Bid’at ve hurafelerin neler olduğunu biliyor muyuz?

Bid’at, İslamın özüne ters olan yanlış ve sonradan uydurulan işe,davranışa denir.

Bid’attan Bid’at işleyenden sakınmak lazımdır.

Bid’at icat etmek veballi bir iştir.Bid’atı işleyenlerin günahı kadarda uydurana verilir.Bid’atlar,küflü çiviye benzer,kolay kolay sökülüp atılamazlar.

 

   İnançtaki bazı Bid’at ve Hurafeler:

-Ruh göçüne inanmak,

-Gaybı bildiğini söylemek ve o kişiye inanmak,

-Sihir büyü yapmak,

-Fala bakmak,falcıya inanmak,

-Nazardan korunmak için at nalı,kemik takmak,kurşun dökmek.

-Uğur,uğursuzluk aramak,

-Irkçı düşünce taşımak,

-Allah’tan başka tanrı edinmek,

-Haramı helal saymak,

-Cenazelere çelenk göndermek,fotoğraf taşımak,tekbir getirmek,nutuk atmak,cenaze taşınırken arabada taş,bıçak,ekmek bulundurmak,alkışla uğurlamak.

-Cuma,Salı iş yapmamak,

-Bayram sabahı silah atmak,

-Mezarlığa mersin götürmek,

-İsteğin olması için türbeye koşmak adakta bulunmak,horoz kesmek,mum yakmak,yiyecek koymak,eşya koymak,

-Ölünün ardında 7.40.52 inci günü bir şeyler yapmak,

-Hactan gelenin gözünü,ayağının altını öpmek,

-Cennetlik olmak için kefeni zem zemle yıkatmak,

-Hatim okunurken düğüm atmak,bid’atlar işlemek,

-Peygambere uymak şirktirdemek,

-Allah’ın kulun ibadetine ihtiyacı yoktur,kalbi temiz olan ibadet etmesede da olur demek,

-Farz borcu olan sünnet kılmaz demek,

-Bize Kur’an yeter,bize Kur’an Müslümanlığı lazım,peygamberin görevi bitmiştir,demek,

-İki bayram arası nikah kıymamak,

-Hamilenin çocuğun ömrü kısa olur diye saç kesmemesi,gibi dini ve akli olmayan şeyler.

 

 Sosyal hayattaki Bid’at ve hurafeler

-İşe başlamak için gün ve tarih seçmek,

-Kısmeti kapalı olan kızın gece çeşmeyi açık bırakması,

-Dişi ağrıyan mezar taşını ısırırsa,ağrı geçer demek,

-Hasta türbenin içinde yatarsa hasta şifa bulur demek

-Türbelerden,yatırlardan şifa beklemek,yardım istemek,hastanın çamaşırını türbeye koyup sonrada giydirmek,sınava girecek öğrenci için türbeye bir şeyler bırakıp bir müddet sonra öğrenciye yedirip içirmek,başarılı olmasını beklemek.

-Elden sabun makas almayı uğursuzluk saymak.

-Baykuşta,uluyan köpekte,tavşanda,kedide,uğursuzluk aramak.

-Yemin ederken,yalan söylerken ayağı birisini kaldırarak yemin etmek,yalan söylemek.

-Yılbaşı kutlamak.Efes’i kutsal bilip ziyaret etmek,yarım hacı olacağına inanmak.

-Kahve fincanına bakıp fal uydurmak,

-Renklerden rakamlardan hüküm çıkarmak,uğur,uğursuzluk aramak.

– Ölü için çelenk yaptırmak,mezarlığa,türbelere isteklerle gitmek,masraflı mezarlar yapmak.

-Yeni yapılan eve,yeni arabaya boynuz,kemik,mavi bez,mavi boncuk takmak.

-Ay veya güneş  tutulunca davul çalmak,silah atmak.

-Gece sakız çiğnememek,aynaya bakmamak,tırnak kesmemek,

-Esnafın ilk parayı yere atıp yüzüne sürmesi,uğur araması,

-Çocuğun göbeğini camiye gömmek,

-Bir şey için hayvan kesip kanını alna,arabaya,oraya buraya sürmek,

-Akşam eve süt,sirke,acı sokmamak,

-Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demek,

-Bir kötü şeyden korunmak için duvara,tahtaya vurmak,veya kulak çekmek,şeytan kulağına kurşun demek,

-Mezara,ağaca çapıt bağlamak,kilit asmak dilek tutmak,

-Suya para atıp,dilek tutmak,

-Nazar değmesin diye göz yapıştırmak

-Evde kırık çatal,eşya bulundurmayı uğursuzluk saymak,

-Çocuğu olmayan kadını,hasta olanı,türbede gece yatırmak,

-Dilek taşı dikmek,

-Şüpheli şeyi sol elle yemek,

-Gemisini kurtaran kaptan demek,

-Nerede aş,oraya yanaş,nerede aç oradan kaç demek,

-El öpmekle dudak aşınmaz demek,

-Devletin malı deniz,yemeyen domuz demek,

-İsteme benden,soğurum senden demek,

-Merhametten maraz doğar,

-Acıma,acınacak hale gelirsin,

-Güzele bakmak sevaptır demek.

-Çocuğa ilk kakasını yedirmek,

-İyi geçim için kocaya hayız kanı içirmek,

-Alkolik için camiye su koymak,içirmek.

-“Köprüden geçinceye kadar ayıya dayı de.”

-“Çağ sana uymazsa sen çağa uy.”

-“Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.”

-“Sağır ol,kör ol,dilsiz ol,rahat ol.”

-“Üzümü ye bağını sorma.”

-“Gelen ağam,giden paşam,kimsenin işine karışmam.”

-“Körün yanında sende bir gözünü kapat.”

-“Fakirin baş ucunda oturmaktan zenginin ayak ucunda ölmek iyidir.”

-“Bedava sirke baldan tatlıdır.”

-“Devletliye dokun geç,fukaradan sakın geç.”

-“Bal tutan parmağını yalar.”

-“ Kırk gün günahkar,bir gün tövbekar ol.”

-“Para her kapıyı açar.”

-“Verince kırkı,gider korku.”

-“Haram helal ver Allah’ım,kulun durmaz yer Allah’ım!.”

-“Yağmur yağarken testini doldur.”denmemelidir.

Peygamber(a.s)şöyle buyurur:

-“Ümmetimden pek çok kimseyi şefeatimle  ateşten kurtaracağım.Bazı kimseleri de zebaniler alıp gidecek.Ben:”Allah’ım zebanilerin alıp götürdükleri benim ümmetimdendir”diyeceğim.Cenab-ı Allah bana”senden sonra onların neler neler ihtas ettiğini,bid’at işlediğini biliyor musun?”diyecek(İ.Canan Hadis Ans:17/398)

-“Birileri gelir sünneti öldürürler ve dinin temizliğini bozacak şeyleri sokarlar.Allah’ın,lanet edicilerin,meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerine olsun.”(Ramuz el-Ehadis:507/5)

Hurafe dinde olmayan,dindenmiş gibi gösterilen şeylerdir.Bunlar insanı dinden uzaklaştırır,insanı köleleştirir.

En çok hurafe türbelerde işleniyor türbeler tapınak haline geliyor:dua yeri,namaz yeri,şifa yeri,dilek adak yeri olarak kullanılıyor.Yani ölüler dirileri yönetiyor.Bir fatiha bekleyenlerden çok şey bekleniyor.

 

  Kabirlerde türbelerde işlenilen Bid’at ve Hurafeler:

Diyanet işleri başkanlığı tarafında türbelere uyarı levhaları asılmıştır.Bu levhalarda şunlar yazılıdır:

-Para atılmaz.

-Adak adanmaz.

-Mum yakılmaz.

-Kurban kesilmez.

-El-yüz sürülmez.

-Bez-çaput bağlanmaz.

-Taş,para yapıştırılmaz.

-Türbelerin içinde yatılmaz.

-Yiyecek şeyler bırakılmaz.

-Eğilerek,emekleyerek girilmez.

-Türbe ve yatır etrafında dönülmez.

-Türbe ve yatırlardan medet(şifa)umulmaz.

Bu uyarılara rağmen her türbede her gün aynı şeyler tekrar tekrar yapılmaktadır.

Bir insan türbeye gitse,bir şeyler yapsa ve yaptıklarının faydasını gördüğüne inansa şirke düşmüş olur.

-Para,eşya bırakmak,mum yakmak,çaput bağlamak,

-Çelenk koymak,mersin götürmek,

-Yüz sürmek,öpmek sarılmak,

-Oradan taş,toprak alınmaz.Büyü malzemesi yapılmaz.

-Etrafında dönülmez,orada yatılmaz.

-Yiyecek,içecek,çamaşır bırakılmaz.

-Kabre karşı şikayet edilmez,bir şey istenip beklenmez,orada çare aranmaz.

-Orada hayvan kesilmez.

-İmdat yetiş!denmez.Falanca yatırdan fayda gördüm demek şirktir.

-Türbede ayrı bölüm yoksa orada namaz kılınmaz.

-Kabir üzerine oturulmaz.

-Orada ücretle Kur’an okutulmaz.

-Mezara pirinç,buğday konulmaz.

-Kısacası mezardan,türbeden bir şey umulmaz.Onların dünya ile tasarrufu bitmiştir.Fayda da veremezler zararda.Yunus’un dediği gibi:”Ne söylerler ne bir haber verirler.”

Peygamberimiz:”Allah’ım! Kabrimi tapınılan yer yapma” diye dua etmiştir.(R.Salihın:1799)

Kulağı çınlayan bir şeyler uyduruyor.

Rüya gören ona buna soruyor manalar çıkarıyor.

Tedavide çok yanlış ve zararlı şeylere baş vuruluyor.

Ortalıkta vasiyetler dolaşıyor.

Uydurma İsrailiyat kulaktan kulağa dolaşıyor.

Falcılar büyücüler ortalıkta itibar görüyor.

Ruh göçüne inananlar,ruh çağıranlar insanları kandıranlar oluyor.

Uğursuzluk arayanlar,orada burada kısmet arayanlar,muska yazanlar yazdıranlar nazar değmesin diye kurşun döktürenler,nazarlıklar takanlar.Bunlar bid’at ve hurafe işlemektedir.

 

a)Hızır(a.s)ile ilgili bid’at ve hurafeler neler biliyor muyuz?

Hızır’ın ab-ı hayattan içip,ölümsüzleştiğine inanılıyor.İnsanlara yardım edip zenginlik verdiğine,bereket verdiğine veya sefalete sürüklediğine inanılıyor.

Halk dilinde:”Hızır gibi imdada yetişti”,”Kul sıkılmayınca Hızır yetişmez” sözleri yaygındır.

Hızır(a.s),Kur’an’da  Kehf suresi 60-82,ayetlerde geçer.Peygamberimiz de Hızır(a.s) dan bahsetmiştir.(bak:sahih-i Buhari tecridi sarih tercemesi 1/102)Halkımızın dilinde

-“Her geceyi  Kadir bil her geleni de Hızır bil”

-“Hıdırellez yağmurunun damlası altın olur.”

-“Hıdırellezden sonra yazdır”

-“Hıdırelleze kadar bir tutam,hıdırellezden sonra tutam tutam.”

-“Hızır gibi imdada yetişti.”

-“Kul sıkılmayınca Hızır yetişmez.”

-“Hızırın eli değmiş.”

-“Hızır bereketi.”gibi anlamlı sözler canlılığını korumaktadır.

Hızır Musa peygamber zamanında yaşamıştır.Hızırın şu anda yaşadığına dair İslami kaynaklarda bir bilgi yoktur.Bu kadar uzun ömür kimseye verilmemiştir.Ab-ı hayattan içip ölümsüzleşmesi,efsane niteliği taşıyor.Kimseye ebedi hayat verilmemiştir.(Enbiya:34)Her nefis ölümü tadıcıdır.(Enbiya:35)

 

    Hıdırellez ile ilgili neleri yanlış yapıyoruz?

-Nehire,göle,denize dilek kağıtları yazıp atmak ve kağıdın batması,batmamasına göre yorum yapmak.

-Hızırla karşılaşmak için beyaz elbise giymek.

-Cehennem ateşi yakmasın diye ateşin üzerinden atlamak.

-Gece ay ışığında,gölgeye bakıp yorum yapmak

-Akşamdan çömleğe niyet kağıdı koymak,manilerle açmak.

-Bereket için çiğ damlaları toplamak,hamura,yoğurda katmak,süt veren hayvana serpmek.

-Soğan yapraklarını kesip birine kırmızı,diğerine yeşil ip bağlamak hangisi uzanırsa ona göre mana vermek.

-Evlenmeyenlerin başında kilit açmak.

-Ev sahibi olmak için hamurdan,çamurdan ev yapmak.

-Bereket için yiyeceklerin ağzını açık bırakmak.

-Akşam yoğrulan hamur  kabarırsa,bolluk,kabarmaz kuraklık olacağına inanmak.

-Gül dalına para asmak.

-Zengin olmak için zenginlerin bahçesinden toprak almak.

-Hasta iyileşsin diye çamaşırını gül dalına asmak veya hastayı çimlerin üzerine yatırmak.

Bu tür gelenekler herkesi etkiliyor ve yayılma imkanı buluyor.Hele bilgi ve inanç zayıflığı olanlar,ciddi ciddi böyle davranışlarda bulunuyor.

Hamurdan,çamurdan gülden,sudan,çimden yardım beklemek normal bir iş değildir.


Bu yazıyı 15.853 kişi okudu.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.