İSLAM DÜŞMANLIĞI

İnsan, yalnız biyolojik varlık değildir. Maddi varlığının ötesinde suya, yemeye ihtiyacı kadar inanmaya da ihtiyacı vardır. Bedenin yemeye ,içmeye ihtiyacı olduğu kadar ruhunda inanmaya ihtiyacı vardır. Bu yönüyle insan, hayvanlardan üstündür.

Mânevi gıdasını olamayan insan, acımasız olur, ilgisiz olur, saygısız olur, hak hukuk bilmez. Herkeze problem olur.

Bunlar için Kuranda Belhüm adel(hayvandan da aşağı) ifadesi kullanılmıştır.

İslam fıtratı üzerine yaratıldığı halde, dine meyyal iken, maneviyatsız yetişen genç, islamı tanımayınca ateist oluyor, satanist oluyor, misyonerlerin tuzağına düşüyor, anarşist oluyor. Susuz kalmış çiçeğin kuruduğu gibi bütün dini, insani meziyetleri kuruyup gidiyor. Misyonerlerin tuzağına düşüyor.

İman yönünden insanlar; Ya mümindir, Ya münafıktır, ya kafirdir.

İnkâr yani küfür, kalbin en kötü hastalığıdır. İnsanın Allah’a meydan okuması, en bütük cezadır,dini musibettir.

İnanmayanları Kuran şöyle tanımlıyor:

-‘’Onlatın kalpleri mühürlüdür, kulakları mühürlenmiştir, onların gözlerine perde çekilmiştir. Onlar için dünyada ve ahirette büyük azap vardır.’’(Bakara:7)

-‘’Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah’da onların hastalığını arttırmıştır.Söylemekte olduğu yalanlar sebebiyle de onlar için elim bir azap vardır.’’(Bakara:10)

Bu dünyanın ahireti vardır. İnanmadıkları yok dedikleri’’kim gelmiş gitmiş’’dedikleri ahiret var. Herşeyin hesabı görüleceği mahşer var. İnanın cenneti, inanmayanın da cehennemi var. İnanmayanlar,pişman olacaklar’’keşke bizde inansaydık’’diyecekler.Ama bu pişmanlıkları fayda vermeyecek.

 

İNKÂR NEDİR?

İnkâr, İslâm’ın şartlarını imanın şartlarını veya birini, bir kaçını kabul etmemektir.

İnançsız, hayatı kendi bildiği gibi yaşar.Her şeyin kendi kendine olduğunu,tabiat ananın yarattığını iddia eder.Ölümü,hesap vermeyi kabul etmez.Şeytan onu aldatır,gülünç şeyler söyletir,aptalca işler yaptırır.Şeytanın talimatı ile başkalarına inançsızlık aşılamaya çalışır.

İnançsız, başıboş bir hayat yaşar, sorumsuz davranır. Ölünce toprak olup gideceğini zanneder.

İnaçsızlık en büyük kayıptır, nasipsizliktir. O felçli bir hasta gibidir. İyileşmesi imkansızdır.

İnanmayan kendisinin doğru yolda olduğunu zandeder. Halbuki inançsızlığın hiçbir faydası yoktur.

Ebucehil’lere, Ebulehep’lere, Nemrut’lara, Firavun’lara ne oldu ne kazandılar.

Kuran’da ‘’inkar edenlarAllah’a hiçbir şekilde zarar veremezler’’(Al-i imran:177)

Uzaya gönderilen aracaChallenger’.Tanrıya kafa tutan adını verdiler. Titanik için’’Tanrı bile batıramaz’’ deyip denize indirdiler. Daha ilk seferinde denizin dibine boyladı.Gemiden çekilen son telgrafta:’’Yapılacak bir şey yok’’deniyordu.

Allah için hiçbirşey zor ve imkansız değildir. Şair’’ Allah tokatının sedâsı yoktur, vurduğu zaman devası yoktur demiştir’’.

Nevton’a: Allah varmı? Demişler:’’var’’demiş. Nerden biliyorsun? Demişler.’’hep onun dediği oluyor’’ demiş.

Geçmişe baktığımız zaman, inaçsız toplum yaşamamıştır. Cesedin kalkıp gidecek şekilde oturtulması, yanına eşya, yiyecek konması, yapılan ayinlerin hepsi ahiret inancının varlığına işaret eder.

 

  İNKÂRIN SEBEPLERİ

İnkar, akıl mantık işi değil, ideolojiktir. Sapık ideoloji sahibi,bildiği halde inat eder.

-Avrupada hiristiyanlığın kilisesinin ve papaz ların tavrı, bilen insanları bıktırmıştır. Onlar da hirisriyanlığa cephe almıştır. Bizdeki batı taklitcileri batı dine düşman diye onlarda dine karşı çıkmışlardır.Fakat batı hiristiyanlığa düşmandır.Bizimkiler islam’a düşman olduklarının farkında değildir.

-Son zamanlarda hiristiyan dünyasına İslâm korkusu sarmıştır. Batıda İslâmı araştıran, müslüman oluyor. Papaz müslüman oluyor, İlim adamları müslüman oluyor, Misyoner müslüman oluyor. Bunun önüne geçebilmek için çereler aranmaktadır.İslâm’a İslâm Peygamberine iftiraların sebebi, müslümanlara yapılan zülümlerim sebebi budur.

-Bilmezlik her olumsuzluğun sebebidir. İslâm’ı bilmeyen ona karşı  tavır alıyor.Ömer ne demişti:’Eşeğim müslüman olsa,ben müslüman olmam’’.Kurân ayetlerini görünce ne dedi:’’Eşhedü anlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühu verasuluh.’’

‘’İnsan bilmediğini düşmanıdır.’’denmiştir.

-Bizde din düşmanlığı, daha çok dışkaynaklıdır. Saçmalıklar, hurafeler, batı insanını tatmin etmediği için müslüman olanlar arttıkça, Salman Rüştiler, Teslime Nesrinler ortaya çıkarılmıştır. Misyonerler, taktik ve metod değiştirmiştir. İslâma iftiralar atılmıştır. Peygamberimiz aleyhinde karakatürler çizilmiştir.

Genaral Dögel, Papa’ya mektup yazıp:’’İslâm’ın önünü kesmeliyiz’’demiştir.

Natonun hedefi kırmızı iken, hedef yeşil olmuştur.

Ebrehenin kilisesine gidenlerin azalması, Ebreheyi Kabeyi yıkmaya yönelttiği gibi camiler hedef alınmış, yakılmış, domuz kanı, domuz kafası camiye atılmıştır.

Şuan da 165 Alman vakfının Türkiye’de ne işi var? Ne yapıyor bunlar? Hiç düşündünüz mü?.

-Son zamanlarda teknoloji, Allah’a unutturup, dine yer vermemektedir. İşin çokluğu önce ibadetleri unutturmuş,sonrada beslenmeyen iman gitmiştir.

-Kötü alışkanlıklar ahlakın zayıflaması dinden uzaklaştırmıştır. Günahlara olan bağımlılık, kalpleri karartmıştır.Günahın ardındaki yol,insanları küfre götürmektedir.

-Çevrenin ve ailenin inanç yapısının zayıflaması gençleri maneviyatsız bırakmıştır, gül yerine kaktüs yetişmiştir.

-Bazı çevrenin baskısının etkisi büyüktür. Ebu Talip, ’’müslüman ol’’teklifine: ’’Ne derler’’ demedi mi Sosyete çevrelerinde daha çok ataizm, satanizm, kominizm yayılıyor.

-Ümitsizlik, alkol, uyuşturucu bağımlılığını, hayatı sırf zevk ve eğlence zanneden insanlar, dini lüzumsuz görüyor. Mahallelerine bir cami yapılmasına karşı çıkıyorlar.Ezandan rahatsız oluyor.

-Dinin emir ve yasaklarına uymama, dini hayatın zor gelişi, ölüm korkusu, dinden uzaklaştırıyor.

-İslâmın terör dini, müslümanların gerici, mürteci propaganda, bazılarının soğutucu davranışları, tartışmaları, kınamalar da islâmın dışına itiyor, bu unutulmamalıdır.

 

 

BAZI İDDİALAR

‘Yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder’ derler. Bunun için itikadı düzgün olmayanlardan uzak durmak sapıtmamanın yoludur.

Peygamberimiz şöyle buyurur:

-Ümmetim hakkında korktuğum şeylerin en korkuncu ağzı lafyapan, konuşması ile insanları aldatan münafıklardır.’’

-Müslümanlar; Din afyondur,din terakkiye manidir,hac döviz kaybıdır,araplara para yedirmektir,ifadelerini dini karalamak,dinden soğutmak için kullanıyor.

-Allah’ı inkar için Darvinizmi savunmak, tabiat ana demek.Allah olsaydı görürdük demek,gençlerin kafasını karıştıran şeyler oluyor.

A.CAREL: Dünyanın nersinde bir şey varsa orada Allah vardır):

(Sen Tomas: Mahlukat bize Allah var deyip duruyor.)

-İbadete ihtiyaç yok. Allah’ın ihtiyacı mı var? Bu devirde ’’ibadet zaman kaybıdır. Ben spor yapıyorum ibadete ihtiyacım yok.’’ deniliyor.

-Ilımlı islâm,Kurân islamı,,bize göre din gibi ifadeler islâm inancını sarsmak için kullanılıyor.

-Peygamberin vazifesi bitmiştir.’’deyip sünnetü red etmek, islâmı yaşanmaz, analşılmaz hale getirmek içindir. Sünnet olamazsa,islâm anlaşılmaz,kurân  anlaşılmaz.Peygamberimiz.sünnetsiz din olmaz,sünnette  Allh’ın emridir.Çünkü Kurân da’’Peygamber kendiliğinden konuşmaz’’buyrulur.Son zamanlarda bir tehlikede kendi anlayışımızı,yaşayışımızı veya anlatılan menkıbeleri sünnetmiş gibi,Peygambere mal etme alışkanlığıdır.

Birde bakıyorsun müslüman sünnet olmaya karşı,Kurban kesmeye karşı,hayatı müslüman hayatına hiç benzemiyor,nasıl müslümanlık bu ?.

-Bugüne kadar dinin yaşanmasına müsaade edilmedi.’’Bizim müsaade ettiğimiz kadar inanır, bizim miseade ettiğimiz kadar yaşarsınız’’denildi.

Dini ortamın oluşmaması için ne lazımsa yapıldı. Ezan, namaz aslından uzaklaştırıldı. Dine ait ne vrsa kazındı, silindi. Müslümanlar rencide edildi.

Devletin başı’’Kurân’dan 240 kadar ayet kalsın, diğerlerini çıkaralım’’teklifinde bulundu.

Başörtüler için: ’’Okuyacaklarsa, örtecekler, Arabistan’a gitsinler.’’denildi. Dinin önü tıkandı.’’işte cami ye ‘’gitmeyin’’ diyen mi var nutukları atıldı.

 

   İNKÂRIN ZARARLARI

Dinsizliğin akıbeti kötüdür. Çünkü dönüş Allah’adır.Azrail ensemizde  yolculuk nezaman belli değil.’’Azraili bir elime geçirsem’’,diyen inkarcı o gün tuvalette ölü bulundu.

Allah diyene Allah’ı Amerika’ya, Peygamberi Arabistan’a kovduk, diyen dindar birini işkence eden, olduğu yerde yığılıp kaldı.

Dinsiz yaşayan, dinsiz ölür. Cenaze namazından,Allah af etsin dileklerinden,mezar taşında ki fatihadan, mezarı başındaki duadan istifade etmez.Yapılanlarda ona ulaşmaz.

Ahlaksızlığın temeli inaçsızlıktır.’’Allah’ı olmayanın ahlakı olmaz.’’Kork Allah’tan korkmayandan denir.

Remzi Oğuz Arık ideal ve ideoloji adlı eserinde’’inançsıza güvenemezsiniz, o her gün başka başka bir insandır’’der.

J.J.Reusso, Emil adlı eserinde:’’inanmadan da faziletli olunabileceğini zandederdim. Ne kadar yanılmışım.’’demiştir.

Gorbocov un eşi yazdığı kitapta :’’Kur2an-ı okudum, düşünmeye başladım, dinin hayattaki yerini anladım. Toplumların dinden uzaklaştırılmasının çok sakıncalı olduğunu gördüm. İnsanlığın ayakta kalabilmesi için dinin taşıdığı değerlerin harekete geçirilmesi lazımdır.’’(5-12-19-92-Zaman) demiş,bir  gerçeği ifade etmiştir.

Din güç kaynağıdır. Dinsiz milletler varlığını sürdürememiştir.Afatlarla, Musibetlerle cezalandırılmışlardır. Pompei halkı çok zengindi, inançsızlığı yüzünden ahlaksızlaşmıştı. Vezüv yanardağının püskürmesi ile helak oldu. Taşlaşan vücutları hâlâ aynen ibret için duruyor. Tarihte daha bir çok örnekler vardır.

 

DİN DÜŞMANLIĞI

Dine, dindara, kurân’a, peygambere dil uzatmak, ciddi bir konu. İnsan dinden çıkar.Buda şeytanın çok hoşuna gider.

Hz Aise(ra):’’Allah resulu buyurduki:’’ Altı kimseye lânet ettim. Duası kabul olan her Peygamber de  lânet etmiştir:

1-Allahın kitabını tahrif edene,

2-Allahın kaderini yalanlayana,

3-Allah’ın haram kıldığını helal sayana,

4-Halka zulmedene,

5-Allahın zelil kıldığını aziz, aziz kılsığını zelil kılana,

6-Sünnetimi terk edene,(Büyük hadis külliyat:4/8050)

Küfür hiçbir zaman Allah’a, dine, Kuran’a zarar veremez, Yakın bir zamanda Rusya, Allah’sızlık okulları açtı, Allah’ı yoksaydı, Ne oldu. Lenin’in, Stalin’in putlarını halk yere serdi. Allah’ı yok edemedi. Bizde bu niyetle okullar açıldı gayelerine ulaşamadılar.İnançları yok edemediler.

Partiler büyümedi seçim öncesi eşarp dağıtıp seçim sonrası ayaklar altında çiğnediler. Bir milletvekili gazetecileri yanına alıp trafolerı mescid diye gösterirken’’mescid değil trafo olduğunu gazetecilerden öğrenmişti.’’

Dine dil uzatan, öğrencilerine dinsizlik aşılayan birine:

-Sana bir teklifim var:’’Ölünce dini merasim istemem, cenaze namzı istemem, mezar taşıma Fatiha yazılsın istemem! Diye vasiyet edermisin? Dedim.

Sustu bir cevap veremedi.

Kuran da bu inkarcılar için:

-İmana karşı küfrü satın alanlar, Allah’a hiçbir şeyle zarar veremezler. Onlar için çok acıklı bir azap vardır.(Al-i imran:177)

-Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan olmayın, bunlardan her gurup kendilerinde olanla böbürlenir.(Rum:32)

-Onlar ağızlarıyla Allahın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeselerde Allah nurunu tamamlayacaktır.(Saff:8)

-Onlar Allah yolunda alıkayan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahiretide inkâr edenlerdir.(A’raf:45)

-Kafirler ahirette cennetliklerle olmak isterler. Onlara: ’’Allah’ın size verdiği nimetlerden biraz bize verin’’ derler. İnananlar: ’’Allah bunları kafirlere haram kılmıştır’’derler, vermezler.(A’raf:50)

-O kafirler ki dine eğlence ve oyun edindiler ve dünya hayatı onları aldattı.(A’raf:51)

-İnançsızlar ahirette kanla, irinden başka bir şey yemezler.(Hakka:36)

-Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeği dir, O karınlarında maden eriği gibi, suyun kaynaması gibi kaynar. Allah zebanilere emreder’’tutun onu cehennemin ortasına sürükleyin sonra başına kaynar su dökün.(Duhan:43-50)

Müslümanlara dil uzatan, el uzatan, rencide eden, zulmedenler için Peygamber(as) derki:

-Cehennem ehline uyuzluk, musallat olur, kemikleri görününceye kadar kaşınırlar ve derler ki:

—Bu bize ne sebeple musallat edildi?

—Ehli imana verdiğiniz sıkıntı yüzünden. (Ramuze’l- Ehadis:510/8)

Sen namaz kılıyorsun, başını örtüyorsun, senin anan başı örtülü diyerek can yakanların bakın nasıl canı yanacak gördünüz mü?

‘’Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste’’ denmiştir. Hiç bir zulum, zalimain yanına kalmaz. Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı vardır. Bir gün mazlumun hakkını zalimden dünyada veya ahirette mutlaka alır.

Zalime göz yuman, zulmü alkışlayan, destek olan da zalim dir. Nisa sûresinin 140. Ayetinde Allah’ın dinine saldıranlarla, Müslümanları incitenlerle beraber olunmasını yasaklıyor.’’Yoksa siz de onlar gibi olursunuz’’deniliyor.

Allah:’’inkar edenler yeryüzünde Allah’ı aciz bırakacaklarını sanmasın. Onların varacağı yer cehennemdir. O ne kötü yerdir. ’’(Nur:57) buyuruyor.

Din düşmanlığının kaynağı dışardadır. Batıda din adına rezaletler işlendi: İlim adamları fırınlarda yakıldı. Dünya dönüyor diyen Galile korkunç şekilde cezalandırıldı. Bu hal din düşmanlığını doğurdu. Batı çöplüğünden beslenen bazı insanlarımız da batı dine düşman diye onlarda din düşmanı kesildi.Halbuki batı hiristiyanlığa düşmandı,bizimkiler islâma düşman oldular.

Ahmet Hamdi Aksekinin ‘’ Peygamberimiz’’ adlı kitabı basılmadı. Basımdan sorumlu Nedim Tör, sebebini şöyle açıkladı: ’’Türkiye’de dini bir ortam oluşsun istemiyoruz.’’Gayeleri inançsız bir nesil yetiştirmekti.   İslam ülkelerinden gelen misafir, Celal Bayar’la Cuma günü ezan okununca, misafir camiye yönelmiş Celal Bayar’a  siz gelmeyecekmisiniz.? Deyince: ’’Biz laikiz cevabını almıştır.

İNÖNÜ hayatında bir defa ”Allah” demiş onuda birine ‘’Allah belanı versin’’ derken söylemiştir.

Ahmet Kabaklı’nın Temellerin duruşması kitabına şöyle bir göz atalım:

-Milli mücaleden sonra ‘’Din yok millet var’’ sloganı ile yola çıkılmıştır.

-Allah’ı sultanla birlikte tahttan indirdik’’diyordu’’ Refik Ahmet.

-Tevfik Fikret:’’ şeytanda biziz, cinde. Ne şeytan ne melek var’’ diye şiir yazıyordu.

Kemalettin kamu:

Ne örümcek ne yosun,

Ne mûcize ne füsun,

Kâbe Arabın olsun,

Bize Çankaya yeter, diyordu.

Osman Nuri Çermen, Peygamber (as)’ı, baldırı çıplak ‘’Arap’’ olarak tasvir etmişti.

Top kapıda 450 yıl sürekli okunan Kurân susturuldu, çeşmelerdeki besmeleler kazındı, Ezan türkçe, namaz türkçe oldu. Kurân öğretmek, öğrenmek suç sayıldı. Camiler satıldı, kapatıldı.

Hiristiyanlığı kabul edelim teklifi yapıldı.

Şuanda bizim solda dine, dindara, camiye, başörtüsüne karşı olmayı görev zandediyor. Dini değerlere saldırmakla yol alacağını zandediyor. Neden büyümediğini,neden iktidar olamdığını hiç hesap etmiyor.Dine mesafe koyduğu için halka ulaşamadığını düşünemiyor.

Mehmet Akif rahmetli şu niyazda bulunmuştur:

-Şu Ezanlarki, şehadetleri dinin temeli,

-Ebedi yurdumun üstünde inlemeli.

Çan sesine rahatsız olmayanlar, Ezan sesinden rahatsız oluyor.

Ezan, namaz Türkçe olsa sanki davete icabet edecek, alnı secdeye koyacak!

Başta camiyi kiliseye benzetmek için Camiye sıra koyalım dediler.

Yaz Kuran kurslarında camiye gitme yaşını 12 ye çıkardılar. Gül değil kaktüs yetişsin dediler.

‘’Cami fazlalığı var ‘’diyerek cami yapımına karşı çıkıyorlar.Yeni mahallelerde camiye yer ayrılmıyor.Avluda yolda namaz kılanları görmüyorlar..

Ebrehe kabeyi yıkmak için harekete geçti.Ne oldu.Allah müsaade etti mi…?

Allah Kurân’da cami düşmanlarırı için şöyle diyor:

-‘’Camimi camililikten çıkaranlara Allah’ın isminin anılmasını men eden,mescidlerin harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır ?.İşte o zalimler yokmu onların mescidlere korkarak girmekten başka hakları yoktur.Bunlara dünyada büyük bir felaket ve mahrumiyet, ahirettede pek büyük azap vardır.’’(Bakara:114)

Dinde reform istiyorlar. Hiristiyanlığın bozulmasıyla batıda yapılan reformu, rönesansı islâm dada yapmak istiyorlar.

Peygamberimizden buyana islam dinin de en ufak din değişikliğe uğramamıştır. İslam deform olmamıştır ki,reform olsun.

Müslüman olmasının arkasında kendisiyle yapılan bir görüşmede genç bir gazetecinin!!Şslamiyetle diğer dinler arasındaki fark nedir?’’R.Garaudy şu cevabı vermişti:

-Bana göre islâm,çağları arkasında sürükleyen bir dindir.Diğer dinler ise çağların arkasından sürüklendi.Yani islâm dışındaki bütün dinler zamana uyduruldu.Reforma tabi tutuldu.Mukaddes kitaplar çağlara göre tahrif edildi.Kur’an ise indirildiği günden beri hep zamana hükmetti.O zamanı değil,zaman onu takip etti.Zaman yaşlandıkça o gençleşti.İşte aradaki fark budur.Bu çağlar üstü bir olaydır..” Bugüne kadar bunca sanvaşların bıraktığı korkunç sosyal, siyasi ve ekonomik sarsıntılardan

Daha büyük bir olaydır bu.

B izim dini değiştirmeye, birşeyler çıkarıp, birşeyler koymaya hakkımız yoktur.(Bakara:85-Ahzap:36-Şura:21 )

Cenabı Allah bu güne kadar islamı korumuş bundan sonrada koruyacağını bildiriyor.(Hıcır:9-Kehf:27-Fussılat:42-Tevbe:32 )

İslâmın bizi geri bıraktığını söylüyorlar. Önce İslâmın nasıl geri bıraktığına bakmak lazım.

İslâm, çalışmayı ibadet sayan bir din ‘’iki günü eşit olan zarardadır’’ diyen bir dindir.

Batılı bir ilim adamı İslâmi inciliyor ve:’’Böyle güzel bir dininiz var.Neden geri kaldınız.? Diyor.

Biz dindar iken kıtalara hükmettik. İslâm’ı bıraktık geri kaldık.

M.Akif:’’Çalış çalış dedikçe din çalışmadın durdun, onun namına birçok yalanlar uydurdun .’’ diyor.

Ziya Paşa da: ‘’İslâm imiş devlete pâyende-i terakki, Evvel yağ idi iş bu rivayet yeni çıktı…’’

Geriliğimizin sebebi, dindedi geriliğimizden dir.Dindar değiliz ki,terk ettiğimiz din bizi nasıl geri bırakmış olabilir.?

İslâm dini terörle özdeştirilmeye çalışılıyor. Bu iftira müslümanları rencide eden bir iftiradı.

İslâm da canı veren Allah alır. Kulda can alma yetkisi yoktur. İnsanın insanı öldürmeye hakkı yoktur.(Nisa:92). İnançlarından dolayı insanların öldürülmesi helal değldir.(Nisa: 94). Bizim kitabımız böyle  der.

Kur’an’da: Kim bir insanı öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kimde birinin hayatını kurtarırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur.(Maida:32) buyurur.

Ppeygamberimizin müslümanı tarif ederken, eliyle, diliyle başkalarına zarar vermeyen dir diye tarif etmiştir. Bir hadislerinde de:’’Sizden biriniz kendisi için arzu ettiğini başkaları içinde istemedikçe iman etmiş olamaz.’’buyrulmuştu.(R.Salihın:182)

İslâm’da terör olmaz İslâm’ da adam öldürmek büyük günahlardandır. İnsana zarar vermemek vaciptir.İslâm,af, hoşgörü ve merhamet dinidir. İslâm’da kalp kırmak, kabe yıkmaya benzetilmiştir. Allah kul hakkını helal etmez.

İslâmmın savaş kurallarına bakın:

-Din adamlarına, çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunulmayacak.

-Ağaçlara zarar verilmeyecek.

-Hayvanlara zarar verilmeyecek.

-Yaralı düşman kovalanılmayacak. Kaçan öldürülmeyecek.

-Esirlere zulmedilmeyecek, öldürülmeyecek.

Soruyorum: Bu din nasıl terör dini olur? İslâm’a iftira edenler, kilisenin zumünü haçlı ordularının yaptıklarını okusunlar.

İslâm, evrenseldir. İnsan yararına inmiştir.İnsanın yapıpda  zarar görebileceği bir emri yoktur.Faydalı olan şeyleri emretmiş,Zararlı olan şeyleri yasaklamıştır.

İslâm SON dindir. Kıyamet dinidir. Peygamber (as) bütün insanlığa gönderilmiştir.Peygamberimiz(as) için Kur’an da:’’Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik’’ buyururr.(Enbiya:107).

İslâm’ı incileyip, müslüman olan yabancıların şu ifadelerine bakın:

-Müslüman oldum, huzur buldum.

-İslâm’ı bilmiyordum hayran kaldım.

-Hayallerimi İslam da buldum.

-Papazların sapıklıklarından bıktım. Günahkar doğmam, Papazın günahımı affetmesi, beni rahatsız ediyordu.

-Müslüman oldum her şeyim değişti…

İnsanın dine şiddetle ihtiyacı vardır. Sadece ölüye değil esas diriye ihtiyaçtır.

Din, son nefeste lâzım. Kabirde lâzım,sıratta lazım,Mahşer yerinde lâzım,Cennete girmek için lâzım.

Sircon Lobuk şöyle der:’’ Din hayatta bir ölçü, gelecekte hâmi, felâket anında teselli, kaynağı, tehlike anında sığınak, kaderli anında dayanaktır.’’

Şair ne güzel söylemiş:

Dinin yoksa neyin vardır?

Var tabutunu kendin kaldır,

Din dayamak Hakktan kula,

Dinsiz Âdem heder ola!

Rabbim bir insanı dinsiz, imansız bırakması, bir insana din, iman nasip olmadıysa bu onun için en büyük cezadır.

İnanmak inancını yaşamak ve imanla ölmek ise Cenab-ı Allah’ın insana en büyük lütfu ve ihsanıdır. Bizi müslüman olarak yaratan Allah’a hamd olsun.

 


Bu yazıyı 447 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.