//

Zekat kimlere verilir? etiket arşivi
ZEKÂT MALI ARTTIRIR

Zekât, İslam’ın şartlarından malla yapılan bir ibadettir. Kur’an’da 27 yerde namazla beraber zikredilir. Çokca namazla beraber zikredildiği için peygamber (as): ‘Namaz kıldığı halde zekât vermeyenin namazı(nın hayrı) yoktur.’buyurmuştur. İslam’ın şartlarının sıralanmasında zekât hacdan önce gelir. Zekâtı verilmeyen para ile hacca gidilmez. Kelime olarak zekât, temizlenmek, çoğalmak manasına gelir. Kur’an’da tam 82 ayette geçer. Dinde zekât, belirli bir malın, belirli bir […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Zekat İbadeti

Zekat, sosyal içerikli bir ibadettir.Hem verene, hem alana faydası dokunur.Toplumda sevgiyi saygıyı oluşturur.Ahlaki çöküntüyü önler.Şefkat, merhamet duygularını doruğa çıkarır, malı temizler, arındırır.Malı fanilikten ebediliye taşır. Zekat hem veren için hem alan için sigortadır.Zekat büyüme, çoğalma, artma anlamına gelir.82 ayette zekattan bahsedilmiştir.27. ayette namazla birlikte bahsedilmiştir. Zekat, mala olan hırsı kırar.İnsanı Allah’a yaklaştırır.Zekat fakirin hakkıdır.Yoksula, düşküne, borçluya,Allah yolunda çalışana, yolda kalmış […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

İslam’ın Beş Şartından Biri ZEKAT

Cenab-ı Allah insanları her yönden farklı farklı yaratmıştır. Farklı şeyler vermiştir. Bazılarını bazılarına muhtaç etmiştir. Bazılarını da bol ihsanlarda bulunup, sorumluluklar vererek imtihana tabi tutmuştur. Cenab-ı Allah, bol nimet verdiği kimselerin malında hak olduğunu bildirmiştir. Mal verilen kimselerin de şükretmesi istenmiştir. Zekat, İslâm’ın beş temel şartından biridir. Birçok faydalarının olduğu bildirilmiştir. İslâm’da paylaşmak esastır. Zekat, malın sigortasıdır. Verenin sigortasıdır. Alanında […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Zekat İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Zekat nedir? Kimlere farzdır?       Zekat, islamın temel şartlarından biridir. Belirli bir ölçüde parası, malı olan zenginin malının 40’ta birini ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Zekat, akıllı, ergenlik çağna girmiş nisap miktarı mala sahip olan müslümana farzdır. Nisap miktarı demek 80 gr. Altın veya bu değerde parası olan demektir. Zekat, Hicri aylara göre yani 355 gün esas alınarak verilir. Yıllık zorunlu ve […]

Konunun Devamını Oku... »

Yorum (0)

Yukarı Git