Allah’tan Başka Tanrı Edinmek

Allah tektir. Tanrı ise çoktur. Tarihte insanlar çeşitli tanrılara tapınmıştır. Her şeyin bir tanrısı vardır. Araplar Kâbe’yi putlarla doldurmuşlardı. Her günün bir tanrısı vardı.

İslam dini tanrı inancını yıkmış, insanları elleriyle yaptıkları, fayda ve zarar vermeyen şekillere tapma ahmaklığından kurtarmıştır.

Kur’an’da: “Allah’tan başka tanrı yoktur.” Buyrulur. (Neml: 26)

-“Allah’tan başkasına tapmayın.” (Hud: 26)

İlk İslam’a giren “Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak Allah vardır” gerçeğini kabul ederek İslam’a girerdi.

Peygamberler milletine hep tevhit (Allah’ın birliği) inancını telkin etmişlerdir. Kur’an’da şöyle dedikleri bildirilmiştir:

-“Ey kavmim! Allah’a kulluk edin! Ondan başka tanrınız yoktur.” (Hud: 84)

-“Allah’tan başka tanrı edinme! Yoksa yerilmiş ve tek başına kalırsın.” (İsra: 22)

“Tanrı” diyen Allah demiş olmaz. İkisi ayrı ayrı kelimelerdir.

Allah’a gönülden inanmayanların özellikle tanrı kelimesini kullandıkları görülür.

“Tanrı” kelimesi İslam’dan önce Türklerde destanlarda, Dede Korkut’ta kullanılan bir kelimedir. Orhun Kitabelerinde, bazen Yunus’un şiirlerinde kullanıldığı görülür.

Kelimenin aslı Tengri ve Tenri’dir.

Süleyman Çelebi, Vesiletün – Necat adlı eserinde: “Birdir Allah ondan artık tanrı yok” der.

Görülüyor ki, tanrı ile Allah eş anlamlı değildir. Tanrıya ibadet olmaz, tanrıya dua ve yalvarma olmaz. Biri: “Tanrım ver” dese, tanrısı ona vermez, tanrısı onu affetmez. Tanrı kendini bile koruyamaz.

Bir zamanlar: “Tanrı uludur” diye ezan okunması, Müslümanları gönülden yaralamıştır. Daha sonra aslına döndüğü “Allahü Ekber” diye okunması ise halkı heyecanlandırmış, dinleyen ağlamış, okuyan hıçkırıklarla ezanı tamamlamıştır.

Sanatçı Cem Karaca’da imani bir değişiklik olmuştu. Önceleri inadına “tanrı” derdi. İnandıktan sonra “Allah” demeye başladı. Bunu kendine bir gazeteci sordu. Şöyle cevap vermişti: “Artık Allah’la barıştım. Eskiden tercihim tanrı idi. Şimdi Allah. Tanrı hep cılız kalıyordu.” Cevabını vermişti.

Kur’an’da bir uyarı var. Cenab-ı Allah:

-Kâfirlerin tanrılarına sövmeyin ki, onlar da bilgisizce Allah’ınıza sövmesin.” (En’am: 108)


Bu yazıyı 348 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.