ÇOK OKUNANLAR

Ölen İçin Yapılması Gereken İşler

Her konuda olduğu gibi ölüm, ölenler ve kabirler için her doğruyu öğrenmek, doğru kaynaktan öğrenmek ve doğrusunu yapmak. Buna son derece ihtiyacımız var. Çünkü...

Küfürden Dönenin Durumu Nedir?

Cenab-ı Allah her günahkâra tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kul pişman olup günahı terk eder, Allah’tan affını dilerse, onu bağışlayacağını bildirmiştir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın...

Küfre Neden Olan Sözler ve Davranışlar

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse...

İslam’ın Kaynakları – Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas

İslam dininin dünya ve ahiretle ilgili işleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara şer’i deliller denir. Bu dört kaynak sırasıyla şöyledir:   1-     KİTAP: Cenab-ı Allah’ın son olarak...

Gece Namazı (Teheccüd Namazı)

1- Gece namazının fazileti Yatsı namazından sonra kılınan namaza gece namazı denir. Gecenin yarısından sonra imsâk vaktine kadar kılınan namaza teheccüd namazı denir. Teheccüd namazı, 2...

Peygamberlere İman Konusunda Küfre Götüren Söz Ve Davranışlar

Ömer Nesefi, Akaid’inde bu konuda şunları ifade eder:   1-Peygamberlerin bir kısmını veya nebiliği sabit olan bir Peygamberi inkâr etmek.   2-Peygamberin sünnetinden birine rıza göstermemek.   3-Hz. Muhammed’in son...

Müslüman İsraf Etmez, Tasarruf Eder

a. İsraf Nedir? İsraf, lüzumsuz ve ölçüsüz harcamanın adıdır. Cimrilik gibi bu da bir hastalıktır. İsraf, tatmin olmayan arzuların ihtirasından doğar. İsraf, çılgınlıktır, boşa harcamadır. İsraf, sefaletin kapısıdır,...

Peygamberlerini Yalanlayanlar – İsa Peygamber

İsa, Kur’an’da adı geçen iffet abidesi bir kadın olan Meryem’den dünyaya geldi. İsa’nın babasız olarak dünyaya gelmesi bir mucize idi. Bu durum Hristiyanların kafasını karıştırdı....

Müslüman İftira Etmez

İftira, bir insanda bulunmayan bir şeyi, ona isnat etmek, bir insanın yapmadığı bir şeyi ona yakıştırmaktır. İnsanlık tarihinin başlangıcından beri kötü insanların kıskançlık duydukları, kin...

Ana Baba Hakkı

Cenab-ı Allah kendisine ibadeti ve hiçbir şekilde şirk koşmamayı emrettikten sonra, anaya babaya, yakınlara iyiliği emrediyor. (Nisa:36) Ana babaya kötü davranmayı haram sayıyor. (En’am:151)...

En Büyük İbadet ZİKİR

Zikir, Allah’ı anmak hatırlamak yâd etmektir. Zikir, Allah’ı sevmenin alâmetidir. Allah’la olmak, Allah’la konuşmaktır. Zikir, Allah’ın emridir. Büyük bir ibadettir. Allah: ‘‘Beni anın, bende sizi anayım’’...

Müslüman Rİyadan Uzak Duran Kimsedir

Riya, gösteriştir, imrenmedir, övünmedir, başkasının övmesini istemektir, gururlanmaktır. Üstünlük iddiasında bulunmaktır. Yani kalbin hastalıklarındandır. Riya, bir şeyi olduğundan ters göstermektir. Bunun için riyada yalan vardır....

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’e Salavat Getirmek

Peygamber (as) üzerine salevat getirmemizi Cenab-ı Allah emretmiştir. Şöyle buyurur: - “Allah ve melekleri peygambere çok salevat getirirler. Ey müslümanlar! Siz de O’ na salevat...

Hurafeler

A.HURAFE NEDİR? KAYNAĞI VE YAYILIŞI Hurafe, İslâm’da yeri olmayan şeydir. Hurafe kelimesinin kullanılışı şöyle olmuştur: Rasûlullah (s.a) bir gece hanımlarına bir hâdise  anlatmıştı. Onlardan birisi: -Ya Rasûlullah!...

İslam’ın Beş Şartından Biri ZEKAT

Cenab-ı Allah insanları her yönden farklı farklı yaratmıştır. Farklı şeyler vermiştir. Bazılarını bazılarına muhtaç etmiştir. Bazılarını da bol ihsanlarda bulunup, sorumluluklar vererek imtihana tabi...