MİLLETLERİN TARİHİNDE ZULÜMLERİ

Tarih boyunca milletimiz adaletten, eşitlikten ayrılmamıştır. Hiçbir millete zulüm etmemiştir. Ama hep bunun kurbanı olmuştur. Başka milletler kendi yöneticilerinden görmediği merhameti, şefkati Türklerden görmüşlerdir. Başka milletlerin insanlarının  ve azınlıkların malı, canı, ırzı korunmuş. Suçsuz savaş dışı insanlara asla dokunulmamıştır.

İnsanı Allah yaratmıştır inancımıza göre insan ve ona ait değerler kutsaldır. Türk idaresinin tercih edilmesi boşuna değildir. Türk askeri hiçbir devirde haramilik yapmamış, yağmacılık yapmamıştır. Tecavüz suçu işlememişlerdir. Böyle bir şey yapanın cezası ölümdür. Türk adaleti, müsamahası, Türkleri memleketlerine davet ettirmiştir. “ Türk atları, çeşmelerinden su içmedikçe bize huzur yoktur” , kardinal külahı yerine Türk sarığı görmek isteyenlerin arzuları boşuna değildir.

-Türklerin idare edip çekildiği yerlerde huzur ve asayiş bozulmuş, Türk idaresini arar olmuşlardır. Yurtlarından kovulan azınlıklara sahip çıkılmıştır. Diğer milletlerin tarihi bizim ki gibi temiz değildir. Zulümle, barbarlıkla, akla hayale gelmedik zulümlerle doludur.

Bunlardan bazı örnekler vermek isterim.

Tarihte yüzümüzü kızartacak bize utanç verecek bir yöneticimiz yoktur. Kötü anılabilecek  kötü bir olayda olmamıştır. Biz millet olarak geçmişi temiz bir milletiz. Tarihi ezikliklerinden dolayı bize iftira atanların iftiralarını  çürütme, aksini ispat etme yoluna gitmemişiz.

Geçmişte en acımasız zulüm ve işkenceler Hz.Muhammet(sav) e inananlara yapılmıştır. Her türlü ahlaksızlığın vahşetin ve sapıklığın yaygın olduğu Arabistan’da inananlara  İslam düşmanlarının yapmadığı zulüm kalmamıştır.Hz.Yasi(ra) 2 deve arasına bağlanıp vücudu parça parça edilmiş, Hz.Bilal’in çektiği eza cefaya yürekler dayanmamıştır.

Çin Milleti:Çin Türklere karşı ahlak sınırlarını hep aşmıştır. Çin Müslümanları katletmiş namaz kılmayı, Kur-an okumayı yasaklamış hamile kadınları iğne ile ana karnındaki çocukları öldürmüştür. Doğu Türkistan’da soykırım yapmış ve yapmaktadır. İdam ettiği insanların iç organlarını sattığı ifade edilmektedir.

Mao her Müslüman aileye domuz besleme zorunluluğu getirmiş ibadetleri, haçça gitmeyi, yasaklamıştır. Yalnız kaşgar şehrinde 400 kadar camiyi yıktırmıştır.

Çin, kana doymuyor. İdam mahkumu Uygurların organlarını satmıştır. Fransız haftalık Lxpres dergisinin tespitine göre her yıl 3000 kadar Uygurlunun organları alınmaktadır. Bu organlar hep üst düzeydeki Çinliler için kullanılmıştır. Resmi açıklamalara göre  % 90 idam mahkumlarının organlarının kullanılabileceği açıklanmıştır.(21-03-1995 Vakit)

Rusya:Ahlaksızlık rejimi ile idare edilen Rusya da inanca yer yoktur. Din afyondur. Allah tanınmaz. İnanmak büyük suçtur. Çocuğa dini inançlar öğreten anne ve babadan çocuklar alınmıştır. Ana baba sorguya çekilmiştir.

93 harbinden sonra Türk ve Müslümanlar büyük acılar çekmiş, zulüm görmüş toplu bir şekilde katledilmiştir. Bir gazete haberine göre: “ Sovyetler birliği son 40 yılda 1400 papaz ve 10 psikopos öldürmüştür” (03-04-1981 Tercüman)

İkinci dünya savaşında Stalin’in emri ile 20 bin Polonyalı  öldürülmüştür.(27-11-2010 Yeni Şafak)

İsrail:İsrail, Yahudiden başkasını insan saymaz. Yahudi hakimiyetini gerçekleşmesi için her şeyi meşru sayar. Tevretta İsrail’in ideallerine karşı çıkan herkes öldürülecektir. Öyle ki yeryüzü cesetle dolacaktır.

Dünyanın gözü önünde kadın çocuk demeden Filistin halkına yaptığı zulüm ve işkence  ahlaki, insani sınırları aşmıştır.

Sırplar:Sırplar büyük katliamlar ve tarif edilemeyecek ahlaksızlıklar yapmışlardır.

-Bosnalı çocukların Türkiye ye getirilmesi için izin verilmemiş insani yardım adı altında batı ülkelerine ve İsrail’e  götürülen kadın ve çocukların akıbetinden haber alınamamıştır. İsraile götürülen 89 çocuk organ bankalarına satılmıştır. Ayrıca Sırplar tarafından tecavüz edilen 800 Bosnalı  kadın kaybolmuştur.(01-05-1993 Zaman)

-Fransa da yayınlanan Le Figaro gazetesine bir Sırplının yaptığı itirafa göre bir günde 200 Bosnalı erkek öldürülmüştür.(09-03-1996 Zaman)

-“ Tüyler ürperten bir vahşet Sırplar 8 bin kadar Hırvatı öldürüp Bosnanın kuzey batısında bir maden ocağına gömmüştür.”(13-01-1996 Türkiye)

-“ Sırpların Boşnak kızlarına tecavüzünü gösteren kasetler Avrupa ülkelerine pazarlanmıştır.”(04-12-1996 Türkiye)

-“Orahovaç kasabasında Sırpların 430’u çocuk, 567 kişiyi katledip toplu mezarlara gömdüğü ortaya çıktı. Halk dağlara sığındı.”(06-08-1998 zaman)

-Akıl almaz vahşet BM tarafından yayınlanan rapor da Sırpların akıl almaz vahşeti yansıtıldı. Raporda sırp askerlerinin genç erkekleri boğazlarından kestiği ve hamile kadınların da karınları yarılarak ceninlerinin şişlendiği belirtildi.(27-05-1999 Sağduyu gaz.)

-1992-1995 yılları arasında Sırplar tarafından 300 bin insan şehit edilmiş, 50 bin kadın tecavüze uğramıştır.(01-06-2011 Akit)

Yunanistan: Yunanlılar batı Trakya da yaşayan Türklere yıllarca nefes aldırmamışlardır. Hiçbir insani haklarına izin vermemişlerdir. İzmir’in işgali sırasında Chrysostomos yunan askerlerine aynen şöyle demiştir:

“ Asker evlatlarım Elen çocukları, bugün ecdat topraklarını yeniden  fethetmekle İsa’nın en büyük mucisesini göstermiş oluyorsunuz. Bu uğurda ne kadar Türk kanı döküp içerseniz o kadar sevaba girmiş olacaksınız. Bende bir bardak Türk kanı içmekle  onlara karşı olan kin ve nefretimi teskin etmiş olacağım. Haydi buyurunuz bütün azizler sizin arkanız da olacak Atalarınızın toprakları sizleri bekliyor.”(1)

Türk bayrağının üzerinde yapılan bu tahrik edici konuşmadan sonra bütün Yunan askerleri insanlık nedir unutmuş, bir kabus gibi Türk mahallelerine saldırdılar; evlere girdiler ve 1000 den fazla Türk ticarethanesini yağma ettiler. Şehirde korkunç bir hava esiyordu; hiçbir tarafta güven kalmamıştı. Yunanlılar rast geldiklerini kadın çocuk demeden öldürüyorlardı. Canını kurtarmak umudu ile daha ziraat bankası methalinde ki merdivenlere sığınmış olan kadın ve çocukların hepsini öldürmüş, banka merdivenlerinden kanlar sel gibi akmıştı. Sayıları belli olmamakla beraber yakın köyler dahil İzmir de öldürülenler 2000i geçiyordu. Kordon boyu ve kışla ve hükümet önü cesetler ile dolu idi. Öldürülenlerden bir çoğu ayaklarına ve boyunlarına demir takılmak suretiyle yunanlılar tarafından denize atılmıştı. Bu kanlı sahneler yanında başka facialarda görüldü; Türk kadınlarına, subay ailelerine saldırıldı, kocalarının önünde onlara tecavüz edildi. (2)

Askerler evlere girdiler, analarının kolları arasından aldıkları çocukları analarının gözleri önünde bacaklarını ayırmış ve süngü ile delik deşik etmişlerdir. Masum Türk halkının çocuğunu işkence yapmak suretiyle öldürmüşler; bunlardan mezarları kendilerine kazdırıldıktan sonra işkence yapılarak öldürülenler olduğu gibi, gazla, benzinle yakılanlar olmuştu. Yer yer toplu halde katliamlar olmuş halk camilere doldurularak acımasız yakılmıştır. Öldürülen çocuklar süngüye sırığa takılarak  kahkahalarla sokaklarda dolaştırılmıştır. Küçük çocuklardan yatalak kadınlara kadar iğrenç şekilde tecavüzlerde bulundular. Yakma yıkma yanında evlerde silah arama bahanesiyle yağmacılık yapmışlardır. Bu kara günler sürüp giderken, cefekar Türk halkı zulme karşı çıkıp yunan askerlerini yer yer bozguna uğratıyordu. Bunun cezasını da yine  Türk halkı çekiyordu.

“Yunanlılar Bergama ve malkoç köprüsünde uğradıkları bozgunun acısını Menemen de silahsız ve suçsuz ahaliden aldılar. Menemende evlere ve dükkanlara hücum ederek yağma ettiler; kadınların ırzına geçtiler; Türk çocuklarını süngülere takarak gezdirmek suretiyle şenlik yaptılar; ilçe kaymakamı ile 1000 den fazla Türk’ü şehit ettiler. Türklerden bir kısmı  yerli Rum ve Yahudilere bir çok vaatlerde bulunmak suretiyle ancak hayatlarını kurtarabildiler.”(3)

1-Dr.Selehattin Tansel, mondrostan mudanyaya:1/196

2-Age:1/196

3-Age:288

  Haçlı Zulmü:

Haçlı ordularının işlediği cinayetlerin,  tecavüzlerinin, yakıp yıkmalarının, yağmalamalarının  tarihte birer kara leke olarak durduğunu bilmeyen yoktur.

Batının entrikalarını herkes bilir, yalanlarını bilir, ahlakını da bilir.Batının ruhu hastadır. Ahlaki çöküntü yaşanmaktadır. Cinsi sapıklık batı medeniyetinin ayrılmaz  parçası haline gelmiştir. Gençlik uyuşturucu, alkol, fuhuş ve şiddet batağındadır. İnsan hakları ihlalinde Avrupa ilk sıradadır. Eskiden beri vahşi batı sıfatı ile anılır.  Başka ülkelere yardım bahanesi ile girer, sömürür  ve her türlü vahşeti işler, böler, parçalar iç savaş çıkarıp çekip gider. Avrupalı başta Türkleri ve Avrupalı olmayanı sevmez.

Tarihte 901 yılında  haçlı seferleri başladı hedef Müslüman ülkelerdi. Yapılan zulüm yağma ve cinayetleri tarihler yazmaktadır. Gayeleri dünyayı Hıristiyanlaştırmadır. Anadolu yu Türkler den temizlemektir.

Haçlı orduları gittikleri yerlerde katliamlar yapmış camileri, ilim yuvalarını, kütüphaneleri yakıp yıkmıştır.                Bunlardan birini nakledelim:

1475 de haçlı ordularının eline esir düşen Türkleri kazığa oturtup, kemiklerinin yığınları ile galibiyet abideleri yaptıklarını tarihçi Hammer bizzat ifade etmiştir.

“Engizisyon, krala ve papaya meydan okuyan bir kuretle ispanya yı sardı, kraliyetin varidatına el koymaktan çekinmiyor, papanın paraya karşılık beraatlerine hüküm verdiği kimseleri ateşte yaktırıyordu. O, Sevilla şehrinin kapılarına her köşesinde bir insan yakılan, içleri boş birer Peygamber heykeli bulunan, taştan işkence  yerleri yaptırdı. İniltiler yükseliyor yanık yağ kokuları genizleri dolduruyor, dumanlar etrafı bürüyor, her taraf kokuyordu. Fakat ölüm bekleyenlerin dehşet veren çehreleri ve kıvranmaları görünmüyordu. Bir şehrin yalnız bir tek 1481 senesinde erkek veya kadın, zengin veya fakir olmak üzere  2000 insanın    ateşte yaktırıldığı, bütün bir milletin alevlere kurban edildiği tespit olunmuştur. Bilhassa ilk senelerde  yani 1480 den 1498 e kadar Engizisyonun başı Torgueme da zamanında bütün ispanya ya bir ocak gibi tütmüştü.”

İngiliz:İngiliz tarihçisi Jeremy Paxman şöyle der.

İngiliz emperyalist, sömürgeci, köle ticaretçisi soykırımcı, katliamcı, ülkelerde  fitne ve fesat çıkarıcıdır. Bir örnek:

Kenya da Mau Mau kabilesinin İngiliz sömürge yönetimine karşı ayaklanmasını nasıl şiddetle bastırıldığını ortaya koyan belgeler 50 yıl sonra ortaya çıktı binlerce insanlığın öldürüldüğü ve 70 bin Kenyalının kamplarda tutulduğu ayaklanma ile ilgili belgeler, bu yıl 4 yaşlı Kenyalının ayaklanma sırasında işkenceye uğradıkları gerekçesiyle İngiliz dış işleri bakanlığına karşı dava açması sonucu ortaya çıktı.(06-04-2011 Akit)

Fitne ve fesadın altından İngilizler çıkar. Tarihte sömürdüğü milletler sefalet içindedir. İngiliz milleti asla Türk  milletini sevmez.

Mesela, İngilizlerin Oxford lügatını açtığımız zaman Türk kelimesinin karşısında şu ifadeyi buluruz: “ Osmanlı ırkından biri…azgın, yırtıcı, vahşi ve idaresi güç kişi” işte batılı genç bu ifadeleri okuyarak Türk’ü tanımaya çalışıyor…

Almanya:

Almanlarda Türkleri sevmezler. Medeni görünürler barbarlık yaparlar, camileri kundaklarlar, uygunsuz yazılar yazarlar, camiye domuz ölüsü bırakırlar, ırkçıdırlar, yabancıların evlerini kundaklayıp acımasızca yakarlar.

Hitlerin yaptığı katliamlar, fırınlarda yaktığı insanlar, tarih kara bir leke olarak  kaydetmiştir.

Son yıllarda Almanya da 137 kişi öldürülmüştür(29-11-2010 zaman)

Alman askerleri Afganistan da mayın olduğundan şüphe ettikleri arazilerde Afgan çocuklarını kullanarak  mayın taraması yapmışlardır.Bu bir alman komutanının itirafıdır.(06-08-2011 akit)

Fransa:

Niğbolu savaşında alınan esirler arasında Fransız kralı Şarl ve Kont Korkusuz Jan  da vardı. Türklere yaptıkları zulüm ve katliamlara rağmen onlara hayatları bağışlanmıştı.

Türkleri ilk defa tanıyan Korkusuz Jan’a esaret çok ağır gelmiş ve Türklere  karşı bir daha kılıç kullanmayacağını yemin etmişti.Yıldırım Bayezit:

-Jan, aleyhime kılıç kullanmayacağına yemin etmişsin, bu yemini şimdi  sana iade ediyorum. Sana  hürriyetini de bağışlıyorum, tekrar benimle savaşmak istersen  bütün Avrupa hükümdarlarını  ittifaka davet edebilirsin ve  ne kadar büyük bir ordu toplayabilirsen bana  şan ve muzafferiyet kazandırmak için o kadar fırsat vermiş olursun diyerek Türk’ün  kahramanlığını  tarihe mal olacak şekilde  ifade etmiştir.

Bugün  Fransa da sokakları serseri doludur.300 bin kişi  sokaklardadır.(15-09-1995 zaman)

Fransa İslam  ve Müslüman düşmanıdır. İslam’a Kur-an’a hakareti, Kur-an  yakmayı ifade özgürlüğü sayıp Kur-an yakmayı internette  dolaştıran  Fransız cumhurbaşkanı Sarkozy: “Fransanın İslam dan zarar görmesini asla kabullenemeyiz. Laik bir ülkede ezanın yeri yoktur. Bir Fransa İslam’ı olmalıdır.” Demiştir.(27-10-2011 akit)

Anadolu yu işgal eden  Fransa, Ermenilerle iş birliği yaparak  Ermenileri  silahlandırıp, isyana teşvik etmişler, kendileri de çirkin yüzünü göstermiştir.

2010 da Fransa Romanları acımasızca sınır dışı etmiş, binlerce insan aç susuz  sefalete itilmiştir. Fransa, Afrika ülkelerini sömürmüş zulmetmiş, köle olarak kullanmış ve katliamlar yapmıştır.

Fransa tarihi soykırımlarla doludur.

-1830 fransa cezayiri işgal etmiştir. Bağımsızlık savaşı veren 1.5 milyon Cezayirliği katletmiştir.2.5 milyon Cezayirliyi  de tehcire tabi tutmuştur.(21-12-2011 akit)

Cezayir palementosu başkanın ifadesine göre  fransa’nın  işgal ettiği  1830 da ülkenin nüfusunun 8 milyon olduğunu  1962 de  terk ettiğinde  6 milyon kaldığını  ifade etmiştir. Ve sözünü Cezayir halkı, sanki hiç doğum yapmamıştır diye tamamlamıştır.

–          Fransa insani yardım adı altında  1994’te  gittiği  Raunda da 800 bin insanın öldürülmesine ve sebep olmuş, dava sonrası B.M savaş suçları mahkemesinde yargılanan  cumhurbaşkanı Mitterana şöyle demiştir.

–           – O ülkelerde  bir soy kırım yaşanması  o kadar önemli değil diyerek Fransa nın gerçek yüzünü göstermiştir.”(25-11-2011-Akit)

–            -Dail Mail gazetesinin haberine göre BBC’nin hazırladığı belgesele göre İspanya da kilisenin doktor ve rahibelerin karıştığı çocuk ticareti  yapılmış 50 yılda 300 bin çocuk satılmıştır.(17-10-2011-Yeni Şafak)

–           İşgal yıllarında  Fransa  Adana da 10 bin Türkü katletmiştir.(27-11-2011-Akit)

Ermeni:

Ermeni meselesini ne kadar biliyoruz?

Ermenilerin Osmanlı zamanında hiçbir problemi görülmemiştir. Ermenilerin ilk hedefi II.Abdülhamit oldu. İngiliz ve Fransızların teşviki ile suikast tertip ettiler. 1905 te  Tevfik Fikret’in ey şanslı avcı attın ama ne yazık ki vuramadın diye alkışladığı bir suikasttı.

“Ermeni zulmü” “Ermeni mezalimi diye adlandırılan tarihe geçen ermeni katliamları oldu bunu yabancı güçlerin kumandanların ağzından dinleyelim:

 • İngiliz Albay Wooley: ermeni çeteleri van ve Bitlis de 300-400 bin arasında Müslüman insanı vahşice kıyımdan geçirdiler.
 • Alman General Bronsart:Osmanlı ordusu Ruslarla mücadele ederken Ermeniler geride kalan silahsız halkı silip süpürdü.
 •  Rus General Odişelidze:Zavallı Türkler açılan  çukurların başında hayvan boğazlanır gibi boğazlanıp bu çukurlara dolduruldu.
 •  Rus Müfettiş Khoreşenof:Silahsız ve masum Müslümanları hançerleyerek  gözlerini oydular ve vücutlarını parçalayarak yaktılar.(14-02-2001 Zaman)

Ermeniler  Türkler vahşice katletmişleridir. Bu katliamın canlı şahitlerinden hala hayatta olanlar ağıtlar yakmaktadır. Selahattin Tansel Mondros’tan müdanyaya C. 2. Sh. 222-223 de şöyle der.

“Osmanlı hükümeti, 14 Şubat 1918’de mütarekesini bozdu ve ordusunu doğuya doğru harekete geçirdi. Bu durum karşısında Rus kuverleri ve onlarla beraber gelmiş olan Ermeniler de çekilmeye başladı. Fakat bu çekiliş sırasında Ermenilerin Türk şehri kasaba ve köylerinde şimdiye kadar yapmış oldukları yağma talan, zulüm, işkence ev yağma, ırza geçme ve insan öldürme olayları korkunç surette arttı. 26 Şubat 1918’de Erzincan geri alındığı vakit tüyler ürpertici manzaralarla karşılaşılmıştı. Çünkü burada Ermenilerin bir çok Türkü kuyulara atıp boğduğu bir çoğunu kilise meydanına topladıktan sonra öldürdüğü, bir kısmını da evleri ile birlikte yaktıkları görülmüştü. Öldürenlerin sayısı binden fazla idi. Bundan başka Erzuruma doğru çekilen Ermeniler yol boyunca bütün Türk köylerini yakıyor ve halkını da öldürüyorlardı. Öldürme işi daima işkenceden sonra geliyordu. Bu sebeple bir caminin avlusunda öldürülmüş olan Türk kadınlarından bazılarına öldürülmeden önce tecavüz edilmiş, bazı kadın ve genç kızların tenasül aletlerine fişekler sokulmuştu.

Veysel Eroğlu Ermeni mezalimi .S.72:1895 Temmuzunda zeytunda Ermeniler isyan çıkarmışlar. Son model İngiliz ve Rus silahları ile techiz edilmiştir. Altı bin Ermeni kaymakamın elli subayı ve altı yüz askerimizi esir almıştı. Esirlere insanlık dışı işkenceler yapıldıktan sonra tamamı katledilmiştir.

Van’ın Ruslar tarafından işgalini sağlamak için eti kemiği Türk sofrasından meydana gelmiş olan Ermeniler Türk askerlerine arkadan Rus silahları ile saldırmışlardır. Ermeniler yeni doğan çocukları bile öldürmüşlerdir.

Kazım Karabekir paşa 15 Eylül 1919’da Erzurum’a gelen general Harbon heyetine verdiği raporda Mamahatun ‘daki Ermeni mazalimini şöyle anlatır: “ Müfrezemiz 22 Şubat’ta mamahatunu işgal etti. Buarda sağ kalan kimse bulunmadı bütün ehalisi büyük bir çukura doldurularak öldürülmüştü. Her taraf yanıyordu. Karargahımızın bulunduğu Alaca köyünde cenazeler insanın aklını oynatacak bir haldeydi. Bütün çocuklar süngülenmiş yaşlılar ve kadınlar samanlıklara doldurulup yakılmış gençler baltalarla parçalanmıştı. Çivilere asılmış kalpler ve ciğerler görünüyordu. Kazım Karabekir paşa Erzurum da gördükleri  şöyle anlatıyor:

Erzurum da öğle feci manzaralar gördük ki insanı insanlıktan nefret ettiriyordu. Halk göz yaşlarıyla şuraya buraya koşup kimi oğlunu kimi babasını kimi karısını süngülenmiş veya yakılmış buluyor. Saçlarını yoluyordu. Yerlerde çocuk , kadın, ihtiyar kanlar içinde yatıyordu. Yalnız son gece üç bin Müslüman kestiklerini kemali iftiharla Ermeniler Ruslara da anlatmışlar bunu kaymakam yarbay, (tiverdo, hlebof) raporunda neşretmiştir. (kazım Karabekir, Erzincan ve Erzurumun kurtuluşu Sarıkamış, Kars ve ötesi S.478 vd )

Ermeniler 7-8 yaşındaki kızların bile ırzına geçtiler.  Bir kadına 10 ile 30 arasında ermeni tecavüz etti. Bir derede 500 den fazla kadın ve çocuk öldürüldü. Hınıs ta Ermeniler bir bebeği ateşte kızartmış ve annesini yemeye zorladılar. 4 erkek öldürülüp  cinsel organları  ağızlarına verilmişti. Yaralı askerlerin gözlerini oydular…(Tansel modrostan mudanyaya s.222-224) ( burada yazmaktan haya ettiğim bir çok şeyi nakledemiyorum.)

Ermeni madam M.Tatıana Karameni  anlatıyor: söylediklerim tamamen doğrudur. 8 ağustos 1917 de Bayburt a geldim. Görevim, yetim Türk çocuklarına bakmaktı. Bir ara köy köy dolanmaya başladım. Ermeniler Türk evlerini ablukaya alarak  para, eşya, erzak ne varsa alıyorlardı;  zavallı kadınları, ihtiyar ve gençleri dövüyorladı. Güzel kız ve kadınların namuslarına taarruz ettiler. 3 köyde bunlar oldu. Çoruh ve Ersinek  taraflarındaki 4. köyde de aynı mezalim yaşandı. Ermeniler Türkleri yollarda da öldürüyorlardı. Yollar Ermenilerce tutulmuştu. Bahtsız Türkler kadınlara, çocuklara varıncaya kadar kesiliyordu. Türk köyleri her gece baskına uğruyor, soyuluyor ve gençler imha ediliyordu. Oysa Türklere karşı yaptıkları hıyanetten dolayı harbin ilk devirlerinde Rusya ya göç eden ve Ali Cenap Türkler tarafından göç esnasında korunan ermeni erkek, kadın ve kızları tamamen yerlerine dönmüştü. Bu nankörler de yazık ki çirkin mezalime iştirak ettiler. Türk köylüler çağırılıp mahzenlere dolduruldu. Onlardan bir haber alınamadı. 15 şubat gecesi korkunç çığlıklar işittim. Benim yetimhane den çocuk feryatları geliyordu. Hemen giyinip oraya koştum çocuklar hançerlenerek öldürülmüştü. Bir kısmı yaralı olarak sokaklara fırlatılmıştı. Etraftan devamlı silah sesleri geliyordu. Sabah olduğunda her tarafta Türk kadın, çocuk ve erkek cesetleri gördüm. Ermeniler Bayburt tan çekilirken 150 kadar Türk çocuğunu daha götürdü ve vahşice katlettiler.(arşiv belgelerine göre Kafkaslarda ve anadoluda ermeni mezalimi;cilt1)

I.dünya savaşında görev yapan alman general Schellendort, bir itirafta bulunarak 1921 de bir gazeteye yazdığı yazıda: “Ruslarla birleşen Ermeniler çok sayıda Türk köyünü yaktı yıktı. 60 bin Türk katledildi.” Demiştir.(19-11-2011 akit)

“ Belgelere göre 1914-1921 yılları arasında ermeni çetelerinin saldırılarında 518 bin 105 müslüman öldürülmüştür. Aynı dönemde Rus ve Ermeni saldırılarında 1 milyon 604 bin Müslüman iç bölgelere göç etmiştir. Bu göç esnasında 701 bin kişi de hayatını kaybetmiştir.(26-12-2011 akit)

Ermeniler, kendilerini hep masum ve mazlum göstererek Hıristiyan ve işbirlikçisi ülkeleri yanına almıştır. “Türk intikam anıtları” diktirmiş Türkiye aleyhinde kararlar aldırmıştır.

1973 yılında Los Angeles baş konsolosu Mehmet Baydar ile  yardımcısı Bahadır Demir’i öldüren 77 yaşındaki Mıgırdıç Yanıkyan mahkemede ben masumum demiştir. “ben insan değil hayvan öldürdüm” diye ilave etmiştir. Ayrıca ben Türkiye’ye karşı açılan savaşın öncüsüyüm demiştir.

Ermeniler hep yalan propaganda yapmış hep yalan söylemiştir. En son bir örnek:

1915 olaylarını ermeni soykırımı olarak kabul ettirmeye çalışan Diaspora, 24 Nisan da ABD başkanı Obamaya katledilmiş cesetleri gösteren afişte büyük bir sahtekarlığa imza atmıştır. Afişte “işte Türkler bizi böyle katletti” dediği fotoğrafın Ermenilerce katledilen Türklere ait olduğu anlaşılmıştır.”(27 nisan 2011 akit)

Ermenilerin ardında başta da şimdi de Amerika ve Batılılar olmuştur. Ermenileri onlar silahlandırmıştır.

Olaylar da en az Ermeniler kadar onlarda sorumludur. Onların katliam karnelerine bakacak olursak Amerika kızıl derelilere katliam yapmış. Sayıları 8 milyon olan kızılderlilerin sayısını 28 bine düşürmüştür. Norveçliler, mondik ırkını zorla kısırlaştırmışlardır. İngilizler, Avustralya de yerleşik halkı sistemli bir şekilde yok etmiştir. Halkı ya zehirlemiş   yada salgın hastalığı aralarında yaymışlar yok etmişlerdir.

Almanlar,Namibyalılara yer altı madenlerini sömürme maksadıyla halkı katletti. 132 bin halktan 15 bini sağ kaldı. Danimarka 2. dünya savaşında Ruslardan kaçan  250 bin alman mülteciyi bulaşıcı hastalık yayarak katletti.

Yunan , batı trakya’da asimilasyon yolu ile soykırım yaptı. Türklerin hukuki siyasi, kültürel ve kendi haklarını ellerinden aldı. Dört yüz bin Türk göç etmek zorunda kaldı.

Kıbrıs’ta Türklere soy kırım uygulandı. Türk köyleri yakıldı. Yüz otuz köy yakıldı. Beş yüz Türk öldürüldü. Yirmi beş bin Türk evlerini terk etti. Banyo küvetleri cesetlerle doldu. Evlerin kapılarından sokaklara kanlar aktı.

Bulgar’lar, Türklere karşı soy kırım yaptı.310 bin Türkün adı değiştirildi. Türke ait ne varsa yok edildi. Çocukların sünnet ettirilmesi yasaklandı. Türkçe yazı bulunan mezar taşları yok edildi. Baş kaldıranlar kamplara gönderildi. 360 bin Türk zorla Türkiye’ye gönderildi.

Almanlar, ırkçı Almanya yirmi bir milyon insanı kurşuna dizdi. Fırınlar da yaktı, gaz odalarında zehirledi, çingeneler kısırlaştırıldı, Yahudi’ler sistemli bir şekilde yok edildi.

Amerika ve İngiltere savaşı kaybeden Dresten şehrine sığınan alman göçmenlerinin üzerine üç gün bombaladı. 200bin kişiyi öldürdü.

Amerika, Hiroşima ve Mayazaki şehirlerine attığı atom bombası 135 bin insanın ölümüne milyonlarca insanın sakat kalmasına neden oldu. (15.02.2005 yeni şafak)

-11 Eylül olaylarını bahane ederek İslam ülkelerini kana buladı. 225 bin insan öldürüldü.

-1950’ler de ABD aşı geliştirmek için Guatemala’ da mahkümlara frengi virüsü bulaştırdı. Obama, özür diledi. (03.10.2010 yeni şafak) Haiti’de kolera mikrobu bulaştırdı. 1100 insan öldü. (20.11.2010 yeni şafak)

-Afganistan’da askerler zevk için sivilleri öldürdüğünü itiraf etti. (25.03.2011 yeni şafak) Amerika’lı askerlerden itiraf anı için Afkanların parmaklarını kestim: (02.11.2011 akit)

-Irak’ta Amerika’lı askerler Irak halkını İnsan olarak görmediler. 14 yaşındaki Abir’e tecavüz edip bütün ailelerini katlettiler. (22.12.2010 yeni şafak)

-400 bin belgede Irak’taki katliam, işgence ve tecavüzün bilançosu ortaya çıktı. (24.10.2010 yeni şafak)

Irak ta özgünleştirme operasyonu sonucu altı yüz bin ölü, bir sürü kayıp, harabeye dönmüş ülke, gözü yaşlı on binler ve çocuk, kadın bırakarak çekildi. (02.eylül 2010 yeni şafak)

Özet olarak ABD tarih boyunca katliama doymadı. Kısaca özetlersek:

Obama’nın  sözde ermeni soykırımı iddiaları gündeme getirmesi akıllara  ABD’nin  Kızılderilileri  başta olmak üzere  Afrika, Latin Amerika,  Ortadoğu ve Asya’da  yaptığı katliamları  getirdi. İşte ABD’nin 100 yıllık günah galerisi…

 • 1898’de Meksika ABD tarafından işgal edildi, aynı, Kuba ya girildi ve her iki ülkede bir yılda 30 bin kişi katledildi.
 • 1921’de ABD Nikaraguayı işgal etti.1945’de Hiroşima Nagazaki şehrine ABD güçleri tarafından atom bombası atıldı ve 350 bin kişi katledildi.
 • 1950-53 tarihlerinde kore yi işgal etti ve 100 binlerce Koreli katledildi.
 • 1950-59 tarihlerinde Kuba da ABD güçleri tarafından 60 bin kişi katledildi.
 • 1965 yılında  Endonezya da ABD’nin çıkardığı karışıklıklar nedeniyle 1 milyon insan hayatını kaybetti. Aynı yıl Dominik de paraşütçüleri tarafından 10 bin kişi katledildi.
 • 1975 yılında ABD Vietnam dan çıktığında geride 170 bin ölü, 80 binde sakat insan bıraktı.
 • 1970-75 tarihlerinde Kamboçya ve Laos da 1 milyon kişi ABD tarafından katledildi.1973 de şili de CIA darbesi ile 30 bin kişi katledildi. Aynı yıl Arjantin de 30 bine yakın insan katledildi.
 • 1983 yılında Lübnan da 14 bin Amerikalı deniz piyadesi 1000 lerce Lübnanlıyı katletti. Aynı yıl 6. filo lüblanı  günlerce bombaladı. Yine aynı yıl Grenada’yı işgal eden ABD burada 2000 kişiyi katletti.
 • 1986 da Libya yı bombalayan ABD birlikleri  bine yakın sivili katletti ve bu ülkeye yıllardır ambargo uyguluyor.
 • 1989 da panama asker çıkaran ABD 5  bin panamalıyı öldürdü.1991 de Irak a saldırdı bu savaşta 100 bin Iraklıyı katletti.
 • 2001 yılında ikiz kulelere yapılan saldırıyı bahane den ABD, İslam coğrafyasına karşı haçlı seferi başlattığını ilan ederek, Afganistan ı işgal etti ve 10 binlerce Afganlıyı katletti.
 • Aynı plan çerçevesinde 2003 yılında Irak ı işgal eden ABD bugüne kadar ırak ta 1 milyon 250 bin civarında ıraklıyı katletti(25-01-2011 akit)


Bu yazıyı 757 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.