Kur’an’da bazı ayetlerde Cenab-ı Allah “Ben” bazı ayetlerinde de “Biz” ifadesini kullanmıştır. Bu, duruma göre değişir.

Mesela Kur’an’da;

–   “Size ihsan ettiğim nimetleri hatırlayın.” (Bakara:40)

– “Bana iman edin, bana dua edin.” (Bakara:186)

–   “Ben, cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zarriyat:56)

– “Şüphe yok ben senin Rabbinim.” (Taha:12)

– “Ben, yalnızca ben, Allah’ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl.” (Taha:14) buyruluyor.

Bu ayetlerde vasıta yoktur. “Biz” ifadesi geçen ayetlerde vasıta vardır. Mesela:

– “Sizi biz yarattık.” (Vakıa:57)

– “Üsteki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık?” (Kaf:6)

– “Kur’an’ı biz indirdik, O’nu biz koruyacağız.” (Hıcır:9) Burada Allah emrediyor, melekler yapıyor. Yani melek vasıta oluyor. İşte “ben” ve “biz” denmesinin sebebi budur. Bunda bir eksiklik aranmadığı gibi ortaklık da söz konusu olamaz.


Bu yazıyı 189 kişi okudu.

Araştırmacı Yazar
Mustafa ÖSELMİŞ