Bid’at ve Hurafeler İle İlgili Sorular ve Cevaplar

İnançta neler haramdır?
      Dinimizde bid’at işlemek, ruh göçüne inanmak, medyumculuk, sihir yapmak, nazar için at nalı, kemik taşımak ve kurşun döktürmek,oraya buraya çaput bağlamak, şirk koşmak uğur uğursuzluk aramak, fala bakmak gibi davranışlar yasaklanmıştır.

Yılbaşında çam ağacı süslemek günah mı?
      Yılbaşında çam süslemenin, çaput bağlamanın; yatırlara oraya buraya çaput bağlamaktan farkı yoktur. İkiside hurafedir. Ayrıca yabancılara benzemektir.

Şeyh Ahmet vasiyeti doğru mu?
      Elden ele dolaşan bu vasiyet uydurmadır. Misyonerlerin yıllardan beri elden ele dolaştırdıkları bir vasiyettir. Moral bozma, güç ve para kaybına yönelik bir faaliyettir.
Peygamberimizin vefatından sonra kimseye ne bir mesaj vermiş ne de bir tebliğde bulunmuştur. Bu ve bunun gibi şeyler uydurmadır.

Bid’at’ı nasıl tanırız?
      Bir paranın kalp mı, değil mi olduğunu nasıl herkes anlayamazsa bid’at’ide herkes anlayamaz. Anlasaydı bu kadar bid’at, hurafe yayılır mıydı? Bid’at’i, hurafeyi ancak dini ve sünneti iyi bilenler anlar.

Nazara karşı kurşun dökmek doğru mu?
      Nazara karşı muska yazmak, kurşun dökmek doğru değildir. Çünkü peygamberimiz böyle bir yola başvurmamıştır. O dua etmiş Nâs ve Felâk surelerini okumuştur.

Büyüden nasıl korunulur?
      Allah’ın izni olmadan insana hiçbir şey ne zarar verebilir ne de fayda verebilir. Peygamberimiz büyü ve büyücülere karşı Ayetelkürsi, İhlâs, Felâk ve Nâs surelerini okumuş ve okuyun demiştir.
Büyü yapmak ve yaptırmak büyük günahlardandır. İslamda hiçbir şekilde insana zarar vermek yoktur.
Fal, büyü gibi şeyler insanı küfüre götürür.

Bid’at işlemekten nasıl kurtuluruz?
      Dini iyi bilmek, peygamberin sünnetine sarılmak ve itikad düzgünlüğü ile insan hiçbir bid’at’e ve hurafeye düşmez. İnancı, itikadı zayıf olanlar bid’at işlerler.
Din, güvenilir kişi ve kaynaklardan öğrenilmelidir. Bid’at’e düşmemenin en güzel yolu budur.

Geriliğimizin sebebi din midir?
      Dinimiz çalışmayı, araştırmayı ve ilerlemeyi emreden bir dindir. Tembelliği asla hoş görmez. Alın terini kutsal sayar.
Üç kıtaya hükmettiğimiz zaman da aynı dine bağlıydık, hemde o zaman daha dindardık. Ne zaman ki dini bıraktık o zaman geriledik.
Geriliğimiz, dindeki geriliğimizdendir. Çünkü dinimiz: ‘’İki günü eşit olan zarardadır’’ buyurur. Ayrıca çalışmayı ibadet sayar.

Yılbaşı kutlamak doğru mu?
      Yılbaşının müslümanlar için bir anlamı yoktur. Hristiyanların adetidir. Her türlü rezaletin meşru sayıldığı bir davranıştır. Aslında peygamberin doğum gününün kutlanması olarak kabul edilir. Fakat peygambere asla yakışmayan davranışlar sergilenir. Bugünkü yılbaşı kutlamalarının Hristiyanlıkla da alakası yoktur.
Yılbaşı kutlamaları yozlaşmadır. Bizim Mevlanamız, Yunusumuz, Dede Korkutumuz ve Hızırımız varken Noel babaya yönelmemiz kimliğimizle asla bağdaşmaz.
Kuranda Hristiyanları taklit etmememiz için uyarılar vardır. (Maida:51+Bakara:120+Al-i İmran:100-118+En’am:116)

Yaş günü kutlamak doğru mu?
      Yaş günü, evlenme yıldönümü faydalı, güzel ve bize yakışır biçimde kutlanabilir. Günaha girmeden, başkalarını günaha sokmadan hayra vesile olacak şekilde kutlanabilir. Mevlid okutulur, sohbet yapılır, yasinler okunur, hayırlı ömür ve mutluluklar dilenir. Neden kutlan masın?

Ezan okunurken köpek uluması hayır mı şer midir?
      Köpek havlar, ulur. O da Allah’ın yarattığı bir canlı. Belki ezandan bazı insanlar etkilenmezken o etkileniyor, bilinmez.
Köpeğin ulumasından, baykuşun ötmesinden manalar çıkarılmaz. Uğur uğursuzluk aranmaz.

İnsanlar gelecekten, gizlilikten haber verebilir mi?
      İnsanın görmesi, hissetmesi ve bilgisi sınırlıdır. İnsan geleceğin ne getireceğini veya gizliliği bilemez. Mesela hangi bilete büyük ikramiye çıkacak, nerelerde define var veya gizli kalmış bir cinayeti kimin işlediğini bilebilir mi? Gaybı Allah bilir.(Neml:65)
Falcılar, medyumlar atar-tutar, insanları kandırırlar. Kendilerinin başına biraz sonra neler gelecek bunu bilemezler.

Yılbaşında hediye alınıp verilir mi?
      Yılbaşı kutlamak bizim milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmaz. İnancımız da taklit etmek yoktur. Başkalarına benzememek esastır. Yılbaşında hediye alıp vermek kutlamaya girer. Benzemeye girer, başkaları gibi yapmış oluruz.

Hızır yetiş demek doğru mu?
      Hızır Musa peygamber zamanında yaşamıştır. Allah hiçbir canlıya bu kadar uzun ömür vermemiştir. Onun için Hızır’ın yaşadığı doğru değildir.
‘’Hızır yetiş’’ demek doğru değildir. Çünkü Allah’tan başkasından yardım istenmiş olur. Hatta şirk koşmak bile olabilir.

 


Bu yazıyı 3.230 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.