//

Helak Olan insanlar etiket arşivi
Helak Olan Kavimler – Felaketlerden Ders Alınmalıdır

Bazen yaptığımız hataları bize göstererek bizim düzelmemiz için bize Rabbimiz düzelme fırsatı verir. Geçmişin olaylarını da ders alsınlar diye bize anlatır. Böylece düzelerek Cenab-ı Allah’a yönelme fırsatı doğar. Zaman zaman felaketlerle karşı karşıya kalarak imtihana tabi tutuluruz. Bir kısmımız dua ve ibadete sarılarak sabrederek imtihanı kazanır. Bir kısmımızda isyan ederek imtihanı kaybeder. O kimseler için felaketler zor atlatılır. Felaketlerden ders […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Helak Olan Kavimler – Musibetler İlahi Uyarıdır

Her şeyi yaratan Cenab-ı Allah’tır. Allah’ın izni olmadan hiçbir şey olmaz. Kur’an’da  ‘’Allah’ın izni olmadan ağaçtan bir yaprak bile düşmez.’’ Buyrulur. Cenab-ı Allah’ın yaratması devamlıdır. Bir şey için ‘’ Ol’’ der, o şey olur. Hiçbir şey tesadüf değildir. Tek yaratıcı alemlerin Rabbi olan Allah’tır. Olan kaza, bela ve musibetlerin çok yönlü olduğu bildirilmiştir. Kur’an’da şöyle buyrulur: ‘’ İnsanların bizzat kendi […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Helak Olan Kavimler – Azap Toptandır

Belayı hak eden, onu beklemelidir. Kim ne yaparsa, onun karşılığını mutlaka görecektir. Bazen suçlunun yanında suçsuz, yaşın yanında kuruda zarar görür. İnsanlar suçlu görüp ona mani olmazlarsa,  o kötülüğün kahrına uğrarlar. İşte aramızda iyiler olsaydı bu felaket başımıza gelmezdi, demek yanlış olur. Genellikle umumi felaket çoğunluğun günahındandır. Peygamber (sav) şöyle haber vermiştir: Allah bir kavme azap indirdiğinde o azap onların […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Helak Olan Kavimler – Günahları Yüzünden Helak Olanlar

Kur’an-ı Kerim de günahları yüzünden helak olan kavimlerin haberleri şöyle geçiyor: Firavun ve taraftarları suda boğulmuştur. (Bakara : 50) ***** Doğru yoldan sapan Allah’ın lanetlediği ve gazap ettiği, aralarından maymunlar, domuzlar ve tağuta tapanlar çıkardıkları helak olmuştur. (Maida : 60 ) ***** İbrahim (as)‘ın babası Azer puta tapardı. Oğlunu azarlamıştı helak olanlardan oldu. (En’am : 74 ) ***** Lut kavmi […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Helak Olan Kavimler – Helak Sebebi Neydi?

Cenab-ı Allah: ‘’Bir millet kendi durumunu değiştirmedikçe, onun durumunu değiştirmez.’’ (Rad:1) Kavimlerin helak sebebini Kur’an şöyle anlatır: ‘’İnkar eden ve başkalarını da Allah yolundan alıkoyanlar; şüphesiz doğru yoldan çok uzaklaşmışlardır.’’ (Nisa:167) ***** ‘’Biz, refahından şımarmış bir memleketi helak etmişizdir… (Kasas:58) ***** ‘’Zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik… (Enbiya:11) ***** ‘’Nice memleket var ki, biz, onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Helak Olan Kavimler – Neden Helak Oldular?

Tarih boyunca Cenab-ı Allah peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş ve emir-yasaklar koymuştur. Peygamberlerle alay eden, vahye kulak vermeyen, emir ve yasakları çiğneyenleri, vaadini yerine getirip cezalandırmıştır. Allah’ın buyrukları için ‘’Bunlar eskilerin masallarıdır.’’(Enfal:31) diyenlere, peygamberleri yalanlayanlara, azan ve sapıtanlara hak ettikleri cezayı vermiştir. Allah Rasulü (sav): ‘’Bir yerde iyilik hakim olmazsa, Allah o yer halkına şerleri musallat eder.’’ buyurmuştur. (Ramuz el-Ehadis:502/11) ***** […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Yukarı Git