Çocuk İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Süt kardeşliği nasıl olur?
      Çocuk öz annesinden başka birini emmesi durumunda süt kardeşliği doğar. Başka çocuğu emziren kadında süt anne olur. O annenin evlatları da emen çocuğun süt kardeşleri olur.
Bu emme ne sebeple olursa olsun yakınlık doğar. Süt hısımlığı için şartlar vardır. Emen çocuk emme çağında yani iki yaşını geçmemiş olmalıdır. (Nisa:23)
Burada sütün miktarı önemli değildir. Bir damla ağıza damlatılsa da, enjekte edilse de aynıdır.

Çocuğuna ‘’Muhammed’’ adını veren sorgusuz cennete gider mi?
      İnsanı cennete götüren işlerin neler olduğu kur-ân ve hadislerde bildirilmiştir.
Bu adı vermek güzel bir şey fakat bu adı alanda verende bazı şeylere dikkat etmelidir. ‘’Muhammed’’ adını taşıyana iyi davranılmalı, kötü söz ve hakaretten sakınılmalıdır. ‘’adı da Muhammed’’ dedirtmemelidir.
Bir insana ‘’Kadir’’ adını vermekle, kıymetli olmaz. Kendisinin kıymetli işler yapması lazımdır.

Çocuğa ismi Kur-ân’dan mı verilmelidir?
      Çocuğa isim verilirken anlamı güzel olmalıdır. Kötü anlama gelen, kötü bir şey çağrıştıran veya yabancı bir isim olmamalıdır.
İsmin illa Kur’an’dan olması şart değildir. Kur’an isim kitabı değildir. Bazıları Kur’an’ı okumasını bilmez, Kur’an’a uymaz kur’an’da isim arar. Kur’an’ı açar o sayfada ne çıkarsa onu isim olarak verir. Kur’an’da yalancı anlamına gelen ‘’Keziban’’ Ebu Lehep, Ebu cehil, Firavun gibilerde var.
Bir isim duyan bazıları ‘’Kur’an’da var mı?’’ diye soruyor. Bunlar yanlıştır.

Çocuğun ilk kakasının çocuğa sürülmesi doğru mu?
      Bazı şeyler iyi niyetle yapılıyor ama yanlış bilgi ile yapıldığı için fayda yerine zarar veriyor.
Çocuğa sağlıklı olması için sürülen kaka pistir, necistir. Onunla sağlık değil, hastalık olur.
Bazı kadınların işimiz, geçimimiz iyi değil düşüncesi ile düzelmesi için beyine hayız kanı içirdiğini duydum.
Çocuk sarılık olmasın diye idrarını içirenler olduğunu duydum. Ne kadar yanlış ne kadar çirkin… işte hastalığın davetcileri bunlar.

Büluğ çağından önce ölen kâfir çocuğu nereye gider?
      Azap da mükâfat da bir şey karşılığıdır. Suç işlemeden azap, zulüm olur.
Çocuk kendi isteği ile o anne babadan doğmamıştır. Cehenneme gitse benim ne suçum var diye itiraz etmez mi?
Anne babanın kâfir olması çocuğa yüklenemez. Kur-ân’da ‘’Herkesin kazandığı kendine aittir. Hiçbir kimse başkasının suçunu yüklenmez.’’buyrulur.(En’am:164) Bir ayette de: ‘’Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üstlenmez’’ buyrulur. (İsra:15)
Çocuk büluğ çağına gelmeden dinin emir ve yasaklarından sorumlu değidir.

Çocuklar arasında ayrım doğru mudur?
      Kız doğmak, erkek doğmak veya kız veya erkek dünyaya getirmek insanın elinde, anne babanın elinde değildir. Allah’ın dilemesine bağlıdır. Allah bazısına çocuk vermez.
Evlatlar arasında âdil davranmak emredilmiştir. Adil davranmayanın kıyamet gününde bir tarafı sarkık olarak hesap vereceği bildirilmiştir.
Sevgide, ilgide, ihtiyaç karşılamada, giyimde, yedirip, içirmede, okutmada, mirasta çocuklar üzerinde her türlü adalet gözetilecektir.
Adil davranmayan günaha girer. Kendi evladına zulmetmiş olur.

Çocukları sünnet ettirmenin faydasının olmadığı söyleniyor doğru mu?
      Çocukların sünnet ettirilmesi sağlık açısından peygamberimizin güzel bir sünnetidir. Bazıları inançları yüzünden bu sünnete karşı çıkıyor.
Çocuk açısından da faydalıdır. Büyümenin, müslüman olmanın gururunu verir. Çocuk şahsiyet ve kimlik kazanır.
Cenab-ı Allah İbrahim (as)’a seksen yaşında sünnet olmasını emretmiştir.
Sünnet yahudilikte vardır. (Bak, Tevrat, Tekvin, Bab:17/22-27+9-14+Levililer 12/3+İncil, Luka:221)
Peygamberimiz sünnetsiz birine Kâbeyi tavaf ettirmemiştir.
Sünnet, çocuğun ruhen olduğu gibi bedenen de gelişmesini sağlar. Sünnet, temizlik için şarttır. Hastalıkları önler. Sünnet olmak AİDS’e karşıda koruma sağlar.
Bir şeye İslam’ın emri diye karşı çıkmak doğru değildir. Bugün batıda sünnet olmak tavsiye ediliyor ve yaygınlaşıyor.

İslam’da evlat edinmek caiz midir?
      Evlat edinmek İslam’dan öncede vardı. Peygamber (as) Zeyid’i evlat edinmişti. Ahzab:5-40. ayetleri ile evlat edinme yasaklandı. Ancak koruyucu ve yardımcı aile sıfatı ile ilgilenme ve yardımcı olmak tavsiye edildi. Bir insanın yetiştirilmesinin önemi büyüktür.
İlgilenilen çocuk evlat sayılmaz yani o evin mahremi olmaz. Bunu bazı aileler emme yaşında süt vererek, süt anne olmakla sakıncayı gidermektedir.
Bu yolla büyütülen bir çocuk mirascı da olmaz. Ancak malın üçte birinden hibe verilebilir veya vasiyet edilebilir.
Kendi evladını mirastan mahrum etme yoluna gidilmez veya çocuk zammından istifade düşüncesi ile nüfusa geçirme yoluna gidilmez.
Evlat alınmasın mı? Peygamberimiz Zeyd bin Hariseyi ve Huzeyfeyi yanında barındırmış onların her ihtiyacını karşılayıp, onları yetiştirmiştir. Burada çocuğun öz babası unutulmamalı ve büluğ çağına girdikten sonra da onun aileden olmadığı unutulmamalıdır.


Bu yazıyı 982 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.