ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Türk İslam Tarihinde Adalet Anlayışı

Adalet, hak sahibine hakkını vermek, haksızlıktan kaçınmak, haksızlığı düzeltmek ve ölçülü hareket etmek anlamlarına gelir. Adaletin zıddı, zulüm ve insafsızlıktır. Tarihte adalet temeline dayanan idareler...

TIBB-I NEBEVİ

Pey­gam­ber (as)ın tıpla il­gi­li söz­le­ri­ne gö­rüş­le­ri-ne ve tav­si­ye­le­ri­ne Tıbb-ı Ne­be­vi denir.  Pey­gam­ber (as)her ko­nu­da in­san­lı­ğa reh­ber, önder ve yol gös­te­ri­ci ola­rak...

YÜCE MERTEBE ŞEHİTLİK

A-  ŞEHİD VE ŞEHİTLİK Şehid, Allah (c.c)'ın rızası uğrunda malı ile, canı ile, vatan, millet, din ve devlet için mücadele ederken ölen veya öldürülen kimselere...

MELEKLERE İMANIN ÜZERİMİZDEKİ ETKİLERİ

İslam da iman etmiş olmanın 6 şartı vardır. Meleklere iman bunlardan biridir. Meleklere inanmayan küfre girer. İmanın 6 esası şunlardır: 1-Cenab-ı Allah’ın varlığına birliğine şekilsiz şüphesiz iman, 2-Allah’ın...

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Namazdaki Sünnetleri

Peygamber (as) namaza büyük önem vermiştir. “Namazsız dinin hayrı yoktur” demiştir. Hz. Ali (ra) der ki: - “Allah Rasûlü’ nün son sözü “Namaza dikkat edin!” oldu.” Rasûlallah...

Kötü Ahlak

Rasulüllah (sav) şöyle buyuruyor: “İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, onların yüzleri insan yüzü, kalpleri ise şeytan kalbi olacak. Onlar: Kan dökecekler, Çirkin davranışlardan kaçmayacaklar, Kendilerine uyanları...

İmanın Esasları – Kaza ve Kadere İman

Her Müslüman, kadere, hayır ve şer her şeyin Allah’tan olduğuna inanmakla mükelleftir. Kul, ister, seçer, Cenab–ı Allah yaratır, takdir eder. Allah'ın takdiri, kulun iradesine mani...

Bataklıklar Gençleri Yutuyor

Kafeteryalar, diskolar, diğer eğlence merkezleri, gençler için ve bilhassa öğrenciler için tuzaktır. Neden? Bu yerler kötü, cinsiyete dayalı arkadaşlıklara ve kötü alışkanlıklara zemin hazırlar....

Besmelenin Okunuşu ve Anlamı

BESMELE EUZUBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM   Manası: Lanetlenmiş kovulmuş şeytanın şerrinden alemlerin Rabbı olan Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile başlarım. Euzu Besmele, Yüce Allah’a ilticadır, sığınmadır. Besmele her şeyin anahtarıdır. Unutulursa,...