Çokça Zikretmeliyiz

                Zikir, Cenab-ı Alllah’ı anmaktır. İhsanını ikramını hatırlamaktır. Allah’ı sevmenin alametidir. Allah’la konuşmaktır. Allah: “Beni anın, ben de sizi anayım.” buyurur.

Zikir, Allah’ın emridir. Kur’an’da Fezkiru (zikrediniz) buyurur. Zikir en büyük ibadettir.

Peygamber (a.s): “Amellerin en hayırlısı Allah’ı zikretmektir.” (Buhari Davut: 6)

Kur’an’da: “Allah’ı zikretmek en büyük şeydir.” (Ankebut: 45)

Zikir, kalbin pasını siler, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.

Zikir, şeytanın tuzağına düşmekten korur.

Bir kutsi hadiste Allah şöyle buyurur: “Kulum beni andıkça Ben de onunlayım!” (İ. Canan Hadis Ans.17/505)

Kur’an’da:

–          “Münafıklar Allah’ı az anarlar.” (Nisa: 142)

–          “Zikrimden yüz çevirenin geçimi dar olur.” (Taha: 124)

–          “Zikrimden gafil olana şeytan musallat olur.” (Zuhruf: 36)

Peygamber (a.s) da:

–          “Kulun azaptan kurtulması için zikirden daha müessir bir amel yoktur.” (İ. Canan Hadis Ans: 6/1947)

–          “Zikredenleri melekler sarar.” (Ramuz El Ehadis: 386/9)

Peygamberimiz şöyle anlatır:

–          “Allah’ın zikredenleri araştıran melekleri vardır. Zikreden bir topluluğa rastlarlarsa, aradığınız burada der, birbirlerini çağırırlar ve o zikredenleri kuşatırlar. Allah meleklerine sorar, onlar da cevap verir:

–          Kulların ne yapıyor?

–          Seni zikrediyorlar.

–          Onlar beni gördüler mi?

–          Hayır.

–          Ya görselerdi ne yaparlardı?

–          O zaman seni daha çok anarlardır.

–          Onlar ne istiyorlar?

–          Cennet.

–          Onlar cenneti gördü mü?

–          Hayır.

–          Ya görselerdi ne yaparlardı?

–          O zaman cennet için daha çok çalışırlardı.

–          Neyden kaçınıyorlar?

–          Cehennemden.

–          Onu gördüler mi?

–          Hayır.

–          Ya görselerdi ne yaparlardı?

–          O zaman cehennemden daha çok kaçınırlardı.

Bunu üzerine Allah (c.c) :

–           Sizi şahit kılıyorum. Onları affettim.

–          Ya Rabbi! Onların arasında falanca günahkâr kulun da var. Bir iş için onlara uğramıştı.

–          Onlarla olanı da affettim.”

Bir hadiste: “Zikredenlerden yüz çevirenlerden Allah da yüz çevirdi.” (R. Salihin: 1449) buyrulur.

Kur’an’da: “İnananların kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşmuştur. Dikkat edin kalpler ancak Allah’ı anmakla huzura kavuşur.” (Rad: 28) buyrulur.

Kul zikirle Allah’a yaklaşır. Kulun zikredememesi büyük bir cezadır. Çünkü kulun Allah’ı anabilmesi, hidayet meselesidir.

Yeryüzünde canlı cansız ne varsa Allah’ı zikretmektedir.

Kur’an’da: “Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı zikretmesin. Fakat bunu siz anlayamazsınız.” (İsra: 44)

“Yerde gökte ne varsa herşey Allah’ı zikreder.” (İsra : 44)

“Sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma!” (A’raf: 205)

Peygamber (a.s): “Rabbini zikredenle etmeyenin hali ölü ile diri arasındaki fark gibidir.” (R.Salihin: 1463) der.

*             *             *

                NASİL ZİKREDELİM NE DİYELİM?

 • Zikrin özü: “ALLAH” demektir.
 • Her işin başında besmele çekmek, yapılması gerekendir.
 • Amel defterinin kendisini sevindirmesini isteyen “Estağfirullah” demelidir. (Ramuz el-Ehadis: 396/14)
 • Zikrin en üstünü “Lailaheillallah” tır.
 • Sıkıntılı olanlar da: “Lahavle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”, “Hasbunallahü ve niğmel vekil, niğmelmevla ve niğmen nasır” der.
  • “Sübhanellahi ve bihamdihi sübhanellahi estağfirullah’el-azim” Allah yanında sevimli bir zikirdir. (R.Salihin: 1412) Bu zikri 100 defa diyenin günahları denizköpüğü kadar da olsa af olur. (Age: 1410)

Miraçta İbrahim Peygamber, Peygamberimize şu zikri tavsiye etmiştir:

 • “Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber, vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.”
 • Peygamber (a.s) mübarek Kadir Gecesinden ne diyeyim diyen hanımına: “Allahümme inneke afüvven, kerimün, tuhıbbül affe feğfü anni” de demiştir.
 • Anası babası ve bütün Müslümanların affını isteyen şu duayı yapmalıdır: “Allahümmağfirli veli valideyye velil mü’minine yevme yegumü’l-hisab”
 • Hem dünya hem de ahirette iyilik isteyen: “Rabbena atina fiddünya hasenetan ve fil ahireti haseneten vegına azabennar” bu duayı çokça okumalıdır.
 • “La ilahe illallahü vahdehüla şerikeleh Lehül mülkü ve lekül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir” bunu 100 defa diyen 10 köle azad  etmiş sevabı alır. Onun için 100 iyilik yazılır ve 100 kötülük silinir.(R. Salihin: 1410) buyurur peygamberimiz.
 • Korunmak isteyen Felak ve Nas surelerini okumalıdır.
 • Zulümden, zalimden sığınmak isteyen: “Lailahe ille ente sübhaneke, inni küntü minezzalimin” demelidir.
 • Günahlarına tövbe etmek isteyen şöyle demelidir:

Estağfirullah

Estağfirullah

Estağfirullahel azimel kerimellezi La ilahe İlla hüvel hayyul kayyumu ve etübü ileyh.

Veneselühüt tevbete velmağfirete velhidayete lene innehü hüvettevvaburrahim.

Tevbete abdin zalimin linefsini Layemlikü linefsihi mevten, hayaten vela nüşüra.

Allahümme ente Rabbi lailahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike vevağdike mestetağtü. Euzubike min şerri ma sanağtü ebuuleke biniğmete ve ebuü leke biniğmetike ve ebuü bizenbi fağfirli feinnehü le yağfirüzzünübe illa ente.

 • Peygamberimizin şefaatine nail olmak isteyen çokça salavat getirmelidir. “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed”, “Sallallahü aleyhi vesellem.” demelidir.
 • Günahlarının affını isteyen: “Allahümme ecirna minannar.” demelidir.
 • Hayır kapılarının kendisine açılmasını isteyen: “Ya müfettihul-ebvab iftahlena hayra’l-bab.” demelidir.
 • Kur’an’da Esmaü’l-Hüsna ile dua etmemiz isteniyor. (A’raf: 180) dualarının kabul olmasını isteyen ve cenneti dileyen Cenab-ı Allah’ın güzel isimleri olan Esmaü’l-Hüsna’yı okumalıdır.
 • 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdullillah, 33 defa Allahü Ekber demek peygamber efendimizin tavsiyesidir.
 • Namaz kılmak zikirdir. Mübarek günlerde, gecelerde kaza namazları, nafile namazları, tespih namazı kılmak ihmal edilmemelidir. Namazlardan sonra yapılacak olan dualara da önem verilmelidir.
 • Kur’an okumak zikirdir. Kur’an okumak Allah’a yakın olmaktır. O’nunla konuşmaktır. Yasin, Tebareke ve Fetih surelerini okumak çok sevaplı ibadetlerdir.


Bu yazıyı 4.505 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.