Günahlar

A- Günah Nedir?

Kur’an-da ve Hz. Peygamberin sünnetinde yasak olan şeylerdir. Başka bir ifadeyle günah, insanın vicdanını sızlatan şeydir.

Günah bilinmezse, günahtan korkulmazsa, günah küçümsenip, hafife alınırsa insan günaha düşer.

Bir hadiste şöyle buyrulur:

– “İnsan günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. Eğer tevbe ederse o siyahlık yok olur. İnsan günaha devam ederse, o siyahlık büyür ve kalbini karartır.” (Ramuz’ul-Ehadis: 25/11)

Günah insandan birçok şeyi yok eder. Mesela günaha devam eden de ahiret anlayışı, utanma duygusu, hak hukuk anlayışı kalmaz. Günahkâr kulluktan çıktığı gibi insanlıktan bile çıkar.

Günahların mutlak cezası vardır:

– Kul günahı sebebiyle iyiliklerden mahrum olur.

– Rızkı daralır, sıkıntılı bir hayat yaşar.

– Günah manen kirlenmeye neden olur. Merhametsiz hale getirir.

– Günahı sebebiyle cezalandırır. Hatta yakınlarına bile bu ceza yansın.

Bir insan günah işlerse, günahkâr olur. Günahın günah olduğunu kabul etmezse küfre girer.

 

a) Büyük günahlar

Günahlar; büyük günahlar ve küçük günahlar diye ikiye ayrılır. Büyük günah Kur’an da ve hadislerde günah olduğu bildirilen büyük günahlar vardır.

 

1- Büyük günahlar nelerdir?

Allah Resulu büyük günahları bize şöyle bildirmiştir:

Allaha şirk koşmak,

1- Anaya babaya isyan etmek,

2- Haksız yere birini öldürmek,

3- Namuslu kadına zina iftirasında bulunmak,

4- Zina yapmak,

5- Cihattan kaçmak,

6- Yetim malı yemek,

7- Haramları işlemekte ısrar etmek,

8- Faiz yemek,

9- Hırsızlık yapmak,

10- İçki içmek,

11- Büyü yapmak yaptırmak,

12- Yalan şahitliği yapmak,

13- Yalan yere yemin etmek , (Buhari Vesaya: 8/1172)

 

Öncelikle büyük günahlar yedidir:

1- Allah’a ortak koşmak,

2- Allahın haram kıldığı canı haksız yere öldürmek,

3- Namuslu kadına zina isnadında bulunmak,

4- Savaştan kaçmak,

5- Faiz yemek,

6- Yetim malı yemek

7- Hicret ettikten sonra eski cahilliğe (günahlara) geri dönmek. (Hadis: Camiu’s: 3/3065)

 

b) Fıkıh ve akaid kitaplarında sıralanan büyük günahlar şunlardır:

– Zina etmek, livata yapmak,

– İçki içmek,

– Kumar oynamak,

– Anne babaya haksız yere isyan etmek,

– Yalan söylemek, yalan şahitliği yapmak,

– Hırsızlık yapmak,

– Gıybet etmek,

– Kötü zanda bulunmak, kötü düşünmek,

– İftira etmek,

– Yetimi azarlamak, doyurmamak,

– Domuz eti yemek,

– Ölü hayvan eti yemek (Bunlar da Kur’an-da geçen büyük günahların başlıcalarıdır.)

– Allah’ın rahmetinden ümit kesmek,

– Allah’ın rahmetinden emin olmak,

– Günah işlemekte ısrar etmek, korkmamak,

– Koğuculuk yapmak,

– Büyü yapmak,

– Fala bakmak,

– Stokçuluk yapmak, fahiş fiyatla mal satmak,

– İbadetleri geciktirmek, terk etmek,

– Rüşvet almak, vermek, aracı olmak,

– Besmelesiz kesilen hayvanı yemek,

– Sövmek, lanetlemek,

– Kibirlenmek,

– Allah’ın dinine müdahale etmek,

 

c) Kur’an da zikredilen bazı büyük günahlar şunlardır:

– Hırsızlık yapmak (Maida: 38)

– Allah’a ortak koşmak (Maida: 72)

– İçki içmek, kumar oynamak (Maida: 90)

– Cana kıymak (Isra: 31 + 33)

– Yetim malı yemek (Nisa: 10)

– Zina etmek (İsra: 32)

– Anaya babaya isyan etmek  (İsra: 23)

– Yalan söylemek, yalan şahitliği yapmak (Nisa: 137)

– Büyü yapmak (Bakara: 102)

– Faiz yemek (Bakara: 275)

– İnsanları allah yolundan alıkoymak (Bakara: 219)

– Temizi pis olanla değiştirmek (Nisa: 2)

 

Hadislerde zikredilen bazı büyük günahlar şunlardır:

– Allah’a ortak koşmak,

– Cana kıymak, çocuğunu öldürmek,

– Komşusunun namusunu kirletmek, (Tecrid –i Sarih Ter. 11/38)

– Kişinin ana babasını lanetlemesi (Age: 8/122)

– Yalan söylemek (Age: 8/68)

– Lanetleşmek, içki içmek, çalgı çalıp eğlenek, zina etmek (Ramuz-el Ehadis: 53/18)

– Namuslu kadına iftira etmek, büyü yapmak, yetim malı yemek, haramda ileri gitmek, faiz yemek, hırsızlık yapmak, içki içmek yalan yere ymin etmek (Buhari, Vesaya 8/1172)

 

d) İslam büyüklerinin eserlerinde geçen büyük günahlardan bir kaçı şunlardır:

– Kumar

– İsraf

– Riya

– Kibir

– Rüşvet

– Zulüm

– Yalan

– Gıybet

– Kötü zan

– Bid’at işlemek, günahta ısrar etmek,

– Günah işlemekten korkmamak,

– Büyü yapmak,

– Gaybı bildiğini iddia etmek

– Fala bakmak

– Ruh çağırmak

– Uğur, uğursuzluk aramak

– Ölmüşlerden yardım beklemek

– Bazı insanları günahsız saymak,

– Allah’a yaptığını başkasına yapmak, allahtan istediğini başkasından istemek

– İbadeti terk etmek

– Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenmemek

– Allah’a iyilik yapana şükretmemek

– İmansız olmaktan korkmamak

– Faiz alıp vermek

– Müslümanları aşağı görmek

– Müstehcen söz ve resim

– Zulmetmek

– Ana babaya isyan etmek

– İçki içmek

– Hırsızlık yapmak


Bu yazıyı 664 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here