Din İle İlgili Sorular ve Cevaplar

Neden İslam’ın şartı 5 deniliyor?
      İslam’ın şartı sadece beş değildir, çoktur. Farzlar sadece beş tane değildir. Ama beş temel üzerine oturduğu için İslam’ın şartı beştir deniliyor. Yani beş tanesi çok önemlidir.
İslam beş şarttan ibaret değildir.

İslam dininin diğer dinlerden farkı nedir?
      İslam dini son dindir. Bütün insanlığa inmiştir. İslam fıtratına en uygun, uygulanabilir bir dindir. Dil, renk, cinsiyet ayrımı yapmaz. İlimle çatışmaz. Emir ve yasakları akla ilme uygundur. Bütün kitaplara ve peygamberlere imanı emreder. Tek Allah inancına sahiptir. Bozulmamıştır kıyamet dinidir.

Allah bugün insanlardan hangi dini istiyor?
      Diğer dinler, kutsal kitapları bozulduğu ve değiştiği için Allah İslam’ı göndermiştir.
-‘’İnsanları Allah’a çağıran, iyi iş yapan ‘’ben müslümanlardanım’’ diyenden kimin sözü daha güzeldir? ‘’ (Fussılat:33)
-‘’Sizin için din olarak islamı seçtim’’ (maida:3)
-‘’Allah nezdinde hakdin İslam’ıdır? (Al-i İmran 19)
-‘’Size müslüman adını verdim’’ (Ha     78)
-‘’Kim İslam’dan başka bir din ararsa, bilsin ki, kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır.’’ (Al-i İmran:85)
İslam peygamberi de:’’ Rab olarak Allah’ı, din olarak İslam’ı, peygamber olarak Muhammed’i seçip beğendim diyen kimse cenneti hak etmiştir.’’ (Abu Davut:Vitir;26) buyurur.
İslam dini geldikten sonra başka bir dine göre yaşayanın ameli boşa gider. Allah İslam’dan başka bir dine razı olmaz.

Ehl-i kitap ne demektir?
      Bu gün hristiyanlara ve yahudilere Ehl-i kitap denir. Bir kitaba ve peygambere inandıkları için bu ad verilir. Ehl-i kitaptan olan birinin kestiği hayvan yenir. Bir de Ehl-i kitaptan olan bir kadınla evlenilebilir. Yalnız Ehl-i kitaptan olan erkeğe kız verilmez.

İslamda zamana uyulur mu?
      Zaman bir inanç olmadığı gibi bir yaşayış biçimide değildir. Zamana uymak, zamanın yozlaşmış alışkanlıklarına uymak manasına gelir.
Zamana göre din olmaz. İslam zamana uymaz. Zaman islama uyar. İslamda herhangi bir değişikiğe ihtiyaç yoktur. İslamın sesi bu güne kadar kısılmamıştır. İslam çağları arkasından sürükleyen bir dindir.
Allah şöyle uyarır:
-‘’Eğer yer yüzündeki insanların çoğuna uyarsan seni Allah yolundan alıkoyarlar.’’ (En’am116)
Zaman bunu gerektiriyor, böyle icap ediyor deyip din kuralları bir tarafa bırakılarak, başka türlü davranılamaz. Din zamana uydurulamaz.

Din değiştirilebilir mi?
      Din değiştirmek, kendi dinini bırakıp, başka bir dinin esaslarını kabul etmek, o dine razı olup benimsemek demektir.
İnanç özgürlüğü vardır. İsteyen istediği dini benimser. Baskı ile veya kandırma ile, vad ederek din değiştirilemez.
Kandırılan bir insanın geri dönüşü veya başka bir dinde iken inceleyip araştırıp gerçek dine geçmesi onun hakkıdır. Hak dini bırakıp menfaat için başka dine geçmek küfre geçmektir. Böyle kimseye mürted denir. Onun bütün iyi amelleri boşa gider.

Dinde reform olur mu?
      Dinde reform adı altında zaman zaman camilerin kilise gibi olması, ezanın namazın değişmesi, kurandaki bazı hükümlerin kaldırılması ve dini hayatın değiştirilmesi konusunda istekler olmuştur.
Modern islam, çağdaş müslüman türk müslümanlığı gibi iyi niyetli olmayan iddialar gündeme getiriliyor.
Kişinin isteğine göre din olmaz. Dinin kurallarını Allah koymuştur. İslam son dindir. İnsanlığın ihtiyacına cevap verebilecek durumdadır. Çağa göre, zamana göre ve kişiye göre değişmez. İslam donuk bir din değildir. Dört kaynağı vardır. İslam deform olmamıştır ki İslam’da deform olsun.
İslam değişmez, değiştirilemez. Bu güne kadar İslam’a zarar vermek isteyen hiçbir güç emeline ulaşamamıştır. Bu konuda kuran meydan okur. (Tevbe:32+Fussılat:42+lokman:6+Saff:8-Rum30)
‘’Çürük baklanın kör alıcısı olur derler’’. Aklı başında samimi, inanç sahibi bir insanın bu isteklere kapılması asla düşünülemez. Böyle iddia sahipleri samimi, dini yaşayan insanlar değildir. Bütün gayeleri İslam’a zarar vermektir.

Gayri müslimle ilişkilerimiz nasıl olmalıdır?
      Gayri müslim kimdir? Müslüman olmayan, müslüman olmanın şartlarını ve imanın şartlarını reddeden kimsedir.
Gayri müslimle ticaret yapılır. Kazancı meşru ise ikramı alınır, ısındırmak için ikram edilir.
Gayri müslim de bir insandır, saygı duyulur. Hakkına hukukuna riayet edilir. Ehl-i kitapsa kestiği yenir.
Gayri müslim için namaz kılınıp, dua edilmez. (Tevbe 113+84+80)
Gayri müslime dost ve sırdaş edinilmez. (Ali İmran:28-118+Bakara 221+maide:51)
Gayri müslime inançta, ahlakta, giyimde ve yaşayışta benzenmez. Peygamberimiz: ‘’Başkalarına benzeyen onlardandır’’ der.


Bu yazıyı 10.792 kişi okudu.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.