ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Günah Hastalıklarımız ve Çareleri

- A - Düzgün, prensipli ve dengeli bir günlük hayatımız yok. Planlı yaşamayı değil düzensiz yaşıyoruz. Bir hedef, gaye gütmüyoruz. Haram-mış, günahmış çokların umrunda değil. *                     ...

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Tebliğ ve Hataları Düzeltmedeki Sünnetler

Cenab-ı Allah’ ın emrine göre: - “Kalk uyar!”   (Müddessir: 2) - “En yakın akrabanı ikaz et!”   (Şuara: 214) - “Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan...

HAYAT ÖLÇÜLERİMİZ

Geçmişin hatıraları, günün kavgaları ve geleceğin hayalleri ile ömrümüz geçip gidiyor. Geçen geçmiştir. Gelecek nasip olur veya olmaz. Bizim için hayat, şuan yaşadığımız hayattır. O...

Hz. Muhammed (S.A.V.)’e Karşı Görevlerimiz

- Önce Peygamberi iyice tanımalıyız, tanıtmalıyız. - İman etmeliyiz. - Sevmeliyiz. (Bugüne kadar O’nun gibi biri daha sevilmemiştir.) - Bize olan tavsiye ve emirlerine uymalıyız. - Her konuda...

Anne sütü ne ölçüde gerekli biliyor musunuz?

Anne, çocuğu tam iki yıl emzirir. (Bakara:233) Annenin ilk sarı renkteki sütü mutlaka çocuğa verilmelidir. UNİCEF’ e göre ilk altı ay çocuğa mutlaka anne sütü...

Bid’at İşlemek

            Bid’at ve hurafe sanki İslam dininin bir emri, bir parçasıymış gibi görülmesi yanlıştır. Hurafe nedir? Uydurma, aslı esası olmayan, dinde yeri olmayan demektir. Bid’at nedir?...

Secdeler

a) Tilavet Secdesi: Kur’an-ı Kerim’de 14 secde ayeti vardır. Bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellefe secde yapmak vacip olur. Ayrıca secde ayetinin anlamını okuyan...

İslam Dininde Birden Fazla Evlilik

Cenab-ı Allah, Peygamber,âlemlere rahmet, insanlığa örnek, rehber olarak , en son olarak Hz. Muhammed’i göndermiştir. İnsanlığın huzur bulması için Hz. Muhammed’i çok iyi tanıması lâzımdır.İslâm’ın...

Zekat Vermenin Fazileti

Zekât, dinin beş temel şartındandır. Büyük imtihanlardan biridir. Zekât, malın ve verenin sigortasıdır. Allah peygamberimize: “Onların mallarından temizleyici zekâtı al. Zira bu malları temizler.” diye emretmiştir....