Boşanma İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Boşanma nasıl olur?
      Boşanma şu hallerde olur. Boşanma yetkisi alan kadının boşaması ile, kocanın boşaması ile, eşinin ölümü ile, eş dinden çıkınca, kocanın eşini annesinin veya kız kardeşinin mahrem yerine benzetmesi ile olur. Kocanın talak kullanması ile olur. Kocanın eve uzun süre dönmemesi ve haber alınamaması ile olur. Süt kardeşliği ortaya çıkması ile olur. İmana zarar veren bir davranış, söz imanla beraber nikâhı da götürür. Kayın valideye, baldıza, annesine, kız kardeşine cinsi ilgi duyması ile olur. Birde mahkemenin boşaması ile olur.

Boşama sözcükleri nelerdir?
      Dinde boşama sözcükleri şunlardır:
– Seni boşadım, boşuyorum, boşsun, boşol.
– Sen bana haramsın, seni kendime haram kıldım.
– Şart olsun.
– Birden üçe, üçten dokuza boşol. Seni üç talakla boşadım. (Burada üç hak da kullanılmış olur.)
– Şu tarihte boşsun. (o tarihte boş olur.)
– Şöyle olursa benden boşol. (öyle olursa boş olur.)
– Boşanma niyeti ile kinayeli söz. (senden ayrıldım serbestsin)
­- Dine, Kur’an’a, Allah’a, peygambere, namaza vs. alay, sövme ve inkârla boş olunur.
– Konuşma özürlüsünün işareti ve yazması ile boş olur.
Birinci, ikinci boşanmadan dönülebilir. Kadın razı olursa nikâh tazelenebilir.
Gönülden geçirmekle boşanma olmaz.
Boşanma niyeti yoksa boşanma olmaz.
Zorla içki içirilenin boşaması geçerli olmaz. Sara hastasının kriz anındaki boşaması geçersizdir
Kavga eden eş ayrılıp anne baba evine gider. Bir müddet sonra dönerse boşanmış olmazlar.

Bir anda üç boşama hakkı kullanılsa ne olur?
      Nikâhın üç bağı vardır. Şaka ile de olsa, korkutma niyeti ile de olsa, nikâhla oynanmaz. Öfke anında da son derece dikkatli olunmalıdır. Sonraki pişmanlık işe yaramaz.
Eğer bir insan boşanma niyeti ve isteği ile bir anda üç boşama hakkını kullandıysa, boşama bitmiştir. Üç hak da kullanılmıştır.
Eğer üç hakkını da kullandı ama ikinci ve üçüncü sözlerini birinciyi tekrar ve kuvvetlendirme için kullanmış ise, o zaman bir boşama olur.
Kızgınlık halinde üç boşama niyeti olmadan peş peşe üç defa boşama hakkı kullanıldıysa. Bunu bir boşama sayanlar da vardır. Pişmanlık halinde hanımın rızası alınarak nikâh tazelenir.
Aile içinde her an sıkıntı olabilir, problem çıkabilir. Bu durumda ilk akla gelen boşanma olmamalıdır. Aileyi ayakta tutmak, evliliği sürdürmek iki tarafında vazifesidir.

Vebalsiz ve meşru boşanma nasıl olur?
      Evlilikte boşanma en son düşünülecek şeydir.
Cinsel duygu ile başka bir kadın için boşanmak haramdır. Peygamberimiz: ‘’zevkine düşkün, azgın kimseleri Allah sevmez’’ buyurur.
Boşanmaya razı olsun diye kötü davranmak da haramdır.
Vebalsiz boşanma ancak:
1- Sonradan ortaya çıkan geçerli özür ve evlenmeye mani bir hal olursa,
2- Kocanın ortadan kaybolması ve uzun süre hapsi halinde,
3- Kötü muamele, dayak varsa,
4- Evin zaruri ihtiyaçlarının karşılanmaması halinde,
5- Kesinleşmiş zina suçu varsa,
6- Dini inkâr, dinin emirlerini yapmamak için direnme olursa,
7- Erkeğin meşru olmayan istekleri varsa,
8- Geçimsizliğin hat safhaya gelmesi durumunda olur.

Kadının boşama hakkı yok mudur?
      Boşama hakkı erkekte gibi görünür. Aslında kadının da boşama hakkı vardır. Kadında boşama hakkını aldıysa o da beyini boşayabilir. Evlilik çekilmez hale gelince, kadına boşanmanın yolu kapalı değildir.
Kadının boşama hakkının olabilmesi için nikâh sırasında nikâh şartı olarak kadının bu hakkı istemesi ve damat adayının bu hakkı vermesi lazımdır. Birde sonradan koca eşine kendini boşama hakkı verebilir. (Nisa:128)
Hanımına böyle bir yetki veren koca bundan dönemez. Ama kadın bunu kötüye kullanacaksa, normal değilse, koca verdiği hakkı geri alabilir.
Hanımların bazı güven vermeyen, bırakıp gitme ihtimali olan veya zulmetmesi düşünülen erkeklere karşı bu hakkı almaları uygun olur diye düşünüyorum.


Bu yazıyı 2.110 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.