Kafir Cennete Girebilir mi?

Allah’ın Resulünün bildirdiğine göre cennet mü’minlerin yeri, cehennem de kâfirlerin yeridir.

Kâfir mükâfatını dünyada alır; Para kazanır, şöhret olur, bazı menfaatler temin eder. Onun ahirette alacağı bir şey yoktur.

Peygamberimiz: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz” buyurmuştur.(Müslim, İman: 93)

Kur’an’da şöyle buyrulur:

-“Rablerini inkâr edenlerin işleri fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Yaptıklarından hiçbir şey elde edemezler.” (İbrahim: 18)

-Kâfirlerin emellerinin boşa çıkarılacağı. (Muhammed: 1)

-Kâfirlerin cehenneme gireceği. (Münafıkın: 16)

-Hristiyanların cehennemlik oldukları. (Bakara: 111)

-Kâfir olarak ölenin cehenneme gireceği. (Bakara: 217 Tövbe: 17+84+113 Hud: 16 Kehf: 105)

İbrahim Peygamber babası Azeri, Nuh Peygamber oğlunu, Lut Peygamber hanımını ve Peygamber (as) Amcası Ebu Talibi kurtaramamıştır.

Hz. Peygamberin davetinin özü şuydu: “İman et kurtul!”

Cennet, müminin mükâfatı, cehennem kâfirin cezasıdır.


Bu yazıyı 200 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here