Çocuk aldırmada süre nedir?

Peygamberimiz, 120 günden sonra ruhun üflendiğini ifade eder.( Buhari Bed’ül-halk:6)
Hanefilere göre 120 günden önce cenin insan değildir.
Şafi, maliklere göre 40 günden önce,
Hanbelilere göre 120 günden önce mazeret varsa çocuk aldırılır. (islâm ilmihali:2/138 Divantaş)
120 günden sonra mazeretsiz çocuk düşürmenin haramlığı üzerinde âlimler ittifak etmişlerdir. Cenin,Hayat sahibi oldukdan sonra, şekil tekâmül ettikden sonra caiz olmaz (İslâm Fık.Ans.4/362.Prof. Dr. V.Zuhayli)
Prof. Dr. Faruk Beşer hanımlara özel fetvalar1/167-168:”120 günden sonra annenin hayati tehlikesi yoksa kürtaj hiçbir sebeple caiz değildir. Ananın hayati tehlikesini de inançlı ve inancını yaşayan doktor karar verir.


Bu yazıyı 470 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.