır.

XXX

İşte domuz eti zararlı olduğu için Allah haram kılmıştır.

Domuz inancımıza göre necis’ü-l-Ayn’dır. (Yani her tarafı, herşeyi haramdır). Yenilmesi, kullanılması ve faydalanılması haramdır.

Dikkat edin haram yiyenin ibadeti ve duası kabul olmaz.

Domuz kendi pisliği dâhil her türlü pisliği yer, leş yer. Domuz onun için pis kokar.

Domuz eti pişirilince yenebileceğini söyleyenler oluyor. Peygamber(as): ‘Ateş haram olanı helal etmez’ buyuruyor. (B.H.Külliyatı: 3/113) Ne yapılırsa yapılsın haramlık gitmez.

2010 yılında Denizlimizde doktorlara hitap eden bir doktorumuz ‘…biz hala domuz eti yemek günahtırda kaldık. Onu tartışmıyoruz. Niçin günahtır?’ demişti.

Domuzun zararını en çok bilmesi gereken bir insanın böyle demesi ideolojiktir.

XXX

Türkiye’de 80’in üzerinde domuz çiftliği olduğu bilinmektedir. Buralarda yılda 1 milyondan fazla domuz kesildiği tahmin edilmektedir.

Domuz leş hükmündedir. Üretimi, alımı, satımı, bu işlerde çalışılması ve bu yolla para kazanılması helal değildir.

Yemek haram olduğu gibi yedirmek, yenmesine sebep olmak da haramdır.

İnancımızda insana zarar vermemek esastır. Domuz ve domuz katkılı bir şeyin ticareti meşru değildir.

Bu konuda İslam’ın hükmü şudur:

Peygamberimiz (sav): ‘Domuzun ticareti haramdır’ buyurur. (Buhari Büyu:124)

-‘Allah bir topluma bir şeyin yenmesini haram kıldığı zaman onlara o şeyin satışını ve bedelini de haram kılmıştır.’ (H.Döndüren Ticaret İlmihali:66)

-‘Şarabın, domuzun, ölü hayvanın, putun alış verişi yasaktır.’ (Buhari Tecrid-i Sarih:1021)

Müslüman için helalden yiyip içmek esastır. Titiz olacaktır, araştıracaktır. Helal rızık talebinde bulunacaktır. Haramdan Allah’a sığınacaktır. Şüpheli şeylerden kaçınılacaktır. Güvenilir kişilerden, güvenilir yerlerden alışveriş yapacaktır.

XXX

 

Domuz eti olup olmadığını nasıl anlarız?

İlk anda pek fark edilmez. Ama dikkat edilirse;

-Domuz eti yağlıdır. Danaya göre beyazdır.

-Yendiğinde domuz eti damağa yapışır.

-Sucuk, salam, sosisler danaya göre daha yumuşaktır. Daha açık renkte olur.

Domuz eti ahlaki duyguları zayıflatır, insanı gevşekliğe iter.

Diyelim ki, domuz eti olup olmadığını bilemedik, anlayamadık. O zaman ne olacak?

O zaman bilgi noksanlığı, delil eksikliği lehte kullanılır. Şüphe haramlığı kesinleştirmez.

Allah, bilerek isteyerek yapılan işlerden sorumlu tutacaktır. Bilmeden yapılan hataları affeder inşallah. Bildiklerimizden kaçınırsak, bilmediklerimizden Allah korur.

Dikkat edeceğimiz bir husus da; besmele çekerek yemeye ve içmeye önem vermektir. Çünkü besmele bilemediğimiz şeyleri helalleştirir. Besmele çektikten sonra da: ‘ Ya Rabbi helal rızık ver. Soframa haram lokmanın girmesinden sana sığınırım’ diye dua edersek, Rabbimiz’in yardımını görürüz inşallah.

XXX

Domuz eti neden yenmesin? ‘Kuzu helal de domuz neden haram’ deniyor.

Eti haram olan sadece domuz değildir. Domuzdan başka eti yenmeyen hayvanlar şunlardır. Hanefi mezhebine göre eti yenmeyen hayvanlar;

kaplan-arslan-ayı-kurt-fil-pars-kedi-maymun-köpek-sırtlan-tilki at -eşek-deniz arslanı-su aygırı-domuz-kartal -akbaba -karga

şahin-yılan-akrep-fare-keler-kirpi-midye –istiridye-istakoz alyangoz -böcekler

 

Ölçü nedir?

-Vahşilik, yırtıcılık

-Leş ve necis yemesi

-Pis görünüm, faydasız oluşu ve zarar vermesidir.

 

Bunlardan,

-Lanetli olanı,

-Kutsal kitaplarda yenmesi yasak olanı,

-En pis kokanı,

-En kötü görüneni,

-En kötü besleneni,

-Eti en çok zararlı olanı,

-Eti en çok yağlı olanı,

-Eti en çok vitaminsiz olanı, Domuzdur.

XXX

Domuz eti, domuz yağı birçok yerde kullanılıyor.

Bugüne kadar domuzdan organ nakli denendi, uyum sağlamadı. İnsülin denendi, pahalıya mal oldu. Hücre nakli denendi, fayda sağlamadı. Şu anda bazı ilaçlarda domuz jelâtin kapsüllü ilaçlar var.

Domuz eti, kasapta, markette satılıyor, lokantada yedirilebiliyor. Turistik otellerde bol.

-Derisinden çanta, ayakkabı, kayış imalatında kullanılıyor.

-Katkı maddesi olarak yağı kullanılıyor.

-Bir de büyü yapanlar yağını kullanıyor.

-İlaçlarda kapsül olarak kullanılıyor.

-Margarinlerde kullanılıyor.

-Deterjan, şampuan, sabun gibi temizlik maddelerinde kullanılıyor.

-Ruj, tırnak boyası gibi kozmetiklerde kullanılıyor. Kremlere katılıyor.

Türkiye Odalar Birliği Başkanı şöyle demişti:

-‘Bazı firmalar kullanmıyoruz dese de bu ülkeye üç bin ton domuz yağı giriyor. Peki, bu üç bin ton yağı kim kullanıyor? (12.02.1999- Zaman)

-Bir margarinin bakanlığa sunulan tescil belgesinde: ‘Domuz yağı sığır, koyun ve keçi don yağları’ yazılıdır. (7.4.1996- Zaman)

-Meşhur bir firma genel müdürü, basına ürünlerini tanıtırken domuz etinden yapılan ürünlerin daha lezzetli olduğunu söylemiştir. Domuz eti ile domuz yağının salam ve sosislerin lezzetini artırdığını ifade etmiştir. (16.06.1991-Türkiye)

-Türkiye’de domuz çiftliklerinde kesilen domuzlar ihraç mı ediliyor? Hayır. Nerede kullanılıyor?…

Bir şey alırken, kullanırken, yerken içerken, çok hassas olmak zorundayız. Yemekten kaçındığımız gibi yedirmekten de kaçınmalıyız. Güvenmeden, emin olmadan almamalıyız, yememeliyiz ve yedirmemeliyiz.

XXX

 

Domuzdan istifade edilebilir mi?

Atalarımız ne güzel söylemişler: ‘Moskoftan dost, domuzdan post olmaz’. Bir de: ‘Kerahatten keramet olmaz’ diye.

Domuz dinimizce necistir. Peygamber (as): ‘Haramdan şifa olmaz’ buyurur. Ayrıca dinimize göre; ‘haramdan gıda olmaz’. Peygamber (as): ‘Allah’ın haram kıldığında fayda arayana Allah, o kimseye aradığını vermesin’ diye dua etmiştir.

Bir gazete haberine göre;

-‘Domuz etinin akciğer ve kan kanserine sebep olduğu ve tedavi şansının % 37 olduğu Amerikan dergisi tarafından açıklanmıştır’ (15.12.1996- Zaman)

Domuzun yalnız yenmesi haram kılınmamış, kullanılması ve faydalanılması da haram kılınmıştır. Pislik yiyen diğer hayvanlardan tavuk cinsi 3 gün, keçi, koyun 10 gün, sığır 30 günde temizlenir. Domuz ise temizlenmez. Derisi bile kurutulup yıkansa gene de temizlenmez. Mesela domuz derisinden ceket, kayışla namaz kılınmaz.

Domuz yağı katkılı temizlik maddeleri, parfümler, ruj, boya, sabun kullanılması caiz değildir.

Domuzdan elde edilen insülin, peynir mayası da kullanılması caiz değildir. Katkı haramlaştırır.

Kısacası domuz kılından diş fırçasının kullanımı caiz değildir. Domuz her şeyi ile haramdır.

XXX

Dikkat edelim, domuz yemeyelim.

Birkaç gazete haberine göz atalım:

1-‘Her taraf domuz çiftliği. Hiçbirinin ruhsatı yok. Denetim yok, hepsi pislik içinde’ (12.2.2004-Vakit)

2-‘Vatandaş salam, sosis, sucuk, et alırken marketlerde hiçbir uyarı yapılmıyor’ (20.02.1991-Türkiye)

3-‘Çatalca’da bir lokantada 152kg domuz eti ele geçirildi’ (20.10.2011-Akit)

4-‘3 bin ton domuz yağı tüketmişiz’ (31.01.1999-Zaman)

5-‘Domuz tüketiminde ülkemiz dünya 10.su. Çiftliklerde üretilen domuz mamülleri, salam, sosis olarak piyasaya sürülüyor. (2.6.1999- Zaman)

6-‘On bin domuzu kim yedi? Arnavut Köy’de yapılan denetimlerde iki kaçak domuz çiftliği tespit edildi. İçinde 10 bin domuz bulunduğu saptanan çiftliklerin kapatılmasına karar verildi. Ortadan kaybolan domuzlar için hiçbir belgeye rastlanamadı’(23.12.2007-Yenişafak)

7-Bir gazete haberi de şöyle: ‘Domuz avına çıkan köylüler vurdukları domuzu dağda kızartıp yediler.’ Başka bir haber de Almanya’da çalışan işçimiz bir avcının vurduğu domuzu satın almış, bu bana yıllık iznimin sonuna kadar yeter’ demiştir.

8-‘Yalova depreminde İtalya’dan depremzedelere pasapanna markalı içinde domuz eti bulunan yiyecekler gönderilmiştir.’(9.10.1999-Akit)

9-’20 ton domuz eti ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak etlerin otel ve lokantalara satıldığı anlaşıldı.’ (13.5.1994-Türkiye)

10-‘Vatandaşın salam, sosis alırken ikaz edilmediği ortaya çıktı (Tansaş’ta). Domuz eti skandalı. Skandal olay, bir vatandaşın Bostanlı mağazasından aldığı salam ve sosislerde domuz eti bulunduğunu fark etmesi ile ortaya çıktı’ (20.2.1991-Türkiye)

11-Aksiyon dergisinin tesbitine göre İstanbul’daki en büyük domuz çiftliğinin sahibi Haralambi Çerkezo, aynı zamanda büyük bir salam, sosis ve sucuk fabrikasının da sahibi…

Domuz, dünyanın en pis beslenen hayvanıdır. Gazetede okumuştum. Fransa’da lağım kanalı patlamış, çevrede ne kadar domuz varsa o sokağa salmışlar ve domuzlarla sokağı temizlemişler. İşte domuz bu!

-Her Müslüman biraz duyarlı olmalıdır.

-Biraz da tepkili olmalıdır.

-Ne yediğine dikkat etmelidir.

-Çevresini de uyarmalıdır.

-Bacılar tırnağına, dudağına, gözüne, yüzüne sürdüğü ruj, oje ve kreme dikkat etmeli, içeriğini araştırmalıdır.

-Kimden, nereden, ne satın aldığımıza, bize sunulana dikkat etmeliyiz.

Eğer hassas davranırsak, korunamadığımızdan Allah bizi koruyacaktır.

Bazen şarküterilerde göstermelik küçük yazılar olabiliyor. Ona bile dikkat edilmiyor.

Et, kıyma alırken sormuyoruz bile…

Bir dinleyicimizin ineği ölüyor. Bir kasap para teklif ediyor. Dinleyicimiz: ‘Ben Allah’tan korkarım, Müslümanlara leş yedirmem!’ diyor, satmıyor.

Aksiyon Dergisi (10-16 Tem. 1999 sayı)’nin araştırmasına göre dışarıdan gelen kalitesiz kaçak etlerin içinde bulunan bakterilerin, çeşitli besin zehirlenmelerine sebep olduğu gibi vücut direnci düşük insanlarda (kadın, çocuk ve yaşlılarda) ölüme yol açıyor. Böyle etler erkeklerde kısırlığa, kadınlarda çocuk düşürmelerine sebep oluyor…’

XXX

Müslüman domuz eti yemez.

Yememek için bugün Helal Gıda Sertifikası alan firmalar var. Ürünlerde: ‘Mamullerimizde domuz katkısı yoktur’ yazısı vardır.

İslam dinindeki domuz yasağı, sıradan bir yasak değildir. Domuz eti yiyen domuzlaşır. Ahlakı bozulur, mayası bozulur, düşüncesi, inancı bozulur.

Son zamanlarda bir iddia dolaşıyor: ‘Allah’ın yarattığı her şey yenir, yenmeyecekse neden yaratmış’ deniliyor. Kafalar karıştırılıyor.

Allah iyiyi de, kötüyü de, hayrı da, şerri de yaratmıştır. Yarattıklarından faydalı olanının yenmesini, zararlı olanın da yenmemesini emretmiştir.

Müslümanlara domuz yedirebilmek için sinsice değişik çarelere başvurulduğu unutulmamalıdır.

Buna hiçbir müslümanın alet olmaması gerekir.

-Bildiği halde gizleyen büyük vebal altındadır.

-Böyle bir yerde çalışanın kazancı helal değildir.

-Gizlice domuz mamulü satan, yediren domuz yemiş gibi günaha girer. Yiyenlerin de günahına girer.

-İthal yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

-Tanınmış, güvenilir markalar tercih edilmelidir.

-Alış veriş yaptığımız yerler iyi seçilmelidir.

-Satış yapan Müslümanlar: ‘Müessesemizde domuz ve domuz katkılı mamuller satılmaz’ levhası asmalıdır. Ayrıca helal yedirmek için, güven vermek için Helal Sertifikası alıp, müşterinin gözünün önüne asmalıdır.

Her Müslüman, şuurlu yaşamalı ve uyanık olmalıdır. Bu en etkili çaredir. Duamız: ‘Allah’ım rızkımızı helalinden ver. Haramdan, şüpheli şeylerden koru!’

 


Bu yazıyı 972 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.