İslam Dininde İbadetlerde Keffaretler

–         Kefaret nedir? Telafi yoludur. Hatanın telafi yoludur.

–         Kefaret, ceza demektir, ceza ödemek demektir. Suçtan kurtulmaktır. Kefaret hatadan dönüştür.

–         Kefaret, günahın affı için yapılan şey demektir.

Bazı ibadetlerin kefareti şöyledir:

 

1-                 ORUCUN KEFFARETİ

Orucun kasten, bile bile bozulması, kefareti gerektirir. Kefaret de 60+1 gündür. Peşpeşe tutulur. Mazeret nedeniyle ara verilirse, mazeret biter bitmez ara vermeden oruca başlanır.

Tutulamayan oruç, kazaya kalır, adak orucu, başlanıp bozulan nafile oruçların kazası olur, kefareti olmaz. Birde istemeyerek bozulan orucun kazası olur. Kefareti olmaz.

Şafilere göre, diğer Ramazana kadar tutulamayan farz orucun hem kazası  hem de fidye gerekir.

Hastalar, yolcular, hamile, emzikli, hayız ve nifaslı mazereti olan, sonra kaza eder.

Sonra tutamayacak kadar ihtiyar ve iyileşmeyecek kadar hasta olanlar, kalp, tansiyon ağır derecede Şeker hastası onlalar, devamlı mazereti olanlar bir fakiri sabah akşam doyururlar veya o miktarda parayı fakirlere verirler.

Hasta için, inançlı bir doktorun görüşü ve ifadesi esastır.

Sağlığında ödeyemeyen vasiyet eder. Vasiyeti varsa, malının üçte birinden fidye verilir. Üçte bir yetmezse mirasçılar teberru eder, o şekilde ödenir.

Tedavi için, hata ile ve unutarak bozma, bir gün kaza etmeyi gerektirir. Bir de Ramazan dışındaki orucu bozmak bir kazayı gerektirir.

Ramazan orucunu kasten bozan, hem kaza eder, hem de 60 gün kefaret orucu tutar. Tutamayan, fakir doyurur veya bedelini ihtiyaç sahibine verir.

 

ORUÇ TUTMAMAYI MÜBAH KILAN ÖZÜRLER

1-     Yolculuk.

2-     Hastalık.

3-     Hamilelik.

4-     Çocuk emzirme.

5-     Tutamayacak kadar yaşlılık.

6-     Yiyecek bir şeyi olmaması.

7-     Adet görme.

8-     Nifaslılık hali

Bu hallerle tutulamayan oruç için ne yapılır?

1-     Oruç kaza edilir.

2-     Kaza edemiyecekse, aç birini doyurur veya fidye verir.

3-     Kimseyi doyuramayacak ve fidye veremeyecekse, o zaman tevbe istiğfar eder.

 

2-                 HATA İLE BİR MÜSLÜMANI ÖLDÜRMEK

Kur’an’da : “Yanlışlıkla olması dışında bir müminin biri mümini öldürmeye hakkı yoktur. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine diyet vermesi gerekir. Meğer ki ölünün ailesi o diyeti bağışlamış ola. Bu takdirde diyet vermez.” (Nisa:92) buyrulmuştur.

Yanlışlıkla bir mümini öldüren ne yapar?

Bir köle azad eder.

Diyet verir. (Bunu bilir kişi veya mahkeme belirler)

Peş peşe 60 gün oruç tutar

Bunları yapacak gücü olmayan tevbe istiğfar eder.

 

3 –       ZIHAR

Hanımını anasına benzetme yolu ile boşayan; Peş peşe 60 gün oruç tutar veya

60 fakiri doyurur.

 

4 –       İHRAMLI iken suç işleyen, işlediği suça keffaret öder.

5 –       YEMİN

Yemin bozulmadan keffaret olmaz.

Yemin, Allah’ın adı ile olur.

Yalan yere yapılan yemin ise büyük günahtır.

Yeminini bozan ne yapar?

On fakiri sabah akşam doyurur veya,

On fakiri giyindirir. Değilse;

Peş peşe üç gün oruç tutar.

Yemin nasıl olur? Şöyle olur:

Vallahi, billahi, tallahi,

Allah şahid, Allah adına and olsun,

Allah adına yemin ederim,

Yemin ederim,

Şöyle yaparsam kâfir olayım,

Kuran çarpsın gibi örf de yemin bilinen söz,

Karşıdakinin yemin olarak kabul edeceği söz.

Kur’an’da : “Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz…” (Mâida:89) buyrulur.

Nahl 91-92 de : “Yemin maksadı  yokken alışkanlık olarak ağızdan çıkan yemin için keffaret olmaz.”

Ağzı yemine alıştırmamak lazım. Olur olmaz şeye de yemin etmemek lazım.

 

6 –       ADAK

Adak, yapmak zorunda olmadığı birşeyi yapmaya söz vererek üzerine vacip kılınmasıdır.

Verilmiş söz tutulur. Adağı yerine getirmek vaciptir.

Kur’an’da : “O kullar, şiddeti her tarafa yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü erine getirirler.” (İnsan:7)

–     “Adak, sevap kazandırmaz, kaderi değiştirmez. Ancak Cimri’den bu sayede bir şeyler çıkmış olur.” (Buhari, Kader:2064)

Adak, Allah rızası için olursa, sevaba vesiledir. Allah rızası için oruç adamak, fakire para vermeyi adamak gibi. Dünya için adak, şu işim olursa… gibi sözler ihlasla bağdaşmaz. Allahı aldatamayız, rüşvet de veremeyiz.

Peygamber (a.s.) : “Kim Allah’a itaat edeceğini adarsa itaat etsin. Kimde isyan edeceğini adarsa Allah’a âsi olmasın.”

Adağın şartları şunlardır :

1-   Farz vacip cinsinden olmalıdır. (Namaz kılacağım, kurban keseceğim gibi)

2-   Cuma kılacağım, gibi yapmak zorunda olduğu şey olmaz.

3-   İbadet cinsinden olmalıdır.

4-   Dinen yasak bir şey olmamalı (Yatıra şunu yapacağım gibi, içki içeceğim gibi olmaz.)

5-   Adayanın maddi gücünün üstünde olmamalıdır.

6-   Adak sadece Allah rızası için olmalı. Allah’tan başkası için adanan şey, yiyecek, içecek olunca tamamı fakire verilir. Adayan ve yakınları yiyip içemez.

 

CEZALAR

1. ZİNANIN CEZASI

Kur’an’da : “Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” (İsra:32)

–     “O kullar zina etmezler. Bunu yapan, günahın cezasını bulur.” (Furkan:68)

–     “Mümin erkeklere söyle gözlerini harama dikmesinler.“ (Nur:30)

–     “Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan korusunlar.” (Nur:31)

–     “Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, acımanız tutmasın.” (Nur:2) buyrulmuştur.

–     “Bekar için 100 sopa vurulur.”

–     “Evliler için recm cezası uygulanır.”

Peygamberimiz : “Öldürme müslüman kimsenin üç durumundan biri ile helal olur :

1-      Zina eden dul ve evli

2-      Cana karşılık can

3-      Dinden dönen.” (Buhari Diyât:12) buyurmuştur.

 

2. ZİNA İFTİRASININ CEZASI

–          “Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, ispat için dört şahit getirmeyenlere seksener sopa vurun ve onların şahitliğini bir daha kabul etmeyin. Onlar günahkârlardır.” (Nur:4) buyrulmuştur.

Peygamber (a.s.) : “Helak edici yedi şeyden biri namuslu kadına zina iftirasında bulunmaktır.” der.

 

3. LİVATANIN CEZASI

–        Livata yapanların durumları da recimdir. Peygamber : “Yapanı da yaptıranı da recmediniz.” (H. Döndüren İslâm İlm:120) Eşine ters yaklaşan ceza olarak küçük altın verir. İki tarafın isteği ile olmuşsa da ikisi de verir. Bu dünyadaki cezadır. Ahirette Allah yüzlerine bakmaz.

4. HAYIZLI İLİŞKİNİN CEZASI

Hayızlı eşi ile ilişkiye giren 4.25 gr. Altını keffaret olarak verir der, fıkıhcılar. İki tarafta istek ve rıza ile bu ilişkiye girdiyse ikisi de ayrı ayrı verir.

Kur’an’da : “Sana kadınlara ay halini sorarlar.”

Deki : “O bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın…” (Bakara:222)

5. ÖLÜYE YAKLAŞMANIN CEZASI

Bu bir tecavüzdür. Sapıklıktır. Ölüye saygı gösterilmesi gerekir. Peygamber : “Ölünün kemiğini kırmak, dirinin kemiğini kırmak gibidir.” der. Ölüye yaklaşana sopa cezası uygulanır.

6. HAYVANA YAKLAŞMANIN CEZASI

Hayvana yaklaşan bütün mezheplere göre cezalandırılır. Hayvanın eti yenmez. Hayvan kesilip atılır. Çünkü kirletilmiştir. Yaşarsa ona bakan, o işi hatırlayacaktır. Sahibi ayıplanacaktır.

Peygamberimiz : “Kim hayvana cinsi temasta bulunursa, ikisini de öldürün.” (İslâm Fıkıh Ans:10/366) der.

Kıyamet gün hayvan, hak alacak, kendisine yapılanı aynen yapacaktır. Ondan sonrada yok olacaktır.

7. ELİ İLE TATMİN (MASTÜRBASYON, İSTİMNA)

Peygamber (a.s.) : “Elle boşalan lânetlidir.” (İslâm İlmihali:121) demiştir.

Bu sırf zinaya düşmemek içinse, günah yoktur diyenler vardır.

Zevk için haram ve günahtır.

Karşı cinse bakarak, sürtünerek boşalmak zina hükmündedir.

Demek ki zevk için istimna günahtır. Duruma göre zina hükmündedir. Günahtan korunmak içinse caizdir, denmiştir.

 

8. HIRSIZIN CEZASI

Kur’an’da : “Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah’tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir.” (Maide:38) buyrulmuştur.

(Cezanın ağırlığı caydırıcı olmasındandır. Ufak tefek hırsızlıklar için ve açlık nedeniyle yapılırsa, böyle bir ceza uygulanmaz. Mahkemeye verilir, tevbe eder, malı iade ederse veya mal sahibi bağışlarsa, had cezası uygulanmaz. Cezayı da devlet verir.)

Kur’an’da : “Allah ve Rasülüne karşı savaşanların ve yer yüzünde hak düzeni bozmaya çalışanların cezası, ya acımadan öldürülmeleri, ya asılmaları yahud el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahud da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Onlar için ahirette de büyük azap vardır.” (Maida:33) buyrulur.

Peygamber (a.s.) : “Canlarınız, mallarınız birbirinize haramdır. Kim bir malı zulüm yolu ile elde ederse, Allah kıyamet gününde yedi kat toprağı onun boynuna tasma gibi takar.” (Buhari, Bed ül hak:2)

Gasb da hırsızlık olduğundan Gasbcıya hırsıza verilen ceza verilir.

 

9. BORCUNU ÖDEMEYENİN CEZASI

Kur’an’da : “Eğer borçlu, darlık içinde ise eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek gerekir. Durum böyle ise alacaklı bağışlarsa, sadakaya veya zekata sayarsa bu onun için daha hayırlıdır.” (Bakara:280)

Durumu iyi de ödemiyorsa, zalimdir, hak yiyordur. Peygamberimiz : “Zenginin borcun geciktirmesi zulümdür” demiştir. Zalimin hasmı Allah’tır.

10. ADAM ÖLDÜRMENİN CEZASI

“Yanlışlıkla olmasının dışında müminin mümini öldürmeye hakkı yoktur. Yanlışlıkla öldürenin köle azad etmesi ve diyet vermesi gerekir…” Kur’an’ın hükmü budur.

Kasten öldürenin cezası kısastır.

 

11. İÇKİ İÇENİN CEZASI

İçki içene Peygamberimiz ve halifeleri döneminde had cezası (Seksen değnek) uygulanmıştır. (V. Zuhayli, İslâm Fıkhı Ans:435)

Peygamber (a.s.) : “Şarap içeni sopa ile vurunuz” (Age:7/433) buyurmuştur.

12.      BÜYÜCÜNÜN CEZASI

“İslâm Fıkhı Ansiklopedisinde kâfir gibidir, cezası ağırdır, denilmiştir.” (7/463) Hz. Ali (ra) büyücüleri sürgün etmiştir. Büyücülük yedi büyük günahtandır.

 

13.      ZIHARIN CEZASI

Zıhar, bir kimsenin hanımını anasına, kaynanasına ve süt anasına benzetmesidir.

Mücadele suresinin 2-3-4. ayetlerine göre zıhar yapanın cezası hanımıyla birleşmeden önce yapacağı şey şudur:

1-  Köleyi hürriyetine kavuşturmak,

2- Ard arda iki ay oruç tutmak, buna gücü yetmeyen

3-  60 fakiri doyurur.

Zıhar, boşama yöntemidir. Keffaret verilmeden cinsel ilişki caiz olmaz.

Zıhar, kocanın karısına sen bana annemin sırtı gibisin yani haramsın, deyip haram kılma yoludur.

 

14. İLÂ’NIN CEZASI

Kur’an’da : “Kadınlara yaklaşamamaya yemin eden için dört ay bekleme vardır. (Bakara:226) buyrulmuştur.

İlâ, evliliği sona erdirmek için yapılan yemindir. Kocanın şartlı olarak kendisini ilişkiden men etmesidir.”

“Allah’a yemin olsun ki, şu kadar zaman sana yaklaşamayacağım” demesidir veya “sana yaklaşırsam boş olayım” demektir.

Yemin, 4 ay 10 gün sürerse kesin olarak boşanır. “Döndüm“ demekle ve ilişki ile yemin bozulur. Keffaret gerekir. Keffaret nedir?

1- On fakiri doyurmak (sabah-akşam) veya

2- On fakiri giydirmek veya

3- Üç gün peş peşe oruç tutmaktır.

 

15.      HAD CEZASININ DÜŞMESİ

Eşkıyalığın dışında içki içen, zina eden, hırsızlık eden, tevbe etse de ceza düşmez.

Peygamber, zina ettim diyen Mâiz’in günahına tevbe etmesine rağmen cezasını uygulamıştır. (İslâm Fık. Ans:7/452)

Hırsız için tevbe eder, çaldığını iade ederse, had düşer, diyenler vardır.

Günahın affı Allah’a aittir. Had, caydırıcı olsun, örnek olsun diye uygulanır.

İslâm’da zanla, şüphe ile iş yapılmaz. Şüphe varsa, had uygulanmaz. Zinada şahid gerekir. Dört şahit olmadan ceza uygulanmaz.

 

16. EVLENİLMESİ HARAM OLANLAR

Kur’an’da şöyle buyrulur:

–     Analarınız,

–     Kızlarınız,

–     Kız kardeşleriniz,

–     Halalar,

–     Teyzeler,

–     Kardeş kızları,

–     Süt bacılarınız,

–     Üvey kızlarınız size haram kılındı,

–     Öz oğullarınız eşleri,

–     İki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı (Nisâ:23)

 

17. EVLENME YASAĞI OLANLAR

1-   Kan hısımlığı olanlarla,

2-   Evlenme yolu ili hısımlık doğanlarla,

3-   Süt hısımlığı olanlarla,

4-   Geçici evlenme yasağı (iman etmeden putperest kadın,

5-   iman etmedikçe putperest erkeklerle) (Bakara:230)

6-   Üçlü boşamadan doğan engel (Kadın başka bir erkekle evlenmedikten sonra helal olmaz. Kocası ölürse, veya boşanırsa, tekrar evlenebilirler. Hile olmaz) (Bakara:230)

7-   Kocanın ölümü veya boşanma halinde kadın 4 ay 10 gün evlenemez. Buna iddet denir. (Bakara:234)

8-   “Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenemez. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır” (Nur:3)

9-   Nisa Sûresi : 3’e göre 4 sınırını aşamaz. Aslında bu ayette “Adalet şartı konmuş, haksızlık yapılmaması şartı konmuştur ve birle yetinin” emri vardır.

10-   Kadın başkası ile evli ise, boşanmamışsa evlenilemez. Kur’an’da : “Evli kadınlar size haram kılındı” (Nisa:24) buyrulmuştur.

Müslümanın cinsel hayatı, meşru biçimde sürdürülecektir. Bunun içinde meşru evlilik yapacaktır.


Bu yazıyı 3.300 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.