Yalan ve Yemin İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Bazen istemeden de yalan söylüyoruz günah olur mu?
      Allah Kur’an’da:’’Ey iman edenler, Allah’tan korkun doğru söz söyleyin’’ diye emrediyor. (Ahzab:70)
Peygamberimizde:’’Yalan kötülüğe, kötülük cehenneme götürür. Yalan söyleye söyleye insan Allah katında yalancılar defterine yazılır’’ (R.Salihin:1571)
-‘’Kim görmediği bir rüyayı gördüm derse, kıyamet günü ona iki arpa tanesini düğüm yapması istenir. Böyle azap olunur buyurur. (Age:1573)
Şaka da olsa ufak tefek yalanlar söylenmemelidir. Her günah küçükten başlar.
Yalan söyleyen güvenini, itibarını yitirir. Yalancı çoban gibi olur.

Yalan yalnız sözle mi olur?
     Yalan sadece sözle değil, davranışlarla da söylenmiş olur. Ticarette fiyatı yalan söylemek, iftira atmak gerçek dışı şaka yapmak, hasta değilken yalan yere rapor almak, yalan beyanda bulunmak, hileli boşanmak, hileli evlenmek gibi…
Göz, kafa, el işaretleri ile de yalan söylenmiş olur.

Yalanın caiz olduğu yerler var mıdır?
      Hayır söz söyleyen yalancı olmaz. Mesela fitneyi önlemede, dargınları barıştırmakta eşlerin arasını bulmakta, düşmanı yanıltmakta, zalimin zulmünü önlemekte iyi niyetle söylenen söz yalan olmaz.
Peygamberimiz:’’ İnsanların arasını bulmak için hayır söz söyleyen, yalancı değildir’’ diyor. (Tirmizi, birr:26)
Hz. İbrahim Nemru’da ‘’putları ben kırmadım en büyükleri kırdı demiştir’’
Tabii bu hallerde zararsız yalanlar söylemek gerekir. Kaş yapalım derken göz çıkarılmaz. Lüzumsuz yere yalana müsaade yoktur.

İnternette söylenen yalan da aynı mıdır?
      Nerede nasıl ne zaman söylenirse söylensin yalandan kaçınılmalıdır.
Karşı tarafı aldatmak, yanıltmak, yanlış mesajlar vermek, abartmak, olduğundan başka görünmek yalandır. Sanal ortamda söylenen yalanlarda haramdır, günahtır. Peygamberimiz: ‘’Bizi aldatan bizden değildir’’ demiştir.
İnternetteki yalanların ne denli büyük zararlar verdiğini şahit olmaktayız.

Allah adına yemin doğru mu?
      Allah’ın adını sık sık yeminde, bedduada, lanette anmak yanlıştır. Allah’ın adını pis yerlerde pis işlerde, günah işlerken, haram yerken anmamalıyız.

Yeminin kefareti nedir?
      Ettiği yemini bozan veya yerine getiremeyen kimse, 10 fakiri sabah akşam doyurur veya giydirir. Bunu yapamazsa 3 gün peş-peşe oruç tutar.

Konuşurken ağzımızdan yemin çıkıveriyor günah mı?
      Dil alışkanlığı olarak yapılan yeminlerde vebal yoktur. Ama bu dil alışkanlığından vara yoğa yeminden kaçınmak gerekir. Bu konuda Allah Kur’an’da şöyle buyurur:’’ Allah unutarak kasıtsız yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz Bile bile yaptığınız yeminler için sorumlu tutar’’ (Maida:89)

Yemin bozulur mu?
      Allah Kur’an’da yeminlerin yerine getirilmesini, vaadin mutlaka yerine getirilmesini emreder. (Nahl:91)
Ancak yapılmaması gereken yeminin bozulup kefareti verilir.
Peygamberimiz:’’Bir kimse bir şey için yemin eder sonra da ondan daha hayırlısını görürse, yeminini bozsun ve keffaret versin’’ buyurur. (Buhari, eyman:1)

Yemin sözcükleri nelerdir?
      Vallahi, billahi, tallahi, yemin olsun, kafir olayım, Allah’ı inkar etmiş olayım demekle yemin olur.
Karşı tarafın yemin kabul ettiği her söz yemin olur.

Kötü birine lanet okunur mu?
      Lanet birinin Allah’ın affından mahrum kalmasını istemektir. Kahrolsun Allah Kahretsin demektir. Buna hakkımız olmasa gerek Peygamberimiz:’’ Lanet Peygamberi değilim’’, Mü’min lanetleyici olamaz’’ der.
İnsanların kötülüğünü isteme yerine Allah’a havale etmek ‘’Allah ıslah etsin’’ demek daha uygun olur.
Bir de lanetin bedduanın geri dönülmesinden korkulmalıdır.
Çamura düşeni basıp geçme yerine elinden tutulursa, daha insani ve İslami olur.


Bu yazıyı 3.205 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.