Günümüzde Peygamber (as) a düşman olanların iddiaları nelerdir?

-O’da bizim gibi bir insandı.Öldü, görevi bitti.

-Peygamberlerin hepsi aynıdır.

-Allahla kul arasına Peygamber giremez.

-Peygambere uymak şirktir.

-Hadisler uydurmadır.

-Namaz Allah’ın emrettiği kadardır.

-Kur’an da ne varsa biz ona bakarız.Peygamber emir koyamaz, ‘’diyenler için Peygamber (as) şöyle bildirmiştir:

-‘’Bir zaman gelecek bir grup benim sünnetimden başka yollara tabi olacaklar, ümmetimi benim yolumdan başka yola götüreceklerdir.’’ (Müslim:1847)

-‘’Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, o benim yolumu terk etmiştir, benden değildir.’’ (Buhari,Nikâh:1)

Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle buyurmuştur:

-‘’Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu iman edecek değillerdir.’’ (Yusuf:103)

-‘’Allah ve Rasulünü incitenlere Allah, dünyada ve ahrette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.’’ (Ahzab:57)

Batıda İslam Peygamberlerini küçük düşürebilmek için ellerinden geleni yaptılar, her vasıtayı kullandılar.

-İncilde Tevratta geçtiği için Peygamberimizin adının Ahmed, Muhammed olmadığını iddia ettiler.

-Hz Peygamberin puta taptığını kurban kestiğini ve çocuklarına put ismi verdiğini iddia ettiler.

-Muhammed çok evlenmiştir.O nefsine düşkün bir insandır, dediler.

-Kur’an-ı kendisinin uydurduğunu iddia ettiler

-İslam’ı tahrif için çok çalıştılar.Karikatürler çizdiler.İftiralar attılar.Bütün bu düşmanlıklar Batıda Müslüman olanların sayısını arttırmaktan başka bir işe yaramadı.

Karikatürlere, iftiralara içlerinden tepkiler yağdı.Rahip Jerry Falwell: ‘’Hz Muhammed teröristtir.’’ Demişti.Gelen tepkiler üzerine özür diledi. (14-10-2002, Zaman)

Peygamberimiz hayatta iken hain suikastlar düzenlediler.Ebu Cehil’in oğlu İkrime defalarca tuzak kurdu.Süreka öldürmek, konan ödülleri almak için defalarca hamle yaptı.Ebu Süfyan kiralık katiller tuttu.Cenab-ı Allah tuzakların hepsini boşa çıkardı.

Hristiyanlar Peygamber (as) ın cesedini Avrupaya kaçırarak O’na ilgiyi yok etmek istediler.1162’de iki hristiyan Müslüman kıyafetine girerek Medine’ye Mescid-i Nebevi’nin karşısına yerleştiler.Efendimizin kabrine doğru tünel kazdılar.Peygamberimiz Selçuklu Hükümdarı Zengi Aksungurun rüyasına girer iki sarışın adamı gösterip: ‘’Beni bunlardan kurtar.’’ der.Zengi Aksungur 16 günde Medine’ye varır.Hediyeler dağıtıp o iki kişiyi bulmaya çalışır.Onlar tünel kazdıkları için evden çıkmazlar.Onların evlerine girildiğinde serili olan hasırın altında tünel görülür.O kişiler cezalandırılır ve kabrin etrafına kurşun dökülür.


Bu yazıyı 348 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.