Büyük Günahlar Nelerdir?

Büyük günah, tahrip gücü yüksek, cezası çok ağır olan günahlardır. Kul tövbe edip pişman olmadıkça affa uğramaz.

Küçük günahlarda ısrar edilecek olursa, küçük kalmaz o da büyük günah olur.

Cenab-ı Allah’ın ahirette cezalandıracağı her günah büyük günah sayılır.

Günahı işleyen işlerken ki durumu, tavrı ve düşüncesi günahı büyük günah haline getirir.

Günahın büyük olması, kişiye ve başkalarına verdiği zarara göredir.

 

a)Kur’an’da Zikredilen Büyük Günahlar Şunlardır:

 • “Büyücüler, Allah’ın izni olmadan hiçbir kimseye zarar veremezler. Sihri satın alanların, para verenlerin ahirette nasibi yoktur. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bunu anlasalardı.” (Bakara: 102)
 • “Faiz yiyenler, kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların “alım satımda tıpkı faiz gibidir” demeleri yüzündendir. Hâlbuki Allah, alım satımı helal, faizi haram kılmıştır.” (Bakara: 275)
 • “Kim düşmanlık veya haksızlık ile haram yemeyi ve öldürmeyi yaparsa, bilsin ki onu ateşe koyacağız. Bu Allah’a çok kolaydır.” (Nisa: 30)
 • “Eğer yasakladığımız büyük günahlardan sakınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere koyarız.” (Nisan: 31)
 • “Hırsızlık eden erkek ve kadın yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah’tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir.” (Maida: 38)
 • “Kim Allah’a ortak koşarsa, muhakkak Allah ona cenneti haram kılar, artık onun yeri ateştir. Zalimler için yardımcı yoktur.” (Maida: 72)
 • “Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz.” (Maida: 90)
 • “Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” (İsra: 32)
 • “Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın muhterem kıldığı cana kıymayın…” (İsra: 33)
 • “Rabbin ancak kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyilik etmenizi kesin olarak emreder. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, onlara “öf” bile deme, onları azarlama, onlara güzel söz söyle.” (İsra: 23)
 • “Haksızlıkla yetimin malını yiyenler, şüphesiz karınlarına ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar alevli ateşe gireceklerdir.” (Nisa: 10)
 • “İman edip sonra inkâr edenleri, iman edip sonra tekrar iman edenleri sonrada inkârlarını arttıranları Allah ne bağışlayacak ne de doğru yola iletecektir.” (Nisa: 137)

Müslümanların vasıflarından bahsederken Cenab-ı Allah şöyle buyurur:

 • “Büyük günah işlememekte direnirler.” (Vakıa: 46)
 • “Onlar büyük günahlardan hayâsızlıktan kaçınırlar.” (Şuara: 37)

Bir ayette de:

 • “Ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlar için Rablerinin affı boldur.” (Necm: 32)

 

Bundan başka bazı günahlarda;

 • Hainlik etmek,
 • Yalan söylemek,
 • Gıybet etmek,
 • Vadinde durmamak,
 • İftira etmek,
 • Zulmetmek,
 • Gururlanıp kibirlenmek,
 • Günahı küçük görmek gelir.

 

b)Peygamber (as)’ın dilinden büyük günahlar:

 • “Sakın içki içme. Çünkü o, bütün kötülüklerin anasıdır.” (İbn-i Mace; Eşribe: 1)
 • “Allah’a ve ahiret gününe iman eden, içki bulunan sofraya oturmasın.” (Tirmizi, Edep: 280)
 • “Büyük günahlardan en ağırını size haber vereyim mi? Ashabı:
 • “Evet Ya Rasulallah” der. Allah Resulü:
 • “Allah’a şirk koşmak.
 • Ana babaya itaatsizlik etmek.” Der ve biraz doğrulur şöyle der:
 • “İyi dinleyin, bir de yalan söylemektir.” Buyurur. (Müslim, İman: 143)
 • “Ümmetim için en çok korktuğum şey Allah’a şirk koşmalarıdır.” (İbn-i Mace, Zühd: 21)
 • “Bir bedevi sorar:
 • Büyük günahlar nelerdir. Ey Allah’ın elçisi?
 • Allah’a şirk koşmak.
 • Ana babaya itaatsizlik.
 • Yalan yere yemin etmek.” Buyurur. (Tirmizi: Tefsir: 3020)
 • “Şu büyük günahlardan kaçının:
 • Allah’a şirk koşmaktan,
 • Ana babaya isyandan,
 • Haksız yere adam öldürmekten,
 • Namuslu kadına iftiradan,
 • Zina etmekten,
 • Yetim malı yemekten,
 • Haram ve günahta ısrar etmekten,
 • Faiz yemekten,
 • Hırsızlık yapmaktan,
 • İçki içmekten,
 • Büyü yapmaktan, yaptırmaktan,
 • Yalan şahitliğinden,
 • Yalan yere yeminden.” (Buhar: Vesaya: 1172)
 • “Yedi helak edici günahtan sakının:
 • Allah’a şirk koşmak,
 • Sihir, büyü yapmak,
 • Haksız yere adam öldürmek,
 • Yetim malı yemek,
 • Zina etmek,
 • Namuslu kadına iftira etmek,
 • Düşmanla mücadeleden kaçınmak.”(Büyük Hadis Külliyatı: 4/286)
 • “Bir sahabe soruyor:
 • Hangi günah büyüktür, ya Rasulellah?
 • Şirk koşmak.
 • Sonra hangisi büyüktür?
 • Çocuğu öldürmek.
 • Bundan sonra hangisi büyüktür?
 • Komşunun namusuna göz dikmek.” (Tecrid-i Sarih Tercümesi: 11/38)
 • “Şirk, ana babaya sıkıntı vermek ve lanetlemek, büyük günahtır.” (Age: 8/68)

 

c)İslam Büyüklerinin Eserlerinde Geçen Bazı Büyük Günahlar:

1- İçki içmek,

2- Kumar oynamak,

3- Zina etmek,

4- İsraf etmek,

5- Kibirlenmek, gururlanmak,

6- Rüşvet almak, vermek

7- Yalan söylemek,

8- Gıybet etmek,

9- İftira atmak,

10- Kötü zanda bulunmak,

11- Bid’at işlemek,

12- Günah işlemekten korkmamak,

13- Gaybı bildiğini iddia etmek,

14- Büyü yapmak,

15- Fala bakmak,

16- Uğur, uğursuzluk aramak,

17- Ruh çağırmak,

18- Ruh göçüne inanmak,

19- Tabiatı yaratıcı kabul etmek,

20- Irkçılık yapmak,

21- Bazı kimseleri günahsız kabul etmek,

22- Ölenlerden yardım beklemek,

23- İbadeti terk etmek,

24- Allah’ın rahmetinden ümit kesmek veya kesin

25- ümit var olmak,

26- İnsana, hayvana zulmetmek,

27- Allah’a, Peygambere iftira atmak,

28- Din ve dini değerlerle alay etmek,

29- İbadetlerle alay etmek,

30- Kur’an’a saygısızlık yapmak,

 

d)Günahın Kime karşı İşlendiği Önemlidir

Günahın küçüklüğünden, büyüklüğünden ziyade kime karşı ve hangi düşünce ile işlendiği önemlidir.

Eğer bir günah Allah’a, Peygambere, Kur’an’a ve İslam’a karşı işlendiyse, günah küçükte olsa, kişi haddi aşmış olur.

Bile bile günah işleyenin durumu da bilmeden günah işleyenin durumundan farklıdır.

İsrail oğullarından ilim öğrenip, ilmin faydasını görmeyen için Allah Musa Peygambere şöyle vahy etmiştir: “O kuluma de ki: Şu üç şeyi yapmadıkça öğrendiğin ilim sana fayda vermez.

1-Dünyayı sevme. Dünya, ebedi kalınacak yer değildir.

2-Şeytanla arkadaşlık yapma, o arkadaş olamaz.

3-Kimseye sıkıntı verme. Zira o yakışıksız bir davranıştır.”

Bildiği ile amel etmeyen için Cuma suresinin son ayetleri şöyle nazma çevrilmiştir:

 • “Ne kadar âlim olursan ol,

Amel etmedikçe bil ki cahilsin.

Sırtı kitap yüklü bir eşek,

Sen de buna mümasilsin.”

Yani bilerek işlenen günahla bilmeyerek işlenen günahın cezası bir olmaz.


Bu yazıyı 1.222 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.