BERAT GECESİ

Berat gecesi, Şaban ayının 15. Gecesidir.

Bu gece, Hz. Aişe (ra) uyanınca peygamber (as)ı yanında bulamadı. Onu aradı bulamadı, evde olmadığını anlayınca, dışarı çıktı. O’nu Baki mezarlığında buldu. Allah Rasulü, mezarlığın ortasında ayakta duruyordu.

Hz. Aişe (ra) yanına geldi ve aralarında şu konuşma geçti:

-“Şaban ayının 15. Gecesinde Allah’ü Teala dünya semasına rahmeti, bereketi ve ikramları ile iner. Bu gecede Kelp kabilesindeki koyunların sırtındaki tüyler sayısınca insanı af eder” (Tirmizi) buyurur.

**

Hz. Aişe (ra)a Allah Rasulü sordu:

-Ya Aişe, bu gece hangi gecedir?

Hz. Aişe (ra) Allah Rasulü bilir” dedi.

Peygamber (as) buyurdu ki:

– Bu gece Beraat gecesidir. Bu gece, dünya işleri ve kullanın işleri Allah’a arz olunur. Bu gecede Allah’ın affettiği kulların sayısı, beni Kelp kabilesinin koyunlarının kıllarının sayısı kadardır.

Ya Aişe, bu geceyi benim ibadetle geçirmeme müsaade eder misin? dedi. Hz. Aişe (ra) “Evet” dedi.

Allah Rasulü, namaz kılmaya başladı. Uzun bir zaman secdede kaldı.  Hz. Aişe (ra) diyor ki:

-Uzun zaman secdede de kalınca Allah Rasulünün ruhunu teslim ettiğini zannettim. Ayaklarına dokundum. O zaman vefat etmediğini öğrendim. Secdede şöyle dua ediyordu:

“Ya Rabbi Sana kendimden geçerek secde ediyorum. Sana yürekten inandım. Nimetini ikrar günahlarımı itiraf ederim. Ben, nefsime zulmettim beni affet. Çünkü senden başka günahları bağışlayan yoktur.

Allah’ım, cezandan affına sığınırım. Gazabından rızana sığınırım. Sana hamdü sena ederim” dedi.

Ben: Ya Rasülullah secde de daha önce yapmadı-ğın dualar ettin” deyince Allah’ın elçisi bana

-Ya Aişe, sizlerde o duaları öğreniniz, öğretiniz ve yapınız. Secde de böyle dua etmemi Cebrail bu-yurdu” dedi.

Ya Aişe, bu gece Allah: “Tevbe eden yok mu, onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu, Ona rızık vereyim. Bir derde dücar olan yok mu, ona afiyet vereyim. Bir şey isteyen yok mu, ona istediğini vereyim” der. Bunu ortalık aydınlanıncaya kadar tekrar eder” buyurmuştur.

 

BERAAT NE DEMEK?

Kelime olarak borçtan, suçtan, cezadan ve dert-ten kurtulmak demektir.

Dinde ise; günahlardan, kalbin, nefsin, hastalıklarından temizlenip, arınmak demektir.

Bu gece Cenab-ı Allah’ın kulları için tanıdığı bir fırsattır.

Bu gece, isteyenler için günahlardan kurtulma gecesidir. Af gecesidir.

Bu geceleri ihya etmeye karşı çıkanlar, nasipsiz kimselerdir.

Bazı gün ve gecelerin ihya edilmesine dair ayet-de vardır, hadislerde vardır.

Bu gece, beratı almak için çok ibadet, çok dua, çok tevbe etmek gerekir. İbadetin her türlüsünü yapmak gerekir.

Yüzü kıbleye dönmeyenler oruç için mazeret arayanlar, zekat için eli cebine gitmeyenler, imkanı olup kurban kesmeyenler, bu gece, fırsat gecesidir. Kendine gelme, yol değiştirme gecesidir.

 

BU GECE NEDEN ÖNEMLİDİR?

– Kur’an bu gece dünya semasına inmiştir.

– Kıble bu gecede değişmiştir.

– Bir yıllık işler bu gece takdir ve tayin olur.

Duhan Suresinde her işin bu gece hükmedildiği bildirilmiştir.

– Kimin ne kadar rızkının, ömrünün olduğu bu gece tayin edilir.

– Geçen yılın amelleri bu gece Allah’a arz olunur.

– Peygamber (as) a şefaat Allah’a arz olunur.

– Peygamber (as)a şefaat hakkının tamamı bu gece verilmiştir.

– Kurtulmak isteyen, bu gece kurtulur. Bu gece af gecesidir. Bu gece rahmetin bol olduğu gecedir.

– Bu gece, yapılan ibadetlerin sevabı kat kat fazladır.

– Dileği olanlar için bu gece isteme, yalvarma, halini Cenab-ı Allah’a arz etme gecesidir.

– Duaların kabulü için önce engelleri kaldırmak gerekir. Bu nasıl olur?

– Önce pişmanlık, günahı terk,

– Sonra günahlara tevbe,

– Daha sonra da içten Allah’a yalvarışla olur. Yapılmayan, önce söz verdiğimiz şeylerin yapılması için Allah’a söz verilmelidir.

– Cenab-ı Allah bizi yarattı.

– Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diye sordu.

– Biz: Evet Rabbimizsin, dedik. Sorumluluklarımızı yerine getireceğimize, yalnız yaratana kul olacağımıza söz verdik. Böyle anlaşma yaptık. Ama araya şeytan girdi. İşe Adem ve Havva ile başladı. Araya nefsimiz girdi, dünyanın cazibesi girdi. Sözümüzü yerine getiremedik.

– Bu gece, geçmişin ihmal ve hatalarının tamir ve telafi edileceği değişeceğimiz, değiştireceğimiz gecedir.

– Allah günahta, isyanda ısrar edenlere hidayet etmez. Geçmişte dikleşenleri Allah helâk etmiştir.

– Halk tarafından deli sanılan Behlül Dana, üstü-başı perişan halde gelirken, Harun Reşit:

– Nereden geliyorsun böyle? Diye sorar.

– Cehennemden geliyorum. Ateş almaya gitmiş-tir” der.

– Alabildin mi? Diye soran Harun Reşid’e Cevabı şu olur.

– Hayır alamadım. Vermediler. Burada ateş olmaz dediler. Herkes kendi ateşini kendi getirir dediler” der.

– Dünya, iyinin de satıldığı, kötünün de satıldığı bir pazardır. Bura da ne yaparsanız orada onu bulacaksınız. Cennetin de cehenneminde kazanıldığı yer dünyadır. Onun için dünya, ahiretin tarlasıdır” denmiştir.

 

GECEYİ NASIL GEÇİRELİM?

Evvela bu gecenin kutsallığına ve kurtuluş gecesi olduğuna inanmalıyız.

– Bu gece Cebrail (as) peygamberimize:

– Kalk namaz kıl, ibadet et. “Bu gece, beraat gecesidir” demiştir.

Bizde bu gece kaza namazları kılmalıyız. Nafile namazlar, tesbih namazı kılarak geçirmeliyiz.

-Bu gece Kur’an okumalıyız. Ölülerimizin ruhuna bağışlamalıyız.

Bu gece, tebrikleşip kandilleşmeliyiz.

Bu gece, bol bol dua etmeliyiz.

Bu gece, günahlara tevbe etmeliyiz.

Gecenin feyzinden bereketinden bol bol istifade etmek için özel gayret göstermeliyiz.

– Bu gece geçmişi gözden geçirip, geleceğimiz içinde iyi kararlar almalıyız.

– Geçen yıl aramızda olup bugün aramaz da olmayanları düşünüp, bizimde gelecek berat gecesine ulaşamayacağımızı düşünüp ona göre davranmalıyız.

– Bu geceyi, ihmal, uyku veya şer kutusu televiz-yon karşısında geçirmeyelim. Televizyonda mevlid de olsa bu gece onu kapatalım.

– Bu geceyi ailecek değerlendirelim.

– Bazılarımız kandilleri değerlendirip, eski haline dönü veriyor.

– Allah Hıcır Sûresinin 99. Ayetinde “Ölünceye kadar ibadet ediniz” diye emrediyor. İmanın korunması, amelin devamlılığı ile mümkündür.

– Büyüklerimiz bu gece üç yasin okumayı tavsiye ederdi.

1, Allah’ı salih kullarından olmak için.

2, Hayırlı ömür niyetiyle okunacaktır.

3- Kaza belâlardan emin olmak ve helâl rızık için okunacaktır.

Bu gece Kur’an gecesidir.

Peygamberimiz Miraca çıktığında İbrahim Peygamber O’na:

Ümmetine söyle cennette fidan diksinler diyor. Peygamberimiz soruyor:

Nasıl yapsınlar? İbrahim (as)

– Sübhanelllahi velhamdülillahi velâilâhe illallahü vellahü ekber…. “ desinler” diyor.

– Bu gece, vicdanı rahatsız eden günahlardan kurtulma gecesidir.

– Bu gece, güzel ve huzurlu bir ömre kavuşma gecesidir.

– Bu gece ölülerimizi sevindirme gecesidir.

– Bu gece evlatlarımızın hayırlı insan olmaları için dua gecesidir. Ananın babanın, evladı için yaptığı duayı Allah reddetmez.

– Bu gece milletimiz için müslüman kardeşlerimiz için dua gecesidir.

– Bu gece, son nefsi, kabri, sırat ve mahşeri, sorguyu, cennet, cehennemi düşünme gecesidir.

 

NASIL ZİKREDELİM NE DİYELİM

– Bu gece Allah’ı çok alalım. “ALLAH” diyelim. Lâ ilâhe illlallah” diyelim.

– Peygamber (as)a çokça selavat getirelim. Selam gönderilim. (SAV) diyelim. Allahümme Salli ala Mu-hammed diyelim. Esselatü Vesselamü aleyke ya Rasu-lellah diyelim.

– Yasin, Tebareke, Fetih Sûrelerini okuyalım.

– Estağfirullah, diyelim.

– Lâhavle vela kuvvete illabilllahil aleyyil azim, diyelim.

– Lâilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minazzalimin diyelim.

– Hasbünallahü ve niğmel vekil, nığmil mevlâ ve niğmen nasır.

– Sübhanellahi ve bihamdihi sübhanellahi esteğ-firllahel azım.

– Allühümmeğfirli veli valideyye velil mü’minine yevme vegümülhiseb”

– Allahümme inneke afüvvün kerimün tüh’bbül affe fe’fü anni”

– Rabbane atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gına azabennar”

– Lâilâhe illallahü vahdehüle şerike leh lehül mülkü velehül hamdü ve hüve ala kulli şeyin kadir”

– Allahümme ecirna minennar”

– Ya müfetti hul ebvap, iftahlenâ hayrel bab.”

Gibi zikirlerle, dualarla meşgul olabiliriz.

 

BU GECE TEVBE GECESİDİR

İşlenen her günah için bu gece tevbe edilmelidir. Hiçbir zaman Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez.

Çok günahımız var. Ama Allah’ın rahmeti, bizim günahlarımızdan daha büyük.

Kur’an’da: “Allah’ın rahmetinden kafirler ümit keser” buyruluyor.

Adam, 99 kişiyi öldürmüş, af dilemiş, affa uğramıştır. (Hadis Ans: 12/ 4577)

Böyle gün ve gecelerde af edilemeyen, son anında imanla zor gider.

Peygamber (as) şöyle buyuruyor:

“Her günah kalpte siyah nokta oluşturur tevbe ederse, siyahlık kaybolur. Etmezse, siyah leke büyür, kalp kararır. (Mutaffifin 14 te: ”onların işlediği günahlar kalplerini karartmıştır” buyrulur.

“Tevbe eden günahsız gibidir” buyurur. Günahları temizleyelim de kabirde keşke demeyelim, mahşer günü keşke demeyelim. Amel defterini soldan alınca, cehennemi görünce keşke demeyelim.

Allah (cc): Tübü= tevbe edin” diyor.

Ömür kısa, Azrail peşimizde. Ölüm, ömrün devamında hesap var. Onun için tevbeyi geciktirmeyelim.

Daha gençsin, sonra yaparsın” diye güzel şeyleri geri bırakmak, şeytanın tuzağıdır.

Şeytan peygamberimiz:

– Son anda bende Lâilâle illallah derim kurtulurum” demiş.

Peygamberimiz üzülmüş. Cenab-ı Allah:

– Üzülme o anda biz ona unuttururuz” buyurmuş.

– Hiçbir şeyi geri bırakmayalım. Mezardaki hiçbir insan, geri bıraktıklarını tamamlayıp gitmemiştir.

 

BU GECE AFFA UĞRAMAYANLAR

Bunları peygamber (as) şöyle bildirmiştir.

– Müşrikleri ve din kardeşine karşı bozuk yürek taşıyanları af etmez. (Ramuz:90/2)

– İçki içen, gözünü dünyaya diken: (Age 484/6)

– Tevbe etmedikleri takdirde:

– Sirk koşanları,

– Kindar olanları,

– Nikahsız yaşayan, zina edenleri

– Hırsızlık yapanları,

– Akraba ile ilişkiyi kesenleri,

– Dünya ile mağrur olanları,

– Ana babasına isyan edenler

– Haksız yere müslümanı öldürenleri,

– İçkiye düşkün olanları “Allah affetmez

– Kur’an’ı, peygamberi istismar edeni Kur’an-ı çı-karı için değiştireni peygamberlerle insanları, aldatanı affetmez.

İnsanları cennet vaadi ile kandıranı affetmez .

Cenab-ı Allah soruyor:

– “Seni yaratıp düzgün kılan dengeli yapan, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? (İnfitar:6-8)

 

NASIL DUA EDELİM:

Halk arasında meczup sayılan biri, cenaze defnedilip, telkin verileceği sırada hocaya: “Dur, bu telkini ben vereceğim” der. Mezara yaklaşır:

– Eğer haram yemediysen yalan söylemediysen hiç korkma!” der.

Duanın kabulü için helâl lokma gerekir.

Peygamberimiz:

Dua eden biri için: “Yediği haram içtiği haram, giydiği haram. Bunun duası nasıl kabul olur” demiştir.

Bir lokma haram yiyenin 40 gün namazı ve duası kabul olmaz” buyurur.

Bu gece, dua metni aranmaz içten, samimi olarak ne istiyorsak Cenab-ı Allah’a yalvarılmalıdır.

Allah’tan olmayacak şey istenmez.

– Allah’tan günahların affı dilenir.

– İyilik ve hayır dilenir.

– Sağlık dilenir.

– Hayırlı kazanç, hayırlı evlat istenir.

– Kabir azabından cehennem azabından koruması istenir.

– İmanla Kur’an’la mutlu bir son istenir.

– Peygamber (as)ın şefaatine nail olmak.

– Cennette nur cemalini görmek istenir.

Müslümanlar için dua edilir.

 

SONUÇ OLARAK:

Bu gece, öleceklerin listesi Azrail’e verilmiş şöyle bir bakmış, hayret etmiş ve demiş ki şu adam biraz sonra ölecek hâlâ dünya için çalışıyor” demiş. Ölüm bize çok yakın, unutmayalım:

İyi müslüman olabilmek için dünya ve ahiret dengesini iyi ayarlamak lazım.

Bu gece verilen fırsatı değerlendiren kurtulur.

Bu gece, değiştiğimiz gece olmalı. Günahları terk gecesi olmalı.

Bu gece, günaha son, içkiye son, kumara son, sigaraya son gecesi olmalı, isyana son, ibadetsizliğe son gecesi olmalı. Her türlü haramı günahı terk gecesi olmalı.

Allah bu geceyi, milletimiz ve islâm alemi için hayırlı kararlar alınmasını vesile kılsın inşallah.

Geceniz mübarek olsun. Allah istifade edenler-den ve kurtulanlardan etsin.

 

 

Berat gecesidir bu gece,

Berat Allah’ım berat

Kalbimde korku hüzün,

Berat Allah’ım berat

 

Bu gece berat gecesi,

Hakkın bize var müjdesi,

Tevbe eden kullarına

Verir berat belgesi,

 

Günahlar yığılmış katkat,

Taşımaya yoktur takat,

Olmak istiyoruz “Azât,

Berat Allah’ım berat

 

İsteyecek yok yüzümüz,

Kapalıdır kalp gözümüz,

Tevbeyle yanar özümüz

Berat Allah’ım berat

 

Mağfiret sahibi Gaffâr

Sana geldik biz günahkâr

Bu gece berat vâdin var

Berat Allah’ım berat

 

Bu gece af deryan taşar,

Yıkanırlar tevbe karlar

Kullar sana avuç açar

Berat Allah’ım berat

 

 

ŞAİRİN DİLİ İLE ŞÖYLE YALVARACAĞIZ

 

Benden kaçıp sana geldim Yâ Rabbi.

Bağışla kulunun hatalarını,

Dert oldum dermana geldim Yâ Rabbi,

Bağışla kulunun hatalarını,

Kabul et ne olur dualarını…

 

Senden başka bir ilaha tapmadım.

Eğri, bozuk, yanlış yola sapmadım,

Helâl sayıp hiçbir günah yapmadım,

Bağışla kulunun hatalarını,

Kabul et ne olur dualarını…

 

Bilemedim çok sızlanıp dövündüm,

Gafletimle, nisyânımla övündüm,

“Sebekat rahmeti” dedin sevindim.

Bağışla kulunun hatalırını,

Kabul et ne olur dualarını…


Bu yazıyı 164 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.