Hz. Muhammed (S.A.V.)’e Salat-ı Şerife Getirmek

Allah şöyle buyurur :

“Gerçekten Allah ve Melekleri, Peygambere salât ederler. (Şeref ve şanını yüceltirler) Ey iman edenler ! Sizde ona salât edin. (Allahümme salli alâ Muhammed” deyin ve gönülden teslim olun.” (Ahzab :56)

Buna göre her müslümana Peygambere salâvat getirmek boynunun borcudur. Vaciptir.

Peygamber şöyle buyurur :

“Kıyamet gününde Müslümanların bana en yakın olanları, benim üzerime en çok salâvat getirenlerdir.” (Tirimizi, Vitr :21)

“Bana salâvat getirin,nerede olursanız olun,o bana ulaşır.”(Ramuz :308/2+ K.Sitte:17/154)

“Cebrail bana “Kim adını duyarda sana salâvat getirmezse, azabı hak eder”dedi.” (Ramuz :450/11)buyurur.

Hz. Peygamber,üç defa “Âmin” demiştir. Niçin âmin dediği sorulunca da :”Cebrail bana geldi, Ana babasının sağlığına yetişip de, onların gönlünü kazanmamış evlâdın burnu sürtülsün” dedi. Bende “Âmin” dedim.

“Senin adını duyup da salâvat getirmeye- nin burnu sürtülsün” dedi, Bende “Âmin” dedim.”

“Ramazana kavuşup ta kurtulamayanın burnu sürtülsün, dedi,  “Âmin” dedim.”demiştir.

“Hasis o kimsedir ki,yanında ben anıldığım da salâtü selâm getirmez” (Ramuz :194/7) (Hasis=Cimri) buyurur.

Diğer bir hadislerinde de Peygamber (as) şöyle buyurur :

“Üzerime salâvat getirin, o bana ulaşır” (Ebu Davut, Salat :201)

“Bana Cuma günleri bolca salâvat getirin” (İbn-i Mace :80)

“Kim bana salâvat getirirse, Allah ona on misli mağfiret ile karşılık verir” (Müslim, Salat:70)

“Kıyamet günüde insanların bana en yakını bana en çok salâvât getirenidir.”(Müslim Vitr :20) buyurmuşlardır.

Salavât getirmek, Hz. Peygamberi sevmenin işareti, O’na yakın olmanın alâmetidir. O’nun sizi ne kadar sevmesini ve şefaat etmesini istiyorsanız o kadar çok O’na salavât getiriniz.

İslam Evliyâları salavâtla meşgul olmuşlar, bize de Peygamber üzerine salavât getirmemizi tavsiye etmişlerdir.

Musa Peygamber zamanında kötü hayat yaşayan biri ölür.Cesedini çöplüğe atıverirler. Cenab-ı Allah Musa’ya şöyle vahyeder :”Falan kulumun cenaze namazını kıl, defnet” Musa “Ya Rabbi o ne yaptı ki, senin rızanı kazandı ?”diye sorar. Cenab-ı Allah :

“O, Tevrat’ı okurken Habibimin ismini gördü, O’na salavât getirdi. Gözleri yaşardı.O’na kavuşup inanmayı arzuladı.”buyurur.

Salavât getirmenin faydaları şunlardır :

1- Salavât getiren Allah’ın rahmetine mahzar olur.

2- Cennette  Peygamberimiz  (S.A.S.)’e   ya-kınlığa vesile olur.

3- Salat’ın dua olduğunu söylemiştik.Aynı dua her ne kadar Peygamberimiz (S.A.S)’e yapılmakta ise de salavât getirene döner ve nasibini alır.

4- Ezandan sonra yapılan salavât, Peygam- berimiz (S.A.S)’ın şefaatine sebep olur.

5- Salavât, duaların kabul olmasına vesile olur.

6- Feyzin artmasına ve ibadetlerin kabulüne sebep olur.

7- Kişinin manen derecesi yükselir.

8- Salavâtla kişi, Peygamberimize sevgisini ispat etmiş olur.

9- Dünya ve ahiretteki ihtiyaçlarının giderilmesine sebep olur.

10- Küçük günahların temizlenmesine vesile olur.

11- Fakirliğin önlenmesine ve gitmesine vesile olur.

12- Sıkıntı ve stresin gitmesine sebep olur.

13- Salâvat getiren, unuttuğunu hatırlar.

14- Salâvat getiren, nifaktan kurtulur…

Bize düşen, fayda ve hikmetlerinden dolayı değil de, sadece Rasûlüllah (S.A.S.)’in sevgisini izhar için söyleyebilmektir ve buna devam etmektir.

Bir de;

Kulak çınlaması zamanı, Peygamberimiz (S.A.S.) :”Sizden birinizin kulağı çınladığı zaman beni zikretsin, üzerime salavât getirsin ve şöyle desin :”Beni ananı, Allah da hayırla ansın.”

 

 


Bu yazıyı 1.066 kişi okudu.

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here