Allah vardır birdir Ondan başka tanrı yoktur. Şüphemiz var mı?

Mısır Firavunu 2.Ramses, tanrılık iddiasında bulunmuştu. Ölümünden üç bin yıl sonra cesedi süveys kanalının kenarında bulundu. Şimdi İngiltere de British müzesinde hiç bozulmamış ve secde eder vaziyette, ibreti âlem için sergilenmektedir. Bu olay Kur’anda Yunus süresinin 90-91-92 ayetlerinde anlatılmaktadır.
Hıristiyanlar İsa ve Annesine ilahlık yakıştırır. Tanrı üçleme (teslis) yani baba+oğul+Ruh’ul-Kudüsten oluşur.(Bak miada :72+73+Tevbe:30)
İncilde “Baba Allah “ ifadesi kullanılır (Yuhanna:6/27)
Yahudilikte tanrı Yehova’dır.
Son yıllarda Vatikanın önde gelendin adamlar.(7 yıllık araştırmalardan sonra İslam dininde olduğu gibi tek Allah’a inanmak gerektiğine karar vermiştir. Hazırlatılan kitapta aynen şöyle denmiştir:” Huzurlu yaşamanın anahtarı, yaratanı benim semek ve tek Allahın varlığına inanmaktır” (23-11-1992-Türkiye)
İslam inancında Allah vardır birdir eşi benzeri ortağı yoktur. Her şeyi var eden o’dur. O’nun izni olmadan hiçbir şey olmaz. O’ndan başka tanrı yoktur.
Dedekorkut ‘ta “Ölümsüz mâbut” diye geçen, ezelî ve ebedî olduğunu bildiren Allah hakkında şöyle deniliyordu:
“Yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin
AzizTanrı sen anadan doğmadın
Sen babadan olmadın, kimsenin rızkını yemedin
Kimseye güç etmedin, bütün yerlerde birsin
Sen dâim ve bâkî olan Tanrısın.”
İslamdan önce Araplar, putlara taparlardı Hz.Ebu Bekir çocukken babası onu puthaneye götürmüş ve onlara secde etmesini istemişti. Ebu Bekir (ra) puta şöyle dedi :
-Açım beni doyur; susuzum suver ;açıktayım beni giydir… Tabi cevap alamadı bir taş alıp : “sen tanrı isen kendini benden koru!” diyerek taşı fırlattı. Put yere düştü.
Râşid bin Abdi Rabbih, Beni Süleymler’in putlarının bakıcısı idi. Bir gün, iki tilkinin gelip putun üzerine işediğini gördü. “ Üzerine tilkilerin işeyerek horlayıp küçük düşürdüğü bir şey , nasıl ilah olabilir!” dedi ve onu kırıp attıktan sonra, Resûllüllah (s.a.v.) Efendimiz’in yanına geldi.
Peygamberimiz (s.a.v.) ona:
-İsmin nedir? diye sordu.
-Gavs bin Abdülluzzâ ! dedi.
Resûllüllah Efendimiz:
-Senin İsmin, “Raşid bin Abdi Rabbih’dir!” buyurdu.
Râşid, Müslüman oldu ( radıyalâhü anh). Müslümanlığını islamiyet’in güzel amelleriyle süsledi. Mekke’nin fethinde Peygamberimiz (s.a.v.)’in yanında bulundu. Sevgili Peygamberimiz onun hakkında, “Beni Süleymler’in en hayırlısı, Raşid’dir” buyurdu ve onu, o kabilenin bayraktârı yaptı.(Asım Köksal, İslam tarihi 15/149)
Bir olayda ineği kutsal saydığı Hindistan’da 5 yaşındaki çocuk, “Tanrıya kurban” edilmek uğruna vahşice öldürüldü. Asian age gazetesi, 5 yaşındaki erkek çocuğunun, tanrıça Durga’ ya kurban edilmek için gözlerinin çıkarıldığı ve parmağının kesildiği, daha sonrada öldürüldüğü yazdı. Haberde, olayın geçen pazar günü ülkenin doğusundaki Orissa eyaletinde bir köyde meydana geldiği bir Hintlinin çocuğu çikolata vererek kandırdığı belirtildi. Köylüler tarafından yakalanan katil Hintli, tanrıça Durga’yı rüyasında görüldüğü ve kendisinden sorunlarından kurtulması için bir çocuğu kurban etmesini istediğini söyledi. (11-02-2005- Yeni Şafak)


Bu yazıyı 443 kişi okudu.

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.