ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Acaba neden bu kadar müstehcenlik?

Önce tahrikler, teşvikler ve kötü örnekler çok fazla. -Kadın bilinçlendikçe özgür giyiniyor, yorumu yapılıyor açık kadına çağdaş kadın deniliyor. -Televizyonlarda sanatçı, sunucu alabildiğine açınıyor. -Açılana medeni...

Temiz Olmanın ve Abdest Almanın Fazileti

Peygamberimiz: “Temizlik imanın yarısıdır.”buyurur. (Müslim, Teharet:1) Maddi manevi temiz olmayı emreder. Beden, kalp, gönül ve mide temiz olmadan yapılan ibadetin sevabı olmaz. Kur’an’da: “İçini temizleyen...

GAYRİ MÜSLİMLER DE HAK SAHİBİDİR

Gayr-i müslim de bir insandır. Nasıl başka milletlerde müslümanlar varsa müslümanların arasında da gayr-i müslimler vardır. Onlarda Allah’ın kuludur. Onlarında mal, can ve yaşama hakları...

SÜNNET DÜŞMANLIĞI

Sünnet nedir? Sünnet, İslam peygamberlerinin söz, davranış ve sükutlarıdır. Efal-i mükellefinin 3. sü İslam’ın dört kaynağının 2. sidir. Cenab-ı Allah Muhammed (as) ,bütün insanlığa rahmet olarak, önder,...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

NE KADAR MÜSLÜMANIZ?

ÖNCE İMAN İman, şüpheye yer kalmayacak şekilde iman esaslarına dil ile ve kalp ile tasdik etmektir. İman, kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetle başlar. Bir kimse, Allaha iman, Peygamberlere iman, Meleklere...

AÇIKLIK MEDENİLİK DEĞİLDİR

Kadının açık giyinmesinin medeniyetle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Kadının açık saçık giyinmesini, çıplak vücudu ile kendini teşhir etmesini medeniyetin ölçüsü saymak büyük hatadır. Bugüne...

İman ve İnanç İle İlgili Sorular ve Cevaplar

İman nedir? C: İman, tasdik etmek, doğrulamak ve inanmak demektir. İman, iman esaslarına noksansız inanmak demektir. İman, Cenab-ı Allah’tan peygamber (as)’a ondan da bize vahiy...

Günaha Nasıl Düşülür?

İnsan inandığı gibi yaşamazsa, iman kalbe inmemiş ise, günaha meyyal olarak yaratılan her insan günah işlemekte sakınca görmez. İnsanın nefsi her an kötülüğü arzular ve...