Allah İnancı Nasıl Olmalıdır?

Allah’a iman, iman esaslarının birincisidir. İman, eksiklik, noksanlık, fazlalık kabul etmez.

İnanan, bilinçli bir şekilde Allah’ın varlığına birliğine delilleriyle inanmadan iman etmiş olmaz.

Allah’ın varlığını tartışmaya gerek yoktur. Onu inkârcılar ve cahiller yapar, ahmaklar yapar.

Allah’ı orada burada aramaya gerek yoktur. Delil olarak insanın kendisi yeter. İnsanın aklı, ruhu, vücut yapısı, parmak izi, DNA’sı, sesi ve karakteristik özellikleri “Allah var!” deyip durur.

“Elle tutup gözle görmediğime inanmam” demenin hiçbir anlamı yoktur. Her şeyi gördük de aklımızı, ruhumuzu, vücuttaki enerjiyi gördük de, görmediğimiz bir Allah mı kaldı?

Allah’a inanmayan, kendinden aciz varlıkları kendine tanrı edinir. Onunda hiç faydasını görmez.

Put yapıp tapınanlar, insanları putlaştırıp heykellerini dikenler onları kendi elleriyle devirip parça parça etmişlerdir.

İman, bir hidayet işidir. İmandan mahrum olmak, en büyük cezadır.

Allah’a imanın nasıl olacağı İhlas suresinde şöyle anlatılmıştır:

-“Deki: O Allah birdir. Her şey O’na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O Allah doğmamıştır, doğrulmamıştır. O’na hiçbir şey denk değildir.”

-Allah her şeyi yaratan yaşatan öldürecek ve hesaba çekecektir.

-Allah’ın evveli sonu yoktur.

-Allah her şeyi görür bilir.

-Allah cisim değildir. Şekli yoktur. Mekânı da yoktur.

-Hiçbir şey O’na benzemez.

Peygamberin ifadesiyle: “Allah’la ilgili aklınıza ne gelirse, Allah ondan başkasıdır.”

Yunus Emre:

“Yücelerden yücesin,

Kimse bilmez nicesin” der.

-Emir koyan her şeyi yöneten Allah’tır. Allah’ın dilemesi dışında hiçbir şey olmaz.

-Allah lafzı hiçbir kelimeden türememiştir. O tektir.

-En büyük O’dur. O’ndan başka büyük yoktur.

-Her şeyin sahibi Allah’tır.

-Yaratıcı O’dur. O’ndan başka yaratıcı yoktur.

-İbadete en layık Allah’tır. O tek sığınaktır. O’ndan başka sığınak ve koruyucu yoktur.

-Peygamberimiz (sav): “Allah’ı düşünün şeklini düşünmeyin” buyurmuştur.

 

Ne Denmez, Ne Yapılmaz?

-Koca Allah,

-Allah baba, Allah dede,

-Kahpe felek, zalim felek denmez.

-Allah’a yapılan, başkasına yapılmaz.

-Allah’ın sıfatları başkasında görülmez.

-Allah’tan başkasından korkulmaz.

-Allah’tan başkasından bir şey beklenmez.

-Allah göktedir denmez.

-Allah’tan başka kurtarıcı, sığınak kabul edilmez.

-Allah’ı gördüm, O’ndan emir aldım denmez.

-Allah’tan başka kimse insana şah damarından daha yakın kabul edilmez. İnsana şah damarından daha yakın olan Cenab-ı Allah’tır.


Bu yazıyı 857 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.