Allah’ı İnkar ve Muhalefet

      Cenab-ı Allah’a inanmanın manası, Allah’a itaat etmek; emir ve yasaklarına boyun eğmektir. Bunun aski isyandır. İsyanın arkasında da inkâr yatar.

Geçmişte Allah’a itaat edenler hep mutlu olmuş, huzurlu bir şekilde bu dünyadan ayrılmışlardır. Allah’a isyan edenler ise mutsuz olmuşlardır, helâk olmuşlardır. Çünkü; Allah’a isyanın, Allah’a muhalefetin cezası ağırdır. Bu suç ağır olduğundan cezası dünyada da görülür.

Cezalar çeşit çeşittir. Meselâ; itaatsizlik, ibadetsizlik bir cezadır. Hem de ağır bir cezadır. Musa peygambere biri:

– “Hani benim cezam?” demiş ve ilave etmiş. “Ben bunca isyanlar ettim…” demiş.

Cenab-ı Allah Musa Peygambere şöyle vahyetmiş:

– “Biz ondan şükretmenin, ibadet etmenin zevkini almadık mı? Bundan daha büyük cezamı olur…”

Evet bazı şeyleri yapamıyorsak bunun bir ceza olduğunu düşünmeliyiz.

Cenab-ı Allah Lût Kavimini, Ad, Semûd Kavmini, Pompei halkını ve daha birçoklarını cezalandırırken bizim ibret almamızı istemiştir.

Titanik en mükemmel bir şekilde yapılmış “Tanrı bile batıramaz” denmiş. Bir görevli, yolculara: “Okyanustan korkmayın, okyanus sizden korksun” demiştir. Ama gemi ilk seferinde sulara gömülmüştür.

Canlı bir örnek vermek istiyorum. Bir emlakçımız bir günde beş ev birden satar. İzmir’e eğlenmek için giderken şoförüne: “Allah bile gelse beni batıramaz artık” der. Şoför, anahtarları teslim edip geri döner. İzmir dönüşü emlakçı elince ne varsa birer birer kaybeder… Akli dengesi bozulmuş, sigara izmariti toplarken bana gösterdiler, bunu anlattılar.

Şair ne demiş:

– “Allah tokatının sedası yoktur

Vurduğu zaman devası yoktur.”

Şeytanın Allah’a isyan ettiği için lanetlendiğini, kovulduğunu, Adem ile Havva’nın Allah’a itaat etmedikleri için cennetten kovulduğunu unutmayalım.

Peygamber (as) şöyle buyurmuştur:

– “Allah’a isyan olan yerde kula itaat olmaz.” (Rumuz el Ehadis:481/9) Ana babanın bile Allah’a itaat içinde değillerse, İslâm’la bağdaşmayan isteklerine itaat olmaz. (Ankebut Sûresi:8)

Bir hadiste de:

– “Allah; bir kavme gazap ederse, onların fiatlarında pahalılık olur. Çarşıda kesatlık olur, aralarında fitne ve fesat çoğalır, iş başındakilerinin zulmü artar. Zenginler zekat vermez ve fakirler namaz kılmaz.” Buyrulmuş, bunların da bir ceza olduğu bildirilmiştir. (Age:375/8)

İnsan; Allah’a muhalefet etmiş, isyan etmiş olabilir. Ama, Allah kulunun dönüş kapısını asla kapatmaz. Ölüm döşeğine kadar kapılar açıktır. Kur’an’da Allah’ın affından ümit kesilmemesi gerektiği bildirilmiştir. “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Kafirlerden başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez.” (Yusuf:87) denmiştir.

Peygamber (as) da şöyle diyor: “Allah’ın rahmetinden ümidini kesmeyen fasık, Allah’ın rahmetinden ümidini kesen, abitten Allah’ın rahmetine daha yakındır. (Ramuz el-Ehadis:226/8)

 

Allah’a Muhalefet Nasıl Olur?

Bir insanın Allah’ın emir ve yasakları ile ters düşmesi insanı Allah’tan uzaklaştırır.

Hz.Ali (ra): “Allah’a muhalefetten sakınınız” diyor.

Aslında Allah’la muhabbet, Allah’a muhalefetten daha kolaydır. Ahnef bin Kays çok yaşlıydı. Oruçlu iken kendisine: “Sen ihtiyar bir adamsın oruca dayanamazsın orucu bozabilirsin” denilince şu cevabı verdi:

– “Allah’ın emirlerine dayanmak, azabına dayanmaktan daha kolaydır.”

Allah’a nasıl muhalefet edilir?

– Muhalefet, inkarla olur

– Zıtlaşıp, inatlaşmakla olur.

– Günaha devamla olur.

– Emir ve yasaklara ilgi duymamakla olur.

– İbadetleri terkle olur.

 

Allah, Kur’an’da kendisine muhalefet edenler için şöyle diyor:

– “İnsan görmez mi ki, biz onu bir damla meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş.” (Yasin:77)

Ve soruyor: “Ey insan! Seni yaratıp, seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?” (İnfitar:6-8)

Allah’a muhalefetin sonu pişmanlıktır. Kur’an’da: “Allah’a düşmanlıkların cezası, ateştir” buyrulmuştur. (Fussılat:28)

Peygamberimiz de şöyle buyurur:

– “Kıyamet gününde insanların Allah’tan en uzağı, emir ve yasaklarına muhalefet edendir.” (Ramuz el – Ehadis:8/1)

Bir hadiste de: “Bir kul bir şeyi ancak ve yalnız Allah için terk ederse, Allah o kula din ve dünya hususunda ondan daha hayırlısını ona karşılık ihsan eder.” (Age:373/12)

 

Allah Tanımazlık Nedir?

İnsan, Allah’a inanmaya muhtaçtır. Yoksa kendine mutlaka bir tanrı icat edecektir. Bugün fareye, ineğe, çekirgeye, cinsel organa, buda heykeline ve şeytana tapanlar, Allah’a inanamadıkları için kendilerine bunları tanrı edinmiştir.

Alman filozofu Kant: “Allah olmasaydı, insanlık onu saadet ve selameti için onu yaratmak zorunda kalırdı” demiştir.

Allahsızlığın yer yüzüne yayılması, insanların Allah’ı unutması için Rus İmparatorluğu Allahsızlık okulları açmıştır. Dinsizliği yaymak için dernekler, partiler kurulmuştur.

İhanet planları hep dini inkar, Allah’ı inkara yönelik planlar olmuştur.

Osmanlı’nın sonunda: “Din yok, milletler var. Allah’ı sultanla birlikte tahtından indirdik. Bizim mabetlerimiz fabrikalardır…” diyenler olmuştur.

Bugüne kadar İslâm’a ve Allah’a yönelik her hareket büyümemiş hep küçülmüştür. Rus İmparatorluğu dağılmıştır. Partiler hep küçülmüştür.

Kral İkinci Firederik dini inancı zayıf biriydi. Filozof Arnaud’a karşı inançsızlığı ile iftihar ederek ona:

– “Nasıl bu köhne fikirlere hala bağlı kalıyorsunuz?” demişti. Filozof şu cevabı verdi:

– Ne yapayım, kralların da üstünde bir varlık mevcut diye inanmaya muhtacım…

Dünyanın en tanınmış ateistlerinden filozof Antny Flew 81 yaşında şu itirafta bulunmuştur:

– “Araştırmalar gösteriyor ki, hayatın var oluşunun ardında yüce bir varlık bulunuyor” ve yıllarca sapıttığı insanlardan: “Kusura bakmayın tanrı varmış” diye özür dilemiştir. (14.12.2004 Gazeteler)

Bir Alman ateist de 50 yıllık inkarının ve mücadelesinin ardından: “Elli yıl size yalan söyledim, beni affedin” diyerek özür dilemiştir.

 

Satanizm

En büyük Allahsızlık Satanizmdir. Satanizm, şeytana tapmanın, şeytanı tanrı edinmenin adıdır.

Bir genç; Allah’a inanmadıysa, inandırılamadıysa şeytanı karşısında bulur. O’nu tanrı edinir, ona tapar. O, ne emrederse onu yapar.

Allah uyarıyor:

– “Ey iman edenler! Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü; o, apaçık düşmanınızdır.” (Bakara:208)

Şeytan, satanizme göre en büyük güçtür. Şeytanı memnun etmek için kutsal olan her şey red edilir. Allah; ahlâk, mukaddesat, iffet, namus tanınmaz.

Satanizme, dini eğitimsizlik ailedeki uyumsuzluk, geçimsizlik, kötü arkadaş, zenginliğin verdiği doyumsuzluk ve kötü çevre zemin hazırlar.

Sonuç olarak Allah’sızlığın sonu hüsrandır, pişmanlıktır. Ahirette de pişmanlıktır.

F.N.Çamlıbel şöyle der:

“Gövdeler varsa gönüllerden alır

cevherini,

Yürek olmazsa bilekler çekemez

hançerini

Kahramansız yaşamak kahrına

mahkûmdurlar

Kaybeden zümreler Allah’ını

Peygamberini”


Bu yazıyı 584 kişi okudu.

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.