//

Küfre Götüren Söz ve Davranışlar

En büyük tehlike, bir Müslüman için imandan sonra küfre girmesidir. Artık bütün emekler boşa gitmiştir. Meseleyi bilenler tarafından bu konu yeterince ele alınmıyor. Halkımız gerektiği gibi uyarılmıyor. Küfre düşen, kendine yazık etmiştir. Bir de uyarı görevini yapmayan da bu durumdan sorumludur. Çoğu insanımız, küfür nedir? Nasıl küfre düşülür? Küfre düşüren söz ve davranışlar nelerdir? Bunları bilmiyor. Bunları öğrenmek ve öğretmek […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Şirkin Cezası Nedir?

Her günahın ahirette veya hem dünyada hem de ahirette mutlaka cezası vardır. Şirk büyük günah olduğuna göre cezası da ağırdır. Kur’an’da müşriklerin nasıl cezalandırıldığını anlamamız ve ibret almamız için şöyle buyrulur: -“Yeryüzünü gezip dolaşın. Daha önceki müşriklerin sonlarının ne olduğunu gördün.” (Rum: 42) – “Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz.” (Nisa: 48) Lokman oğluna öğüt vererek: -“Yavrucuğum, Allah’a ortak koşma! […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Şirk Koşanın Durumu Nedir?

Şirk, en büyük günah ve en büyük zulümdür. Şirk terk edilip, tövbe edilmeyince affedilmeyen bir günahtır. Şirkin ne denli bir günah olduğunu Cenab-ı Allah şöyle buyurur: -“Şirk en büyük zulümdür.” (Lokman: 13) -“Şirke giren, koyu bir sapıklığa düşer.”(Nisa: 116) -“Şirk, iyi amelleri yakıp yok eder.” (En’am: 88) Peygamber (as)’da bu konuda: “Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen cennete girer. Kim […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Şirke Nasıl Düşülür?

Ciddi olunmazsa, bilmeden insan şirke düşebilir. Bilmiyor olmak, “şaka yaptım” demek mazeret olmaz. Dinde bazı şeylerin şakası olmaz. Müslüman, günahı, sevabı, haramı, helali ve küfre götüren halleri bilmek, öğrenmek zorundadır. Sağlam bir iman ve inanç düzgünlüğü olmazsa şirke düşmek kolaylaşır. Dinini iyi bilen sağlam kaynaklardan dinini öğrenen, kolay kolay şirke düşmez. Bazı örnekler verelim: -Allah için yapılanı başkasına yapmak. -Allah’ın […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Müşriklere Benzemek

Cenab-ı Allah Kur’an’da: “Müşriklerden olma!” diye emreder. (Yunus: 104) Müslüman’ın imanda, ahlakta ve amelde müşriklere benzemesi asla doğru değildir. Yani Müslüman, Ateist gibi, Hristiyan veya Yahudiler gibi olmayacak, işlerinde onlara benzemeyecektir. İşlerinde müşriklere benzeyenler, müşrik işi işlemiş olur. Bu konuda peygamberimizin kesin uyarıları vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: -“Müşriklere benzemeyin.” (Ramuzu’L-Ehadis: 276/16) – “Müşriklerle canınızla, malınızla mücadele edin.” (Age: 270/10) – […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Riya Şirktir

Riya, gösteriş için yapılan amelleri boşa çıkarır. (Bakara: 264) Yapılan bir iyiliğin teşhiri, başkalarının görmesinin istenmesi riyadır. Riyada Allah’a ortak koşma vardır. Mâun sûresinde riya ile namaz kılanlara “yazıklar olsun” denmiştir. Kur’an’da: “O riyakârlar, işlediklerinden hiçbir şey kazanamazlar.” Buyrulur. (Bakara: 264) Peygamber (as), Hanzala, “Kahraman desinler diye savaştığı için “şehit oldu” diyenlere “hayır şehit olmadı” demiştir. Fatiha suresinde “Allah’ım ancak […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Şirk Çeşitleri Nelerdir?

-Allah’a değil de nefsine uymak. (Casiye: 23) -Allah’tan başkasını sevmek, Allah’tan başkasından korkmak, (Bakara: 165) -Allah’tan başka yaratıcı kabul etmek, (Şura:11) -Ecelini, rızkını başka yerlerde aramak, -Allah’a ortak koşmak, -Falcıyı, büyücüyü, medyumu gizlilikleri bilen güç olarak görmek, (En’am: 59) -Ruh çağırmak, ruh göçüne inanmak, -Allah’la arada aracı kabul etmek, (Zümer: 3) -Allah’a çocuk israf etmek, (İhlas suresi) -Allah şöyledir, şuradadır […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Kur’an-ı Kerim’de Şirkten Bahseden Ayetler

-“Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayın.” (Nisa: 36) -“Allah, ortak koşanı bağışlamaz. Ortak koşan, büyük günah işlemiş ve Allah’a iftira etmiş olur.” (Nisa: 48) -“Allah’tan başka ilah edinme, kınanmış olarak cehenneme atılırsın.” (İsra: 39) “Şirk büyük zulümdür.” (Lokman: 13) -Fayda ve zarara gücü yetmeyen, cevap veremeyen şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? (Maida 76 + Ahkaf: 5) -“Namaz kılın, müşriklerden olmayın.” […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Şirk Ne Demektir?

Cenab-ı Allah’ın isimlerinden Vahid, zatında sıfatların da, işlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan demektir. Müslüman, “Lâilâhe İllallah” Allah’tan başka tanrı yoktur” diyerek yola çıkmıştır. “lâilâhe illallah” diyerek de hayatını noktalar. Allah’tan başka tanrı edinmek şirktir. Allah’a herhangi bir şeyi ortak koşmaktır. Şirk olan bir davranışı işleyene müşrik denir. Araplar Allah’a inandıkları halde Allah’la aralarını şefaatçi olsunlar diye putları koymuşlardı. (Zümer: […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Şirk Nedir ve Şirke Nasıl Düşülür?

Tarihte insanlar, kendilerine tanrı arayışı içine girmişler. Aya, güneşe, yıldızlara, ateşe ve güç ve üstünlük gördüklerini tanrı ilan edip ona tapınmışlardır. Nemrutlar, firavunlar tanrılığını ilan etmişlerdir. Diğer taraftan bazıları kendi elleriyle yaptıkları taş, ağaç ve çeşitli maddelerden yapılmış putlara tapınmışlardır. Faydası ve zararı dokunmayan şekillere tapınmışlardır. Hayvanlardan bazılarına tapınanlar olmuştur. Mesela; fare, inek gibi. Musa (as) Allah’ın emriyle Tur Dağına […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Allah’tan Ümit Kesilir mi?

Peygamber (as) buyuruyor ki: “Kim günahından dolayı tövbe etmeye devam ederse, her sıkıntıdan bir çıkış yolu, her üzüntüye karşılık bir ferahlık, bir çare vardır. Ve onu ummadığı yerden rızık verilir.” Eğer kul günahlarına tövbe ederse, kıyamet gününde Cenab-ı Allah, onun günahlarını bir bir gösterir ve onu bağışlar. Günah işleyen günahlardan kurtulmak istiyorsa, çok iyilik yapmalı, sevaplı iş işlemelidir. Hud suresinde […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Hatadan, Günahtan Nasıl Geri Dönülür?

Kul hatasız olmaz. İnsan melek değildir. Günaha da, sevaba da meyyal olarak yaratılmıştır. Günah işlemek, kulun aczinin ifadesidir. İlk insan, ilk Peygamber bile hata işlemiş ve cennetten çıkarılmıştır. İlk cinayeti Âdem’in oğlu işlemiştir. Peygamberimizin ifadesiyle: “İnsan günah işlemeseydi, Allah onları yok eder, günah işleyecek sonrada tövbe edecek insanlar yaratırdı.” (İ. Canan Hadis Ans: 11/285) Kişiyi hatasız, günahsız bilmek hatadır. Kimse […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Günahların Cezaları

Her günahın mutlaka zerre kadar da olsa cezası vardır. Tövbe edilip terk edilmeyen günahı Allah cezalandıracaktır. Bir adam: Ya Resülellah! Zerre kadar hayır işleyen hayrını muhakkak görür mü? Zerre kadar şer işleyen de şerrini muhakkak görür mü? Diye sorar. Peygamber efendimiz: “Evet” buyurur. Adam: “Vah kötülüklerim” diyerek oradan ayrılır. O zaman Resulullah (SAV): “Bu adam iman etti” der. Hasan-ı Basri […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Günahı Teşhir Etmek

Günahı açıktan işlemenin cezası çok ağırdır. Bunda günahı yayma, kötü örnek olma ve günaha teşvik olduğundan, açıktan günah işlemek insanı küfre bile götürür. Çünkü açıktan günah işlemek apaçık Allah’a isyandır. Kur’an’da Allah şöyle buyurur: “Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez.” (Nisa: 148) Atalarımız: “İyilik de, kabahat de gizlidir” demiş. Eğer günah gizli kalırsa, belki daha az zararı olur. Günah açıktan […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Günaha Nasıl Düşülür?

İnsan inandığı gibi yaşamazsa, iman kalbe inmemiş ise, günaha meyyal olarak yaratılan her insan günah işlemekte sakınca görmez. İnsanın nefsi her an kötülüğü arzular ve kötülüğü emreder. Her kötülüğün başı, nefsin arzu ve istekleridir. Nefsine hâkim olan pişman olmaz, yüzü kızarmaz, mahrum olmaz. Utanma duygusunun olmaması, insana günah işletir. Peygamber (as): “utanmıyorsan dilediğini yap.” Der. Hz. Ömer (ra) da: “Utanma […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Yukarı Git