İnsanın Yaratılışı İle İlgili Sorular ve Cevaplar

İnsan nasıl var olmuştur?

C: Her şey gibi insanda Allah’ın yaratması ile olmuştur. Kur-an’da: ’’Her şeyi yoktan yaratıp nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah’tır’’ (Furkan:2) Bir ayette de: ‘’Her şeyi çift-çift yarattık…’’ (Zariyat:49) buyrulur.

İnsanın yaratılışında tesadüfe ve dönüşüme asla yer yoktur.

Allah insanı yaratacağı zaman meleklere: ‘’Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım’’ dedi. Melekler: ‘’Biz sana ibadet ve itaat edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Dediler. Allah’da onlara: ‘’Sizin bilmediğinizi ben bilirim’’ dedi. (Bakara:30) Ve ilk insan Adem (as)’ı yarattı. Diğer insanlar Adem ile Havva’dan üredi.

 

İnsanın aslı nedir?

C: İlk insan Adem (as)’dır. İnsanlar ondan türemiştir. Kur-an’da: ‘’Sizi Adem ile Havva’dan yaratan Allah’tır.’’ (A’raf:189) Adem (as) da topraktan yaratılmıştır. Allah:’’İnsanı güzel biçimde yarattık’’ (Tin:4) diyor.
En güzel biçimde yaratılan insan, hayvan azmanı olamaz. Her canlı kendi türünde, ayrı-ayrı yaratılmıştır. Maymundan insan olmamıştır. Aksine ceza olarak: ‘’Aşşağılık maymunlar olun’’ dedik buyurarak azan insanların cezalandırıldığı bildirilmiştir. (Bak:Bakara:65-66)

 

İnsan niçin yaratılmıştır?

C: İnsan diğer yaratıklar gibi boş ve manasız yaratılmamıştır. Yeryüzünde hiçbir şey anlamsız değildir.
İnsan, yeryüzünün halifesi ve sorumlu bir varlık olarak yaratılmıştır.
Allah insanı kulluk etsin diye yaratmıştır. (Zariyat:56)
Allah insanı imtihan için yaratmıştır. (İnsan:2+Muhammed:31)
İnsanın görevi dünyayı düzene koyarak ahiret hayatını kazanmaktır.

 

 

 


Bu yazıyı 1.317 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here