Büyük Günahlar

Günahlar; büyük ve küçük günahlar diye ikiye ayrılır.büyük günah Kur’anda ve hadislerde günah olduğu bildirilen büyük günahlar vardır.

Büyük günahlar nelerdir?

Allah Resulü büyük günahları bize şöyle bildirmiştir:

1.      Allah’a şirk koşmak

2.      Anaya babaya isyan etmek

3.      Haksız yere birini öldürmek

4.      Namuslu kadına zina iftirasında bulunmak

5.      zina yapmak

6.      Büyü yapmak, yaptırmak

7.      Cihadtan kaçmak

8.      Yetim malı yemek

9.      Haramları işlemekte ısrar etmek

10. Faiz yemek

11. Hırsızlık yapmak

12. İçki içmek

13. Yalan şahitliği yapmak

14. Yalan yere yemin etmek (Buhari Vesaya: 8/1172)

Öncelikle büyük günahlar yedidir:

1.      Allah’a ortak koşmak

2.      Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmek

3.      Namuslu kadına zina isnadında bulunmak

4.      Savaştan kaçmak

5.      Faiz yemek

6.      Yetim malı yemek

7.      Hicret ettikten sonra eski cahilliğe (günahlara) geri dönmek (Hadis: Camiu’s:3/3065)

Fıkıh ve akaid kitaplarında sıralanan büyük günahlar şunlardır:

–         Zina etmek, livata yapmak

–         İçki içmek

–         Kumar oynamak

–         Anne babaya haksız yere isyan etmek

–         Yalan söylemek, yalan şahitliği yapmak

–         Hırsızlık yapmak

–         Gıybet etmek

–         Kötü zanda bulunmak, kötü düşünmek

–         İftira etmek

–         Yetimi azarlamak, doyurmamak

–         Domuz eti yemek

–         Ölü hayvan eti yemek (Bunlar da Kur’anda geçen büyük günahların başlıcalarıdır)

–         Allah’ın rahmetinden ümit kesmek

–         Allah’ın rahmetinden emin olmak

–         Günah işlemekte ısrar etmek, korkmamak

–         Koğuculuk yapmak

–         Büyü yapmak

–         Fala bakmak

–         Stokçuluk yapmak, fahiş fiyatla mal satmak

–         İbadetleri geciktirmek, terk etmek

–         Rüşvet almak, vermek, aracı olmak

–         Besmelesiz kesilen hayvanı yemek

–         Sövmek, lanetlemek

–         Kibirlenmek

–         Allah’ın dinine müdahale etmek.

Kur’anda zikredilen bazı büyük günahlar şunlardır:

–         Hırsızlık yapmak (Maida:38)

–         Allah’a ortak koşmak ( Maida:72)

–         İçki içmek, kumar oynamak ( Maida:90)

–         Cana kıymak ( İsra:31+33)

–         Zina etmek ( İsra:32)

–         Ana babaya isyan etmek ( İsra:23)

–         Yetim malı yemek ( Nisa:10)

–         Yalan söylemek, yalan şahitliği yapmak (Nisa:137)

–         Büyü yapmak ( Bakara:102)

–         Faiz yemek ( Bakara:275)

–         İnsanları Allah yolundan alıkoymak (Bakara:219)

–         Temizi pis olanla değiştirmek (Nisa:2)

Hadislerde zikredilen bazı büyük günahlar şunlardır:

–         Allah’a ortak koşmak

–         Cana kıymak, çocuğunu öldürmek

–         Komşusunun namusunu kirletmek ( Tecrid-i Sarih Ter.11/38)

–         Kişinin ana babasını lanetlemesi ( Age:8/122)

–         Yalan söylemek ( Age:8/68)

–         Lanetleşmek, içki içmek, çalgı çalıp eğlenmek, zina etmek ( Ramun-el Ehadis:53/18)

–         Namuslu kadına iftira etmek, büyü yapmak, yetim malı yemek, haramda ileri gitmek, faiz yemek, hırsızlık yapmak, içki içmeki yalan yere yemin etmek ( Buhari, Vesaya 8/1172)

İslam büyüklerinin eserlerinde geçen büyük günahlardan bir kaçı şunlardır:

1.      Kumar

2.      İsraf

3.      Riya

4.      Kibir

5.      Rüşvet

6.      Zulüm

7.      Yalan

8.      Gıybet

9.      Kötü zan

10. Bid’at işlemek, günahta ısrar etmek

11. Günah işlemekten korkmamak

12. Büyü yapmak

13. Gaybı bildiğini iddia etmek

14. Fala bakmak

15. Ruh çağırmak

16. Uğur, uğursuzluk aramak

17. Ölmüşlerden yardım beklemek

18. Bazı insanları günahsız saymak

19. Allah’a yaptığını başkasına yapmak,Allah’tan istediğini başkasından istemek

20. İbadeti terk etmek

21. Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenmemek

22. Allah’a ve iyilik yapana şükretmemek

23. İmansız olmaktan korkmamak

24. Faiz alıp vermek

25. Müslümanları aşağı görmek

26. Müstehcen söz ve resim

27. Zulmetmek

28. Ana babaya isyan etmek

29. İçki içmek

30. Hırsızlık yapmak

Bir şeyin hakkında haram olduğuna dair ayet ve hadis varsa, o şeyi yapanı Allah cezalandıracağını ve cehenneme koyacağını bildirmişse, o şeyi işleyenin kafir olacağı bildirilmişse, o şey büyük günahtır.


Bu yazıyı 3.514 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.