Cemaate cumaya da aldırış etmeyenler oluyor

Camiler, Allah’ın evidir.( Cin: 18) cemaatten ayrılana şeytan daha çok musallat olur. Camide kılınan namaz, 27 dereceden fazla sevaptır. Camiye giderken atılan her adıma sevap vardır.

Hz. Osman(ra): “Yatsıyı cemaatle kılan, gecenin yarısını,sabahı cemaatle kılan, bütün geceyi ibadetle geçirmiş olur.” demiştir.

Padişah Vezirine: üç mazeret bulda cumaya gitmeyelim, deyince vezir:

-Gayr-i Müslim ol,

-Çocuk ol,

-Deli ol “deyince padişah olur mu? der. Vezir de:

-Öyleyse cumaya git” der.

Namazsız din olmaz. Namaz kılmayan Allah’ın ve peygamberin korumasından çıkmış olur.Namaz imanla küfür arasında perdedir. Namazsızlık kafir işidir.

Cuma namazı Cuma günü kılınır. Kazası olmaz. Cuma namazı, erkeklere farzdır, Kadın Cuma namazı kılmaz. Kıldıramaz. Peygamberimiz: Cuma her müslümana farzdır.Ancak hür olmayan, kadın, çocuk, hasta, müstesna buyurur.( Ebu Davut Salat:168)

Türkiye’de Cuma namazı kılınmaz deyip kılmayan ve kıldırmayan büyük vebal altına girer.

Çalışanı Cuma namazına bırakmayan iş sahibi de Allah’ın emrine karşı gelmiş olur. Kıldırmadığı kimselerin günahını yüklenir. Ve Cuma saatinde yapılan iş, elde edilen kazanç da ona haram olur.

Cumayı bile bile terk etme hatasına düşenler ise küfür ile aradaki perdeyi kaldırmış olurlar.Peygamber(as): Üç cumayı özürsüz terk edenin münafıklardan olacağını bildirir.(Müslim, Cuma:40)

Cuma namazının farzını kılıp çıkanlar cumayı tamamlamamış olur. Bir hadiste: “Sizden biriniz cumanın farzını kılınca dört rekat sünnetini de kılsın”buyrulur.(R. Salihin:1130)

Zuhr-u ahiri kılmak ise cumanın Sahih olmaması halinde tedbirdir. Son öğle diye niyetlenirse kaza borcunu ödemiş olur.

 

 Namazda huşu nasıl elde edilir?

Namazdan nasıl zevk alınır, nasıl ilahi rızaya uygun namaz kılınır, biliyor musunuz?

-Helal lokma yemek,

-Abdesti güzel almak,

-İlk tedbiri alırken Allah’ın huzurunda olduğunu bilmek,

-Namazdaki hali, namazdan sonrada devam etmek,

-İbadete bidat karıştırmamak,

-Riya ve şirkten kaçmak,

-Birde vesvesesiz namaz kılmak,

-Namazdan şüphe etmemek,

Oldu mu,olmadı mı gibi şeytan en çok namazda vesvese verir. Vesveseye yer verecek düşüncelerden uzak durulmalı, vesveseye itibar edilmemeli; Vesvese olursa galip zanna göre hareket edilmelidir.Cenabı Allah şöyle buyuruyor:

-“Kuşkulananlardan olma”!(Bakara:147)

-“Eğer şeytan vesvese verirse, hemen Allah’a sığın”(Araf:200)Peygamberimizde: “Sana şüphe vereni bırak, Şüphe vermeyene bak”(Buhari büyü:3) diyor. Başkaları namazda parmak kaldırıyor diye parmak kaldıranlar oluyor. Bilmeden bir şey yapılmamalıdır “Et-tahıyyatü” yü okuma esnasında “lailahe” derken sağ elin işaret parmağını kaldırıp “İllallah” derken indirmek sünnettir.

Kadın ve Erkeğin namazı aynı mıdır?

Kadınla erkeğin namazları arasında bazı küçük farklar vardır.

-Tekbir alırken, erkek parmaklarını kulak memesine deydirir. Kadınlar ise ellerini omuz hizasına kaldırır.

-Erkek ezan okur, kamet getirir.

-Rükuda erkek sırtını düz tutar.

-Erkek ellerini göbeğin altına bağlar.

-Secde de kadınlar, kollarını vücuduna yapıştırır.

-Secde de kadınlar, ayaklarını yana yatırır.

-Ayakta erkekler ayaklarını biraz açar, kadınlar birleştirir.

-Kadın evinde namaz kılarsa sevaptır.

-Kadın imam olmaz.

-Kadın Cuma, bayram ve cenaze  namazından sorumlu değildir.

 

  Sehiv secdesi ne zaman yapılır?

-Sehiv secdesi farzın gecikmesi, vacibin terki durumunda,

-Fatiha’yı sureden önce okuma, halinde

-Birinci oturuşu unutmakta, Vitirde kunutları okumamak halinde,

-Son oturuşta Ettehıyyatü’yü okumamak durumunda,

-Birinci oturuşta Salli Barik’i, İkinde ve yatsının sünnetleri dışında okumak, ikindi ve yatsı sünnetinde de okumamakla,

-Farzların 3.4. rekatlarında fatihadan sonra sure okumak, bu durumlarda sehiv secdesi yapılır.

 

  Namazda okuduklarımızın anlamını biliyor muyuz?

Namazın içinde şöyle demiş oluruz:

-Allahü ekber: Allah en büyüktür.

-Euzubillahimineşşetyanirracim: ilahi rahmetten kovulan şeytandan Allah’a sığınırım.

-Bismillahirrahmanirrahim: Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla başlarım.

-Subhane Rabbiye’l-azim: Alemlerin rabbini her türlü noksandan tenzih ederim.

-Semi allahü limen hamideh: Allah hamd eden kulunun övmesini işitmiştir.

-Rabbena leke’l hamd: Hamd Allah’a mahsustur.

-Es’selamü aleyüm ve rahmetullah: Allah’ın selamı üzerinize olsun.

Namazda ne dediğimiz bilinirse ve düşünülürse, başka şeyler düşünmekten ve vesveseden kurtuluruz. Namazdan daha çok zevk alırız.

 

 Namazdan sonra tesbih çekmek bid’at mıdır?

Peygamber(as) namazların sonunda dua etmiş ve tesbih çekmiştir.(Ramuz-el E-hadis:162/7)

Bir hadsilerinde de:“Kim namazdan sonra 33 defa sübahnellah,33 defa elhamdülillah,33 defa Allahuekber derse,bunlar esmaül-hüsna kadardır.Sonunda da  La-İlahe İllallahü vadehüla,şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü vehüve alakülli şeyin kadir” derse denizin köprüleri kadar günahları bağışlanır.(Müslim,mesacid:144) buyurur.

-“Size tehlil,tesbih,takdis ve tekbir çekmenizi tavsiye ederim.Bunları parmaklarınızla sayın zira parmaklar nerelerde kullanıldıklarından sorulacaklardır.Ve konuşacaklardır.”(İ.Canan,Hadis Ans:16/115)buyurarak tesbih çekmemizi tavsiye etmiştir.Birgün bir grup Müslüman Peygambere gelerek:

-Ya Rasulallah!Zenginler daha çok zekat,sadaka veriyor sevap kazanıyor.Peygamberimiz:

-Sizde çok sevap kazanmak ister misiniz?demiş.Onlar da:

-“Evet” cevabını vermişti.Peygamber(as)onlara:

-Namazların sonunda 33’er defa sübhanallah,elhamdülillah ve allahuekber deyin,namazın takipçileri bunu her zaman söylerler ve hüsrana uğramazlar.(Age:6/26)diyor.

Tesbih çekerken Ayetel Kürsi okuyanın tesbihine üflemesinin bir anlamı yoktur.Tesbihin şifaya ihtiyacı yok.Okuyan kendisine üflemelidir.

 

 Kimlerin Cenaze namazı kılınmaz biliyor musunuz?

-Müslümanla savaşırken ölenin,

-Eşkıyanın,teröristin,

-Vasiyeti olanın,

-İnsan şeklini almamış ceninin cenaze namazı kılınmaz.

Peygamberimiz İslam’ı reddeden bir yakını için:“Eğer Allah yasaklamazsa,ona dua edeceğim”dedi ve tevbe suresinin 113. ayeti  nazil oldu.Siyaseten bir münafığın cenaze namazını kıldırmıştı.Tevbe suresinin 80-84. Ayetleri nazil oldu.

 

 Dinde özür ve özürlü nedir,kimdir,biliyor muyuz?

-Ay hali:on günden fazla süren bayan,

-Lohusalık hali:40 günden  fazla süren bayan,

-Sık sık burun kanaması olan,devamlı yellenen,ishali devam eden,idrarını tutamayan,kan ve akıntısı olan

-Kulak,göz,meme,göbek gibi yerden devamlı akıntısı olan özürlü sayılır.

Namazı düşüren Özürler

-Hayızlı nifaslı olan

-Akıl hastası olan,

-İslama girenin önceki namazlardan,

-Bunamış,ihtiyar namazdan sorumlu değildir.

 

 Nelerin Kefareti Vardır?

-Namazın kefareti yoktur.Kaza edilir.Ancak son günlerde ölenin hiçbir şekilde kılamadığı namazlar için  kefareti vardır(o yılın fıtır sadakası miktarı her namaz için verilir)

-Tutulamayan oruç kaza edilir.Bile bile bozulan  oruç 60+1 olarak tutulur.Oruç tutamayacak kadar yaşlı,iyileşmeyen hastalık(o yılın fıtır sadakası miktarı her oruç için verir.)

-Yanlışlıkla birini öldüren,diyet öder.60 gün oruç tutar,fakirse,tevbe istiğfar eder(Nisa:92)

-Ettiği yemini bozan,yemin kefareti verir.

-Adak adayan,adağnıı yerine getirir.

Cenab-ı Allah ibadetleri,namazı kulun yararına emretmiştir.Namaz insanın hayatına hayat katan bir ibadettir.İnsan namazla dirilir.Namaz kılan ruh ve beden sağlığına kavuşur,ibadet dirisi olur.Namaz kötülüklerden alıkor,düzenli bir hayat yaşatır.İnsanın madden manen temizlenmesini sağlar.Üzüntüye,strese karşı namaz güzel bi meşguliyettir.İnsana vazifesini yapma mutluluğunu verir.

Sağlık açısından uzmanların ifadelerine göre güzel müjdeler vardır.Namaz Allah’ın rızasını kazandırır.Ben spor yapıyorum,namaz bir spordur.Benim kılmama gerek yok diyenler,şeytanın tuzağına düşmüş kimselerdir.


Bu yazıyı 652 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.