Mahlukata Lanet

Peygamberlerimizin (sav), cenab-ı Allah’ın yarattıklarına sövmeyi, lanetlemeyi yasaklamıştır.
Cenab-ı Allah da yarattıklarına, zamana ,horoza, hayvana, rüzgara sövüp Lânet edilmesini yasaklamıştır.
Bu konuda cenab-ı Allah şöyle buyurur:
-“Ey Adem oğlu ! mahlukatımı (yarattıklarımı) Lânetleme yoksa Lânet sana geri döner.” (H.Hüsnü erdem, 40 kutsi hadis :9)
X X X

-“Ademoğlu zamana söverek beni üzüyor. Çünkü gece gündüzü ben çeviririm.” (1.Canan . Hadis: 14/541)
X X X
Kur’anda şöyle buyrulur:
-“Allahtan başkasına tapanlara ve putanlarına sövmeyin. Sonra onlarda bilgisizce Allah’a söverler…”(En’am:108) Bu ayetle Lânete sebeb olunmaması konusunda uyarı vardır
X X X
Peygamber (as) sövme ve Lânetleme konusunda şu uyarılarda bulunmuştur”
-“Bir müslümana sövmek fısktır. Onunla savaşmak küfürdür “ Riyaz.üs Salihın:3/145)
-“ Müslüman ölülerine sövmeyin . ayıplarını söylemeyin . çünkü onlar iyi veya kötü amellerinin karşılığını görecektir.” (Age 3/147)
X X X
-“ Sakın rüzgara Lânet etmeyin “ (i.Canan,Hadis Ans:14/542)
X X X
-“ Ölüler hakkında kötü kunuşmayın sonra dirileri üzersiniz (Age:14/544)
X X X
-“Horoza sövmeyin, zira o namaz için uyandırın.”(Age:14/546)
X X X
-“Haksızlık edene Lânet ahirete bir şey bırakmaz.” Peygamber (as) buyurur:
-“Kim kendisine haksızlık edene beddua edip Lânetlerse, dünya da , intikamını almış olur.”(B.hadis külliyatı:5/240)
X X X
Rasülüllah (sav) ashabıyla otururken rüzgar bir adamın elbisesine savurtunca adam rüzgara Lânet okumuştu.
Peygamber (as) ona:
-Rüzgara Lânet etme!” buyurmuştur. (Age :4/276)
X X X
-“zaman bozuk demeyin. Çünkü zamanı yaratan Allah’tır. Kötü olan zaman değil insan ve insanın yaptıklarıdır.”
Bir Allah dostu şöyle demiştir:

-“Ey oğul ! Kimseye Lânet etme zira o Lânete müstehak değilse, Lânet sana döner .”
Hayvana bile Lânet etme . zira melekler sana Lânet eder. Bu sözlerle lânet eden kimseye Lânetin geri döneceğini ifade etmiştir.
X X X
Bir yolclukta bir kadın devesinin yavaş yürüyüşünden sıkılmış ve ona :
– Lânet olsun !” demişti.
Bunu duyan peygamber (as) o kadına :
-Devenin üzerindeki eşyaları al, deveyi serbest bırak. Çünkü o artık Lânetlenmiştir .” diyerek kadını uyarmıştır.(Riyazlüs-Salihin:141) o deveye ondan sonra hiç kimsenin ilişmediği söylenir.
X X X
Peygamber (as) ashabı ile otururken rüzgar bir sahabinin elbisesini açmıştı. Onun utancını gören bazıları Lânet etmişlerdi. Bunun üzerine peygamberimiz (sav):
“ rüzgara Lânet etmeyin. Ona sövmeyin. Zira rüzgarda cenab-ı Allahın emrinde vazifelidir.
“bir şey Lânetlik değilse , Lânet geni döner” buyurdular. (Ebu devlet , edep :53)
Lânetin geri dönme endişesi ile sadece insana değil, hiçbir şeye Lânet edilmemelidir.


Bu yazıyı 120 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here