Aile İlgili Sorular ve Cevaplar

Ailede reis kimdir?
      Kadınla erkek bazı yönlerden farklıdır. Yapıları görevleri farklıdır. Fiziki ve ruhsal yapıları da farklıdır. Bunun için Allah, kadınla erkeğe ayrı ayrı görevler yüklemiştir. Öyle görevler vardır ki birinin yaptığını diğeri yapamaz. Mesela erkek çocuk doğurup, analık görevini yapamaz. Kadın aileyi geçindirmek ve bunun için dışarıda mücadele veremez.
Kadının sorumluluğu; giyim, barınma yeme içme ve sağlık gibi durumlarda erkeğe aittir. Ayrıca mehir boşanırsa nafaka erkeğe aiittir.
Kur’an’da erkeğin kadına göre üstünlükleri vardır (Bakara:228). Erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. (Nisa:34) Kadın korunmaya muhtaçtır buyrulur. Yani evin reisinin erkek olduğu bildirilir. Evde reislik kavgası yaptırmak ailenin de, kadının da, erkeğin de, hayrına değildir.

Dinde kadın erkek eşit midir?
      Aile yuvalarını yıkan şeylerden biri de eşitlik kavgasıdır. At bırakılıp, kuzuya binilirse, kuzu isyan eder bu benim görevim değil der.
Suyun meydana gelişi gibi kadınla erkek aileyi oluşturur.
Dinde dinin emir ve yasaklarını yerine getirme sorumluluğunda ayrım yoktur. İbadetlerin sevabı bakımından da ayrım yapılmamıştır.
Ailenin ayakta durmasından, çocukların yetiştirilmesinden ana da baba da ikisi de sorumludur.

Çocuklarla ana baba arasında neden anlaşmazlık oluyor?
      Bazı aileler de çocuk baştan iyi terbiye edilip, iyi yetiştirilmediği için para kazanma veya zevk, eğlence derken ihmal edildiği için sonunda problem çıkıyor. Bazı aileler çocukların kendileri gibi olmasını istiyor. Çocuğun her şeyine karışıp onu bunaltıyor. Aşırı baskıcı, himayeci oluyor. Sürekli öğüt veriyor, çocuğa güvenmiyor.
Bazı aileler çocuğa farlı farklı davranıyor. Bir de ailede geçimsizlik varsa, düzen bozuksa çocuk neden isyan etmesin?
Ana baba hep çocuğu suçlu görmemelidir. Çocuğu yetiştirmediği için en büyük suçlu ana baba değil midir?
Ana baba çocuğun hakkına saygılı olursa çocuk da ana babasına saygılı olacaktır.


Bu yazıyı 8.696 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.