Mezhep ve Tarikat İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Mezhep nedir?
      Mezhep, görüş demektir. Her müslümanın Kur’an’dan ve sünnetten tek başına hüküm çıkararak dini görevlerini yerine getirmesi mümkün değildir. Hak mezheplerinden birine uyarak dinini yaşaması daha kolay ve vebalsizdir.
Dört tane hak mezhep vardır. Bunlar Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli’dir. Bu mezheplerin kurucuları kendi görüş ve bölge özelliklerine göre Kuran ve sünnet yardımı ile soruları cevaplandırmışlar, problemleri çözmüşler ve mezhepler oluşmuştur.
Bu mezheplerin görüşleri birbirine ters görüşler değildir. Özde fark yoktur, teferruatta fark vardır.
Dört mezhep islam açısından zenginliktir.

Mezhep değiştirilebilir mi?
      Mezheplerin hepsi haktır. Ama karışık yaşanmaz. Bir mezhebin görüşlerine göre amel edilir.
Bir yerden bir başka yere göç etme olayı olduysa, bulunulan yerde başka bir mezhep daha kolay yaşanacaksa, başka bir mezhepten biri ile evlenildi ise, uyum o mezhepte daha güzel sağlanacaksa, veya o mezhep daha hoşuna gidiyorsa, mezhep değiştirilebilir.

Mezhep gereksiz midir?
      Mezhepler peygamberimizden sonra ortaya çıkmıştır. Peygamberimiz zamanın da meseleler ona soruluyor, sorun çözülüyordu. Peygamberimizden sonra İslam dini yapıldı. Yeni yeni problemlerle karşılaşıldı. Bölge farklılıkları ortaya çıktı. Bu arada konular bir bilene soruldu, derken dört mezhebin kurucuları öne çıktı.
Ben mezhebe uymam Kur’an’a uyarım demek, ben kanun tanımam anayasa bana yeter demek olur.
Dört mezhebin hepside Kur’an’a ve sünnete uygundur. Ancak izah tarzından doğan farklar vardır.
Mezhep taklit edilebilir mi?
      Her zaman her yerde istenilen mezhebe göre hareket edilemez. Ancak bir konuda zorlanıldıysa yani kendi mezhebinde bir çözüm bulamayıp tıkandıysa, o zaman hak mezhepten birinin görüşü ile amel edip o mezhebe uyulabilir.
Mesela; mahremi olmayan yaşlı bir kadın şafi mezhebini taklit ederek güven ortamı varsa tek başına hacca gidebilir. Şafi olan bir kadında Hanefi mezhebini taklit ederek Kâbeyi tavaf edebilir. Yabancı erkeğe değmesi abdestini bozmaz.

Tarikat ne demektir?
      Tarikat yol demektir. Tarikat, din değildir, mezhep değildir. Dini anlamak ve yaşamak için dini bilmeyen bir insanın dini bilen birine uyması ondan dinini öğrenmesi demektir.
Tarikat, farz, vacip ve sünnet de değildir. Ama tarikat denilince din dışı, dine aykırı bir şeymiş gibi de algılanmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, İslam’a uygun tarikatlar olduğu gibi İslam dışı sapık tarikatlarda vardır. Bunları birbirinden ayırmak gerekir.

Tarikata girmek şart mıdır?
      Günümüzde çok az insan İslam’ı kendi kendine öğrenip yaşayabilir. İslam’ı bilen için de tek başına yaşamak zordur. İnsan kendi kendine ense traşı olamadığı gibi kendi kendine nefis terbiyesi yapamaz. Okurum öğrenirim denemez. Çırağın ustaya ihtiyacı vardır, çocuğun öğretmene ihtiyacı vardır.
Kur’an’da: -‘’Doğrularla beraber olun’’ (Tevbe: 119)
-‘’Allah’a yaklaşmaya vesile arayın.’’ (Maida: 35) buyrulmuştur. İslam’ı bilene, yaşayana da sen neden tarikata girmiyorsun denemez.

Tarikata girmeyenin amelleri boşa mı gider?
      Amellerin kabul olmasının böyle bir şartı yoktur. Tarikatın güzellikleri var. Tek başına bir ağaç kuvvetli fırtınalara karşı duramıyor. Ama tarikata girmezsen, amellerin boşa gider demek yanlıştır.
Adam kazanmak için yalan söylenmez. Mesela herşeyi bilen bir insan için tarikat zorunluluğu yoktur.

Rabıta nasıl olur?
      Bir insanı düşünmek şirk olmaz. Bir insana bağlanılabilir, ondan feyz alınır. Ama namaz da kişi ile rabıta kurulmaz veya bir kimsenin resmi öne konup da namaz da o düşünülmez. Resim zaten hoş görülmemiştir.

Allah’tan başkasına sığınılır mı?
      Yaratan, rızk veren, yaşatan, koruyan, kurtaran Cenab-ı Allah’tır. İnsana sığınılmaz, insandan bir şey beklenmez. İnancı zayıf olan, kula sığınma ihtiyacı duyar.
Kur’an’da: ‘’Allah’tan başka dost edinenin hali, örümceğin durumuna benzer. Halbuki barınakların en çürüğü örümcek yuvasıdır.’’ (Ankebut:41)
Bir hadisde: ‘’Kişi sevdiği ile beraberdir’’ buyrulur.
Cenab-ı Allah’da: ‘’Her insan topluluğunu önderleri ile birlikte çağıracağız.’’ (İsra:71)
‘’Firavun kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları çekip ateşe götürecektir. Varacakları yer ne kötü bir yerdir.’’ (Had:98) buyuruyor.

İl il dolaşıp seyyid olduğunu söyleyenler oluyor ne dersiniz?
      Gerçekten peygamberin soyundan olan ve peygamber Efendimizin sünnetini yaşayan bir kimse dolaşarak, seyyid olduğunu söyleyerek menfaat temin etmez.
Bu dolaşma çeşitli maksatlarla olabilir. Mesela geçmişte peygamber soyundan görünümlü şeyh kılığında misyonerler dolaşmıştır.
Cemaat sayısını arttırma niyeti ile seyyidlik iddiası yalan olur. Yalan, dinde en büyük günahlardan biridir.
Peygamber (as)’ı istismar, kötü bir harekettir. Ebu Cehilde, Ebu lehep de, Ebu Talip de peygamber soyundandır.
Müslümanların çok uyanık olması lazımdır.

Tarikat terk edilir mi?
      Bir insan bazı hallerde mezhep bile değiştirebilir. Bir cemaatte uyum sağlanamadı ise, eşi ile aynı yerde olmak isteniyorsa veya bulunduğu yerde hizmet yoksa, Bid’at işleniyorsa, nasıl kendi isteği ile o yere girdiyse, yine kendi isteği ile ayrılma olabilir. Kimse bir yeri terk etti diye çarpılmaz, cehennemlik olmaz.
Önemli olan bıraktığı yeri karalama, iftira atma gibi olayların olmamasıdır.
Eğer görev ağır gelirse, söylenilerek azaltılabilir.

Kişiye teslimiyetin ölçüsü nedir?
      Kula bağlılığın, itaatin, sevmenin, saymanın ve övmenin bir ölçüsü vardır.
Kişiden yardım istenmez. Kişiye ‘’İmdat’’ denmez. Bizi kurtar denmez. Bize şefaat et denmez. Eli eteği öpülüp yere kapanılmaz. Bir kişi için ‘’gavs’’ denmez. Falan bizi görür, halimizi bilir denmez.
Allah’a itaat etmeyene itaat edilmez. Kula itaatin sınırı vardır. Körü körüne itaat olmaz. Kur’an’a, sünnete uymayan konularda itaat yoktur. Bid’at ve hurfaler işleyene uyulmaz. (En’am:116)

Kul günahsız olur mu?
      Kul hatasız olmaz. Bir kimseyi hatasız kabul etmek en büyük hatadır. Hatasız yalnız Allah’tır.
Bir kimsenin yazdığı kitabı kusursuz kabul etmek de hatadır. Yalnız Kur’an hatasızdır.
Her insan hata eder. Peygamberlerin bile ‘’zelle’’ denilen hataları olmuştur. Bu insan olmanın zaafıdır.
İlk insan, ilk peygamber hata işlemiş cennetten kovulmuştur.

Kuldan yardım istenir mi?
      Yardım Allah’tandır. Başkasından yardım istenmez. Yuduf peygamber Allah’tan beklenilen yardımı zindan arkadaşından beklediği için zindanda daha çok kalmış ve yardım görememiştir.
Kuldan şifa bulunmaz, ondan enerji alınmaz, kula secde edilip boşalınmaz, kuldan ilahi aydınlanma olmaz.
Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez. Her şeyin bilgisi Allah’a aittir. (Neml:65+A’raf:88+En’am:50?
Ancak: ‘’Allah’ın, peygamberimiz yüzü suyu hürmetine falanın yüzü suyu hürmetine yardım et, hastalığıma şifa ver gibi dua yapılmasında sakınca yoktur.
Geçen biri telefonda: Bizim şeyhimiz dua ediyor. Dervişlerim ölürken yanında olayım, onun imanla gitmesini sağlayayım diyor. Doğru mu? Diyordu. Bu Allah korusun, diyen ve inanan için şirktir.

Mevlit okutmak doğru mudur?
      Mevlid okutmak farz, vacip ve sünnet türünden bir abadet değildir. Mevlid, Süleyman Çelebini’nin Vesilet’ün-Necat adlı eserinden manzumelerdir.
Mevlid okutmakla dini bir görev yapılmış olmaz. Okutulmayınca da dini görev terk edilmiş olmaz.
Mevlidin bazı güzelliklere sebep olduğu unutulmamalıdır. Kur’an okunması, tekbir, selavat getirilmesi, dua edilmesi faydalı şeylerdir.
Mevlide israf, Alkol, dansöz gibi meşru olmayan şeylerin karıştırılmaması lazımdır.
Mevlid Ticari bir konu haline getirilmemelidir. Bir hususta çevreye zarar verilmemelidir.
Yapılan bir işin hayra vesile olması sağlanırsa o işin yapılması elbette doğru ve faydalıdır.

Veysel Karani yaşamış mıdır?
      Asıl ismi Üveys bin amir’dir. Karan köyünde doğduğu için ‘’Karanî’’ denmiştir. Deve çobanlığı yapmıştır. Hasta anasının şartlı izni ile Medineye gelmiş fakat peygamberi göremeden dönmek zorunda kalmıştır. Peygamber aşığıdır. Peygamber (as)’da ona hırkasını bırakmıştır.
Siirt’in Baykan ilçesinde Veysel Karanî adını taşıyan cami ve türbe vardır. Bulunduğu yerde ibadetini gizli gizli yapmış Velî bir kuldur.

İlahi okumak caiz midir?
      Peygamberimiz Medine’ye gelirken Medineli’ler onu ilahilerle karşılamıştır.
Düğün ve bayramlarda kadınların ilahiye benzer şeyler söyledikleri nakledilir. Bir defasında Hz. Ömer, mani olmak istemiş de peygamber (as): ‘’Sevinçli zamandır, söylenilenler kötü şeyler değildir.’’ Diyerek mani olmuştur.
Peygamber (as)’ın özel şairleri vardır.
Bu gün mevlidde masum bir eserdir.
İslam büyüklerinin ilahileri, divanları vardır.
İlahide, şiirde abartı yalan olmamalıdır.
Peygamberimiz bir şaire hırkasını vermiştir.
Rüya ile amel edilir mi?
      Bazıları ben rüya gördüm şöyle yaptım böyle ettim. Bana rüyamda peygamberimiz şöyle dedi gibi ifadeler kullanıyor.
Rüya ile amel edilmez. Çünkü rüya dini deril değildir.
Rüyaya bakıpta iyi şeyler terk edilmez. Rüya iyiye yorulur. Kötü rüyalardan etkilenmemek gerekir. Kötü rüyalar başkalarına anlatılmaz.
Bazı rüyaları ikaz ve uyarı olarak yorumlamak gerekir.
Rüyanın bir çok görülüş sebebi vardır. Rahmani rüya vardır. Şeytani rüya vardır. Onun için her rüya sonrası ona buna yorumlatmak ve rüyadan illa bir mana çıkarmak yanlış olur.

 


Bu yazıyı 4.879 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.