Cenab-ı Allah Bize Kur’an’da nediyor, ne mesaj veriyor biliyor muyuz?

– Bilebile hakkı, batıl ile karıştırma hakkı gizleme! (Bakara:42)
– Namazı tamkıl, zekatı doğruver, rüku edenlerle rükû et! (Bakara:43)
– Sabır ve namaz ile Allahtan yardım iste! (Bakara:45)
– Kimsenin kimse adına bir şey ödiyemeyeceği günden sakın! (Bakara:123)
– Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından ye! (Bakara:168)
– Verdiğimiz rızkın temiz olanlarından ye! (Bakara:172)
– Kendi elinle kendini tehlikeye atma! (Bakara 195)
– Borçlandığın zaman onu yaz. İkide şahit bulundur.(Bakara:282)
– Mü’minleri bırakıp kafirleri dost edinme! ( Al-İlmran:28)
– Allahtan O’na yaraşır şekilde kork ve ancak mü’min olarak can ver! (Al-i İmran:102)
– İslâma sımsıkı sarıl! (Al-i İmran:103)
– Malların ve canın konusunda imtihandasın! (Al-i İmran:186)
– İnkâr edenlerin refah içinde olması sakın seni aldatmasın! ( Al-i İmran: 196)
– Allah’a ve Resulüne itaat eden, lütuflarda bulunulan, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve Salihlerle hoşrolunacaktır.! (Nisa:69)
– Size selam verilince daha güzeli ile selamla! (Nisa :86)
– Adaleti titizlikle ayakta tut! En yakınların bilen olsa doğrulıktan ayrılma ! ( Nisa 135)
– Helal kılınan şeylerden ye! (Maida:87)
– Dünya hayatı oyun ve eğlencedir, aldanma! ( En’am:32)
– Vah yoluna uy,müşriklerden yüz çevir! (En’am:106)
– Şeytan Ademle eşini aldattığı gibi sakın senide soyup aldatmasın! ( A’raf:27),
– Af yolunu tut. Cahillerden yüz çevir.! (A’raf:199)
– Kur’an okununca onu dinle! (A’raf:204)
– Sabah –aksam Rabbini’an, gafillerden olma! (A’raf:205)
– Allah tan kork! Doğrularla beraber ol! (Tevbe:119)
– Emrolunduğu gibi dosdoğru ol ,aşırı gitme! (Hud:112)
– Rabbine hamd et,zikret ve secde edenlerden ol !(Hıcır:98)
– Ölüm gelinceye kadar Rabbine itaat et! (Hıcır:99)
– İpini sağlamca büküp bırakı veren kadın gibi olma! (Nahl:92)
– İmandan sonra Rabbine teslim olana şeytanın hakimiyeti yoktur onun hakimiyeti ortak koşanlaradır. Bunu bil ! (Nahl:100)
– Ölçtüğün zaman doğru ölç, doğru terazi ile tart!(İsra:35)
– Sabah- Akşam Rabbine dua et! Dünyanın süsüne aldanma. İşi aşırılık olan gafillere boyun eğme! (Kehf:28)
– Ailene namazı emret, kendinde sabırla devamet! (Taha:132)
– Kötülüğü güzellikle sav! (mü’minun:96)
– Ellerini ısırıpda “ Keşke peygamberle birlikte olsaydım “ diyen zalimlerden olma! (Furkan:27)
– “Yazık bana keşke falan sapığı dost edinmeseydim” diyenlerden olma! (Furkan:28)
– Ölçüyü tam yap, eksik veren olma! (Şuara:181)
– Doğru terazi ile tart insanların hakkını kısma, karışıklık çıkaran bozguncu olma!(Şuara:182-183)
– Allahın sana verdikleri ile ahireti kazan. Ama dünyada nasibini unutma , insanlara iyilik et!(Kasas:77)
– Sana Vahyolunun kitabı oku, namaz kıl. Bilki namaz kötülükten alıkor.! (Ankebut:45)
– Sende peygamber(as) a Salevat getir!( Ahzab:56)
– Kızlarına hanımına dışarıda örtünmelerini söyle. Onların tanınıp incitilmemesi için bunu yap .(Azhab:59)
– Yapmadığı şeyden dolayı kimseye iftira atmaz.(Ahzab:58)
– Yalnız Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol! (Zümer:66)
– Allah’a peygambere itaat et, amellerin boşa gitmesin! (Muhammed:33)
– Bir Fitneci haber getirirse doğruluğunu araştır, yoksa pişman olursun ! (Hücürat:6)
– Mü’minler kardeştir, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. ( Hücurat:10)
– Kimseyle alay etme, kimseyi ayıplama, kötü lakâpla çağırma. (Hücurat:11)
– Zannın çoğundan kaçın, kusur araştırma arkadan çekiştirme(Hücurat:12)
– Sakın dengeyi bozma, öçlüğü adaletle tut ve eksik tartma ! (Rahman:8-9)
– Her şeyinin tesbit edildiğini unutma! (Kaf:17-18)
– Gizli konuşma. Şeytan Allahın izni olmadıkça mü’mine zarar veremez.(Mücadele:10)
– Allahtan kork yarın için ne hazırladığına bak! (Haşr:18)
– Allahı unutan ve unutturulanlardan olma (Haşr:19)
– Yapmadığını söyleme ! (Saff:2)
– Kendini, aileni, yakacağı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koru. (Tahrim:6)
– Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği başakakma ve sabret! (Müddesir:4-7)
– Namazı ciddiye al! (Mâun:4-5)
– Rabbine kulluk et! (Kevser :2)
– Sakın şeytanın peşinden gitme! (Bakara:208)
– Allahtan kork, gercekten inanıyorsan faizi terk et . (Bakara:278)
– Yahudi ve Hıristiyanlara uyma! (Al-i İmran:100)
– Kimseyi öldürme! (Nisa:92)
– Kafirleri dost edinerek onların yanında güç ve şeref arama! (Nisa:139)
– İçki, kumar,putlar, fal, şans oyunları şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzakdur! (Miada:90)
– İçki, kumar yolu ile şeytan sizin aranıza düşmanlık sokar. Sizi Allahı anmaktan, namazdan alıkor, bunlardan vazgeç (Maida:91)
– Allah’a ortak koşma, ana babana iyilik et, çocukları öldürme, kimseyi öldürme! (En’am:151)
– Dinlerini parça parça edenlerden olma, gurup gurup olanlardan olma! (En’am:159)
– Allah’a ve peygambere hainlik etme! (Enfal:27)
– Allah’a ve Rasülü ve itaat et. Birileri ile çekişme !( En’fal:46)
– Küfrü imana tercih ediyorsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin !(Tevbe:23)
– İnkâr edenler için af dileme! (Tevbe:80) Onlardan ölen için asla namaz kılma ; kabri başında durma! (Tevbe:84) Onlar için af dilemek inanana yakışmaz ! (Tebve:113)
– Akrabaya yoksula yolcuya hakkını ver. Gereksiz yerede saçıp savurma !(İsra:26)
– Eli sıkıda olma; büsbütün eli açık da olma ! (İsra:29)
– Zinaya yaklaşma ! (İsra :32)
– Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme ! (İsra:36)
– Yeryüzünde böbürlenerek yürüme !(İsra:37)
– Sözün en güzelini söyle ! (İsra:53)
– Grupçuluk yaparak,kendinde olanla böbürlenme !(Mü’minun:53)
– Namuslu kadına Zina iftirasında bulunma !(Nur:23-24)
– İzin almadan başka bir eve girme; selâm vermeden girme ! (Nur:27)
– Harama bakma, ırzını koru! (Nur:30)
– Anan babanda olsa, bana ortak koşmanı isterlerse, onlara itaat etme ! (Ankebut:8)
– Bana karşı gelmekten sakın, namaz kıl,Müşriklerden olma! (Rum:31)
– Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan olma ! (Rum:32)
– İnsanları saptırmak için boş lafa müsteri çıkma!(Lokman:6)
Son iki sürede de söyle dua etmenizi istiyor. Cenab –ı Allah :
-Yaratdığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp,büyü yapan üfürükçü lerin şerrinden, kıskandığı zaman kıskanç kişinin şerrinden. “Sabahın rabbine sığınırım “ de! (Felâk süresi)
– İnsanların kalblerine vesvese sokan insan” Allah’ı anınca pusuya çekilen cin ve insan şeytanın şerrinden, insanların Rabbine , insanların mutlak sahibi ve hakimine, insanların Rabbine sığınırım !”de.(Nas Suresi)


Bu yazıyı 1.330 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.