Tarikatlarla ilgili bunları biliyor muyuz?

-Tarikata girmek şart mı?Kuran’ı,İslam’ı tam bilmeyenler için,tarikat vasıtasıyla yol daha kolay bulunur.Kuranda:”Doğrularla beraber olun”.(Tevbe:119)”Allah’a yakınlaşmaya vesile arayın”(Maide:35)buyrulur.

Tarikata girmek ,farz,vacip ve sünnet olan bir iş değildir.Girmeyenin ameli boşa gitmez.

Tarikattan ayrılınmaz  mı?Bid’at işlenen yerde durulmaz,uygun olmayan durumlarda tarikattan ayrılan çarpılmaz cehenneme de girmez.Yalnız edepli ayrılmak gerekir.

Şeyhi olmayanın şeyhi şeytan mıdır?Böyle bir hadis yoktur.Peygamberlere gösterilen saygı,sevgi bazılarının kendilerini Resul-Nebi oldukları iddaya kadar götürmüştür.Bunun gibi bazıları da hürmet ve saygı görmek için veya kötü ameller için kendilerinin şeyh olduğunu ilan etmiştir.

İbadeti arttıranlar,eksiltenler olmuş,kabinde,sıratta,kıyamette kurtuluş vadedenler olmuş,ölürken Müslüman olarak ölme garantisi verenler olmuş,doğrudan cennet vadeden kendini bilmezler olmuştur.Son olarak 2011 Temmuzun da Bursa da U.K. dergah açmış gelenlere cennet vaat etmiştir.Dergaha girenlerden birçoğunun psikolojisi bozulmuştur.Bazı bayanlarda taciz ve tecavüze uğramıştır.

U.K tutuklanmış 341 yıl ceza istemi ile mahkemeye sevk edilmiştir.

Şeyhin de sahtesi oluyormuş.

Şeyh,nasıl olur?

Şeyh,itikadı düzgün,ahlakı düzgün,Kur’an’a sünnete bağlı olmalı insanlar arasında ayrım yapmadan onlara doğruyu göstermelidir.

Rahmetli hocam Hacı Salih Tanrı buyruğu’nun biri elimi öptü ve

-Hocam kabirde,sıratta,mahşerde bize yardım edersiniz değil mi? Dedi.

Hocamın öyle kızdığını hiç görmedim.Şöyle dedi:

-Defol!Beni de günaha sokma,git tevbe et.

Doğrulurla beraber olursa insan,zarar görmez.

Bir hadiste”Kişi sevdiği ile beraberdir”buyrulur.

Cenab-ı Allah’da:”Her insan topluluğunu önderleri ile birlikte çağıracağız.”(İsra:71)

“Firavun kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları çekip ateşe götürecektir.Varacakları yer ne kötü bir yerdir.”(Had:98)buyuruyor.

Şeyh,kimsenin ibadetini yapamaz.Kimsenin imanlı ölmesini, kabir azabından kurtulmasını,sırattan güzel geçmesini,mahşer günü kolay hesap vermesini sağlayamaz.

Şeyh,bizi görür,halimizi bilir,denemez.ölünce şeyhin ruhu hazır olmaz.Ölenin dünyası ile tasarruffu  kalmaz.

Şeyhin resmi taşınmaz.Resimle rabıta kurulmaz.Şeyhe “Gavs”,”Gavs-ı Azam”denmez.Sığınak tek Allahtır.Şeyhe Ekber denmez.Bu sıfat Cenab-ı Allah’ındır.

Şeyh,günahsız değildir.Her insanın günahtan mutlaka nasibi vatdır.Peygamberlerin bile zelle denilen günahları olmuştur.Kusursuzluk Cenab-ı Allah’a  mahsustur.

Şeyh,iyi seçilmelidir.Vebali onun denmez.O beni yanılttı,o beni aldattı denmez.İşlenilen suçun vebali işleyene aittir.Yanıltana,yanıltma vebali vardır.

Tarikatta şeyhe bağlılığın sınırı iyi çizilmelidir.Şeyh keramet sahibi olduğunu söylese de şeyh uçurulmamalıdır.Sihirbaz da göz boyayabiliyor.

Şeyh,gaybı bilemez,gaybı ancak Allah bilir.

Allahla araya birini sokmak şirktir.

Başka cemaatleri kötüleyen kimsenin tavrı,İslama uygun değildir.

Cenab-ı Allah Kuran-ı Kerim de şöyle buyuruyor:

-“Dinleri parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya,senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur.Onların işi ancak Allaha kalmıştır.Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir.”(En-am:159)

-“Dinleri parçalayanlardan ve bölük bölük olanlardan olmayın.bunlardan her fırka kendilerinden olan ile böbürlenmektedir.”(Rum:32)

Her önüne gelene”efendim”demek el öpüp,iki büklüm olmak,İslam ahlakı ile bağdaşmaz.Peygamberimiz el öpmemiş  elini öptürmemiştir. Hele bir bayanın bir erkeğin elini öpmesi asla İslami değildir.

Şeyhe kayıtsız şartsız teslim olunmaz. Saygıda,övgüde,hizmette,ölçülü olunmalıdır.

Allahtan başkasına sığınılmaz.Allahtan başkasından yardım istenmez ve beklenmez.”Yardım ancak Allahtandır.”(Al-i İmran:126) Başkasından yardım bekleyene Cenab-ı Allah:”Git sana falan yardım etsin” diyecektir.Şeyh için “imdat!”denmez.

Bir tarikat ne zaman terk edilir?

-Kur’ana sünnete uygun davranılmıyor bid’at işleniyorsa,

-Uyum sağlanmamışsa

-Eşi,arkadaşları ile beraber olmak istiyorsa,

-Bulunduğu yerde yalnız kalmışsa,bir insan tarikat değiştirebilir.


Bu yazıyı 1.178 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.