Din İle İlgili Küfre Götüren Haller

Din, Cenab-ı Allah tarafından peygamber vasıtası ile insanları dünya ve ahiret saadetine ulaştırmak için gönderilen emir ve yasaklarına denir.

Dini kabul etmeyen, beğenmeyip inkâr eden kâfir olur.

1-İslam’ın emir ve yasaklarından birini veya bir kaçını kabullenmeyen küfre girer.

   

2-Dinle, dinin emir ve yasakları ile alay eden, hafife alan küfre girer.

   

3-“Gözlerini harama bakmaktan sakındır.” Emrine karşı “güzele bakmak sevaptır” demek.

   

4-Bir günahı işlemek, “ne var bunda” demek, haram için “bu da haram mı olurmuş?” demek.

   

5-Haramdan hayır yapmak ve sevap beklemek.

   

6-Haç takmak, Hristiyanlık güzeldir demek, Hristiyanların bayramını kutlamak, adetlerini benimsemek, onlar gibi giyinmek, onlar gibi yaşamak.

   

7-Başka dinden olanların ayinlerine, bayramlarına iştirak etmek.

   

8-Dini ilimlerle alay etmek.

   

9-“Müslümanları İslam geri bıraktı” demek.

   

10-Müslümanlarla alay etmek, Müslümanları küçük görmek.

   

11-Şakada olsa, “ben kâfirim”, “kâfir olayım” demek.

   

12-Kâfirleri sevmek, onları övmek, kâfire hürmet etmek, papazın elini öpmek.

   

13-İsa’ya da, Musa’ya da, İncil, Tevrat’a da uyulur demek.

   

14-Dinsizi, dinsizliği övmek, güzel görmek.

   

15-Dini kitaplara; Kur’an’a, fıkıh, hadis, akaid ve tefsir kitaplarına hakaret etmek.

   

16-“Yahudi ve Hristiyan cennete girecektir.” Demek. (Onlar, şirk koşarak inanırlar. Dinlerinin de hükmü kaldırılmıştır.)

   

17-“Görmüyorum” diye dinin bildirdiği bazı şeylere inanmamak.

   

18-Nazara inanmamak. (Nazar haktır)

   

19-Falcıya, büyücüye inanmak.

   

20-Bid’at icat etmek, Bid’at işlemekte sakınca görmemek.

   

21-Sünnetin, dinin saflığını bozmak.

   

22-“Kahrolsun şeriat!” demek. “Şeriat meriat tanımam” demek. (Şeriat dindir, dinin emri ve yasaklarıdır.)

   

23-Baş örtüsünü, din emrettiği için çiğnemek, hakaret etmek.

   

24-Allah’ın evi kabul edilen cami düşmanlığı yapmak camiye zarar vermek.

   

25-Ezanla alay etmek, dinin sembollerini küçük düşürmek.

   

26-Hocalarla alay etmek, onları aşağılamak.

   

27-Haramı helalleştirmek, helali de haramlaştırmak.

   

28-Dinin bir emrini beğenmemek.

   

29-“Dinin emirlerini hayat boyu yapmaya güç mü yeter” demek.

   

30-Dinde olan bir şeyi yok saymak, dinde olmayan bir şeyi dindenmiş gibi göstermek.

   

31-Din alimine buğzedip, düşmanlık yapmak.

   

32-Dindara, din adamına ve dine sövmek, dil uzatmak, alay etmek.

   

33-Din, beni tatmin etmiyor demek.

34-“Evlilik konusunda talak ve hülle de ne imiş, ben kabul etmiyorum” demek.

   

35-Dindara, din alimine “ben seni domuz gibi görüyorum” demek.

   

36-“Hocaların okuduğu, söylediği boş şeylerdir.” Demek.

   

37-“Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlardan daha iyidir”. Demek.

   

38-Sen Müslüman değil misin? Diyene “değilim” demek.

   

39-Allah’ın bir yarattığına sövmek.

   

40-Haram daha tatlı oluyor demek.

   

41-Ahirette görüşürüz, hakkımı alırım diyene “orada sen beni nereden bulacaksın” demek.

   

42-“Ahirete kim gitmiş, kim görmüş” demek.

   

43-Genç ölen için “vaktinden önce Allah onun canını aldı” demek.

   

44-Bana “gâvur ol” deseler “olurum” demek.

   

45-İslam’a saldıran küfür ehli ile beraber hareket etmek.

   

46-“Keşke bizde Hristiyan olsaydık, Hristiyan olalım” demek.

   

47-Dinsizliği, inançsızlığı ve küfü aşılamak, insanı küfre götüren hallerdendir.


Bu yazıyı 330 kişi okudu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.