//

kuran ile ilgili hadisler etiket arşivi
KURAN-I KERİM

Kur’an-ı Kerim, yüce Allah tarafından Cebrail (as) aracılığı ile Muhammed (as)’a ve O’nun ümmeti ile beraber bütün insanlığa gönderilmiş son kitaptır. 23 yılda vahiy tamamlanmış 6666 ayet, 30 cüz, 114 süredir. Eşsiz bir kitaptır. Kur’an, Arapça olarak inmiştir. Dilimize çevrilmesine Tercüme, açıklanmasına tefsir denir. İlk sûre Fatiha, son sûre Nas sûresidir. En uzun sûre Bakara sûresi, en kısa sûrede Kevser […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Kur’an-ı Kerim Nasıl Okunur?

– “Sana kitabı indiren O’dur. Kur’an’ın bazı ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye ulaşanlar ise; ona inandık; hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler. Bu inceliği ancak aklıselim sahipleri düşünüp anlar” (Al-i İmran:7) buyrulur. Müteşabih ayetlerin […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (1)

İmanın Esasları – Kitaplara İman

Cenab-ı Allah, insanı yaratmış, başıboş bırakmayıp peygamberler göndermiş, o peygamberlere de yol gösterici kitaplar indirmiştir. Onunla yollarını bulsunlar, hem dünya hem de ahiret hayatını düzene koysunlar diye. Bu kitaplar birer talimattır, birer reçetedir… Kur’an’da: – “Ey iman edenler! Allah’a peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara imanda sebat edin.” (Nisa: 136)  emri var.   A)    Daha önce indirilen […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Yukarı Git