Alkol İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Alkol katkılı ilaç kullanılabilir mi?
      Sarhoş eden bir şeyin azıda haramdır. Alımı, satışı ve kullanılması da helal olmaz.
Peygamberimiz: ‘’haramdan şifa olmaz’’ buyurur. Biri: ‘’biz alkolü ilaç olarak kullanıyoruz’’ deyince; ‘’o deva değil derttir’’ demiştir. Bir hadislerinde de: ‘’Allah şifayı haram kıldığı şeylerde yaratmamıştır’’ buyurur.
İslam da tedavi helal şeylerle olur. Necasetle tedavi olmaz. Eğer alkol katkılı ilacın mutlaka kullanılması gerekiyorsa ve alternatifi de yoksa kullanılır. Alternatifi varsa, o kullanılır.

Bira içilebilir mi?
      Alkolün adını değiştirmek onu helal kılmaz. Bira da alkol vardır. Alkolsüz bira yoktur. Bira alkolün başlangıcıdır.
Diğer içkiler gibi bira da zararlıdır.
Üretici firmalar birayı alkolsüz ve faydalı diye reklam yapıyor, bu aldatmacadır.
İddia edildiği gibi insan vücudunun biraya ihtiyacı yoktur.
İnsan vücudunun demire ihtiyacı var diye demir kemirilmez. İnsan vücudunun neye ihtiyacı varsa, Allah onu diğer yiyecek ve içeceklerde vermiştir.
Kazaların ardındaki boş bira kutuları iyi mesaj vermez.

Cola faydalı mıdır?
      Kolanın neler ihtiva ettiği bir sırdır. Kola bağımlılık yapar ve alkole götürür.
Sağlıkçıların ifedesine göre kola gıda öldürür, beyni uyuşturur, kansızlık yapar, dişleri çürütür, mideye zararlıdır, çocuklarda kemik gelişimini engeller.
Kola da kafein, kokain, alkol vardır.
Kolanın Afrika’da üretilen bir böcekle renklendirildiği ve tadını ondan aldığı söyleniyor.

İçki içilen yerde çalışan orada namaz kılabilir mi?
      Otel, yatmak, lokanta, yemek içindir. Buralarda içki içiliyorsa o ayrı bir konudur. İçkiyi içen ve içiren günah işlemiş olur. Buraların mescidinde veya temiz bir bölümünde namaz kılınabilir.

Alkollü kozmetik ürünleri kullanılır mı?
      Alkolün sadece içmesi değil, kullanımı da yasaktır. Kozmetik ürünleri alkol ihtiva ediyorsa, namaz için o bölgenin yıkanması gerekir.
Bir konuda bir fetva birde takva vardır. Bir şeyin yenmesi, içilmesi haramsa kullanımı da haramdır.
İçinde alkol olan şey necistir.
İçki içene veya satana ev, işyeri kiraya verilir mi?
      Kötülüğe, kötüye karşı çıkmak ve tepki göstermek gerekir. Bir kötülüğe fırsat veren, vasıta olan da o kötülüğü bizzat işlemiş gibi olur.
Allah iyilikte yardımlaşın, kötülükte yardımlaşmayın diye emrediyor.
Gayri meşru iş yapana evde, dükkan da verilmez. Verilirse, o para meşru değildir. Paranın nereden kazanıldığı önemlidir. Paranın kaynağı temiz olursa helal olur.

Üzümü şarap fabrikasına satmak caiz midir?
      Allah’ın nimetlerini yerli yerince kullanmak gerekir. Kötü şeye yardım etmemek, destek olmamak ve zemin hazırlamamak gerekir. Bana ne denilmez. Neye sebep olunduğu önemlidir. Bir kötülüğe sebep olanın onu işleyenle farkı yoktur. Cinayet işleyecek olana silah satmak ne ise şarap fabrikasına üzüm satmak da odur.

Hindi kuluçkaya yatırılırken şarap içiriliyor eti yenir mi?
      Hindi bu durumda temizlenmeden yenmez. Mesela; pislik yiyen tavuk üç gün de temizlenir, ondan sonra kesilip yenir.
Tavuk yemine kan katıldıysa oda üç gün temiz gıda ile beslendikten sonra kesilmelidir.
İçki içen ancak ayıldıktan sonra namaz kılabilir.
Şarapla terbiye edilen et yenmez.

Sarhoşken ölenin cenaze namazı kılınır mı?
      İçki içmek günahtır. Günah işlerken ölende günahkardır. Ona kafir denemez. Cenaze namazı kılınır.
Sarhoş olmak mazeret sayılmaz. Sarhoşken küfüre girecek söz söyledi ise o dinden çıkmış olur. O zaman onun cenaze namazı kılınmaz.
Alkollü iken ölmek Allah korusun imansız gitmeye sebep olabilir. İçkiyi helal saymak ne var bunda demek insanı imandan eder.
İçkili iken ölmek normal değildir. Ama küfürü açık değilse müslüman muamelesi yapılır. Gerisi Allah’a bırakılır.

İçki içenle beraber olunur mu?
      İnsan kıyamet gününde sevdikleri ile beraber olacaktır. Onun için Allah doğrularla beraber olmamızı emreder. Peygamberimizde: ‘’Sakın içki bulunan sofraya oturma’’ der.
İçki içenle beraber olmak, kötülüğe rıza göstermek, onu meşru saymak olur. Bir bakıma günaha iştirak olur. Bazı alimler içki içenle orada bulunanı bir tutmuştur.

Kolonya kullanmakta mahsur var mı?
      Kolonya içilirse sarhoş eder, onun için necistir. Alkol yasağında ‘’Alkol kullanmayın’’ ifadesi geçer.
Haram olanın azı da haram kuralına göre yiyecek içeceğe karıştıysa dikkat etmek gerekir.
İçilmesi haram olanın kullanılması da haramdır. İlaçlarda inançlı doktorun tavsiyesine göre hareket edilir. Alternatif ilaç aranır.
Kolonya ele yüze sürüldüyse, elbiseye döküldüyse yıkarsak isabetli hareket etmiş oluruz. Çünkü kolonya konusunda mezheplerin görüşü farklıdır.
Baygınlık hallerinde kolonya içirilmesi doğru değildir. Çünkü haramdan deva ve şifa olmaz.

İçki satılan yerden alışveriş etmek doğru mudur?
      İçki satılmayan yer varsa oradan alışveriş yapmak gerekir. O bölgede satmayan yoksa, alışverişte günah olmaz inşallah.
Uyarma durumu olursa ve uyarılırsa görev yapmış olunur. ‘’İçki satma, satarsan müşterin azalır’’ demek uygun olur.

İçkili iken namaz kılınabilir mi?
      Haramla ibadet olmaz. İçki haramdır. Namaz ise Allah’ın en önemli ibadetlerinden biridir.
Allah:’’İçkili iken namaza yaklaşmayın’’ diyor. Sarhoşluk geçmeden namaza yaklaşılmaz.

İçki haram, haram olanın ticaretini yapmak doğru mu?
      Yasak olan bir şeyin yenmesi, içilmesi, kullanımı, ticareti, ikramı veya herhangi bir şekilde istifade edilmesi de caiz olmaz. Çünkü haramdan fayda beklenmez.
İçki yasağı gelince Müslümanlar ellerinde ne varsa dökmüşlerdir. ‘’Satayım’’ diyeni olmamıştır. Çünkü peygamberimiz onlara:’’ Yanında içki olan onu ne satsın, ne alsın, ne de istifade etsin’’ demiştir.
Bir hadiste de: ‘’Allah içkiye, onu yapana, yaptırana, içene, taşıyana, kendisi için taşınılana, satana, satın alana, sunana, içirene ve parasını yiyene lanet etti ya Muhammed!’’ buyrulur. (Ramuz el hadis:11/2+347/9)

İçki içerken besmele çekilir mi?
      Allah’ın adı boş yere anılmaz. Lanette, yeminde, bedduada Allah zikredilmemelidir.
Kötü iş işlerken haram iş yaparken Allah’ın adı anılmamalıdır.
Akaid kitaplarında yazdığına göre bilerek besmele çeken küfüre girer. Eğlencede, çalgı aleti çalarken besmele çekilmez. Hele alay olsun diye besmele çeken imandan olur.

Alkolik birinin kanı alınır mı?
      İnsan yediğinden, içtiğinden ibarettir derler. Bir şeye içki karışınca nasıl onu haramlaştırıyorsa, necis hale getiriyorsa, kana karışınca da onu haramlaştırır.
Kandan huy geçer, alışkanlıklar geçer, hastalıklar geçer. Sağlık için alkolsüz, nikotinsiz, helal lokma yiyen, hastalıksız insanların kanına ihtiyaç vardır.
Acil durumlar için kan bağı listesi oluşturulursa çok uygun olur.

Sarhoşun eşini boşaması geçerli midir?
      Alkol, şeytan işi pislik olarak yasaklanmıştır. Bunun için sarhoşluk mazeret sayılmaz. Sarhoş yaptığından, söylediğinden mesuldür. Yaptıklarından günaha girer. Sarhoş dinen boşanmayı gerektiren bir şey yaptı ve söyledi ise boşanmış, nikah gitmiş olur.

İçki içene selam verilir mi?
      Selam almanın vermenin dinde büyük önemi var. Ama Kur’an okunurken, ezan okunurken, abdest alınırken, namaz kılarken, zikir yapılırken selam verilmez.
Birde ihtiyaç giderene haram ve günah iş yapana, tesettürsüz olana, içki içene ve sarhoş olana selam verilmez. Selamı almayana selam verilmez.

Bira satılan kahvede oturup çay içilir mi?
      Allah, günah ortamında ve kötülerle bulunmaktan razı olmaz. Doğrularla beraber olun diye emreder.

Peygamberimiz de ‘’Sakın içki bulunan sofraya oturma’’ der.
Alkol satılan ve içilen yer iyi bir ortam değildir. Orada oturulmaz, orada yenip içilmez. Orada bulunmak meşrulaştırmak olur. Destek olur. Orada yapılanı tasvip etmiş olur. Yoksa çayına haram denemez.

İçki ile iman bir arada olmaz deniliyor doğru mu?
      İçki içmek, büyük günahlardan biridir. İnandığımız din onu şiddetle yasaklamıştır.
İçkinin haramlığını ve günahını inkar etmek ve faydasından söz etmek insanı imandan eder.
‘’ İçki haram ve günah dediği’’ halde içen günaha girer.
İçkili iken ibadet olmaz. Allah onun ibadetini kabul etmez. Sarhoşun kestiği hayvanın eti yenmez.
İçki ile iman bir arada olmaz. Bir hadiste de:’’hiçbir kimse Müslüman olarak hırsızlık yapmaz, zina etmez, içki içmez’’ buyrulur. Bir hadiste de:’’Allah’a ve ahret gününe inanan içki içmesin’’ diye geçer.
İçki ile iman bir arada olmaz. Birbirini kovar. Rahmet melekleri sarhoştan uzak durur.

Çamaşır suyuna alkol veya alkol katkılı ilaç katılsa onunla namaz kılınır mı?
      Kolonya kullananın üzerine kolonya dökülenin namazdan önce yıkaması gerektiği söylenir.
Alkol içermeyen yumuşatıcı kullanılmalıdır. %1 oranında bile olsa haramlık gitmez.
İyice durulanıyorsa, temizdir. Durulama olmazsa temiz sayılmaz.
İçkili lokantada neden yemek yemeyiz? Bardağa, tabağa, kaşık, çatala dokunmayız. İçkili insan kullandı diye.
Biri peygambere sorar:
-Babamdan bir küp şarap kaldı ne yapayım?
Allah Rasulü:
-Dök küpüde kır der.
Hz. Ali (ra) ‘’Bir göle bir damla içki damlasa, göl kurusa, otlak olsa, orada atımı otlatmam’’ demiştir.


Bu yazıyı 11.497 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.